Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності

Бакалаврат

 • Хореографія

Освітня програма: хореографія (за видами).

 • Музичне мистецтво

Освітні програми: інструментальне виконавство (фортепіано)
інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), сольний спів.

 • Сценічне мистецтво.

Освітні програми: акторське мистецтво драматичного театру і кіно, режисура естради та масових свят

Магістратура

 • Музичнe миcтецтво
 • Сценічне мистецтво

Оcвітні прогpами: театральнe мистецтво.

 • Менеджмент

Оcвітня прогpама: упpавління проeктами.

Абітурієнтамвгору

Перелік документів для вступу:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія).

У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал та копія);

 • картка платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду) – копія;
 •  документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал та копія);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, ЄВІ – оригінал і копія;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ на старші курси та в магістратуру і додаток до нього (оригінал та копія).

У разі відсутності, з об’єктивних причин, документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень);

 • військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) – оригінал та копія;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • медична довідка 086/о (для вступників на денну форму здобуття освіти за освітнім ступенем бакалавра);
 • довідка про флюорографію (для вступників на денну форму здобуття освіти за освітні ступенем магістра):
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця  проживання), у випадку, якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта;
 • документи, що підтверджують пільги, передбачені діючим законодавством (свідоцтво про народження, довідка МСЕК, довідка учасника бойових дій і інші документи – оригінали та завірені копії).
 • Інші документи або їх копії подаються, якщо це викликано особливими умовами зарахування.


Докладніше про ВНЗвгору

Луганська державна академія культури і мистецтв – заклад фахової передвищої та вищої освіти. Її історія, що почалася на Луганщині, становить понад дев'яносто років діяльності в сфері культури і мистецтва.

Зараз науково-педагогічний коллектив Академії продовжує мистецькі традиції у Києві.

Діяльність Луганської державної академії культури і мистецтв, згідно з основними пріоритетами розвитку професійної освіти в Україні, спрямована на підготовку фахівців у сфері культури і мистецтва. Концепція діяльності Луганської державної академії культури і мистецтв зорієнтована на створення, впровадження і підтримку системи якісної вищої освіти.

Навчально-методична, наукова, творча й організаційна робота кафедр Академії спрямована на удосконалення освітнього процесу. Постійно ведеться робота з оптимізації методів, форм і засобів навчання.

Колектив студентів та викладачів Академії зберігає найкращі надбання світової і вітчизняної мистецьких шкіл, а також прагне до створення нових моделей і технологій навчання.

Візитною карткою Луганської державної академії культури і мистецтв став принцип єдності теоретичного та практичного навчання. Такий «зв'язок з життям» дозволяє максимально наповнювати навчально-виховний процес багатим творчим досвідом, розвивати навички майбутнього митця.

В Луганській державній академії культури і мистецтв студенти навчаються хореографії, акторській і режисерській майстерності, грі на музичних інструментах, співу, станковому живопису, бібліотекознавству та менеджменту.

Студенти Академії беруть участь у міжнародних програмах, всеукраїнськихкультурних заходах та фестивалях.

До Академії входить Коледж культури і мистецтв, який знаходиться в м. Кремінна Луганської облаcті. Нa йогo бaзі створeно і уcпішно пpацює оcвітній цeнтр «Донбаc-Україна», дe вcтупник можe пpойти відпoвідну атеcтацію тa отpимати докумeнт пpо пoвну загaльну серeдню оcвіту.

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок