Гімназія «А+» - це приватний загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня, який функціонує для учнів 5-11 класів за принципом школи повного дня. Це сучасна школа для мотивованих і творчих дітей, що дає високий рівень академічних знань, цілеспрямовано розвиває особистість учня і дозволяє отримати доступ до освіти світового рівня.

Ми створили унікальний освітній простір для кожної дитини, у якому цікаво навчатися та спілкуватися, де є все необхідне для розвитку здібностей, талантів та формування навичок ефективного лідерства.
Навчальний план Гімназії містить в собі всі обов’язкові предмети Державного стандарту загальної середньої освіти та додаткові предмети, які учень вивчає за вибором в освітніх студіях за різними напрямками.

Мета нашої Гімназії – створити для кожної дитини унікальний освітній простір, у якому цікаво навчатися та спілкуватися, де є все необхідне для розвитку здібностей, талантів та формування навичок ефективного лідерства.

Наше головне завдання: навчити кожного учня аналізувати явища навколишнього світу, власні успіхи та невдачі, правильно використовувати свої знання, час та інші ресурси для досягнення поставленої мети.

Випускник Гімназії вміє:

  • критично мислити;
  • ставити мету та долати труднощі;
  • брати відповідальність та вести за собою;
  • налагоджувати соціальні контакти;
  • приймати виклики сучасного світу.

В який спосіб ми навчаємо?

Ми допомагаємо учням у досягненні їх персональних цілей, визначенні власних шляхів, тому що кожна дитина унікальна у своєму шляху до успіху. Ми гарантуємо, що всі учні досягнуть академічної майстерності і набудуть соціально-емоційних навичок, оволодіють стратегіями критичного мислення. Ми віримо, що наші учні будуть успішними людьми, які зможуть у мінливому світі, знайти свій шлях. Невеликі за чисельністю класи і велика кількість викладачів, сучасні, ефективні методи освіти, ретельна перевірка виконання завдань, структурований розклад, який періодично коригується відповідно до потреб сучасного суспільства та змін в економіці і соціальній сфері.

Як реалізовуємо поставлені завдання:

Ми поєднуємо українські та міжнародні стандарти освіти та пропонуємо персональний підхід до навчання, поглиблене вивчення іноземних мов, використання інноваційних комп’ютерних та медіа-технологій.
План індивідуального розвитку є основою для того, що робить учень в Гімназії.  Він включає в себе персональну мету для кожного учня, яка може бути пов'язана з тією чи іншою областю навчання, а також з особистими інтересами учня. Тьютор підтримує розвиток учня та слідкує за його навчанням та розвитком, відслідковує проміжні результати та спільно з учнем аналізує його успіхи та невдачі, допомагає сформувати нову мету та скорегувати навчальний план.
Інтерес дітей до навчання стимулюється міжпредметними проектами, кейс-технологіями, лекціями, що проводять запрошені фахівці, презентаціями, освітніми поїздками та екскурсіями.

З фотографіями можна ознайомитися за посиланням:

https://www.facebook.com/school.aplus/

https://www.instagram.com/school.aplus/

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Див. також:
Зворотній зв'язок