Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (ЖГУ)

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (ЖГУ)

 • Наличие бесплатного обучения
 • Наличие платного обучения
 • Наличие военной кафедры
 • Наличие общежитий
 • Последипломное образование
 • Аспирантура, докторантура
 • Подготовительное отделение

4808
студентов
367
преподавателей
238
кандидатов
наук
67
профессоров
и докторов наук

Специальности

Факультеты

Історичний факультет

 • Середня освіта (Історія)
 • Релігієзнавство
 • Історія та археологія
 • Історія України
 • Соціальна філософія та філософія історії
 • Філософія. Релігія та сучасні суспільні процеси
 • Політологія
 • Право
 • Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий інститут іноземної філології

 • Середня освіта (Мова і література (англійcька))
 • Середня освіта (Мова і література (англійська та французька))
 • Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))
 • Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))
 • Англійська мова та література (переклад включно)
 • Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно)
 • Німецька мова та література (переклад включно)
 • Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)
 • Прикладна лінгвістика (англійська мова)
 • Теорія літератури

Навчально-науковий інститут педагогіки

 • Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • Дошкільна освіта
 • Дошкільна освіта та англійська мова
 • Початкова освіта
 • Початкова освіта та англійська мова
 • Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Графічний дизайн
 • Дизайн
 • Музичне мистецтво
 • Сценічне мистецтво
 • Управління закладами освіти та організаціями

Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 • Середня освіта (Українська мова і література)
 • Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти
 • Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти
 • Теорія та методика навчання (українська мова)
 • Українська мова та література
 • Українська література
 • Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська
 • Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю
 • Журналістика. Медіакомунікації
 • Журналістика

Природничий факультет

 • Середня освіта (Географія)
 • Середня освіта (Хімія та біологія)
 • Середня освіта (Біологія та хімія)
 • Середня освіта (Географія)
 • Біологія
 • Гідробіологія
 • Зоологія
 • Екологія
 • Екологія та екологічна освіта
 • Хімія
 • Хімія з основами викладання
 • Тепличне господарство
 • Туризм

Соціально-психологічний факультет

 • Спеціальна освіта (Логопедія)
 • Психологія
 • Педагогічна та вікова психологія
 • Психологія. Психічне здоров’я особи та спільноти
 • Сімейна психологія
 • Менеджмент
 • Менеджмент організацій та адміністрування
 • Маркетинг
 • Соціальна робота
 • Соціальна робота. Соціальна педагогіка
 • Готельно-ресторанна справа

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Середня освіта (Фізична культура)
 • Теорія та методика навчання (фізична культура)
 • Фізична культура і спорт

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (Математика)
 • Середня освіта (Математика та інформатика)
 • Теорія та методика навчання (математика)
 • Середня освіта (Інформатика)
 • Інформатика в закладах освіти
 • Середня освіта (Фізика)
 • Середня освіта (Фізика та інформатика)
 • Професійна освіта (Цифрові технології)
 • Фізика
 • Математичний аналіз
 • Математика
 • Статистика
 • Сучасні інформаційні технології та програмування

Абитуриентам

Консультаційний центр вступників працює за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, аудиторія 113

Контактний телефон приймальної комісії: 

Сайт приймальної комісії: https://zu.edu.ua/pr_komisia.html

Онлайн-консультації здійснюються на офіційних ресурсах університету:

е-пошта: [открыть контакты][email protected]

telegram канал допомоги вступнику: t.me/zueduvstup

facebook сторінка ЖДУ: facebook.com/zu.edu.ua

«Q&A Session» з відповідальним секретарем: https://bit.ly/3glXIsA

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів НМТ/ЗНО для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [открыть контакты](096) 388-00-36.

Для получения полной и детальной информации касающейся сроков, условий приёма, экзаменов и необходимых сертификатах центра оценивая для выбранных специальностей, обращайтесь в приёмную комиссию по тел.: [открыть контакты](041) 234-24-60.

При подаче заявления в бумажной форме абитуриенту могут понадобится следующие документы

 • оригинал и копия документа о ранее полученном образовании и приложения к нему;
 • оригинал и копия сертификатов ВНО;
 • оригинал и копия документа, удостоверяющего личность;
 • 4 одинаковые цветные фотографии размером 3х4 см;
 • для юношей: оригинал военного билета или удостоверения о приписке;
 • оригиналы документов, подтверждающих право на участие в конкурсе, зачисление по собеседованию, зачисление по квотам (при наличии).

Окончательный список всех необходимых документов и форму подачи (оригинал или заверенная копия) уточняйте в приёмной комиссии по тел.: [открыть контакты](041) 234-24-60.

О вузе

Житомирський державний університет імені Івана Франка — найстаріший і найпотужніший вищий навчальний заклад Житомирщини. Його історія пов’язана із знаменитою Житомирською чоловічою гімназією (рік заснування 1833), на базі якої 1919 року було відкрито Волинський учительський інститут. Зберігши своєрідність духовної атмосфери, яка панувала в стінах гімназії, її традиції, інститут перебрав на себе ту визначну роль, яку відігравала гімназія в громадському, культурному житті Волині. За всю свою історію він багаторазово перейменовувався. У 1999 році Житомирський педагогічний інститут був реорганізований у Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, а в 2004 р. у Житомирський державний університет імені Івана Франка. Його більш ніж 80-тисячна армія випускників працює в усіх куточках України, багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя. Серед них — відомі вчені, математики, фізики, біологи, лінгвісти, письменники, історики, менеджери освіти, дипломати, державні й політичні діячі. Завдяки їхній діяльності, науковим і педагогічним досягненням учених університету його цінують не лише на теренах України, а й далеко за її межами.

Особливо динамічно університет розвивається останні десять років. Сьогодні він перетворився в складну поліструктурну систему, що охоплює низку навчально-виховних, науково-виробничих комплексів, міжуніверситетських науково-дослідних й інноваційних центрів та науково-дослідних лабораторій, багату бібліотеку, локальну комп’ютерну мережу, одну із найкращих електронних бібліотек в Україні, обсерваторію, науково-дослідну агробіостанцію, видавничий центр, їдальню, кафе-бар, буфети, сучасний спортивний комплекс, 5 гуртожитків, низку музеїв тощо. Як структурний підрозділ він входить у Міжнародний консорціум із Варшавським університетом, в консорціум університетів Великої Волині, має близько 40 угод із університетськими центрами різних країн світу.

У структурі університету — три інститути, п’ять факультетів, центр доуніверситетської освіти та освіти дорослих, в яких навчається близько восьми тисяч студентів. ЖДУ імені Івана Франка має ІV рівень акредитації та охоплює ступеневу підготовку усіх освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». В університеті функціонують аспірантура й докторантура, де навчається і проводять дослідження понад 200 аспірантів і докторантів, діють спецради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

В університеті діють 11 відомих в Україні та за її межами науково-педагогічних шкіл, 27 науково-дослідних лабораторій та 24 культурно-просвітницьких центрів. На 34 кафедрах працює 367 викладачів, серед яких 67 докторів наук та 238 кандидатів наук. Середній вік професорсько-викладацького складу 46 років. Серед викладачів університету 10 Заслужених працівників освіти України, 3 Заслужених діячі науки і техніки України, 4 Заслужених працівники фізичної культури і спорту України, 6 Заслужених артистів України, 2 Народних артисти України, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я, 1 Заслужений економіст,  1 Заслужений працівник культури, 2 Заслужені діячі мистеств, десятки лауреатів премії Президента України, стипендіатів Кабінету Міністрів України, лауреатів премій НАН України, грантів Президента України та інших галузевих академій.

Щорічно близько ста викладачів і студентів проходять стажування в престижних університетах за кордоном, а професори зарубіжних університетів читають лекції, проводять майстер-класи для студентів, магістрантів, аспірантів ЖДУ. В університеті успішно реалізуються та дають конкретні результати програми «Мовні стратегії», «Інклюзивна освіта», «Моніторинг якості підготовки фахівців», «Освіта протягом життя», «Креативна освіта», «Робітнича професія», які пов’язані з підвищенням якості освіти, життєвими і професійними компетентностями та затребуваністю випускників університету на ринку праці.

Сьогодні в університеті видається 7 наукових періодичних журналів, 8 студентських періодичних видань, понад 2 тисячі студентів активно займаються у  215 наукових гуртках/проблемних групах, щорічно проводиться десятки Міжнародних, Всеукраїнських конференцій. А десятки студентів стають переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад, чемпіонами України, Європи і світу.

В ЖДУ імені Івана Франка успішно функціонують рада з розвитку університету, опікунська рада, рада докторів наук, рада молодих вчених, асоціація випускників, кар’єр центр, юридична клініка, студентське братство, які є провісниками громадсько-державного управління освітою в університеті.

Не випадково Житомирський державний університет імені Івана Франка здобув сьогодні визнання як на державному, так і на міжнародному рівнях. Він є «Лідером сучасної освіти», «Флагманом освіти і науки в Україні», «Символом класичної освіти», володарем золотих, срібних і бронзових медалей за впровадження інноваційних технологій навчання і нових форм організації навчально-виховного процесу є постійним переможцем щорічних конкурсів «Моє квітуче місто» тощо.

Житомирський державний університет імені Івана Франка є одним із почесних членів Регіональної асоціації університетів Великої Волині, Консорціуму університетів України та Варшавського університету, Східноєвропейської мережі університетів, Міжнародного консорціуму університетів, Консорціуму Університетів Африки та Середземномор'я.

Як результат, за незалежним багатовимірним міжнародним рейтингом закладів вищої освіти у 2022 році Університет зайняв 21 місце і є лідером регіону. Житомирський державний університет імені Івана Франка посів І місце в Житомирській області серед ЗВО за показником «Зараховано на бюджет». Університет за результатами щорічного зарухування вступників має найбільша кількість місць державного замовлення в регіоні за всіма освітніми рівнями. За результатами проведеного Міністерством освіти у науки України моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти ЖДУ імені Івана Франка посів 4 місце серед 138 ВНЗ України. 70,23% випускників університету офіційно працевлаштовані – найвищий показник в регіоні!

Житомирський державний університет імені Івана Франка впевнено крокує в майбутнє. Спільними зусиллями професорсько-викладацького складу, студентів і співробітників продовжує творити історію. Педагогічний колектив з оптимізмом дивиться в майбутнє, бо є усі підстави для впевненості, що наступні роки й десятиліття стануть для університету часом нових творчих звершень, перемог і досягнень.


Отзывы

354
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка
Пожалуйста, выберите количество звезд
Пожалуйста, введите ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов
или Отменить
,

закінчив природничий в 2021р взимку, магістратуру після бакалаврату на цьому ж факультеті. Точно можу сказати - було класно, цікаво, хоча не легко, бо ще підробляв на НП і пари пропускав, відробляв, переисував... В гуртожитку нормально.Працюю не за фахом, бо те, що пропонувала декан (робота в школі вчителем, була вакансія) з оплатою не дуже...Поживу-побачу. В будь-якому разі, рекомендую цей факультет за атмосферу і людське ставлення до студентів

,

Обожаю эту страну, этот университет. Училась там 1,5 года, прошло почти 35 лет, а я все вспоминаю с теплотой. Куратор наш Тименко Тамара Григорьевна и другие преподаватели, вахтеры, библиотекари, гардеробщицы, всех-всех вспоминаем с теплотой. Музыкальный руководитель Зубарев Владимир Ильич, которому я очень благодарна. Как же хочется попасть туда, побродить по колидорам, посидеть в аудиториях. Если у меня спросят "Где бы вы хотели жить кроме своего Казахстана?", я бы сказала, "только Украина и только Житомир". Тогда во второй половине 80-х, преподаватели были ооооочень сильные. Здоровья всем.

,

взимку закінчила магістратуру за спеціальністю "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)", паралельно працювала і зараз працюю в одному із кращих ліцеїв Житомира. Так, було непросто, тому що на мені були усі інтегровані курси НУШ, але на природничому факультеті завжди йшли назустріч, давали поради і враховували мою роботу. Тут я багато навчилася, знайшла друзів і не шкодую про 4+1,5 роки свого навчання. Рекомендую!

,

1.Хочу передати привіт всим тим викладачам,які пропускали пари та жували жувальну гумку під час навчання. Я вас ніколи не забуду. Ніколи не забуду бібліотеку в якій недостатньо підручників. Викладачів, які дозволяли собі використовувати непристойні слова та нагло лізти в особисте життя студентів. Подані заявки від імені студентів на магістратуру (ця тема ще набере розголосу безсумнівно). Деканат який відносився до людей як до собак, ніколи не міг дати внятної відповіді на запитання.

,

Будьте готові до того, що ВНЗ може подати від Вашого імені заяви на спеціальності, які треба пропихнути) в тей час як студент навчається на 2-3 курсі даного ВНЗ. Від мого імені так подали 15 заяв, коли я була на 3 курсі, бо в мене шикарний конкурсний бал)


Оставить отзыв

Все вузы в Житомире, а также колледжи в Житомире, курсы в Житомире, репетиторы в Житомире, работа в Житомире