Факультети і спеціальностівгору

Факультет управління та фінансових технологій

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанcи, банківcька спpава тa страxування»
 • 073 «Менеджмeнт»
 • 122 «Комп’ютeрні нaуки»
 • 125 «Кібербезпeка»
Абітурієнтамвгору

В Інституті здійснюється підготовка до ЗНО з усіх предметів: початок занять 1 жовтня - термін навчання 6 місяців.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 338-55-81, (093) 122-11-58, (099) 615-67-01.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 338-55-81, (093) 122-11-58, (099) 615-67-01.

Докладніше про ВНЗвгору

Харківський навчально-науковий інститут є відокремленим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Інститут створений у 1944 році та за роки розвитку пройшов історичний шлях від Обліково-кредитного технікуму Державного банку до закладу вищої освіти, який здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т. ч. іноземних громадян) за денною, заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальностями: Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Облік і оподаткування; Комп’ютерні науки; Кібербезпека. До складу факультету управління та фінансових технологій входять:

 • кафедра фінансів, банківської справи та страхування (випускаюча);
 • кафедра обліку та оподаткування (випускаюча);
 • кафедра інформаційних технологій (випускаюча);
 • кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін (випускаюча).

Одним із головних завдань кафедр Інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Фахову підготовку студентів забезпечено шляхом широкого впровадження дуальної освіти, активного впровадження комплексної моделі освітнього процесу, яка включає освітньо-професійні  програми, навчально-методичне забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», що дає можливість формувати професійні та соціально-емоційні компетентності (hard skills та soft skills), сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах професійної діяльності та забезпечує 100% працевлаштування випускників.

Інститут – єдиний серед закладів вищої освіти Харківського регіону входить до складу Харківського банківського союзу, що дозволяє спільно з банками брати активну участь у реалізації проектів із актуальних питань функціонування та розвитку фінансово-кредитної системи України, залучати до навчального процесу провідних фахівців-практиків.

Спільно з Харківським банківським союзом, в рамках Меморандуму про співпрацю щодо розвитку фінансової грамотності у 2018 році в Інституті відкрито Навчально-тренувальний комплекс «FinTech» з сучасними технічними засобами, які використовуються для проведення освітніх та соціальних заходів з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини.

Функціонування власних наукових шкіл, організація Міжнародних науково-практичних конференцій: «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», видання Збірнику наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», який представлено в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, є мейнстрімом залучення студентства до участі у  Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах, членства та активній інтелектуальній роботі в Науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, студентських наукових клубах Інституту.

Для розвитку всебічної обдарованості майбутнього фахівця-випускника Інституту створено цілісну систему, яка передбачає виявлення творчих та професійних здібностей, заохочення найбільш талановитої молоді іменними стипендіями, розвиток та реалізацію набутих компетентностей,  стимулювання творчої роботи студентів, активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді, формування резерву для подальшого вступу та навчання в магістратурі та аспірантурі, підготовку науково-педагогічних кадрів.

Одним із пріоритетних та перспективних напрямків в науковій та освітній діяльності Інституту є міжнародна співпраця з провідними європейськими Університетами – партнерами, що дає одну з головних можливостей студентам – академічну мобільність.

В рамках співпраці з такими Університетами як Краківський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща), Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща), Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Латвійський університет (м. Рига, Латвія), Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія), Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Празький економічний університет (м. Прага, Чеська Республіка) Інститут  надає унікальну можливість семестрового обміну студентами, стажування науково-педагогічних працівників і студентів, участь у міжнародних науково-освітніх проектах і грантових програмах, проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини і Польщі, навчання за програмою подвійного диплому.

Студентське самоврядування Інституту виступає рівноправним партнером в процесі вдосконалення закладу: від освітнього процесу до громадського життя. Завдяки успішній співпраці керівництва Інституту з активом студентів створено реальну можливість вільного вибору варіативних дисциплін навчальних планів з урахуванням вподобань та орієнтації на майбутнє працевлаштування,  реалізуються та заохочуються ініціативи щодо організаціїкультурно-масових, спортивних заходів,  підтримується участь творчої молоді у заходах різного рівня, створена та успішно представляє Інститут на різноманітних фестивалях команда КВК «Банківська».

Сучасна соціальна інфраструктура Інституту та матеріально-технічна база надихає студентів та викладачів до постійного навчання, саморозвитку, вдосконалення, поглиблення знань та вмінь, які використовуються у профеcійній діяльноcті, стимулює викориcтовувати у навчальнoму процеcі диcтанційні фоpми навчaння студeнтів, в тoму чиcлі для цільовoї підготoвки пpацівників бaнків тa фінанcово-кредитних уcтанов.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 102 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Это первый институт в котором впечатление сложилось после звонка в приёмную комисию. Значит позвонила в приёмную комисию, мне ответила девушка, я задаю вопросы по поводу поступления она отвечает, НО ВЫ бы слышали как, ПОЛОВИНУ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ Я ПРОСТО НЕ УСЛЫШАЛА ТАК КАК ОНА РЕАЛЬНО ЗАДЫХАЛАСЬ В ТРУБКУ, МАЛО ТОГО ЧУТЛИ НЕ СТОНАЛА!. У МЕНЯ СЛОЖИЛСЯ ВОПРОС, ЧТО ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ДЕЛАЕТЕ?!. Уважаемое Руководство Института научите Пожалуйста своих сотрудников быть более ЭТИЧНЫМИ!!!.

,

Хочу сказать большое спасибо самому лучшему иниституту и огромную благодарность кафедре менеджмента! Ведь благодаря вам и тем знаниям, что вы внедряете в нас, из нас получаются спецы своего дела! Пользуясь полученными знаниями, я открыл свою кофейню и очень этому рад! Сейчас, на данном этапе, нет никаких трудностей с подбором персонала, построении задач для каждого работника, изучении рынка предложения того или иного продукта для потребителя и самое главное это усовершенствование рабочих возможностей! Отдельную благодарность хочу сказать Наталье Владимировне Изюмцевой, за ее стремление научить нас всему, что знает сама! Этими качествами мало кто владеет. Спасибо вам!

,

Хочу сказать большое спасибо институту и всему составу преподователей! Очень интересно слушать лекции и брать в них непосредственное участие, а также работать на семинарских занятиях. Отдельную благодарность хочу выразить Изюмцевой Наталье Владимировне, за ее интереснейшие интерактивные лекции! Наталья Владимировна тот преподаватель, который очень любит свою профессию и занимаеться своим любимым делом! Присутствовать на её занятиях одно удовольствие, ты полностью погружаешься в процесс, и пара "Тайм менеджмента" пролетает незаметно!

,

Отучился в другом Вузе 4 года и есть с чем сравнить. Пришел в этот институт на магистратуру и сразу устроился на работу. Все пошли на встречу, очень удобно было изучать предметы в дистанционном режиме, хотя конечно сложно совмещать с работой, но если хочешь каких то знаний, нужно по-пахать. Взяток реально никаких нет и это супер круто, хотя сначала даже не верил. Хочешь учиться, учись, а не хочешь, готовься к тому, что с тебя спросят, но взяткой не откупишься. Многие реально хотят дать знания. И думаю, придет время, любые из знаний, которые я получил, пригодяться, вопрос времени. Я благодарен преподавателям, которые со мной работали, отвечали на письма, проверяли задания, научили управлять изменениями. Практически сейчас даже многое применяю на работе. Были иногда конечно какие-то сложности, но ребята, разве может быть все гладко, у всех свои проблемы. Не думаю, что в другом Вузе со мной бы так панькались. Поэтому я не пожалел, рекомендую.

,

Рада, что вырвалась отсюда! Учусь уже в совершенно другом вузе, где нет зубрёжки столетней теории, которая никому, кроме преподавателя не нужна, к примеру по Менеджменту - ведь у нас почти не было чего-то нового, полезного и актуального. В моем нынешнем вузе нам преподают действительно ПРАКТИКИ, которые не только лишь книжки читали, а реально работали с этим! Да одна их лекция полезнее 10 лекций пересказывания учебника.Надеюсь, что преподаватели хоть иногда читают отзывы и задумаются, что нужно что-то менять. Ведь повесить в каждом кабинете по проектору и расставить везде компьютеры ещё не гарантирует инновационности самого учебного процесса, не обещает, что какая-нибудь учительница не заставить вас зубрить лекцию на память, потому что иначе она не понимает, о чём вы говорите.
Но я верю, что у вуза есть потенциал! И если они ещё не совсем продались иностранным студентам и забили на своих, то может найдут силы и время на изменения! Всё равно спасибо! Негативный опыт - тоже опыт)

,

Мне университет очень нравится! Негативные отзывы пишут лентяи, так как что им делать, а мне некогда головы поднять, так как нужно совмещать учебу и работу, учусь на 5, работаю по специальности. В прошлом году ездила по Эрамусу учиться в Польшу - это бесплатно, плюс стипендия у меня там была. К нам часто приходят проводить тренинги банкиры, специалисты по консалтингу, аудиту и учету, бизнес-тренеры. Были занятия по праву с американцами - очень круто, все на английском, на часы вообще не хотелось смотреть. Вообще у нас много разных мероприятий (лекций, тренингов, конференций), которые проводят иностранцы - специалисты в своей отрасли. Поступайте, не пожалеете. Здесь нет взяток. Здесь всегда помогут и подскажут. Большое спасибо декану -Морозовой Н.Л. - человек с Большой буквы, профессионал, друг, мудрый наставник.

,

Вот соглашусь, что вступительные это какая-то лажа была. Хвалёные красные дипломники только так свои хвалёные "честные" дипломы завалили ахахах!!!!
И не нужно искать везде заговор и говорить, что их кто-то специально подставил, какие знания были, на столько и написали! Просто не смогли их вытянуть и тут.

,

На вступительных экзаменах в магистратуру там такого намутили... То ли ответы поменяли, то ли просто некоторым дали списать, а некоторых наоборот завалили. БОЛЬШИНСТВО однокурсников было В ШОКЕ от результатов! Хорошо, что мне не пришло даже документы сюда подать ещё и на магистратуру. НЕ ЖАЛЕЮ, что уже пол года учусь совершенно в другом ВУЗе!

,

Пока мы учились там, то оценки автоматом не ставили...(( На все экзамены обязательно было приходить, как бы хорошо ты не учился. Может сейчас что-то поменялось, пару лет все таки прошло, но это вряд ли.

,

Та уберите наконец-то фотки с тренингового банка! Не позортесь! У нас ни одного занятия за весь бакалаврат там не было! Вы туда только экскурсии школьников водите, но никаких занятий не проводите!!!!!

,

Вот раньше я бы вам 100% посоветовала бы сюда поступить! Потому что раньше он и правда был выше по уровню подачи информации, внимательности к студентам чем остальные. Но, как бы это печально не было, переход под Министерство образования сделал своё грязное дело. Теперь тут так же, как и везде - местами норм, местами совсем плохо. К сожалению на данный момент уровень спустился к плинтусу.

,

Этих иностранцев уже некуда пихать, а на своих они ... ! Раньше было немного лучше, сейчас же институт скатился!

,

Реальное мнение студентов о вузе за последние пару лет сильно упало, а на сайте как раз всё идеально и рейтинги растут. На самом то деле мы купились на красивый фантик, а внутри гниль. Хотя нет, вернемся на несколько лет назад - институт спонсируется Нацбанком, всё круто, внутри красиво, мероприятия, творческие клубы, поездки на конференции за счет института, дисциплина, все для студентов и т.д. А теперь? Институту стало нужно как-то выживать, ведь студентов мало, а кнтрактников ещё меньше, тут их вроде бы и можно понять. Но теперь понабрали иностранцев, чтобы деньги за их счет зарабатывать, скоро вообще посчитают, что наших учить не выгодно и не будут набирать. Комнаты с хорошим ремонтом им, лучшие условия как проживания, так и обучения им, к ним требований никаких...а мы? Преподаватели на пары на не приходят (отпускают, отменяют), даже декан пары не проводит свои, предыдущий декан тоже вела дисциплину, но она почти никогда не пропускала пары. А мы ведь здесь с целью учиться

,

То, что институт подарил многим хороших друзей и прекрасные воспоминания, то в этом не много заслуг непосредственно института. Значит вам просто повезло встретиться с приятными людьми. Ведь в другом ВУЗе вы могли бы найти такую же классную компанию или ещё лучше. Я вот тоже была рада знакомству со многими, с кем мне пришлось учиться и общаться, так же осталось огромное количество воспоминаний и фотографий. Конечно эти годы безусловно останутся в моей памяти.
Но на месте абитуриентов я бы не стала руководствоваться только лишь такими эмоциональными отзывами с сожалениями об окончании ВУЗа. В большей мере это грусть от "расставания со студенческими друзьями". Но при выборе вуза нужно руководствоваться другими критериями, вам ведь кроме всего тут ещё и учиться нужно будет. Так что интересуйтесь лучше преподавателями и качеством преподавания.

,

Кто в институте за пиар отвечает? Студ совет? Ну вы уж простите за предыдущие, я тут ещё и хороший коммент оставлю, чтобы вам не слишком много работы было потом - реальные отзывы своими похвалами перекрывать. Как там Соболева, Светличная, Карпова, Шипилова в институте ещё работают? А то о них тут не писали вроде, а вот они крутые! Уважение и благодарность им за умение доносить материал и общаться со студентами. А так же за открытость и готовность помочь!

,

Ещё есть там один гений с банковской кафедры, ведет на последних курсах вроде бы, не помню уже точно. Который любил с девочками заигрывать, а бывало мог начать придираться, задавать некорректные вопросы или отпускать тупые несмешные шуточки. Не ну всё можно простить,если препод годный, знающий предмет. Но это точно не про него. Вот другой мог себе немножко такое позволить, но ведь он и материал замечательно доносил! Нам повезло с ним, а то вот у других групп какая-то молодая вела регионалку, требовала заучивать напамять конспект и все. Выйти к доске и рассказать зазубреный материал думаю и без высшего образования можно. Ещё и жаловались на неё, что к некоторым предвзято относилась. Одного типа всё пыталась спалить за списыванием, но он реально готовился сам, не списывал и соответственно оценки за самостоялки и модули получал хорошие. А в итоге получил 89. Класс. Нет предвзятого отношения конеееечно!

,

А на счёт предвзятого отношения, то оно есть как ни крути. Хотя наверное от этого нигде не денешься даже тут и, как бы не старалось руководство, всех таких преподавателей не изменишь и коллектив идеальным не будет. Вспоминая время учёбы могу сказать, что именно молодые преподаватели часто вели себя предвзято и некоторые возомнили себя всезнающими профессионалами, а по сути ни материал нормально подать не могли ни отношения со студентами нормальные выстроить. Ещё многие забывали, что даже если они чувствуют личную неприязнь к студенту, то это не повод занижать оценки. Точно так же и за "красивые глазки" ставить хорошие оценки не честно, а если так, то очень глупо перед всей аудиторией говорить студентке, что она такая хорошенькая девочка и должна ведь и умом соответствовать, но хоть знаниями и не блещет, всё равно держи хорошую оценку. Передаем привет Яне Анатолиевне

,

Я студентка этого вуза. Вуз на 4+. 1.Хотелось бы отметить - взяток нет. Есть возможность работать и учиться! При этом не проплачивать предметы. (Сама так делаю два года подряд )2. ПреподавателИ выходят на связь в viber,задания можно отправлять на почту. 3.Очень много сильных преподавателей, которые дают знания и нацелены на развитие студентов(например Соболева - Макроэкономика ,Погореленко -деньги и кредит и т.д).
Что касаемо "-" , когда вышли с под нац банка появились трудности с обеспечением общежития. И второе, появилось очень многой иностранных студентов. Иногда идёшь по вузу и ощущение, что ты у них учишься , а не наоборот. Когда я поступала не было ни одного )

,

Учусь в данном институте уже четыре года..Все,кто пишут о том,что это плохой институт,что не дают учиться,те просто ленивые и обиженные троечники,которых заставляют что-то делать.Да,в нашем институте вас будут заставлять учиться...Действительно сложно получать 5-ки абсолютно по всем предметам,но не из-за предвзятого отношения преподавателей,а из-за того,что нам хотят дать знания!Значительно проще дать взятку за экзамен,курсач,ИДЗ..(как в остальных институтах),но у нас не так.Если хотите получить знания-то радости просим,если хотите ничего не делать и сидеть ныть,что от вас много требуют,то увы. В предыдущих комментариях было сказано,что 《после окончания института вы сможете работать максимум зав отделением банка 》,вы видели зп зав отделений?20-25 тыс.грн.Вообщем,если вы активный,целеустремленный, хотите учиться сами и не тянуть с родителей кучу денег за сессию,то вам в наш институт)Если вы ленивый человек без цели в жизни -то вам действительно будет очень сложно в нашем институте!

,

Обычный вуз, хорошо выглядит внешне да и внутри тоже. Материально техническая база пока что хорошая, хотя не известно как долго все продержится в рабочем состоянии. Соглашусь, что взяток нет, по крайней мере не было во время моего обучения там. С тем, что тут дают не только теоретические, но и хорошие практические знания можно поспорить. Вот например менеджмент у нас вела преподаватель, которая заставляла нас зубрить древнюю теорию и не давала никаких практических знаний. Полученная информация пока не пригодилась. На банковских операциях мы ни задач почти не решали, ни практических ситуаций почти не разбирали. Социально-трудовые отношения запомнились, там была такая вечно недовольная преподаватель которая практики у нас вела, весь семестр этого предмета она любила дать нам задание на всю пару и сидеть в телефоне, пока мы сидим пишем.

,

Как только поступите в институт, то советую сразу идти в студ. совет и заниматься другими видами активности в институте! Получить больше знаний вам это не поможет, скорее даже наоборот, но зато можно будет не ходить на пары и получать хорошие оценки по блату. Согласитесь, удобно ведь! А если ещё и заиметь хорошие отношения с кем-то из преподавателей, то он(она) просто будут за вас просить и вам совсем не придется утруждать себя. Конечно есть преподаватели, которые не одобряют такого, с ними договориться будет сложно. Но в целом в этом институте такое практикуют. Да, здесь вроде-бы нет взяток, не спорю, но несправедливость никто не отменял. Так что приготовтесь, что возможно вам придется рвать опу за оценки, а кто-то свой красный диплом получит не напрягаясь)

,

Тем не менее хочу отметить кафедру информатики. Не знаю конечно, как качественно они преподают профильные предметы для КНщиков, но дня финансистов и банкиров они преподавали предметы очень хорошо. Вот там хорошие специалисты!

,

Ещё одно добавлю. Не знаю, как в других вузах, но в этом на данный момент ещё не выдали студаки пятому курсу (есть знакомые, которые сейчас там учатся). Так что будущие абитуриенты, подумайте дважды, хотите ли вы, чтобы у вас сначала "украли" несколько месяцев законного пользования студенческим, лишили на несколько месяцев льготных покупок билетов на поезд, в киношку и т.д. (понимаю, что это конечно не столь глобально важно, но том не менее - деньги), а по окончанию не хотели вас отпускать, и диплом выдали перед вступительными экзаменами именно в этот вуз, чтобы ещё и лишить вас возможность успеть подать документы в какой-то другой вуз.

,

Ой, как начитаететь вот тут распрекрасных комментариев, подумаете, что это правда. Если бы! Отучилась тут 4 года. Не все было прям плохо, не спорю, но на третьем и четвертом курсе пары посещать не хотелось. Вроде бы последние курсы, профильные предметы скажете вы, как же так? А вот так! Никак не могла избавиться от чувства, что напрасно теряю время. Преподаватели, которые не разбираются в своем предмете, или которые игнорируют субординацию "преподаватель-студент" и позволяют себе отпускать оскорбительные шуточки и фразы по отношению к студентам (таких конечно не много, но одного я точно запомню надолго, лучше бы разбирался в предметах которые читал). Поддержу одного из комментаторов: Маслова, Сидоренко, Погореленко, Беломестный к счастью тоже у меня преподавали. Им спасибо за знания! Но это ещё не всё. По окончанию 4го курса нам до последнего не отдавали диплом. Это такой ход, чтобы мы не успели сдать экзамены на магистратуру в другие вузы? Браво, некоторые так и не успели!

,

Институтом очень довольна. Преподователи знают своё дело. Проводится большое количество научных конференцый, проэктов. Так же проводятся встречи с иностранными специалистами, что даёт возможность не только узнать много нового, но и подтянуть английский.

,

Окончил 3 курс по специальности компьютерные науки. Отношение преподавателей, наверное, лучшее в Харькове. Знания даются в полном обьеме, при том по некоторым дисциплинам дается даже больше, чем в профильных университетах по типу ХНУРЭ или ХПИ. Очень рад, что поступил именно в этот институт.

,

Учусь в институте уже год на КН. Все нравится. Преподаватели стараются найти индивидуальный подход к каждому, идут на встречу студентам. Единственный минус - нет "автомата", на экзамен идут все. Институт небольшой, рядом общежитие, все под рукой. Очень удобно.

,

Продолжение....
Цитирую "В інституті дуже часто проходить чимало різних конкурсів, конференцій і тд".
Да, проходят конкурсы, которые никто не хочет посещать, потому что они скучные, и чаще всего проходят для абитуриентов и школьников. А студентов снимают с пар и заставляют их развлекать, чтобы эти наивные люди, повелись на красивую байку и поступили.
Еще хотелось бы в комментарии уделить внимание преподавателям, без сомнений, есть преподаватели от бога, как Погореленко, Сидоренко, Маслова.. Но есть и такие, которые не могут даже свою мысль сформулировать, и при этом над студентами издеваются, особенно над теми кто работает. Чтобы заслужить хоть какую-то оценку нужно ходить к ним на поклон, ждать их, иногда даже ходить за ними целую неделю, хотя тебе нужно на работу... как жаль что этого тут не понимают...
На счет материальной базы: да, она хорошая, но через 2-3 года все поломается и испортится, потому не ведитесь на красивую картинку, и бегите отсюда пока не поздно!

,

Ахахахаха, как же смешно читать комментарии, сразу видно, что писали либо преподаватели, либо студенты из студрады.
Если вы хотите сохранить ваши нервы здоровье и молодость, не поступайте сюда никогда. На первом курсе тут рассказывают байку, на которую все ведутся о том, как классно работать в банке, на самом деле в банке максимум до чего вы можете доработаться, это до начальника отделения. Профессия банкира давно уже не престижна. Недавно в этой бурсе открыли новую специальность "Компьютерные науки", ну круто же, скажете вы, но нет! Знания, которые там дают отвратительные, преподы писали учебные программы практически в то же время, когда набирались студенты на эту специальность, что еще раз говорит о неорганизованности самого института.
Кто-то писал, что тут легко совмещать учебу и работу, но НЕТ! От индивидуальщиков требуют намного больше, чем от тех кто ходит на пары. Деканат совершенно не понимает, что ты на работе и не можешь посетить их никому ненужное мероприятие.

,

Учусь 1 год, всё идеально, очень нравится, начиная с интерьера и заканчивая учёбой. Хочется возвращаться в него снова и снова)

,

Я на первом курсе, но очень доволен этим ВУЗом) Советую всем сюда поступать - не пожалеете! Тут весело и круто!)

,

рад что тут учился, действительно было весело и круто! поступайте - сюда, не пожалеете!!!))

,

То чувство, когда понимаешь что тебе осталось учиться здесь всего до февраля 2018, а это так мало (((
Лучшие годы, лучшие друзья и товарищи, и что самое главное самые лучшие преподаватели!!!!
Ещё не финиш, а уже тоскливо на душе(
Банковский на всегда в моем сердце!!!!

,

Даний інститут - моя друга родина. Він дає гарну навчальну базу. Викладачі завжди йдуть на поступки і з розумінням ставляться до працюючих студентів. Все залежить від знань. Тут немає так званих "автоматів" або "хабарів". Що маєш, то твоє. На скільки відпрацював, стільки і отримав. В інституті дуже часто проходить чимало різних конкурсів, конференцій і тд. Наш ВНЗ приймає участь в усіх заходах Харкова і завжди посідає високі місця. Я задоволена тим, що навчаюсь саме в цьому інституті і жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

,

самый крутой институт,как по обеспечению,ремонту и крутым специалистам так и по отношению к учебе. и самое не маловажное нет коррупции,полностью полагаешься на свои силы. на что знаешь- то и получаешь. ни единого раза не пожалела,что поступила именно сюда.

,

Ребят, читаю и не понимаю, о каком ВУЗе вообще идет речь? Да, знания дают. Да, преподаватели очень сильные. Да, классная мат-техническая база. Но студентам здесь нужно пахать и пахать на нормальные оценки. Некоторые преподаватели идут на уступки, понимают, что в наше время на одну стипендию не проживешь, и студентам нужно работать. А некоторые даже думать об этом не хотят! Где все мероприятия? Два года проучилась, хоть бы один концерт был. А постоянные сборы на КВН? Хоть бы раз команда в самом институте выступила. Я сейчас на свободном посещении, работаю по специальности. Так сессию закрыть для меня-проблема. Требуют больше, чем на обычном дневном обучении сдаем. Честно, очень скучный, нудный институт, в котором и преподаватели, и студенты ведут себя, словно куклы, запрограммированные только на обучение. Это не студенческая жизнь. Жалею, что поступила.

,

Поступила в Банковский,хотя до этого училась в другом ВУЗе-я очень довольна!!

,

Хоч мій час у Банківському закінчився, але я був дуже радий навчатися тут! Ніколи не забуду ці веселі деньки)

,

Институт безусловно хороший.Кто хочет учиться тот учится,кто хочет развлечений тот их находит.Мой сын успевает везде.Хватает и различных мероприятий ,как связанных с учебой так и вне учебы.Да взяток не берут и это прекрасно.Современный и красивый институт,но.....Большой минус для любого студента это стрипендия.С новой системой выплат мне конечно не понятно,получают только отличники.А как остальным жить особенно из зон АТО?Это конечно большой большой минус.

,

Всегда хотел найти ВУЗ, в котором мне бы дали развить и показать себя и банковский именно этим местом и стал!

,

Учусь тут только первый год и наконец закрыла свою первую сессию!)
В нужное время в нужном месте, как говорится)))
Здесь с радостью принимают тех, кто действительно хочет добиться чего-то в будущем, а не просиживать штаны на одном месте!!
Есть практически все, что необходимо для современного обучения.

,

Даже и говорить ничего не надо. Все просто отлично.

,

Знакомая посоветовала поступать в банковский. Учусь уже второй год. Очень нравится институт, классные преподы, общага рядом. Довольна выбором

,

Навчаюсь в інституті вже більш, ніж півтора року. За цей час встигла багатому навчитися, знайти справжніх друзів та попрацювати зі справжніми фахівцями своєї справи. Заклад проводить велику кількість заходів в яких можна брати участь за будь-яких умов! Вступайте саме до цього ВНЗ - не пожалкуєте!

,

Очень довольна своим выбором института, отличные преподаватели, программа и студенты) Рада что поступила именно сюда! И всем советую!

,

Проучилась тут пока только первый семестр на кафедре ИТ, но уже уверена, что не уйду отсюда ни под каким предлогом (до конца полного обучения, конечно). В институте работают топовые преподаватели, которые действительно дают знания. Преподаватели всегда идут на встречу студенту, если видят, что он действительно учится. Большой + в том, что в институте нельзя "купить" оценки. Они тут зарабатываются упорным трудом! Тут учат и тут учатся! Если вы хотите поступить сюда для того, чтобы "просиживать штаны", но вы выбрали не то ВУЗ!

,

Не пожалел, что поступил именно сюда)
К каждому студенту уделяется нособое внимание, очень приветствуют тех, кто действительно хочет быть квалифицированным банкиром или программистом)

,

Очень рад, что поступил сюда) ВУЗ действительно классный и тут очень весело учиться!))

,

Сравнивая наш институт с другими можно без всякого сомнения сказать, что Харьковский Институт Банковского Дела является одним из лучших высших учебных заведений. Тут отличные преподаватели, вкусная столовая, высокого качества обучение и хорошо обустроенные аудитории. Общежитие единственное, находится на территории института, что крайне облегчает жизнь студентам, проживающих там.

,

Рада что поступила сюда) Очень хороший институт с классными преподавателями и веселой жизнью в стенах!)

,

Очень хороший ВУЗ. Не в каждом встречал такую хорошую материальную базу и таких отзывчивых преподавателей. Отдельно респект студсовету, который реально помогает студентам!

,

Учусь тут только первый семестр и поняла, что зря я беспокоилась по поводу выбора своего вуза.
Здесь преподаватель выслушает мнение или же идею каждого студента, будет рад каждой инициативе.
Что касается оборудования, то могу просто сказать, что у нас все на высшем уровне: проекторы находятся в практически каждой аудитории, есть компьютерные аудитории, новые стулья и столы.
Ну а самое интересное - общежитие. Здесь и круглосуточная подача теплой воды, и санузел в каждом блоке, и наличие бытовой комнаты и кухни на каждом этаже. И от общежития до института 10 метров, ибо расположено оно на территории института.
Очень советую сюда поступать тем, кто хочет добиться большего!

,

Очень классный институт с прекрасными преподавателями и хорошей материальной базой.

,

прекрасный институт , преподавательский состав грамотный , без исключения все преподаватели прекрасно умеют заинтересовать студента ,ниразу не пожалел ,что поступил в ХИБД)
В институте созданы все условия для комфортного и доступного получения образования ,каждый класс оснащенн смарт досками ))
Всегда тепло и уютно
И самое главное для студента вкусная столовая))

,

Много интересных мероприятий, каждая аудитория оснащена современной техникой. Каждая пара сопровождается презентациями и различной интересной информацией!)

,

Классная столовка)))

,

Институт очень хороший , я довольна на 100 ℅ сто именно сюда поступила ! Это один из немногих где преподавателям на тебя не наплевать , они сделают все что бы ты освоил пройденный материал !

,

Очень люблю Банковский❤️А еще у нас самая лучшая общага!

,

У меня тут учиться сестра. Когда увидел насколько тут современнее, по сравнению с моим Каразина, даже завидно стало. Но в если по сути, то абсолютно новое все, парты, пуфики в коридорах, доски, телевизоры, проекторы стоят в больших аудиториях. На стенах фотографии с многочисленными выступлениями ребят которые тут учаться.
Сестра говорит что группа у нее подобралась крутая, и парками довольна. Вроде интересно.
Судя по тому что увидел, рекомендую, особенно учитывая уровень других вузов Харькова.

,

Учусь в банковском всего лишь семестр-но уже влюбилась в него!!!!

,

Особенно в институте меня привлекает внеучебная деятельность! Турпоходы, байдарки, соревнования по футболу, волейболу с возможностью поехать в другие города. Плюс самых активных регулярно премируют

,

Отличный институт!)
За 4 с половиной года обучения здесь, только положительные отзывы!)))
Нравится то что студенты имеют возможность не только получать теоретические знания но и практические!
Преподаватели очень отзывчивые и понимающие!!!
В общем все the best!)

,

Очень люблю свой институт.За 4 года учебы ни на секунду не пожалела,что поступила именно сюда!Еще очень круто,что институт предоставляет работу в банке,чтобы пройти практику!Если вы чувствуете,что банковская сфера-это ваше,поступайте к нам!

,

ВУЗ замечательный! Учусь третий год, поступила на бюджет, живу в общежитии. Минута ходьбы до института, что является огромным плюсом. Преподаватели имеют научные звания+ пишут книги, по которым и занимаются студенты. Лучшая в городе материально-техническая база, множество научных клубов и огромные возможности для саморазвития! Поддержат и помогут в любом начинании!

,

А и к стати, в этом году за участие в конференциях, даже в конференциях, что проходили в нашем вузе, а не в другом каком-то, пришлось платить:( Впервые такое, но увы.. Сомневаюсь, что в этом году будет по другому..

,

Вуз достаточно неплохой, но вот что огорчает, так то что в общаге на лето не просто остаться если ты работаешь и тем более, если работаешь не по специальности, + как минимум в этом году пришлось бы платить в 3 раза больше за месяц, чем обычно. Примерно 900 грн за месяц - было дороговато если я хотела остаться и наоборот немного подзаработать. И еще, я понимаю, что посещений летом нет, но если я учусь в этом институте и живу уже не один год в общаге (но на лето не осталась), приехала в Харьков и решила заглянуть к одногруппникам в общагу, то скажите, что я могла такого сделать, что меня не пустили? Понимаю, что "посещений нет", но если б к студентам своего вуза относились бы поуважительней, было бы намного приятней тут учиться.

,

У нас все на высшем уровне!!!
Нет взяток (этому почти никто не верит);
Рядом общага;
Получаем отличные знания;
Возможность побывать за границей бесплатно;
Возможность бесплатного участия в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах в других городах нашей страны;
Наличие проэкторов в аудиториях (к примеру, у моего знакомого в институте пара проэкторов на кафедре, за которые преподы чуть ли не дерутся, а вместо мультимедийной доски у них обратная сторона топографической карты)
Прийти к нам- это отличный способ убедиться в этом всем самому))))

,

Хороший институт,в которрм можно не только получать знания но и развиваться!причем,самое главное,что все студенты 100 % трудоустроены(еще со студенческих лет)!
Ребята,если Вы еще не определились с ВУЗом,то мой вам совет-поступайте к нам!!!!

,

Институт отличный,знания дают.Еще бы были такими же отличными и преподаватели.Есть преподаватели,которые занимаются не только своей профессиональной работой,но и любят собирать сплетни о студентах и своих сотрудниках.А любимчики имеет преимущества,даже если они по предмету ноль с плюсом.Самое главное рассказать много о себе интересного. Беломестная И.И. учите студентов по европейски,а не так нравиться ,не нравиться.Давайте знания.

,

Самый крутой ВУЗ в мире!Все - все - все, поступайте к нам!!!

,

Спасибо, ХИБС!! Ты навсегда в моем сердце!

,

Закончила банковский 3 года назад.Работать начала еще в студенческие годы и сейчас работаю по специальности в банке.Работа нравиться,зарплата хорошая! Вообщем,в выборе ВУЗА я не ошиблась и сейчас очень скучаю за ним!

,

Была на дне открытых дверей, очень понравился институт, приветливые студенты и преподаватели. Институт очень красивый, уютный. Уделяют много внимания каждому из гостей, всегда и проведут и подскажут. Хорошая материальная база. Очень хочу поступить именно в этот институт! Буду ставить его приоритетом при выборе ВУЗа

,

Я студентка этого института,и прочитав коментарии,очень сильно удивилась!
Такое чувство,что тут пишут о каком-то другом институте,а не о банковском!
В нашем институте проводиться очень много интересных мероприятий(конкурсы,тренинги,онлайн-лекции,концерты и т.д).Только вот наши студенты,не всеода туда приходят.
Стипендии нам сейчас платят вовремя,причем размер стипендии соответствует всем требованиям МОН!
Так же у нас очень хорошее общежитие,в нем всегда уютно и чисто!
Хочу сказать,что наверное мало институтов могут похвастаться тем,что их студенты могут ездить по обмену за границу или получать именные стипендии банков!
Да,наш институт маленький,но это наш огромной плюс!мы как одна семья!

,

Вуз достаточно неплохой, но я хочу сказать, что тут скучно!
Вот мне, как студенту института интересно, почему устраивают кучу Дней открытых дверей для завлечения абитуриентов, но почти ничего не делают для своих студентов? Да, это конечно не школа и не развлекательный центр, но было бы хорошо, если бы устраивали мероприятия и для нас. Ведь во многих других вузах бывает что-то интересное: какие-то мероприятия по праздникам, мисс/мистер института, может даже какой-то бал или еще что, а у нас, особенно в последнее время, совсем ничего. Пусть это не будет что-то грандиозное, но хоть что-то. Ведь много праздников и много креативных студентов. А то вот у нас есть своя комманда КВН, мы сдаем для их выступлений деньги (добровольно-принудительно), а сколько раз наша команда выступила у нас, для нас, а не в ККЗ в этом году?
Может я многого хочу, но раньше казалось, что студенческие годы - это не только учеба, учеба, учеба и еще и за праздники отработаем..

,

На жаль рейтинг ВУЗу стрімко падає! Риба гниє з голови. А хто голова? Ось і вся відповідь!

,

Долго думал написать мне сюда или нет, но все же решил что общественности будет интересен мой отзыв, так как сюда заходят многое абитуриенты. Итак начнём. Плюсы: + здание вуза новое и в хорошем состоянии, как внутри, так и снаружи, прекрасные аудитории, светло, тепло, что ещё нужно студенту; +  относительно новая техника, в каждой аудитории стоит мультимедийная доска; + в вузе работает очень много преподавателей, которые действительно являются мастерами своего дела, и заслуживают уважения; + студентов пытаются научить думать, быть активными и любознательными, многим преподавателям не безразлично наше развитие; + нет взяток. 
Минусы: - конечно же стипендия, её задерживают, она очень маленькая, если сравнивать её с другими вузами; - рядом с высококвалифицированными преподавателями сидят те, кто просто просиживает штаны, заставляет студентов делать презентации, которые не слушает ни сам преподаватель, ни аудитория; - отсутствие автоматов и каких-то поблажек. 

,

Не ставят оценки автоматом, не регулярно платят стипендию, на каникулах не пускают в общежитие - у меня сейчас гос, когда у остальных каникулы, так меня все равно с трудом пустили. Безобразие, почему тогда я должен платить за январь??!

,

После перехода под Министерство образования стипендию задалживают по месяцу-два месяца. Общежитие неплохое, но соль в том, что хоть мы и платим за январь, но в январе нас не пускают в общежитие)) Имеют ли они на это право? Вряд ли! Мы же заплатили, но не пускают. Летом тоже проблематично остаться, даже если вы планируете работать на каникулах (хоть зимних, хоть летних), в особенности если вы хотите работать не по специальности - вас ни в коем случае не оставят в общежитии. Так что, если вы хотите и учиться и работать, ни в коем случае не поступайте в этот вуз. Вам не предоставят такой возможности. Да и обучают тут так себе.. Разочарована выбором вуза.

,

Стипендия меньше всех Вуз Харькова.Сильные требования для бюджетников.К вам же много пришло деток с золотыми медалями,хотят получать красный диплом,а не дают,жадность в оценках.Плюс институт не берет взяток . Контрактники поживают хорошо,в этом и вся система.

,

Согласна, что вуз переходит под Минобразование и очень жаль. А может всем поднять зад студентам и ехать под Верховную Раду и это касается и Черкас, Сум, Киева. Доказывает, что никто никому ненужен и мы идем у Европу, так зачем отнимать у студентов такие прекрасные условия образования?

,

К большому сожалению сейчас вуз переходит под юрисдикцию Минобразования, а это означает ухудшение финансирования, что в свою очередь приведет к утечке квалифицированных кадров и прочим неприятным моментам. Изменения заметны уже по этому учебному году. Все какие-то нервные, замученные. Была прекрасная столовая, закрылась. Работники уволены. Теперь какая то компания привозит суррогаты, есть которые невозможно. Есть закусочная через дорогу, но цены и ассортимент с нашей столовой не сравнить! В августе грядет значительное сокращение персонала, а это значит, что оставшиеся будут работать за двоих. Увольняються преподаватели. А куда деваться нам, студентам? Грустно....

,

Напишу не много и отрицательные моменты института,а то все пишут что он отличный.Например подача оценок не справедливая например получить тройку бюджетнику очень большие требования , а кто на контракте можно и не стараться,так ставят три.Особенно кто по обмену.Его тройка и тройка бюджетника. Это институту на заметку на будущее.Если институт отличный,так будьте отличные во всем.

,

Я училась с 1986 по 1988 годы когда был еще учетно- кредитный техн кум.Это было самое лучшее время. Педагоги отличные профессионалы.Вот уже 27лет работаю в банке и не жалею, что выбрала это заведение.

,

Поступила на бюджет.Институт не плохой.Но есть свои минусы.Особенно хочу написать об одном преподавателе. Сколько можно издеваться над детьми.Ты готовишься к паре ночи не спишь,а что не подготовь все ей не так.Не у же ли у человека столько амбиций,что не видит дети стараются,а они выше этого. Что ей нужно не понятно и сама ничего толком не обьесняет. Все сами ищем и все не так.

,

поступила на бюджет, не жалею абсолютно, ВУЗ отличный, учителя готовятся к каждому занятию, стремятся чтобы каждый студент все понял и дисциплина на высоком уровне, удобная библиотека, отличная столовая, цены кстати там доступные. Тут заботятся о равномерном развитии личности. Но требуют тут соответственно, нужно готовится, слушать, искать дополнительную информацию, зато настоящими специалистами будем, всем советую поступать именно сюда!!!

,

В цьому році вступив син. Кімната в гуртожитку жахлива, меблі розбиті, блок теж обідраний. Ми розчаровані. Шкода!

,

Училась с 1987 по 1989 год. еще был учетно-кредитный техникум очень нравился педагогический коллектив.В группе у нас учился один парень Иванов Андрей.Я была старостой группы до сих пор общаюсь почти со всей группой.Мне очень нравилась моя работа и специальность.

,

Действительно чудесный вуз))Чувствую, что буду очень скучать, когда закончится обучение)

,

У меня в этом вузе учится брат. Мы очень довольны институтом! Хорошие внимательные преподаватели, не отмахиваются от студентов, деканат всегда поддерживает связь с родителями, после сессий высылает оценки домой, в общежитии чисто, сделан ремонт, за детьми присматривают. В самом институте всё красивое, новое, много комьютеров, и лекции им показывают на экранах через компьютеры. Брат ездил на конференцию и на соревнования, поездки оплачивал институт. Там хорошая материальная база, потому что институт принадлежит Нацбанку.
Взяток не берут, за 3 года обучения ни разу ни за что не платили. Но и требуют знаний и посещения занятий, прогуливать там не получится. Я считаю, это правильно. Хороший институт!

,

Я закончила этот институт в 2009 году. Ужасно скучаю за учебой. Это было самое лучшее время.. Спасибо всем преподавателям.

,

Училась когда еще был техникум , закончила в 1990 г. Уже 20 лет работаю в банковской системе. Спасибо всем преподавателям за их ТРУД. У меня вырос сын , на следующий год планирует поступать в этот ВУЗ.

,

Закончила этот ВУЗ в 2009 году, своим образованием довольна до сих пор. Образование котируется даже для НБУ.

,

Сейчас учусь. Тяжело, но знаю, что буду профессионалом в банковском деле. Спасибо всем преподавателям за их понимание и опіт, которій они нам передают!!!

,

Училась ещё в СССР в тогда ещё техникуме, закончила его 26 лет назад, и все эти годы работаю в банках. Низкий поклон преподавателям за фундамент знаний , заложенный в годы учебы.Сейчас работаю в банке в Москве.

,

это межгалактическии вуз!очень много красивых преподавательниц и студенток!

,

класный универ..если примут по любому пойду сюда

,

Я закончила этот ВУЗ 2 года назад, воспоминания о нем самые лучшие. И само обучение, и преподователи - все отлично. 3 года прожила в общаге - тоже хорошо - как дома!!!Всем советую:)

,

хороший ВУЗ, преподаватели и очень помог с работай

,

Самый рульный институт

,

это мой любимый институт!!!!!!! даже представить не могу себя в другом ВУЗе Харькова. большой институтский коллектив живет как одна большая семья!!!!! такого я больше нигде не видела!

,

я очень сильно хочу сюда попасть!надеюсь что через два года у меня все получится!

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок