Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ)

Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ)

 • Наличие бесплатного обучения
 • Наличие платного обучения
 • Наличие военной кафедры
 • Наличие общежитий
 • Последипломное образование
 • Аспирантура, докторантура
 • Подготовительное отделение

8200
студентов
1000
преподавателей
588
кандидатов
наук
146
профессоров
и докторов наук

Специальности

Факультеты

І, II, III, IV медичний, стоматологічний, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, в складі якого 3 факультети з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ.

Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та ОС «Бакалавр» за спеціальностями  «Технології медичної діагностики та лікування», «Терапія та реабілітація», «Соціальна робота» на основі 11 класів, незалежно від  форми  фінансування освіти вступників, необхідні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 року або 2023 року (1-й предмет: українська мова, 2-й предмет: математика, 3-й предмет: біологія, або хімія, або фізика, або  історія України, або іноземна мова (за вибором вступника)) або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому відповідного року. Також обов’язково повинен бути мотиваційний лист, який враховується при однакових балах. 

Для участі у конкурсі на здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів, диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, конкурсний бал потрібен 150 та вище.

Для участі у конкурсі на здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Терапія та реабілітація», «Соціальна робота» на основі 11 класів, на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, потрібен конкурсний бал 100 та вище. Для участі у конкурсі на місця за кошти державного бюджету конкурсний бал потрібен 125 та вище.

Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування» (2, 3 курс) на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра зараховуються бали НМТ 2023, 2023 років з трьох предметів або ЗНО 2020-2021 років з двох предметів (1-й предмет: українська мова, 2-й предмет: за вибором вступника) та мотиваційний лист.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування», «Терапія та реабілітація» на основі раніше здобутого ОС «Бакалавр» зараховуються результати з ЄВІ та фахового іспиту.

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Громадське здоров’я»  на основі раніше здобутого ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні результати з ЄВІ або співбесіди з іноземної мови (за вибором вступника) та фахового іспиту. Також обов’язково повинен бути мотиваційний лист, який враховується при однакових балах. 

Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на основі раніше здобутого ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні результати ЄВІ або співбесіди з іноземної мови та ЄФВВ або фахового іспиту (за вибором вступника). Також обов’язково повинен бути мотиваційний лист, який враховується при однакових балах. 

Абитуриентам

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі  за адресою:  https://vstup.edbo.gov.ua/, крім осіб, які мають право, передбачене Правилами та Порядком прийому. Вони подають заяви  в паперовій формі особисто звернувшись до Приймальної комісії.

До заяви  в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього;
 • результати національного мультипредметного теста 2022, 2023 р. або копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  2020 р., 2021 р.  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з  конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;
 • мотиваційний лист;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
 • 2 конверта  та папка для паперів;
 • інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

О вузе

ХНМУ — сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти із потужною науковою й матеріально-технічною базою що включає: 97 кафедр (серед яких 75 клінічні), Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ. Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути: науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики. Крім того, до складу університету входять 5 центрів: лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр», навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень, центр гендерної освіти, центр медичного краєзнавства, 4 проблемні лабораторії. В структурі університету працює медичний фаховий коледж, який проводить підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Медсестринство».

В університеті понад 8 тисяч студентів, інтернів, аспірантів і докторантів серед яких понад 4300 іноземних громадян з 74 країн світу.

Університет бере участь у  всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво  з зарубіжними організаціями. Під час навчання студенти проходять практику та стажування в лікарнях,  шпиталях,  медичних установах України та інших країн світу. У рамках міжнародного партнерства ХНМУ реалізує понад 65 програм академічної мобільності та співпрацює з більш ніж 100 закордонними партнерами. У 1998 році університет прийнято до Міжнародної асоціації університетів світу.

В університеті застосовується прогресивна технологія навчання. Сучасний Симуляційний центр обладнаний широким спектром тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад  1,3 млн. екземплярів, зокрема 46 тисяч – у цифровому форматі, включає як вітчизняні, так і оригінальні зарубіжні видання світових видавництв – Elsevier, McGraw Hill, Oxford Press, Springer та ін., що надає можливість дистанційного обслуговування студентів.

На базі ХНМУ створені всі умови не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців, але й для повноцінного особистісного розвитку та розвитку фізичного здоров’я наших студентів. Університет має три спортивні бази, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання більш ніж з 20 видів спорту під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів. Вихованці нашого університету неодноразово ставали переможцями та призерами національних й   міжнародних  змагань,  і навіть,   чемпіонами  Світу. 

В університеті успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших. Популярним   серед студентів та співробітників університету є відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Медик», який є осередком активної волонтерської діяльності. Студенти ХНМУ — активні учасники проєктів паліативної та хоспісної допомоги, догляду за хворими та дітьми-сиротами, надання допомоги в умовах пандемії. Багаторічний досвід волонтерства допомагає активістам під час російської воєнної агресії.

Студенти, за потреби,  забезпечуються гуртожитком з сучасними умовами проживання.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії.

Адреса  Приймальної комісії:

61022, м. Харків, пр. Науки, 4, (вхід з вул. Літературна)

тел. [открыть контакты](057) 707-73-28, [открыть контакты](057) 705-07-20, моб.тел. [открыть контакты](098) 211-34-83

e-mail:[открыть контакты][email protected],

web: www.knmu.edu.ua


Отзывы

Руководство этого учебного заведения приняло решение не разрешать оценки и комментарии.


Все вузы в Харькове, а также колледжи в Харькове, курсы в Харькове, репетиторы в Харькове, работа в Харькове