Корпоративні тренінги
Go Business
тренінг

Управління проектами для команд


Цільова аудиторія

Собственникам, руководителям предприятий, руководителям проектов, начальникам служб, сотрудникам, принимающим участие в проектной работе.

Ціль заходу

Увеличение числа проектов, успешно реализуемых в намеченные сроки в рамках выделенного бюджета. Создание единого понятийного аппарата по вопросу управления проектами и проектной работы.

Програма

1. Що таке проект? Особливості управління проектами

 • Відмінність проекту з інших форм організації діяльності
 • Типи проектів. Життєвий цикл проекту.
 • Критичні чинники успіху проекту: час, якість, вартість.
 • Типові помилки керівника під час роботи з проектами.
 • Практика: Діагностика типових підходів при проектуванні та реалізації проектів учасниками тренінгу, вправа «Затор» – діагностика командних навичок управління проектами, віртуальний проект «Стройка дома»

2. Проект та процес проектування. Типові проблеми керівника.

 • Помножуй негативні фактори твого проекту на два. Справи позитивні навпіл. (З досвіду управління проектами)

Проблема №1. Цілі проекту не реалістичні

 • Аналіз проекту. Види ресурсів проекту.
 • 5 крокова технологія прийняття рішення.
 • Практика: SWOT-аналіз проекту. Оцінка ресурсів під час планування. Метод витрат та переваг. Вправа «Мета проекту» – учасники в командах по 4 особи з 3 ідей формують мету проекту, перевіряючи її за критеріями: проактивність, вимірність, визначеність, прив'язка до мети вищого рівня, досяжність, прийнятність та презентують її Замовникам.

Кожна команда протягом тренінгу працює над 1-2 проектами на основі реального матеріалу компанії. Наприклад: "Зростання продажів", "Збільшення числа клієнтів", "Введення нового продукту", "Зниження шлюбу", та ін.

Проблема №2. Проект не має графіка та системи «точок контролю», не визначено межі проекту.

 • Послідовність планування
 • Структура виконуваних завдань та структура виконуваних робіт
 • Як розставити точки контролю у проекті
 • Межі проекту

Практика: Побудова дерева цілей – структурна декомпозиція цілей; Моделювання проекту – визначення складу робіт, взаємозв'язків, ієрархії завдань; сітковий графік, складання графіка Гантта. Вправа «Кордони та фази проекту» – учасники в командах по 4 особи працюють над визначенням меж проекту та його зв'язку із зовнішніми умовами, визначенням фаз та їх результатів. Обговорення та презентація.

Проблема №3. Реалізація проекту затягується.

 • Точки та зони контролю проекту – чому не дотримуються термінів?
 • Принципи пошуку часу – зменшення обсягів роботи та підвищення ефективності.
 • 6 кроків делегування.
 • Гнучке та жорстке планування.

Практика: навичка делегування, технологія пошуку часу, оптимізація мережевого графіка проекту, створення контрольної дошки проектів. Вправа "Календарний план" – команди розробляють календарний план проекту з контрольними точками. Презентація планів.

Проблема №4. Ігнорування основних ризиків.

 • Як розрахувати «критичний шлях» проекту?
 • Перевірка плану та критичного шляху.
 • Ризики. Типи ризиків. Оцінка ризику. Робота із ризиками.

Практика: Тренування створення критичного шляху, оцінка ризиків, створення механізмів управління ризиками проектів. Вправа «Ризики проекту» – учасники аналізують обмеження та припущення проекту, визначають ризики та свої дії з управління ризиками.

Проблема №5. Ціль проекту змінюється, але проект залишається незмінним.

 • Роль менеджера проекту різних етапах.
 • Зміни плану проекту.

Практика: відпрацювання кейсу. Вправа «Переговори із Замовником проекту» – учасник відпрацьовують переговори, під час яких аргументують необхідність змін проекту. Експерти оцінюють майстерність учасників.

Проблема №6. Не вдалося налагодити взаємодію всередині команди (з суміжниками).

 • Як створити ефективну проектну команду?
 • Як рольовий розклад команди впливає результати проекту?
 • Як провести збори команди?
 • Управління командою проекту. Стилі керування.
 • Як управляти учасниками команди, які не знаходяться у прямому підпорядкуванні?
 • Вибір оптимального способу комунікації.

Практика: проведення наради, робота з суміжником, вибір моделі спілкування в команді, вибір стилю управління. За підсумками оцінюють свої ролі, які вони грали у команді. Тестування учасників

Проблема №7. Команда не вірить у успіх і налаштована неконструктивно.

 • Управління конфліктами
 • Технологія зворотнього зв'язку
 • 3 методи впливу: силовий, мотиваційний, залучення – що вибрати?
 • Коучинг команди – як інструмент групової мотивації

Практика: Вибір методів управління конфліктами, навчання технології 4-х крокової моделі зворотного зв'язку. Вправа «Визнач тип конфлікту» – учасники визначають тип конфлікту, обирають шлях його вирішення. Вправа «Збори» підбиття проміжних підсумків проекту – проведення зборів команди у стилі коучинг.

Додаткова інформація

Информация к размышлению (по данным исследования Standish Group “Chaos report”):

 • только 16% проектов укладывается в сроки и бюджеты;
 • в среднем на 188% превышается бюджет;
 • в среднем на 222% превышаются сроки;
 • цели и содержание только 61% проектов остаются неизменными.

По результатам тренинга участники:

 • Получат представление об особенностях управления проектами.
 • Узнают о технологиях управления проектами.
 • Отработают основные практические умения разработки, управления командой и результатами проекта.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Коучинг, менторствоProject management, управління проектами

А також ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, робота в Києві