Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університетvip


 • Харків · вул. Пушкінська, 53
 • (057) 706-35-81
 • mail@nuph.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1921 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом про здобуття вищої освіти європейського зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

14000
студентів
550
викладачів
386
кандидатів
наук
217
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Фармацевтичний факультет.
 • Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту.
 • Факультет медико-фармацевтичних технологій.
 • Факультет з підготовки іноземних громадян.

Бакалавр

 • Спеціальність 051. Економіка.

Освітньо-професійна програма — ­Економіка підприємства.

 • Спеціальність 073. Менеджмент.

Освітньо-професійна програма — Менеджмент.

 • Спеціальність 075. Маркетинг.

Освітньо-професійна програма — Маркетинг.

 • Спеціальність 162. Біотехнології та біоінженерія.

Освітньо-професійна програма — Біотехнологія.

 • Спеціальність 224. Технології медичної діагностики та лікування.

Освітньо-професійна програма — Лабораторна діагностика.

 • Спеціальність 227. Фізична терапія, ерготерапія.

Освітньо-професійна програма — Фізична терапія.

Магістр

 • Спеціальність 011. Освітні, педагогічні науки.

Освітньо-професійна програма ­— Педагогіка вищої школи.

 • Спеціальність 051. Економіка.

Освітньо-професійна програма — Економіка підприємства.

 • Спеціальність 073. Менеджмент.

Освітньо-професійні програми:

 1. Логістика.
 2. Менеджмент клінічних досліджень.
 3. Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).
 4. Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом.
 5. Якість, стандартизація та сертифікація.
 • Спеціальність 075. Маркетинг.

Освітньо-професійна програма — Маркетинг.

 • Спеціальність 162. Біотехнології та біоінженерія.

Освітньо-професійні програми:

 1. Промислова біотехнологія.
 2. Фармацевтична біотехнологія.
 • Спеціальність 211. Ветеринарна медицина.

Освітньо-професійна програма — ­Хвороби дрібних домашніх тварин.

 • Спеціальність 224. Технології медичної діагностики та лікування.

Освітньо-професійні програми — Лабораторна діагностика.

 • Спеціальність 226. Фармація, промислова фармація.

Освітньо-професійні програми:

 1. Косметологія.
 2. Клінічні дослідження.
 3. Клінічна фармація.
 4. Оцінка технологій охорони здоров’я.
 5. Фармація.
 6. Технології фармацевтичних препаратів.
 7. Технології парфумерно-косметичних засобів.
 8. Фітотерапія та нутриціологія.
 • Спеціальність 281. Публічне управління та адміністрування.

Освітньо-професійна програма­ Адміністративний менеджмент.

Про ЗВО (вуз)

Національний фармацевтичний університет — єдиний в Україні заклад вищої освіти фармацевтичного профілю. Заснований у 1921 році.

Рейтингові місця ТОП-200 Україна:

 • 15 місце серед 200 ЗВО України.
 • 1 — серед медичних ЗВО.
 • 4 — серед харківських ЗВО.

Організаційна структура:

 • факультети — 4;
 • кафедри — 36;
 • науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти МОЗ України;
 • навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи — 34, у т.ч. відділ практики та сприяння працевлаштуванню, відділ управління якістю, видавничий центр, Наукова бібліотека, студентське містечко, харчувальний комплекс, центр дистанційних технологій навчання, центр здоров`я, спорту та відпочинку, центр організаційної та комунікаційної роботи;
 • клініко-діагностичний центр (університетська клініка) з лабораторією клінічної діагностики;
 • інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету;
 • фаховий коледж Національного фармацевтичного університету;
 • навчально-науковий інститут прикладної фармації Національного фармацевтичного університету, у складі якого:
 1. Відділ аспірантури та докторантури.
 2. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів.
 3. Лабораторія з оцінки технологій охорони здоров’я.
 4. Лабораторія клітинних культур і тканинної інженерії.
 5. Навчально-наукова лабораторія медико-біологічних досліджень.
 6. Навчально-наукова лабораторія хіміко-технологічних досліджень.
 7. Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень.

Освітній процес:

 • 3 освітньо-кваліфікаційних рівні;
 • 5 освітніх ступенів;
 • 8 галузей знань;
 • 15 спеціальностей;
 • 36 освітніх програм.

Матеріально-технічна база:

 • Загальна площа — 141 000 м2.
 • Навчальні корпуси — 10.
 • Гуртожитки — 6.

Міжнародна діяльність:

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) — єдиний представник з України, Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (TheMagnaChartaUniversitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU).

Наукова діяльність:

 • Науковці мають індивідуальне членство у 35 фахових організаціях.
 • Працюють 22 наукових школи, 3 спеціалізовані вчені ради.
 • Науковцями створено 140 лікарських препаратів та субстанцій, що знаходяться на різних етапах упровадження.

Система управління якістю:

 • Упроваджена інтегрована система управління у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO9001: 2015.
 • Системи управління якістю, ISO 14001: 2015.
 • Екологічний менеджмент, ISO 5001: 2018.
 • Енергетичний менеджмент.

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові