Відкриті тренінги
Школа успішного бізнесу
тренінг

Директор з управління продажами, IAPBE • 7500 грн


 • Онлайн
  03.06.202422.07.2024

Цільова аудиторія

бухгалтери, головні бухгалтери, фінансисти, керівники, власники бізнесу

Ціль заходу

підвищення кваліфікації, отримання міжнародного диплому

Програма

Модуль 1. Корпоративна бізнес-культура компанії. Продаж на сучасному ринку. Культура бізнес-взаємин із клієнтами.

 • Складові корпоративної культури
 • У чому різниця між корпоративною культурою короткострокових та корпоративною культурою довгострокових результатів
 • Різні стилі корпоративної системи управління, їх ключові складові та вплив на розвиток компанії та її конкурентоспроможність у сучасних ринкових умовах
 • Концепція формування конкурентних переваг
 • Як вибирає клієнт – порівняльний аналіз
 • Структура КП
 • Аналіз продажів: основні показники, тенденції, погрози, можливості, висновки
 • Аналіз причин втрати та утримання клієнтів:
 • Що спільного серед наших найкращих клієнтів
 • Які, не охоплені нами клієнти, відповідають характеристикам наших найкращих клієнтів
 • Який % клієнтів пішов від нас
 • Скільки клієнтів перейшло до нас від конкурентів
 • Скільки у нас ключових клієнтів
 • Як зростає їх кількість
 • Скільки клієнтів числиться на одного МПП
 • Життєвий цикл клієнта
 • Аналіз цінності клієнта
 • Вплив людського фактора на 5 факторів формування прибутку
 • Логіка включення персоналу до зростання прибутковості підприємства
 • Оперування 6 основними факторами командної роботи

Модуль 2. Нейромаркетинг у продажах

 • Дві методики впливу на мислення клієнта
 • Три складові мозку клієнта
 • Ментальна карта продажів клієнту
 • 6 стимулів, що діють на мислення клієнта
 • 4 етапи впливу на мислення клієнта

Модуль 3. Структура відділу продажів та стандарти роботи Керівника відділу продажів

 • Стратегії організації роботи відділу продажу
 • Формування працюючої осі: стратегія компанії – структура відділу продажу – посадові інструкції
 • Формування оптимальної оргструктури з урахуванням організаційно-функціональної матриці
 • План розподілу часу. Як змусити працювати посадову інструкцію
 • Підходи до формування плану розподілу часу
 • Відображення цілей посади у плані на тиждень
 • Ключові області співробітника та зони відповідальності
 • Оптимізація внутрішньокорпоративної взаємодії у продажах:
 • Використання IT технологій для управління та контролю
 • Робота з вхідною поштою, принципи сортування повідомлень
 • Захист свого робочого часу, робота з відволіканнями

Модуль 4. Етапи переходу на типові стандарти CRM роботи. Підвищення ефективності управління продажами із CRM-системою

 • Стратегія компанії
 • Бізнес-процеси – це технологія створення кінцевого продукту
 • Регламенти та звітність - стандарти взаємодії та прогнозування
 • Стандарти роботи з CRM-системою
 • Регламенти взаємодії з клієнтами
 • Воронка продажів
 • Планування та звітність
 • Формалізація клієнтської бази
 • Групи компаній
 • Типологія клієнтів
 • Типологія завдань
 • Процес та кроки продажу

Модуль 5. Алгоритм створення скрипту продажу

 • Як розробити сценарії (скрипти) дзвінків
 • Які особливості процесу продажу необхідно враховувати під час створення сценаріїв (скриптів) дзвінків
 • Які зміни необхідно внести до шаблонів сценаріїв дзвінків, щоб вони почали давати результат

Модуль 6. Методологія стратегічного продажу

 • Введення у поняття стратегічного продажу
 • Тактика та стратегія продажів
 • Критерії та підходи до сегментування клієнтської бази
 • "Створення єдиних критеріїв сегментації"
 • Зони входу та агенти впливу
 • Види та ролі агентів впливу: технік, економіст, споживач, консультант
 • Стану агентів впливу: зростання, проблема, штиль, самовпевненість
 • Принципи визначення та особливості роботи з кожним агентом впливу
 • Агенти впливу: можливості та загрози
 • Сфера особистих інтересів та корпоративної вигоди агентів впливу
 • Індивідуальна робота "Аналіз складних клієнтів із клієнтської бази менеджера та формування стратегії просування"
 • Комплексний контакт із клієнтом:
 • Які види контактів із клієнтами потрібно використовувати?
 • Навіщо «тривожити» клієнта, якщо він не може чи не хоче нічого купувати?
 • Як зробити так, щоб спілкуватися та не «тривожити» його?
 • Чому потрібно спілкуватися «з різних приводів»?
 • Що це надає клієнту?
 • Чому це допомагає продавцю?
 • Який результат можна очікувати від кожного виду контакту?
 • Як підготуватись і на що звертати увагу при підготовці контакту кожного виду?
 • Які види контактів працюють найкраще за наших умов?
 • Активізація клієнтської бази
 • Постановка довгострокових цілей роботи з клієнтами з урахуванням сегмента, потенціалу та факторів зовнішнього середовища
 • Концепція «воронки продажів»
 • Види, типи та частота контактів
 • Визначення потенціалу клієнтської бази
 • Постановка стратегічних цілей з урахуванням сегмента, потенціалу та факторів зовнішнього середовища
 • Типи дій/контактів та їх частота залежно від сегмента клієнта
 • Інформаційний привід для контакту
 • Основні елементи стратегічного планування
 • Складання плану контактів із клієнтами
 • Базові засади планової діяльності

Модуль 7. Контроль якості роботи з клієнтами

 • Що ми маємо на увазі під якістю та ефективністю роботи з клієнтами?
 • Цільове завантаження менеджерів: цілі та інструментарії
 • Система звітів у відділі продажу
 • Що контролювати?
 • Аналіз факторів, що визначають успіх/невдачу
 • Максимізація віддачі від клієнтської бази
 • Якими способами це робиться?
 • Які цілі ставити та чого очікувати від різних типів клієнтів?
 • Робота з VIP-клієнтами:
 • Техніка налагодження стратегічних відносин
 • Правила післяпродажного спілкування з клієнтом
 • Як забезпечувати повторні продажі
 • Додаткові послуги
 • Формування мережі
 • Використання старих клієнтів для залучення нових, отримання рекомендацій

Модуль 8. Організація роботи у форматі «віддаленого продажу»

 • Як вибудувати бізнес-процеси у віддаленому та змішаному відділі продажів
 • Форми організації віддалених відділів продажу
 • Які функції продажів необхідно віддати у віддалений відділ, а які ні в якому разі не можна
 • З чого розпочати організацію віддаленого відділу продажу
 • Як залучити найкращих кандидатів у віддалений відділ продажу
 • Які співробітники Вам потрібні: портрет віддаленого менеджера з продажу
 • На яких майданчиках розміщувати оголошення про найм віддалених менеджерів
 • Що необхідно обов'язково вказати в оголошенні, щоб збільшити кількість звернень
 • Як обробляти вхідні звернення від кандидатів
 • Як провести співбесіди та відібрати менеджерів у віддалений відділ продажу
 • Показники ефективності та система оплати праці віддалених співробітників
 • Які показники активності та результативності використовувати для оцінки віддалених менеджерів з продажу
 • Як визначити неефективних менеджерів із продажу протягом 1-2 тижнів, а не 3-х місяців
 • Система оплати праці віддалених менеджерів з продажу, які схеми оплати праці можна використовувати
 • Як навчати та контролювати віддалених менеджерів
 • Як «ввести в роботу» віддалених менеджерів за 3 дні
 • Як навчити менеджерів продукту та техніці продажів
 • План розподілу часу
 • Як змусити працювати посадову інструкцію
 • Підходи до формування плану розподілу часу
 • Відображення цілей посади у плані на тиждень
 • Ключові області співробітника та зони відповідальності
 • Як контролювати дисципліну у віддаленому відділі продажу
 • Як проводити збори з віддаленими співробітниками
 • Особливості планування та контролю роботи віддалених менеджерів з продажу
 • Яка звітність потрібна для контролю віддалених менеджерів з продажу
 • Впровадження віддалених менеджерів у існуючий відділ продажу.

Модуль 9. Мотивація персоналу та управління командою

 • Структура та види мотивації
 • Як ув'язати результати роботи з винагородою персоналу
 • Типологія співробітників у контексті їхньої мотивації
 • Методологія проведення діалогів
 • Організація процесу самонавчання та передачі кращого досвіду всередині відділу продажів
 • Як вивести менеджера з продажу на пік продуктивності та ефективності роботи
 • Оцінити означає виміряти. Впровадження статистик продуктивності та ефективності
 • 10 функцій менеджменту компанії, що підвищують продуктивність роботи персоналу
 • Критерії оцінки виконавчої ефективності працівників
 • Розвиваючий діалог
 • Розвиток місії та цілей компанії. Система неформального менеджменту
 • Тренінги та навчання
 • Процедури зростання та розвитку персоналу, формування кадрового резерву
 • Ключові моменти у управлінні персоналом. Гнучке керування
 • Рівні зрілості персоналу щодо виконання завдань
 • Що створює стіну «небажання» брати відповідальність та виявляти ініціативу
 • "Болото непродуктивності"
 • Основні деструктивні вірування персоналу
 • Взаємозв'язок між задоволеністю персоналу та плинністю кадрів. Основні чинники утримання найкращих працівників
 • 5 функцій менеджера та критерії менеджерської ефективності
 • Правила постановки та контролю завдань
 • Правила критики та заохочень
 • 8 причин, через які можуть виникати проблеми у взаємодії між людьми
 • Система справедливості за скаргами
 • Правила проведення нарад Управління у стилі «Коучинг»:
 • Техніка коучінга
 • Етапи управління знаннями
 • Інформаційні сходи. Правила передачі та контролю інформації
 • Етапи побудови навчальних семінарів

Модуль 10. Система підбору персоналу до служби продажу

 • Створення профілю посади
 • Як здійснити первинний відбір кандидатів з резюме
 • Як провести телефонне інтерв'ю
 • Підготовка запитань та індикаторів відповідей щодо інтерв'ю на ключові позиції
 • Як провести структуроване інтерв'ю з компетенцій
 • Як виявити мотивацію, приховану інформацію, брехню
 • Аналіз типових помилок та важких випадків при прийомі на роботу
 • Як відмовити при прийомі працювати
 • На що звертати увагу насамперед
 • Серед кого шукати та кому відбирати персонал

Оптимальний набір методик

Додаткова інформація

Програма міжнародної сертифікації:

Дата проведення: 11.09.2023-11.10.2023

Кількість занять: 10  Кількість годин: 20

Тренер: Наталія Дегтярьова

Бізнес-тренер з 25-ти річним досвідом розробки програм навчання та оцінки їх ефективності, проведення конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів у бізнес-сфері.Спеціалізація - комплексне навчання, корпоративні тренінги з продажу та розвиток менеджерів за напрямами:

 • Управління часом та оптимізація внутрішньокорпоративної взаємодії (9 тренінгових програм)
 • Управління продажами та програми розвитку для керівників відділу продажів та менеджерів з продажу (15 тренінгових програм)
 • Управління та мотивація персоналу, програми розвитку для керівників (10 тренінгових програм)
  Особистісний розвиток (6 тренінгових програм).
 • Має практичний досвід: постановки систем управління продажами та оптимізації роботи компанії з продажу;
  реалізації проектів щодо впровадження систем якісного сервісного обслуговування клієнтів та управління взаємовідносинами з клієнтами;участь у проектах із впровадження CRM-систем;розробки "Корпоративної книги сценаріїв продажу" та інших інструментів стандартизації та активізації продажів; розробка та впровадження програм підвищення ефективності менеджменту;розробка та проведення Асессмент-центрів оптимізації внутрішньокорпоративних комунікацій;бізнес-конкультурування з питань розвитку бізнесу.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Бухгалтерія, облік та податкиМенеджмент, управління, KPIПродажі, кол центр, робота з клієнтами

Дивіться також усі тренінги в Харкові, ЗВО/ВНЗ в Харкові, коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетиторів в Харкові, роботу в Харкові.