Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)

Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (ЖГУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5604
студенти
367
викладачів
238
кандидатів
наук
67
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Історичний факультет

 • Середня освіта (Історія та громадянська освіта).
 • Релігієзнавство.
 • Історія та археологія.
 • Історія України.
 • Соціальна філософія та філософія історії.
 • Філософія. Релігія та сучасні суспільні процеси.
 • Політологія.
 • Право.
 • Публічне управління та адміністрування.
 • Публічне управління та адміністрування системою охорони здоров'я.

Навчально-науковий інститут іноземної філології

 • Англійська мова та зарубіжна література в закладах освіти.
 • Англійська та німецька мови й зарубіжна література в закладах освіти.
 • Англійська та французька мови й зарубіжна література в закладах освіти.
 • Німецька та англійська мови й зарубіжна література в закладах освіти.
 • Англійська мова та література (переклад включно).
 • Англійська і німецька мови та літератури (переклад включно).
 • Німецька мова та література (переклад включно).
 • Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно).
 • Прикладна лінгвістика (англійська мова).
 • Прикладна лінгвістика (англійська мова та діджиталізована комунікація).
 • Методика навчання іноземних мов.
 • Філологія.

Навчально-науковий інститут педагогіки

 • Загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Позашкільна освіта. Педагогіка дозвілля.
 • Дошкільна освіта.
 • Дошкільна освіта та англійська мова.
 • Початкова освіта.
 • Початкова освіта та англійська мова.
 • Теорія та методики початкової освіти.
 • Мистецтво в закладах освіти.
 • Середня освіта (Технології).
 • Професійна освіта. Цифрові технології.
 • Графічний дизайн.
 • Дизайн.
 • Музичне мистецтво.
 • Сценічне мистецтво.
 • Управління закладами освіти та організаціями.

Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 • Середня освіта (Українська мова і література).
 • Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти.
 • Теорія та методика навчання (українська мова).
 • Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти.
 • Інформаційно-аналітична робота та діджиталізація документаційних процесів.
 • Українська мова та література.
 • Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська.
 • Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю.
 • Журналістика. Медіакомунікації.
 • Журналістика.
 • Мультимедійне видавництво та масова комунікація.

Природничий факультет

 • Середня освіта (Географія).
 • Теорія та методика навчання (географія).
 • Середня освіта (Хімія).
 • Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).
 • Біологія.
 • Екологія.
 • Екологія та екологічна освіта.
 • Хімія.
 • Хімія з основами викладання.
 • Хімічні технології та інженерія.
 • Водні біоресурси та аквакультура.
 • Тепличне господарство.
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • Лісове господарство.
 • Туризм.

Соціально-психологічний факультет

 • Спеціальна освіта (Логопедія).
 • Спеціальна освіта.
 • Психологія.
 • Педагогічна та вікова психологія.
 • Психологія. Психічне здоров’я особи та спільноти.
 • Сімейна психологія.
 • Менеджмент.
 • Менеджмент організацій та адміністрування.
 • Маркетинг.
 • Молодіжна робота.
 • Соціальна робота.
 • Соціальна робота. Соціальна медіація.
 • Соціальна робота. Соціальна педагогіка.
 • Готельно-ресторанна справа.
 • Готельно-ресторанний бізнес.

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Середня освіта (Фізична культура).
 • Теорія та методика навчання (фізична культура).
 • Фізична культура і спорт.

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (Математика).
 • Середня освіта (Фізика та астрономія).
 • Середня освіта (Фізика, астрономія та інформатика).
 • Середня освіта (Математика та інформатика).
 • Фізика та астрономія.
 • Статистика та бізнес-аналітика.
 • Комп’ютерні науки.
 • Теорія та методика навчання (математика).
 • Середня освіта (Інформатика).
 • Інформатика в закладах освіти.
 • Середня освіта (Фізика).
 • Середня освіта (Фізика та інформатика).
 • Професійна освіта (Цифрові технології).
 • Фізика.
 • Математика та аналітика.
 • Математичний аналіз.
 • Математика.
 • Статистика.
 • Сучасні інформаційні технології та програмування.
 • Комп’ютерні науки.
 • Комп’ютерні системи та мережі.
 • Інформаційні системи та технології.

Абітурієнтам

Консультаційний центр вступників працює за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, аудиторія 113

Контактний телефон приймальної комісії: 

Сайт приймальної комісії: https://zu.edu.ua/pr_komisia.html

Онлайн-консультації здійснюються на офіційних ресурсах університету:

е-пошта: [відкрити контакти][email protected]

telegram канал допомоги вступнику: t.me/zueduvstup

facebook сторінка ЖДУ: facebook.com/zu.edu.ua

«Q&A Session» з відповідальним секретарем: https://bit.ly/3glXIsA

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів НМТ/ЗНО для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](096) 388-00-36.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](041) 234-24-60.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](041) 234-24-60.

Про ЗВО/ВНЗ

Житомирський державний університет імені Івана Франка — найстаріший і найпотужніший вищий навчальний заклад Житомирщини. Його історія пов’язана із знаменитою Житомирською чоловічою гімназією (рік заснування 1833), на базі якої 1919 року було відкрито Волинський учительський інститут. Зберігши своєрідність духовної атмосфери, яка панувала в стінах гімназії, її традиції, інститут перебрав на себе ту визначну роль, яку відігравала гімназія в громадському, культурному житті Волині. За всю свою історію він багаторазово перейменовувався. У 1999 році Житомирський педагогічний інститут був реорганізований у Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, а в 2004 р. у Житомирський державний університет імені Івана Франка. Його більш ніж 80-тисячна армія випускників працює в усіх куточках України, багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя. Серед них — відомі вчені, математики, фізики, біологи, лінгвісти, письменники, історики, менеджери освіти, дипломати, державні й політичні діячі. Завдяки їхній діяльності, науковим і педагогічним досягненням учених університету його цінують не лише на теренах України, а й далеко за її межами.

Особливо динамічно університет розвивається останні десять років. Сьогодні він перетворився в складну поліструктурну систему, що охоплює низку навчально-виховних, науково-виробничих комплексів, міжуніверситетських науково-дослідних й інноваційних центрів та науково-дослідних лабораторій, багату бібліотеку, локальну комп’ютерну мережу, одну із найкращих електронних бібліотек в Україні, обсерваторію, науково-дослідну агробіостанцію, видавничий центр, їдальню, кафе-бар, буфети, сучасний спортивний комплекс, 5 гуртожитків, низку музеїв тощо. Як структурний підрозділ він входить у Міжнародний консорціум із Варшавським університетом, в консорціум університетів Великої Волині, має близько 40 угод із університетськими центрами різних країн світу.

У структурі університету — три інститути, п’ять факультетів, центр доуніверситетської освіти та освіти дорослих, в яких навчається близько восьми тисяч студентів. ЖДУ імені Івана Франка має ІV рівень акредитації та охоплює ступеневу підготовку усіх освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». В університеті функціонують аспірантура й докторантура, де навчається і проводять дослідження понад 200 аспірантів і докторантів, діють спецради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

В університеті діють 11 відомих в Україні та за її межами науково-педагогічних шкіл, 27 науково-дослідних лабораторій та 24 культурно-просвітницьких центрів. На 34 кафедрах працює 367 викладачів, серед яких 67 докторів наук та 238 кандидатів наук. Середній вік професорсько-викладацького складу 46 років. Серед викладачів університету 10 Заслужених працівників освіти України, 3 Заслужених діячі науки і техніки України, 4 Заслужених працівники фізичної культури і спорту України, 6 Заслужених артистів України, 2 Народних артисти України, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я, 1 Заслужений економіст,  1 Заслужений працівник культури, 2 Заслужені діячі мистеств, десятки лауреатів премії Президента України, стипендіатів Кабінету Міністрів України, лауреатів премій НАН України, грантів Президента України та інших галузевих академій.

Щорічно близько ста викладачів і студентів проходять стажування в престижних університетах за кордоном, а професори зарубіжних університетів читають лекції, проводять майстер-класи для студентів, магістрантів, аспірантів ЖДУ. В університеті успішно реалізуються та дають конкретні результати програми «Мовні стратегії», «Інклюзивна освіта», «Моніторинг якості підготовки фахівців», «Освіта протягом життя», «Креативна освіта», «Робітнича професія», які пов’язані з підвищенням якості освіти, життєвими і професійними компетентностями та затребуваністю випускників університету на ринку праці.

Сьогодні в університеті видається 7 наукових періодичних журналів, 8 студентських періодичних видань, понад 2 тисячі студентів активно займаються у  215 наукових гуртках/проблемних групах, щорічно проводиться десятки Міжнародних, Всеукраїнських конференцій. А десятки студентів стають переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад, чемпіонами України, Європи і світу.

В ЖДУ імені Івана Франка успішно функціонують рада з розвитку університету, опікунська рада, рада докторів наук, рада молодих вчених, асоціація випускників, кар’єр центр, юридична клініка, студентське братство, які є провісниками громадсько-державного управління освітою в університеті.

Не випадково Житомирський державний університет імені Івана Франка здобув сьогодні визнання як на державному, так і на міжнародному рівнях. Він є «Лідером сучасної освіти», «Флагманом освіти і науки в Україні», «Символом класичної освіти», володарем золотих, срібних і бронзових медалей за впровадження інноваційних технологій навчання і нових форм організації навчально-виховного процесу є постійним переможцем щорічних конкурсів «Моє квітуче місто» тощо.

Житомирський державний університет імені Івана Франка є одним із почесних членів Регіональної асоціації університетів Великої Волині, Консорціуму університетів України та Варшавського університету, Східноєвропейської мережі університетів, Міжнародного консорціуму університетів, Консорціуму Університетів Африки та Середземномор'я.

Як результат, за незалежним багатовимірним міжнародним рейтингом закладів вищої освіти у 2022 році Університет зайняв 21 місце і є лідером регіону. Житомирський державний університет імені Івана Франка посів І місце в Житомирській області серед ЗВО за показником «Зараховано на бюджет». Університет за результатами щорічного зарухування вступників має найбільша кількість місць державного замовлення в регіоні за всіма освітніми рівнями. За результатами проведеного Міністерством освіти у науки України моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти ЖДУ імені Івана Франка посів 4 місце серед 138 ВНЗ України. 70,23% випускників університету офіційно працевлаштовані – найвищий показник в регіоні!

Житомирський державний університет імені Івана Франка впевнено крокує в майбутнє. Спільними зусиллями професорсько-викладацького складу, студентів і співробітників продовжує творити історію. Педагогічний колектив з оптимізмом дивиться в майбутнє, бо є усі підстави для впевненості, що наступні роки й десятиліття стануть для університету часом нових творчих звершень, перемог і досягнень.


Відгуки

372
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Отримане вище освіти можна оцінити з різних ракурсів. На перший погляд, нам малюють картину ідеального місця, де вас навчать всьому: знімати, монтувати та інші професійні навички. Однак, на практиці ситуація виявляється не такою розкішною, як здається на словах. Викладачі намагаються максимально скоротити контактний час зі студентами, а оцінки надавати звідки завгодно. Заняття проводяться хаотично, інколи навіть доходить до абсурду, коли викладачі встановлюють пари по розкладу без жодної логіки. Іноді ви можете мати вікно між заняттями або дві пари підряд в один день, які розташовані на крайні години доби. Також варто згадати викладачів, які практично відсутні на заняттях. Їх завдання майже не мають жодного практичного застосування, іноді здається, що їх головна мета - випробувати вашу терплячість. це породжує відчуття, що ви лише формально отримуєте освіту, а справжні знання вам доводиться здобувати самостійно.

,

Закінчила бакалаврат 091 біологія на природничому, а в магістратуру пішла на вчительську, на Середню освіту. І одразу ж мені декан запропонувала роботу в ліцеї Житомира. Скажу чесно - навчатися і працювати одночасно не легко, біологічних знань на бакалавраті мені вистачає, але багато часу займає підготовка до уроків. На парах буваю рідко, відношення викладачів людське, можна виконувати завдання індплана і все норм, Рекомендую.

,

Навчаюсь на факультеті психології, викладачі ніколи не поцікавляться в чому проблема, чому не виконали якесь завдання, навпаки ще більше пригнічують студентів, що емоційно що психологічно тиснуть, натякаючи, що студенти тупі. Дуже шкодую, що обрала цей університет, будь те обережні, ні співчуття ні допомоги ні підтримки ви тут не отримаєте, лише нервовий зрив, лякаючи що вам відрахують, людина старається, а вони цього не цінять, вважаючи себе великими людьми. Лише один стрес та негативні емоції від викладачів які не хочуть допомогти студентам. Більше б людяності.

,

Класний універ корупції принаймні на кафедрі права немає гуртожиток є свої приколи ,але для гуртожитку нормально

,

Мені здається, 5 зірок поставили якісь проплачені люди🤣 Бо це жесть, як за таке гниле місце як жду можна ставити 5 зірок? Жахливе все від універу до гуртожитку. У мене було багато сподівань на це місце, але зараз сниться в жахіттях. Пожалійте свої нерви, обирайте щось інше!!!


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Житомирі, коледжі в Житомирі, курси в Житомирі, репетиторів в Житомирі, роботу в Житомирі.