Національний фармацевтичний університет (НФаУ)

Національний фармацевтичний університет (НФаУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

10747
студентів
393
викладачі
107
кандидатів
наук
273
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

 • Фармацевтичний факультет.
 • Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту.
 • Факультет медико-фармацевтичних технологій.
 • Факультет з підготовки іноземних громадян.

Бакалавр

 • Спеціальність 051. Економіка.

Освітньо-професійна програма — ­Економіка підприємства.

 • Спеціальність 073. Менеджмент.

Освітньо-професійна програма — Менеджмент.

 • Спеціальність 075. Маркетинг.

Освітньо-професійна програма — Маркетинг.

 • Спеціальність 162. Біотехнології та біоінженерія.

Освітньо-професійна програма — Біотехнологія.

 • Спеціальність 224. Технології медичної діагностики та лікування.

Освітньо-професійна програма — Лабораторна діагностика.

 • Спеціальність 227. Фізична терапія, ерготерапія.

Освітньо-професійна програма — Фізична терапія.

Магістр

 • Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки.

Освітньо-професійна програма ­— Педагогіка вищої школи.

 • Спеціальність 051. Економіка.

Освітньо-професійна програма — Економіка підприємства.

 • Спеціальність 073. Менеджмент.

Освітньо-професійні програми:

 1. Логістика.
 2. Менеджмент клінічних досліджень.
 3. Менеджмент організацій і адміністрування.
 4. Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом.
 5. Якість, стандартизація та сертифікація.
 • Спеціальність 075. Маркетинг.

Освітньо-професійна програма — Маркетинг.

 • Спеціальність 162. Біотехнології та біоінженерія.

Освітньо-професійні програми — Промислова біотехнологія.

 • Спеціальність 211. Ветеринарна медицина.

Освітньо-професійна програма — ­Хвороби дрібних домашніх тварин.

 • Спеціальність 224. Технології медичної діагностики та лікування.

Освітньо-професійні програми — Лабораторна діагностика.

 • Спеціальність 226. Фармація, промислова фармація.

Освітньо-професійні програми:

 1. Косметологія.
 2. Клінічні дослідження.
 3. Клінічна фармація.
 4. Оцінка технологій охорони здоров’я.
 5. Фармація.
 6. Технології фармацевтичних препаратів.
 7. Технології парфумерно-косметичних засобів.
 8. Фітотерапія та нутриціологія.
 • Спеціальність 281. Публічне управління та адміністрування.

Освітньо-професійна програма­ Адміністративний менеджмент.

Третій (освітньо-науковий) рівень.

 • Спеціальність 226. Фармація, промислова фармація.

Освітньо-наукова програма — Фармація.

 • Спеціальність 222.Медицина

Освітньо-наукова програма — Медицина.

Про ЗВО/ВНЗ

Національний фармацевтичний університет — єдиний в Україні заклад вищої освіти фармацевтичного профілю. Заснований у 1921 році.

Рейтингові місця ТОП-200 Україна:

 • 37 місце серед 200 ЗВО України.
 • 6 — серед медичних ЗВО.
 • 6 — серед харківських ЗВО.

Організаційна структура:

 • факультети — 4;
 • кафедри — 36;
 • навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи — 31, у т.ч. відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання, відділ управління якістю, редакційно-видавничий відділ, наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр інформаційно-дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи;
 • клініко-діагностичний центр (університетська клініка) з лабораторією клінічної діагностики;
 • інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету;
 • фаховий коледж Національного фармацевтичного університету;
 • навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого:
 1. Відділ аспірантури та докторантури.

 2. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.

 3. Навчально-наукова тренінгова лабораторія медико-біологічних досліджень.

 4. Навчально-наукова тренінгова лабораторія хіміко-технологічних досліджень.

 5. Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти МОЗ України.

Освітній процес:

 • 3 ступеня вищої освіти;
 • 8 галузей знань;
 • 10 спеціальностей;
 • 30 освітніх програм.

Матеріально-технічна база:

 • Загальна площа — 93962,4 м2.
 • Навчальні корпуси — 10.
 • Гуртожитки — 6.

Міжнародна діяльність:

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Великої Хартії Університетів (TheMagnaChartaUniversitatum), Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій Ukrainian Recognition Network (UaReNet).

Наукова діяльність:

 • Науковці мають індивідуальне членство у 58 професйіних організаціях.

 • Працюють 25 наукових шкіл, разові спеціалізовані вчені ради.

 • Науковцями створено 140 лікарських препаратів та субстанцій, що знаходяться на різних етапах упровадження.

Система управління якістю:

 • Упроваджена інтегрована система управління у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO9001: 2015.
 • Системи управління якістю, ISO 14001: 2015.
 • Екологічний менеджмент, ISO 5001: 2018.
 • Енергетичний менеджмент.

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, робота в Харкові