Корпоративні тренінги
Go Business
тренінг

Управління проектами для команд

Цільова аудиторія

Власникам, керівникам підприємств, керівникам проектів, начальникам служб, співробітникам, які беруть участь у проектній роботі.

Ціль заходу

Збільшення кількості проектів, які успішно реалізуються у намічені терміни в рамках виділеного бюджету. Створення єдиного понятійного апарату з питань управління проектами та проектної роботи.

Програма

1. Що таке проект? Особливості управління проектами

 • Відмінність проекту з інших форм організації діяльності
 • Типи проектів. Життєвий цикл проекту.
 • Критичні чинники успіху проекту: час, якість, вартість.
 • Типові помилки керівника під час роботи з проектами.
 • Практика: Діагностика типових підходів при проектуванні та реалізації проектів учасниками тренінгу, вправа «Затор» – діагностика командних навичок управління проектами, віртуальний проект «Стройка дома»

2. Проект та процес проектування. Типові проблеми керівника.

 • Помножуй негативні фактори твого проекту на два. Справи позитивні навпіл. (З досвіду управління проектами)

Проблема №1. Цілі проекту не реалістичні

 • Аналіз проекту. Види ресурсів проекту.
 • 5 крокова технологія прийняття рішення.
 • Практика: SWOT-аналіз проекту. Оцінка ресурсів під час планування. Метод витрат та переваг. Вправа «Мета проекту» – учасники в командах по 4 особи з 3 ідей формують мету проекту, перевіряючи її за критеріями: проактивність, вимірність, визначеність, прив'язка до мети вищого рівня, досяжність, прийнятність та презентують її Замовникам.

Кожна команда протягом тренінгу працює над 1-2 проектами на основі реального матеріалу компанії. Наприклад: "Зростання продажів", "Збільшення числа клієнтів", "Введення нового продукту", "Зниження шлюбу", та ін.

Проблема №2. Проект не має графіка та системи «точок контролю», не визначено межі проекту.

 • Послідовність планування
 • Структура виконуваних завдань та структура виконуваних робіт
 • Як розставити точки контролю у проекті
 • Межі проекту

Практика: Побудова дерева цілей – структурна декомпозиція цілей; Моделювання проекту – визначення складу робіт, взаємозв'язків, ієрархії завдань; сітковий графік, складання графіка Гантта. Вправа «Кордони та фази проекту» – учасники в командах по 4 особи працюють над визначенням меж проекту та його зв'язку із зовнішніми умовами, визначенням фаз та їх результатів. Обговорення та презентація.

Проблема №3. Реалізація проекту затягується.

 • Точки та зони контролю проекту – чому не дотримуються термінів?
 • Принципи пошуку часу – зменшення обсягів роботи та підвищення ефективності.
 • 6 кроків делегування.
 • Гнучке та жорстке планування.

Практика: навичка делегування, технологія пошуку часу, оптимізація мережевого графіка проекту, створення контрольної дошки проектів. Вправа "Календарний план" – команди розробляють календарний план проекту з контрольними точками. Презентація планів.

Проблема №4. Ігнорування основних ризиків.

 • Як розрахувати «критичний шлях» проекту?
 • Перевірка плану та критичного шляху.
 • Ризики. Типи ризиків. Оцінка ризику. Робота із ризиками.

Практика: Тренування створення критичного шляху, оцінка ризиків, створення механізмів управління ризиками проектів. Вправа «Ризики проекту» – учасники аналізують обмеження та припущення проекту, визначають ризики та свої дії з управління ризиками.

Проблема №5. Ціль проекту змінюється, але проект залишається незмінним.

 • Роль менеджера проекту різних етапах.
 • Зміни плану проекту.

Практика: відпрацювання кейсу. Вправа «Переговори із Замовником проекту» – учасник відпрацьовують переговори, під час яких аргументують необхідність змін проекту. Експерти оцінюють майстерність учасників.

Проблема №6. Не вдалося налагодити взаємодію всередині команди (з суміжниками).

 • Як створити ефективну проектну команду?
 • Як рольовий розклад команди впливає результати проекту?
 • Як провести збори команди?
 • Управління командою проекту. Стилі керування.
 • Як управляти учасниками команди, які не знаходяться у прямому підпорядкуванні?
 • Вибір оптимального способу комунікації.

Практика: проведення наради, робота з суміжником, вибір моделі спілкування в команді, вибір стилю управління. За підсумками оцінюють свої ролі, які вони грали у команді. Тестування учасників

Проблема №7. Команда не вірить у успіх і налаштована неконструктивно.

 • Управління конфліктами
 • Технологія зворотнього зв'язку
 • 3 методи впливу: силовий, мотиваційний, залучення – що вибрати?
 • Коучинг команди – як інструмент групової мотивації

Практика: Вибір методів управління конфліктами, навчання технології 4-х крокової моделі зворотного зв'язку. Вправа «Визнач тип конфлікту» – учасники визначають тип конфлікту, обирають шлях його вирішення. Вправа «Збори» підбиття проміжних підсумків проекту – проведення зборів команди у стилі коучинг.

Додаткова інформація

Інформація для роздумів (за даними дослідження Standish Group “Chaos report”):

 • лише 16% проектів укладається у строки та бюджети;
 • у середньому на 188% перевищується бюджет;
 • у середньому на 222% перевищуються терміни;
 • цілі та зміст лише 61% проектів залишаються незмінними.

За результатами тренінгу учасники:

 • Отримають уявлення про особливості управління проектами.
 • Дізнаються про технології управління проектами.
 • Відпрацюють основні практичні вміння розробки, управління командою та результатами проекту.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Коучинг, менторствоProject management, управління проектами

Дивіться також усі тренінги в Києві, ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, роботу в Києві.