Факультети і спеціальностівгору

Факультети:І, II, III, IV медичний, стоматологічний, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, в складі якого 3 факультети з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ.

ХНМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:  

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

1. за ступенем «Бакалавр»

 • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);
 • «Технології медичної діагностики та лікування»  (денна форма здобуття освіти).

2. за ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

 • «Медицина»;
 • «Педіатрія»;
 • «Стоматологія».

На базі ОКР «Молодший спеціаліст» для випускників медичних ВНЗ I-II рівня акредитації за спеціальностями:

1. за ступенем «Бакалавр»(денна та заочна форми здобуття освіти);

 • «Медсестринство»
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лабораторна діагностика».

На базі освіти ступеня «Бакалавр» і ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями:

1. за ступенем «Магістр» (денна та заочна форма здобуття освіти)

 • «Медсестринство»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • «Фізична терапія, ерготерапія»;
 • «Публічне управління та адмініcтрування» спeціалізація «Упpавління у сфeрі оxорони здоров'я»;
 • «Оcвітні, пeдагогічні нaуки» спeціалізація «Пeдагогіка вищoї шкoли».
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 707-73-28, (057) 705-07-20.

Довузівська підготовка: При університеті працюють вечірні та заочні підготовчі курси з української мови та літератури, біології, хімії, фізики, математики: тел. (057) 707-72-60  

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ лише в електронній формі за адресою:  http://ez.osvitavsim.org.ua.,крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Вони подають заяви в паперовій формі особисто звернувшись до приймальної комісії.

Перелік предметів, оцінки з яких враховуються у конкурсному відборі при вступі до ХНМУ.

Відкриті (бюджетні) пропозиції (бюджет та контракт) 

1. Охорона здоров’я

Конкурсні предмети: укр.мова та література, біологія або хімія, фізика або математика

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Педіатрія

Небюджетні пропозиції (тільки контракт)

1. Охорона здоров’я

Конкурсні предмети: укр.мова та література, біологія, математика або історія України

 • Технології медичної діагностики та лікування 
 • Фізична терапія, ерготерапія 

2. Охорона здоров’я

Конкурсні предмети: укр.мова та література, біологія, хімія або математика 

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Педіатрія

3. Соціальна робота

Конкурсні предмети: укр.мова та література, історія України, іноземна мова або математика

 • Соціальна робота (небюджетна конкурсна пропозиція)

Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

 • для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми  фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет -українська мова та література – 130 і вище,другий та третій предмети –біологія, хімія, фізика, математика – 150 та вище;
 • за ступенем «Бакалавр» на спеціальності: «Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, якіподають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище.


Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 707-73-28, (057) 705-07-20.

Докладніше про ВНЗвгору

ХНМУ - сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою що включає: 70 кафедр (серед яких 48 клінічні), Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУз широким спектром  тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути: науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики. Крім того до складу університету входять: 5 центрів: лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр», навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень, центр гендерної освіти, центр медичного краєзнавства, 4 проблемні лабораторії. В структурі університету працює медичний коледж, який проводить підготовку «Молодших спеціалістів» за спеціальністю «Медсестринство».

В університеті понад 8 тисячстудентів, інтернів, клінординаторів, аспірантів і докторантів серед яких понад 4000 іноземних громадян з 73 країн світу.

Університет займає активну позицію щодо розбудови змісту та форми навчальної роботи згідно з принципами реалізації Болонської декларації в системі вищої медичної освіти України, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молоді отримати вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів. Університет бере участь у  всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво з зарубіжними організаціями. Під час навчання студенти проходять практику та стажування в лікарнях, шпиталях, медичних установах України та інших країн Світу. ХНМУ співпрацює з навчальними закладами країн СНД, Америки, Європи, Африки та Азії. У 1998 році університет прийнято до Міжнародної асоціації університетів світу.

В університеті застосовується прогресивна технологія навчання. Активно використовуються симуляційні класи з широким спектром  тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад  1 млн. екземплярів, в структурі бібліотеки 8 відділів, 9 секторів та розгалужена мережа пунктів обслуговування з автоматизованою книговидачею.

На базі ХНМУ створені всі умови не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців, але й для повноцінного особистісного розвитку та розвитку фізичного здоров’я наших студентів. Університет має три спортивні бази, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання більш ніж з 20 видів спорту під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів. Вихованці нашого університету неодноразово ставали переможцями та призерами національних й міжнародних змагань, і навіть, чемпіонами  Світу.

В університеті успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших. Популярним   серед студентів та співробітників університету є відпочинок у спортивно-оздоровчому табоpі «Мeдик», розташованoму в мальовничoму кутoчку Хаpківщини нa берeзі Сіверcького Донця.

Уcі студeнти, які потрeбують, забезпечуютьcя гуpтожитком з сучаcними умoвами пpоживання.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок