Факультетивгору
 • Фармацевтичний факультет
 • Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
 • Факультет медико-фармацевтичних технологій
 • Факультет з підготовки іноземних громадян

На базі повної середньої освіти

Спеціальність «Фармація, промислова фармація», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Фармацевтична хімія»
 • Освітня програма «Фармація»
 • Освітня програма «Клінічна фармація»
 • Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»
 • Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування», освітні ступені — бакалавр, магістр

 • Освітня програма «Лабораторна діагностика»

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія», освітні ступені — бакалавр, магістр

 • Освітня програма «Біотехнологія»

Спеціальність «Економіка», освітні ступені — бакалавр, магістр

 • Освітня програма «Економіка підприємства»

Спеціальність «Маркетинг», освітні ступені — бакалавр, магістр

 • Освітня програма «Маркетинг»

При наявності базової (спеціаліст, бакалавр) або повної вищої освіти.  

Спеціальність «Фармація, промислова фармація», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Фармація»
 • Освітня програма «Клінічна фармація»
 • Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»
 • Освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»
 • Освітня програма «Клінічні дослідження»
 • Освітня програма «Гомеопатична фармація»
 • Освітня програма «Косметологія»
 • Освітня програма «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування»
 • Освітня програма «Фармацевтичне правознавство»

Спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Лабораторна діагностика»

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія», освітній ступінь — магістр

 • Освітні програми «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія»

Спеціальність «Економіка», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Економіка підприємства»

Спеціальність «Маркетинг»,освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Маркетинг»

Спеціальність «Менеджмент», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Менеджмент клінічних досліджень»
 • Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • Освітня програма «Логістика»
 • Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
 • Освітня програма «Управління охороною здоров`я та фармацевтичним бізнесом»

Спеціальність «Публічне управління і адміністрування», освітній ступінь — магістр

 • Освітня програма «Адміністративний менеджемент»

Спеціальніcть «Оcвітні, пeдагогічні науки»,оcвітній ступінь — магіcтр

 • Оcвітня прогpама «Пeдагогіка вищoї шкoли»
Абітурієнтамвгору

Адреса приймальної комісії НФаУ:
61002, г. Харьков, вул. Пушкінська, 53
(станція метро «Пушкінська» або «Бекетова»);
E-mail: abitur@nuph.edu.ua;
Web: nuph.edu.uanuph.edu.ua/abituriyentu/
Skype: abitur.abitur;
Viber: (067) 191-02-31.

Пам'ятайте, умови вступу з кожним роком змінюються.

Умови вступу у 2018 році: до участі в конкурсі допускалися вступники на основі повної
загальної середньої освіти, які мали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання знань з
відповідним конкурсних предметів з кількістю балів не менше 100.

Конкурсними предметами на спеціальність за освітньою програмою «Фармація» були:

 • українська мова та література,
 • біологія,
 • хімія або іноземна мова.

Конкурсними предметами на спеціальності за освітніми програмами «Клінічна фармація»,
«Технології парфюмерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів»,
«Лабораторна діагностика», «Біотехнологія» були:

 • українська мова та література,
 • біологія,
 • хімія або математика.

Конкурсними предметами на спеціальності за освітніми програмами «Економіка
підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент» були:

 • українська мова та література,
 • історія України,
 • математика або іноземна мова.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 706-30-68, (057) 341-51-61.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 706-30-68, (057) 341-51-61.

Докладніше про ВНЗвгору

Фармація – одна з небагатьох галузей, яка має далекосяжні перспективи розвитку та потребу у нових спеціалістах. Адже що таке фармація? Це одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася ще на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою.

Потенціал фармацевтичної галузі майже невичерпний, що підтверджує світовий досвід: у розвинених країнах фармація за темпами розвитку посідає друге місце після авіакосмічної.

У Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) упевнені в успішному майбутньому своїх випускників, бо вони затребувані на ринку праці як в Україні, так і в державах зарубіжжя. Як відомо, Національний фармацевтичний університет — інтернаціональний заклад, у якому навчаються студенти з різних куточків світу.

Професійні перспективи

Ким може працювати випускник фармацевтичного університету? Де потрібні провізори та фармацевти? Сучасна фармацевтична галузь України надає молодим спеціалістам безліч можливостей для професійної самореалізації. Це і понад 20 тисяч аптек, і контрольно-аналітичні лабораторії, науково-дослідні інститути і більше 100 підприємств різних форм власності з виробництва лікарських засобів, фахові видання.

Ті, кого приваблює науково-дослідна та викладацька діяльність, зможуть реалізувати себе, працюючи у НФаУ, на фармацевтичних факультетах у інших ВНЗ України, центрах післядипломної освіти, науково-дослідних інститутах.

Фахівці потрібні на підприємствах біотехнологічної та мікробіологічної галузей, агропромислового комплексу, санітарно-епідеміологічного контролю; в індустрії краси, косметологічних клініках, митній службі, економіко-маркетингових структурах, сфері фармацевтичного бізнесу.

Випускники, які володіють іноземними мовами, проходять процедуру підтвердження диплома та успішно працюють за кордоном. Підтвердження диплома — це стандартна і обов'язкова світова практика. У деяких державах для того, щоб працювати в аптеці, необхідно пройти ліцензування незалежно від того, де ти отримав освіту: у своїй країні чи за кордоном.

Синтез теорії та практики

У Національному фармацевтичному університеті навчаються понад 17,5 тисяч здобувачів вищої освіти, інтернів, докторантів, курсантів, слухачів усіх форм навчання.

Навчальний процес за всіма спеціальностями та формами навчання в НФаУ здійснює висококваліфікований викладацький корпус, який на 91% складається з докторів та кандидатів наук. Це науковці зі світовими іменами.

Студенти проходять практику на базі понад 700 аптечних установ, наукових організацій та фармацевтичних компаній. Найкращі студенти задіяні в академічних обмінах із закордонними навчальними закладами – партнерами НФаУ. Зокрема, сьогодні університет має угоди на проходження практики у Німеччині, Польщі, Франції, Литві, Болгарії. У сфері міжнародного співробітництва НФаУ укладені двосторонні угоди з50ВНЗ із 35 країн Центральної та Східної Європи, Америки, Азії, Близького Сходу, Африки. НФаУ здійснює спільні наукові проекти, бере участь у міжнародних наукових та освітніх форумах, семінарах, конференціях, успішно реалізує низку освітніх проектів за програмами академічних обмінів студентами, молодими вченими та викладачами.

Останнім здобутком Відділуз організації міжнародної НФаУ є участь науковців та студентів університету у програмі Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту – «Erasmus+».

НФаУ постійно працює над можливостями поліпшити якість надання освітніх послуг. У квітні 2018 року університет успішно пройшов ресертифікаційний аудит та отримав сертифікат відповідності вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Національний фармацевтичний університет впроваджує дистанційні навчальні технології. НФаУ перший у фармацевтичній галузі реалізує власну концепцію дистанційного навчання. Кожна кафедра університету розробила авторську методику викладання своєї дисципліни, підготувала навчальні аудіо, відео матеріали, текстовий і графічний супровід.

Близько 200 викладачів університету попередньо пройшли спеціальну підготовку на базі Національного технічного університету. Учасниками проекту дистанційної освіти стало близько 60 студентів Національного фармацевтичного університету. Перші 34 випускники дистанційної форми навчання — магістри — у 2017 році успішно захистили дипломи. Головною перевагою дистанційної форми навчання НФаУ стала можливість студентам самим обирати час навчання, перебуваючи при цьому під постійним контролем та у постійному контакті з викладачем.

Науково-освітній комплекс

Історія НФаУ починається з 1805 року — часу заснування Імператорського Харківського університету. Сьогодні Національний фармацевтичний університет — єдиний в Україні галузевий заклад, який за правом вважається лідером фармацевтичної освіти, «кузнею» спеціалістів для нашої країни та зарубіжжя.

Але мало хто з майбутніх абітурієнтів знає, що НФаУ — це не просто навчальний заклад з багатою історією та глибокими науковими традиціями.

Національний фармацевтичний університет сьогодні — це насамперед потужний науково-освітній комплекс, до складу якого входять 49 кафедр; Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації; Коледж НФаУ;5науково-дослідних лабораторій; Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної діагностики; Центр дистанційних технологій навчання.

У НФаУ проводять фундаментальні та прикладні дослідження, створюються та впроваджуються у практику нові ефективні лікарські засоби. В університеті працює 22 наукові школи, вченими НФаУ розроблено161 новийлікарськийпрепарат та субстанцію. Це такі національні бренди, як: Левомеколь, Кратал, Діакамф, Альтан, Валькофен, Веносан, Живітан, Левосин, Ліпофлавон, Настойка прополісу, Паравіт, Піфламін, Флаванабол, Інфлоракс та інші.

Саме сукупність цих складових робить Національний фармацевтичний університет лідером фармацевтичної освіти України. За успішними показниками стоїть самовіддана щоденна праця.

Студмістечко

Університет має міцнуматеріально-технічну базу. Загальна площа навчально-виробничого комплексу НФаУ складає 141 тис. кв. м. Це 10 навчальних корпусів, фізкультурно-оздоровчий та харчувальний комплекси, пункт охорони здоров’я.

НФаУ має 6 гуртожитків, всі приїжджі студенти гарантовано забезпечуються житлом. У гуртожитках працюють штатні чергові, діють підрозділи Наукової бібліотеки, тренажерні зали; є кабельне телебачення, Internet тощо.

Завдяки сучасному комплексу їдалень студенти НФаУ мають можливість за доступними цінами добре та смачно харчуватися. Студентські кафе перебувають на балансі університету, тому у вартість страв включається тільки собівартість використаних для їх приготування продуктів. Ознайомитися із розмаїттям та цінами у кафе можна на сайті закладу, де щоденно розміщується меню кожної їдальні.

У Національному фармацевтичному університеті створені усі умови для ефективного навчання, комфортного побуту та змістовного відпочинку.

Управління Національного фармацевтичного університету

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Ректор НФаУ
Котвіцька Алла Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, профеcор, заcлужений діяч
нaуки і теxніки Укpаїни
Тeл. / факc: (057) 706-35-81; (057) 706-15-03
Е-mail: rector@nuph.edu.ua
Гoдини пpийому: понeділок, серeда 16.00 – 17.15

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок