Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університет


 • Харків · вул. Пушкінська, 53, 61002
 • (057) 706-35-81
  (057) 706-15-03
 • mail@nuph.edu.ua
 • денна, заочна, вечірня
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1921 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом європ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

14000
студентів
550
викладачів
386
кандидатів
наук
217
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Фармацевтичний факультет
 • Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
 • Факультет медико-фармацевтичних технологій
 • Факультет з підготовки іноземних громадян

Бакалавр

 • Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма ­Економіка підприємства

 • Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма Менеджмент

 • Спеціальність 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма Маркетинг

 • Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна програма Біотехнологія

 • Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика

 • Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-професійна програма Фізична терапія

Магістр

 • Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма ­ Педагогіка вищої школи

 • Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма Економіка підприємства

 • Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійні програми :

 1. Логістика,
 2. Менеджмент клінічних досліджень,
 3. Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності),
 4. Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом,
 5. Якість, стандартизація та сертифікація.
 • Спеціальність 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма Маркетинг

 • Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійні програми ­

 1. Промислова біотехнологія,
 2. Фармацевтична біотехнологія.
 • Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Освітньо-професійна програма ­Хвороби дрібних домашніх тварин

 • Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-професійні програми Лабораторна діагностика

 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітньо-професійні програми

 1. Косметологія,
 2. Клінічні дослідження,
 3. Клінічна фармація,
 4. Оцінка технологій охорони здоров’я,
 5. Фармація,
 6. Технології фармацевтичних препаратів,
 7. Технології парфумерно-косметичних засобів,
 8. Фітотерапія та нутриціологія.
 • Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма ­Адміністративний менеджмент

Про ЗВО (вуз)

Національний фармацевтичний університет єдиний в Україні заклад вищої освіти фармацевтичного профілю. Заснованийу 1921 р.

Рейтингові місця ТОП-200. Україна

15 місце серед 200 ЗВО України

1 серед медичних ЗВО

4 серед харківських ЗВО

Організаційна структура

 • факультети - 4
 • кафедри - 36
 • Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти МОЗ України
 • навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи 34, у т.ч. відділ практики та сприяння працевлаштуванню, відділ управління якістю, видавничий центр, Наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи
 • Клініко-діагностичний центр (університетська клініка) з лабораторією клінічної діагностики
 • Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету
 • Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
 • Навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого: відділ аспірантури та докторантури; Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів; Лабораторія з оцінки технологій охорони здоров’я; Лабораторія клітинних культур і тканинної інженерії; Навчально-наукова лабораторія медико-біологічних досліджень; Навчально-наукова лабораторія хіміко-технологічних досліджень; Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень.

Освітній процес

 • 3 освітньо-кваліфікаційних рівні
 • 5 освітніх ступенів
 • 8 галузей знань
 • 15 спеціальностей
 • 36 освітніх програм

Матеріально-технічна база

Загальна площа -141 000 м2

Навчальні корпуси - 10

Гуртожитки - 6

Міжнародна діяльність

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) - єдиний представник з України, Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (TheMagnaChartaUniversitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU).

Наукова діяльність

Науковці мають індивідуальне членство у 35 фахових організаціях.

Працюють 22 наукових школи, 3 спеціалізовані вчені ради.

Науковцями створено 140 лікарських препаратів та субстанцій, що знаходяться на різних етапах упровадження.

Система управління якістю

Упроваджена інтегрована система управління у відповідності до вимог міжнародних стандартівISO9001: 2015. Системи управління якістю, ISO 14001: 2015. Екологічний менеджмент, ISO 5001: 2018. Енергетичний менеджмент.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові