Факультети і спеціальностівгору

ХНМУ проводить підготовку фахівців:

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

Бакалавр

 • «Соціальна робота» (денна та вечірня форми навчання);
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма навчання);
 • «Технології медичної діагностики та лікування»  (денна форма навчання)

Магістр (денна форма навчання)

 • «Медицина»;
 • «Педіатрія»
 • «Стоматологія»

На базі ОКР «Молодший спеціаліст» для випускників медичних ВНЗ I-II рівня акредитації за спеціальностями:

Бакалавр

 • «Медсестринство» (денна та вечірня форми навчання);
 • «Технології медичної діагностики та лікування»  (денна форма навчання)  на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс з нормативним терміном навчання на   вакантні   місця  для  осіб,  які  мають  ОКР  «Молодший  спеціаліст»  за   спеціальністю «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання)

На базі освіти ступеня «Бакалавр» и ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями:

Магістр (денна форма навчання)

 • «Медсестринство»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • «Публічне управління тa адмініcтрування» спeціалізація «Упpавління у сфeрі оxорони здоров'я»;
 • «Оcвітні, пeдагогічні нaуки» спeціалізація «Пeдагогіка вищoї шкoли»
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 707-73-28, (057) 705-07-20.

Довузівська підготовка: При університеті працюють вечірні та заочні підготовчі курси з української мови та літератури, біології, хімії, фізики, математики: тел.(057) 707-72-60  

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ лише в електронній формі за адресою:  http://ez.osvitavsim.org.ua.,крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Вони подають заяви в паперовій формі особисто звернувшись до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти до ХНМУ в 2018 році.

Охорона здоров’я

Конкурсні предмети: укр.мова та література, біологія, хімія або математика

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Педіатрія

Охорона здоров’я

Конкурсні предмети: укр.мова та література, біологія, математика або історія України

 • Технології медичної діагностики та лікування (небюджетна конкурсна пропозиція)
 • Фізична терапія, ерготерапія (небюджетна конкурсна пропозиція)

Соціальна робота

Конкурсні предмети: укр.мова та література, історія України, іноземна мова або математика

 • Соціальна робота (небюджетна конкурсна пропозиція)

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 707-73-28, (057) 705-07-20.

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: 70 кафедр (серед яких 48 клінічні), навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ,навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ з базою класів фантомних технологій навчання.

Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути:

 • Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних  захворювань,   
 • Український інститут клінічної генетики.   

Крім того, до складу університету  входять 5 центрів:

 •  лікувально - навчально-науковий  підрозділ «Університетський стоматологічний центр»,
 • навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ,
 • науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень,
 • центр гендерної освіти,
 • центр медичного краєзнавства,
 • 4 проблемні лабораторії,
 • медичний коледж.

Матеріально-технічна база університету дозволяє постійно впроваджувати нові форми навчання та проводити наукові дослідження. У навчальному процесі активно використовуються близько 550 сучасних комп'ютерів, відео- та аудіоапаратура, 16 комп'ютерних класів. Наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад 1 млн. примірників. Крім того, бібліотека має велику кількість електронних ресурсів в різних навчальних і наукових базах даних, функціонує два зали електронної інформації, де кожен студент може скористатися великою інформаційною базою, яка постійно поповнюється та інтернет ресурсами. У бібліотеці розвинена система довідкового апарату, в т.ч. електронний каталог, представлений на сайті університету. Обслуговування користувачів здійснюється на 5 абонементах і в 11 читальних залах, які також є в кожному гуртожитку. Університет підключений до мережі INTERNET, функціонує бездротовий доступ Wi Fi, яким може скористатися кожен студент.

Університет займає активну позицію щодо розбудови змісту та форми навчальної роботи згідно з принципами реалізації Болонської декларації в системі вищої медичної освіти України, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молоді отримати вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів.

На базі університету створені всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців-лікарів, керівників сестринських служб медичних організацій, фахівців з лабораторної діагностики тощо. ХНМУ надає своїм студентам усі можливості для повноцінного особистісного розвитку і професійного зростання.

В університеті успішно  працює студентське самоврядування. Серед основних напрямків роботи органів студентського самоврядування особливого значення набуває волонтерський рухякий має кілька різноманітних напрямків: волонтерська служба з надання хоспісної допомоги; створення волонтерських загонів «Медичний волонтер» для організації виїзних навчань та систематичних семінарів з методології викладання основ надання першої домедичної допомоги для школярів та студентів різних ВНЗ м. Харкова; допомога підшефній загальноосвітній школі-інтернату; деонтологічне виховання - є одним з векторних напрямків волонтерського загону, який постійно проводить пошукову роботу щодо збору архівної інформації, присвяченої видатним ученим-лікарям, які складають славу національної медичної науки.

В університеті можно не тільки отримати спеціальність, але й корисно проводити вільний час. Сьогодні успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших. Учасники художньої самодіяльності є переможцями та лауреатами Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів.

Велику увагу в університеті приділяють збереженню та розвитку фізичного здоров’я студентів. Двічі на тиждень досвідчені викладачі проводять заняття з фізичного виховання на трьох спортивних базах, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання з 21 виду спорту, в 27 спортивних секціях під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів, вихованці яких неодноразово ставали переможцями та призерами національних   та міжнародних  змагань,  і навіть,   чемпіонами  Світу.

Популярним   серед студентів та співробітників університету є відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Медик», розташованому в мальовничому куточку Харківщини на березі Сіверського Донця.

Усі  студенти,   які   потребують,   забезпечуються гуртожитком з сучасними умовами проживання. До кожного  гуртожитку  підведено  оптоволоконний кабель, що забезпечує доступ до високошвидкісного Інтернету (міського телефону та ІР ТV).

Харківський національний медичний університет – інноваційний навчальний заклад, що має славетну історію й продовжує динамічно розвиватися. Уже більше двохсот років наш університет виховує висококласних фахівців, справжніх професіоналів своєї справи, що успішно працюють на благо розвитку медичної науки й практичної охорони здоров’я. У нашoму ВНЗ ви отримаєтe нe тільки фундамeнтальну теорeтичну підготoвку, алe й бeзцінні пpактичні нaвички, щo станe запоpукою Вашогo профеcійного зроcтання тa повноцінногo особистіcного рoзвитку.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 145 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Закончил этот ВУЗ в 2009. Учился на контракте. За поступление платил (ходил к преподавателям соответствующих кафедр). В общежитиях был только на пьянках. Действительно там жутко. По поводу учёбы, были преподаватели, которые учили и давали знания. На них всё и держалось. К сожалению это были единицы. И к ещё бо́льшему сожалению, не все они сейчас там работают. Немедицинские кафедры это место сбора денег со студентов, хотя и там были прекрасные люди. Можно ли было сдать все эти дисциплины без взяток? Да, если учить. Скорее всего контрактнику поставили бы 3 или 4. Большинство, конечно не учило , а покупало пропущенные пары и оценки. На клинических кафедрах тоже были нормальные преподаватели, которые давали знания, водили в операционную. Конечно, это было для тех, кто хотел. А остальные собирали по 50 грн и уходили.
Поступил бы я сюда снова? Нет! Украинские дипломы не нужны никому в мире. В Европе и арабском мире считают, что в Украине диплом врача можно купить.

,

24.11.2018 в 23.20 звонит мой ребенок в панике и говорит что у них в комнате,на блоке воняет дымом, на заднем дворе 6 общежития по пр. Победы 53а ,там где мусорные баки, неизвестные,но я догадываюсь что это с разрешения коменданта общежития и проректора по хозяйственной части, решили почистить територию вокруг общежития, сжечь листья,ветки,спиленные деревья, костер был таким,что огонь поднимался до 5 этажа общежития и это в 20 мертах от окон студентов, дым был настолько плотным что даже в темноте и через окно стояло черное облако. Дежурный по общежитию на жалобы студентов ни как не реагировал, студенты снимали весь этот беспредел на видео и выкладывали в группы,с низу двое ПОДЖИГАТЕЛЕЙ кричали им чтоб не выключили камеры.Только я вызывала двп раза полицию,которая так и не приехала,думаю были и другие вызова. Песпредел полнейший.С данной ситуации я поняла что ни о какой безопасности студентов,администрация даже не думает, Борис Антонович,вы знаете об этом инцинденте?

,

Руководство университета передало студенты контракты и сказали мол-перепишите его и поставьте роспись , с сегодняшнего дня вы платите больше , а заполняли его якобы ранее , при поступлении , печати свежие и живые . Законых оснований на то .что бы его поднять цену за обучения нет , теперь они занимаются вымогательством со студентов и подделкой документов. ЛУДШИЙ

,

Найкращий універ в Україні, де дійсно можна чомусь навчитись.

,

На счет взяток: дочка в этом году на 6-м курсе. Учится на бюджете. Все 6 лет получает стипендию. За 6 лет ни одной копейки не платили на взятки! Но для учебы очень тяжелый вуз - на то и медицинский!

,

Протестируйте преподавателей!!!Организуйте КРОК , для тех которые якобы дают знания,оцените на каком уровне идет подача материала!Давайте знания которые актуальны на сегоднишний день,а не прошлый Век!

,

Кто-тут сказал, что если студент хочет получить знания в ХНМУ ,то и без денег он их получит.Не смешите)))Может на других факультетах это и так,но окончив стомат,спустя уже год я поняла,что я-полный ноль.Да как я могла быть кем-то другим,если конспекты лекций не менялись с 80-х годов,практики по профильным предметам не было,от слова совсем.Раз было бурение гипсовых моделей на установке ус-30,я не считаю.Зато,в учебно-стоматологическом центре(который,кстати, предназначен как раз для того,что бы там студенты работали руками и чему-то учились,и построен на деньги, которые мы платим за обучение),можно было наблюдать,как преподаватели принимали своих пациентов и рубили бабло.Про Кроки я вообще молчу,если бы доктор в Лондоне,скажем,работал так,как предлогают в Кроках,его бы давно судили,лишили лицензии и возможно,немножко кастрировали.Единственный плюс ХНМУ-это то,что вы по окончании все же получите бумажку,именуемую дипломом.Если "доживете", конечно до конца.

,

Всем интересующимся рекомендую заглянуть в свободное время, полюбоваться, как доценты кафедры физики выгрызают себе лекции и дерутся за иностранных студентов. На этой неделе крик стоял на весь университет. Доцент фифти долларз орет хуже базарной бабы.

,

потраченное время, силы, здоровье. Даже врагу не пожелаю учится в этом университете

,

Практические занятия проходят в виде просиживания заданого расписанием времени. За 6 лет обучения было трое преподавателей, которые учили и давали знания, что в целом сформировало приятные воспоминания о кафедре внутренней медицины #1 в институте им Л. Т. Малой (преподаватель Овчаренко Л. И.) , неврологии в университетской клинике (преподаватель Каук О. И.), психиатрии (преподаватель Самардакова Г. А.). Антирейтинг возглавляет кафедра судебной медицины, ОХТЫ и хирургии в институте неотложной хирургии, и если в первых двух случаях проблема была во взятках, то на хирургии нам ни на 5 ни на 6 курсе не дали никаких знаний даже теоретических. Особенно неприятные воспоминания приходятся на последние пол года обучения, где под видом инициативы старост потока собирали на госы по 800 грн с человека с угрозами блокировки в электронном журнале, "под список" заставляли покупать значки с символикой университета. Отдельно можно указать звонки за некоторых студентов на кафедры для "5".

,

Студент тут- дух бестелесный! Самому сдать возможно, но на троечку, еще и спасибо скажи, за то, что без денег приняли. Страшно, что так врачей учат, не у кого лечиться будет.На базах опытом никто делиться не хочет, чего они конкурентов себе растить будут, вот и выходят с ВУЗа одни теоретики, практики никакой

,

коррумпированный ВУЗ( либо - плати и получай баллы + стипендию, либо - занимайся самообразованием во благо своего будущего (медицины) и смирись с наглостью отдельных преподавателей ради диплома...

,

Даже одну зведу ставить жалко самый ужасный университет ничего абсолютно не учат знаний не дают практики вообще нет аппаратуры новой техники нет а цену за обучение поднимают ежегодно взятки на каждом углу на всех кафедрах берут взятки нет такой кафедры чтобы не брали кафедра физики и патафизиологии самые взяточные кафедры которым абсолютно наплевать на твои знания просят деньги книги продают внутри университета в 3 раза дороже себестоимости и при этом даже чек не выдают каждый год придумывают какие то непонятные процедуры с документацией или с чем то еще и за это тоже приходиться платить сам был когда то студентом этого вуза и скажу одно что своим знакомым этот вуз никогда не посоветую

,

Второй год держусь на стипендии, не заплатила ни копейки взятки (да, даже на той самой кафедре физики - просто взяла и выучила все модули, представляете, да), ни к кому в ноги не кланялась и не умоляла закрыть 2 или пропуск "за красивые глазки". Ни разу взятку у меня не просили, даже намёка не было.

За ручку водить никто не будет - не надейтесь, все уже взрослые люди, и знания должны добывать сами, преподаватели здесь могут только подтолкнуть на правильный путь развития. База полностью есть - клиническая, теоретическая. Хотите быть врачом? учитесь, а не просите у родителей денег на подгон для препода)

Единственное, от чего грустно - работа деканата. Все вот эти вот добровольно-принудительные мероприятия, возня с бумагами немного раздражают, а так есть Студсовет, который оказывает огромную поддержку и даёт всякие плюшки своим участникам - это приятно)

,

Вот я читаю комментарии и не знаю кому веить. Чем больше я читаю отрицательных комментарий, тем хуже у меня мнение о вузе. Хотя... У меня двоякое чувство. Это как и все ВУЗы. Да, там сложно. Но упорство и усидчивость помогают в учебе. Да, это не школа. Но вопросы из учебника лучше задавать во время лекции, если не разбираешься. Есть, конешно люди, поступившие туда на бюджет, напртимер сестра моей однокласницы, и другая выпускница 4-летней давности. Они хорошо сдали ЗНО. Это было их желание. Да, им трудно там учиться. Это же медицина. Как говориться:"Тяжело в учении - легко в бою". Просто нужно набраться опыта и все, а также выделять главную информацию, чему нас учат в школе, а конспектировать в схемах, таблицах, рисунках и коротких определениях. Еще раз говорю - главное упорство.

,

Мне как то дико читать позицию многих выступающих тут . Дескать - " вы не маленькие , должны самостоятельно искать и получать знания" . Господа хорошие , а университет тогда получается только для того, что бы крышу над головой предоставить и всё? Зачем тогда вообще в ВУЗ ходить если все самостоятельно делать ? Просто тупо приходить сдавать зачеты и экзамены? Со времен 80 ых харьковский мед действительно упал в качестве преподавания. Тогда преподаватели действительно старались вложить нам ЗНАНИЯ . А сейчас пытаются самоустраниться и взвалить всё на студента .

,

В защиту своего университета!
1.Если Вам не нравится-переведитесь.2.Взятки только там ГДЕ ИХ ДАЮТ! За 5 лет никто не требовал и не вымогал. Если студент УЧИТСЯ-всегда закроют! Большинство ораторов тут в коментах-мамочки и папочки детей, которым эти же дети навешивают лапшу на уши (никому не ставят, нужно платить, все плохие). Лентяюги просто. 3.Это не школа и не детский садик, тут не водят за ручку и показывать аудитории никто не будет. Такие времена давно прошли. Все нужно делать самому. 4.И учится тоже нужно самому. Доступ к знаниям-есть. Было бы желание и цели. 5 Учеба прошла очень быстро и все физикиинформатики забываются так быстро, что остаются даже приятным воспоминанием.
Просто тут много коментов еще не адаптированных абитуриентов. Дальше все будет хорошо.
Почему 4. На 4 курсе вы будете ездить по всему Харькову. Нет общей клинической базы. Все по больницам. А там обычно условия - стулья без парт. Неудобно жуть. Не развиты спортивные секции. Спорт как таковой отсутствует

,

Ужас, взятки на каждом шагу

,

Полностью согласен с предыдущим автором, кафедра физики в этом ВУЗе коррумпирована полностью. Взятки здесь берет почти вся кафедра. Особым рвением в этом деле отличаются доц., при всяческом поощрении и одобрении зав. каф. , который находится на короткой ноге с ректором и сын которого, работает на кафедре, "та є провідним андрологом кафедри урології ХНМУ".
Но поборы с отечественных студентов на этой кафедре - еще цветочки. Пообщавшись с иностранными студентами, выяснилось что сдача контрольных, зачетов и т.п за взятки поставлена на поток.
Лектор потока по указанию, устанавливают цены на сдачу того или иного вида контроля ( 50-100 долл).
Отдельным приколом был случай весной 2017 года, когда доц., которая не ведет занятия на английском языке принимала зачеты у англоязычных студентов. (выражения- фифти долларс было вполне достаточно)

,

Кафедра физики полностью коррумпирована, механизм взяточничества отлажен я думаю годами. Выучить тему и сдать её выше чем на тройку не реально. На кафедре не объясняют, а только дают контрольные.

,

...Те ж саме можна сказати і про сам університет. Відношення до дітей жахливе. Всередині він дуже маркий. Деканат знаходиться поряд з туалетом, з якого постійно смердить. Коли ми перший раз приїхали сюди, то було враження, що потрапили до в'язниці. Батьків просто так ніколи не пропускають. Обов'язково для цього потрібна поважна причина. Також нам за весь цей час ніразу не показали університет, де яка аудиторія, щоб згодом було легше орієнтуватися. Натомість вони розповідали, як переходити дорогу на світлофорі та як користуватися вогнегасником. Отже, я раджу всім дуже ретельно обирати ВНЗ, в якому ви будете навчатися. Краще за все, це з'їздити на день відкритих дверей, щоб побачити все на влисні очі.

,

Спочатку я хочу розповісти про гуртожиток №6 ХНМУ. Там просто жахливо! Все доісторичне! В деяких кімнатах все відвалюється просто на очах(обої, дверцята тумбочок та ін.). На 9 поверсі не можна сходити в душ, бо немає води. І за це все вони беруть космічну суму: 7860 грн. за рік(коли в інших ВНЗ за кращі умови проживання платять вдвічі менше). Якщо захочете щось краще, то його там майже немає. Можливо, якщо за вас домовляться "згори", то вам дадуть хорошу кімнату. Я впевнена, що у них вони є. Просто про них знає лише комендант. Якщо ви заплатите їй певну суму, то отримаєте хіба що кімнату на двох чоловік, але не кращу, чим всі інші...

,

Добро пожаловать в ВУЗ, где вековая история (самое подходящее слово, укр.) "паплюжиться" современным ханжеством. На самом деле, клиническая учебная база в ХНМУ мощнейшая, и если Вы хотите научиться - не сомневайтесь, Вас научат всему) главное - это Ваше желание) ни секунды не жалею, что клинические знания получала в ХНМУ!
хотя, может это мне так повезло в преподавателями))))
Но! вместе с тем ХНМУ - это бюрократический АД! и поверьте, я знаю о чем говорю) как выпускница 2017, я прошла все его круги) и последним кругом - было распределение с нарушениями всех законов Украины и морали.
в деканатах, общежитиях и др. бюрократических кабинетах - за что Вы будете платить решат за Вас))

,

Не понравилось обучение в ХНМУ.

,

действительно, учеба еще так сяк, не без эксессов конечно, но все мы люди... а вот бюрократия это ужас. Деканат попасть не возможно. какие то документы оформить не возможно. То ли деловоды тупые, то ли законы не читают.
Там ниже читала про хорошие общаги - абсурд, они заражены плесенью. делали капитальный ремонт комнаты. все сдирали обрабатывали стены шпаклевали, специальные обои, а за зиму плесень опять наросла. дети от нее часто болеют.
Большая просьба- сделайте стенды с образцами документов и списками документов с которыми необходимо обращаться хотя бы для оформления стипендий.

,

Сплошная корупция, учишь все сам, везде блат, затраченные усилия и деньги и близко не стоят того.
Все преподаватели слабые, особенно те кто преподает у отечественных студентов, все получили место за всятку или по блату, отсюда корупция - деньги нужно отбить. Учить вас никто не будет, не раз слышал от преподавателей: "Зачем мне растить конкурента?", ходить в ВУЗ обязательно, преподаватель утром проверяет кто присутсвует, а потом уходит на весь день, а вы сидите майтесь.
Материальная база ужасная, никакой практики вы тут не получите(максиму дадут поменять повязку или вынести утку).

,

Сталкнулась с хамским общением по телефону, звонила в бухгалтерию,чтобы узнать не изменился ли счет.Была поражена,как общаются с родителями,которые платят немалые деньги за обучение. Прошу администрацию навести порядок.

,

Дочь закончила школу с Золотой медалью в 2016 году. Желание учиться огромное. Все нравится. Получает стипендию. Все сдаёт сама. Ничего никому ещё ни разу не платила. За пропуск по болезни ничего за отработки пропущенных дней не платила и не требовали: выучила и отработала материал. Очень много занимается самообразованием, за что и получает оценки #отлично#. Всем преподавателям (фамилий не знаю) спасибо за то, что видят и понимают детей, которые хотят получить знания.

,

Методички покупать очень дорого, без них не допустят к экзамену. А кто живет зоне АТО это вообще не по карману. Выживай как хочешь .

,

Хочу сказать одно, хоть этот ВУЗ и коррумпированный, но цены за взятки не столько космические как в остальных, особенно Богомольца. К тому же, при желании все можно закрыть самому, без взяток. И вообще, к чему то, что ничего не дают из знаний? Студентам дается 60% на самоучение. Есть огромнейшая база для того, чтобы учится. Было бы желание у ваших деточек. К тому же, общежития пожалуй одни из лучших. Из минусов, так это

,

Прочитала все отзывы. многое правда. Но самое главное, абитуриенты, обращаюсь к вам: если вы хотите учиться и получить высокие квалифицированные знания по медицине, то здесь Вы их не получите!!!!! дочь учится 3год . учит всё сама. очень сожалеет о том, что выбрали именно этот ВУЗ!!!!! Намного хуже дают знания и отношения к самим студентам.

,

Скажу вам одно тут всё зависит от самого студента, если к него желание учиться, это всё таки медицина. Преподам этого ВУЗа (хоть и не все) которые берут взятки всё же можно сдать своим умом, просто всё зависит от желания студента учить или нет. И на счёт коррупции, что поделать не у всех зарплаты космические, они тоже люди и им тоже нужно чем то кормить свою семью. Те кто обсирает этот ВУЗ лучше идите в экономический, и улучшайте дела экономики этой страны если вам так не нравится коррупция...

,

Всю хорошую картину портит отношение преподавателей кафедры физики к студентам. Очень не уважительное, часто оскорбительное. Как будто студент это мусор.Сплошные двойки. Неужели все дети, сдавшие хорошо ЗНО и поступившие в ВУЗ такие тупые. Преподаватели наверное не заинтересованы, чтобы у детей были знания. Нет объяснений материала, все строго по методичке. Студент не может получить аргументированный ответ - в чем его ошибка. Сдать модуль с первого раза практически не возможно. На пересдачи можно ходить бесконечно. Сдает тот, кто смог "договориться". Вы же воспитываете будущих докторов, какое же у них будет отношение к пациентам, если к ним нет уважения, поддержки и понимания. Этот фактор негативно сказывается на репутации университета.

,

Окончила ВУЗ в 1996 году с красным дипломом (педфак). Низкий поклон всем Учителям, которые тогда преподавали и дай им Бог здоровья. Мы учились с вдохновением! К сожалению, и студенты сейчас не те и программа обучения поменялась. А учиться всегда у нас сложно было, если действительно учиться. Не обижайтесь недовольные, но сами знаете, что плохому танцору и я-ца мешают.

,

Закончила наконец-то этот ужас.Знаний почти никаких.Не советую.Говорят,в Каразина на леч факультете и отношение лучше,плюс учиться легче.

,

Отношение к студентам ужасное. Их никто ни во что не ставит. Это не по поводу учебы, а в организации. Все организационные вопросы сделаны по принципу "коекак сойдет, разберется "

,

Все не организовано!Что в институте что в общежитии!И сплошное запугивание!Это просто выводит!Последняя ситуация вот сегодня с общежитием: направление в деканате взял, в медпункте взял, за общежитие заплатил, за страховку заплатил, все приходишь к коменданту, а мне говорят ты не заполнил бумаги вон весит на входе, твои проблемы что читать не умеешь.Уже не первый курс, ну провтыкал с этими бумагами, но все остальное то сделано и оплачено. А мне говорят все ищи квартиру ты тут не живешь.

,

Я закончил этот вуз в 2009 никогда никому ни за что не платил. Те кто ноет про взятки и очереди в деканате это люди которые получают нб либо вообще на пары не ходят. 3 можно всегда получить практически ничего не рассказывая. за 5 надо побороться или прийти на перездачу раза два. Если сравнить с обучением во франции то 90% студентов надо просто отчислить из вуза за неуспеваемость видимо тех кто пишет этот бред.

,

Мало мест на 2 курс после колледжа!!!

,

Минимальное количество балов ЗНО на медицина контракт

,

Глибоко переконаний, дати знання тому, хто не хоче їх взяти, це те саме що навчити осла співати класику. Відносно хабарів - їх беруить ті кому дають. А гудити всіх і вся, це начасі дуже модно, починаючи з так званої "національної еліти", яка цим зловживаэ. Тому вважающо всі автори повинні називати імена, як тих що беруть, так і тих хто давав. Звісно що при загальній моді відносно того, що все продається, слід говорити продається диплом. А як можна продати знання?
Мене дивує цинізм багатьох з дописувачів.

,

Закончила университет в 2015 году. Считаю, что вопрос взяток и невероятных проблем во многом надуман. Многие мои однокурсники сами провоцировали преподавателей на взятки, точнее не оставляли выбора - своими пропусками и нежеланием учиться; плохое отношение преподавателей - да, есть на некоторых кафедрах, не не тотально; отработки платные - только по неуважительной причине, в остальном подписывали заявление на бесплатные. Очереди в деканат - за всю учебу зашла раза 3-4. Опять таки - это проблема прогульщиков. Неквалифицированные преподавателями - да, на каждой кафедре парочка найдется, причем к возрасту это не имеет никакого отношения. Покупка тетрадей - да, иногда дороговато, но на некоторых кафедрах разрешают писать обычную тетрадь, так что надо спрашивать и объяснять, почему вы не можете купить. В целом учебой в ХНМУ и полученными знаниями в соотношении с потраченными деньгами довольна.

,

Закончил в 2010. Не поступайте если Вам дорого Ваше здоровье. Особенно на стомат!!!

,

Тут все как на два лагеря разбились.
Чтобы всем было немножечко понятней распишу я плюсы и минусы:
-Необходимо покупать огромную кучу методичек и печатных тетрадей, без которых не допустят к модулям. НО! На большинстве кафедр разрешается ходить с распечатками, а сами учебники к этим печатным тетрадям покупаются по желанию.
-Взятки берут, да, но опять же, многих преподавателей приходится уговаривать эту взятку взять. И если самому нужно, то сдать все можно своим трудом и без денег.
-Да, неорганизованность во многом, но закрыть глаза на это можно.
-Некоторые преподаватели и правда относятся не самым лучшим образом, но это не касается всех.
-Есть преподаватели ну с крайне спорными знаниями, но большинство из них принимают свои ошибки, если им показать доказательство их неправоты.
-Да, за нб платить нужно, но, внимание, студентам дается месяц на бесплатную отработку, и то, если пропуск по неуважительной причине.
-И самое главное - не хочешь платить - не плати, учи и сдавай сам.

,

Читаю ваши отзывы и схожу с ума!!!! Какие вы, все таки лживые люди!! Да я солидарен взятка есть, но и как в любом другом университете!! А насчет знакомых, покровителей и той подобной чепухе - НЕ ВЕРЬТЕ!!! Не надо иметь знакомых или деньги, если ты учишься!! Минусы данного универа:
-взятка, общежития в большинстве случаев ужасные, не квалифицированные преподаватели (около 70%), ну и часовые ожидания возле деканата))) Рекомендации, если вы готовы учиться, если надо спорить и драться за свои знания, то этот университет подходит!! Ну а если вы не готовы в своей жизни к чему то стремиться, то лучше идите в другой, где "типо" нет взятки!!!!!!

,

Университет ужасный.Есть с чем сравнить-учился в Луганском медицинском,но из-за военных действий вынужден был перевестись в ХНМУ,где к сожалению, знаний практически не давали, а отношение к студентам всегда было хамское.В деканате никогда ничего нельзя было добиться, в частности по выплате положенной стипендии. Постоянно врали и прятались,заявлений в стипендиальную комиссию не принимали,вообще, скрывали к кому можно обратиться с заявлением. Ректор тоже врал -давал интервью корреспондентам местной газеты, обещал всем студентам,кому положено, выплатить стипендии. Я, будучи отличником все 5 лет учебы в Луганском ,так и не получил в Харьковском стипендии,которая мне была положена по закону, впрочем как и знаний.Спасибо за все прекрасному вузу Луганскому медицинскому, благодаря которому я стал грамотным врачом. От учебы в ХНМУ , качества полученных в нем знаний, человеческих качеств преподавателей, декана и ректора, остались самые отвратительные воспоминания, к большому сожалению!!!

,

Сын отучился два курса практически без копейки за учебу - Болонская система. А с этого года универу вернули сессии и экзамены, и офигенное ноу-хау допуски до экзаменов. Хочешь получить допуск, или зачет - купи методичку 200 грн., на "помощь кафедре" и т.д. от 300 до 1000 грн. Охренеть можна, брали бы с двоючников, так берут со всех подряд. Охренели настолько, что завкафедрой по одному предмету приходит на лекцию на другую кафедру и объявляет расценки при преподах с другой кафедры. Дают вопросы на подготовку одни, на зачете дают совершенно другие и на украинском, хотя преподают на русском, но это не страшно, веселее следующее- в тесте от 20 до 40 вопросов при одном неправильном ответе не получаеш ни зачета ни допуска, при оплате по указаному тарифу-можеш вообще тесты не писать.
Дочь товарища до пятого курса отучилась без денег, идет на красный диплом, а в этом году такая-же ситуация.
Хотелось-бы задать вопрос: А кто нас лечить будет, если деньги превыше знаний?

,

первый курс у сына обошелся около 10000 грн. около 1000 - методички и тетради, 2000 - официальные платные отработки (не всегда обоснованные, но никому ничего не докажешь - захотели - поставили нб), остальное - взятки. без взяток, например, на анатомию, даже не подходи. система отлажена, очень успешно функционирует. есть приятные неожиданности - укр. язык, латынь, физика, там доброжелательно и безвозмездно учат, но это скорее исключение. когда преподаватель придет на 4-х часовое занятие, даст методичку и уйдет до конца занятия, а на следующем занятии отказывается отвечать на вопросы, говорит студентом, что они "дебилы" и "неучи" - это не университет, а отстойник самовлюбленных, жадных хамов и сволочей. многие студенты, даже мечтавшие стать врачами, сломаются до конца обучения и в своей практике будут тупо сшибать последнюю копейку с пациентов. никому там нет дела до учебного процесса, только намолотить денег. с содроганием жду приближающуюся сессию: попробую уложиться тысяч в пять.

,

В мед. университете всегда было сложно учится. Необходимость перерабатывать огромное количество материалов, высокие требования преподавателей обусловлены выбором вашей будующей специальности. Если вы морально не готовы учиться, и считаете что стать высококласным специалистом можно лежа на диване, выбирайте другой ВУЗ. Я закончила этот университет, и получила хорошие знания, за что благодарна моим педагогам.

,

проблема в том , что универ то национальный это наверное значит, что украинский... учились в школе в украинской а преподавание идет на русском. не удосужились разбить на группы тех кто закончил украинскую школу и преподавать им на украинском , и тех кто закончил школу русскую и преподавать им на русском!!!! теперь приходится на русских лекциях со словарем сидеть и переводить термины по физике, химии и пр... или это специально сделали перемешанные группы чтобы при вопросе на каком языке преподавать была суперечка? может преподаватели забыли, что они все таки преподают в украинском национальном вузе??? и порабы выучить рідну мову??

,

поддерживаю полностью предыдущий отзыв,комендант и деканат на полном "морозе"по поводу условий проживания.В универе сразу заставляют покупать методички и учебники,которых на всех не хватает.Очереди везде огромные от туалетов до кабинетов,полная неорганизованность.В библиотеке выдают не нужную литературу эпохи бабушек.В электронном виде ничего нет и это 21век

,

Общежитие 2 1 курс заселяют дополнительно третьими и четвертыми в комнаты. С трудом получил кровать, занес в комнату, всунуть не могу, нужно либо стол выносить, либо холодильник. Комендант отмораживается и говорть на эту тему не хочет, а проще, просто посылает, хотя договор мы подписали на 4,5 кв.м и деньги заплатили соответственно за эту площадь. Заплатил 4500 грн за год, а живу у родственников.

,

Зачислены, ура! Об организации по приему документов говорить нечего - это просто ужас!!! Требуют документы не предусмотренные законодательством. Некоторые не могли сдать оригиналы по двое суток. Общага самоа больная тема, оформлялись тоже не менее двух дней. Общежитие №2 ужасные условия, все помещения цвелые... Будьте готовы, что будете стоять под стенами около недели.

,

Просто ужас!!! Приехали сдавать документы. Имеем льготу "О повышении престижности шахтерского труда". Забраковали!!!! Справка не прошла именно в этом ВУЗе. Шахта дает данные справки не один год!!! В связи с чем предвзятость??? Какие вопросы я могу задавать отделу кадров предприятия, если данный образец принимают все остальные ВУЗы??? Прием документов организован отвратительно. Консультанты дают не корректную информацию по заполнению заявлений и других бумаг. Все это переписывается. Имея по очереди №43 были выставлены за дверь в 13:00 с неоформленными документами.

,

ВУЗ по большей части готовит к сдаче КРОКа, нежели к будущей профессии. Нужно покупать недешевые методички и дофига писать от руки, ибо к модулю не допустят.. Почти на всех кафедрах требуют что-то заполнять в очень больших объемах, но толку от этого не много. Деньги тут тоже любят, хотя и берут не много. Но вцелом терпимо

,

Я вам так скажу, в целом учится можно, но пахать придется очень много. Со стороны преподавателей можно услышать у себе много нового и не очень приятного. Коррупция "цвтет и пахнет". Оценку можно купить, если есть много денег и нет желания учить самому. Если вы не ходите на мероприятия, то "вам будет трудее учится в нашем вузе" нам так и сказали. Готовьте много денег на методички и печатные тетради. Без некоторых вас не допустят к сдаче экзамена. Отксерить редко разрешают. Чем бельше тут учусь, тем больше пропадает настроение быть врачем и что-то учить, так как есть такие преподаватели, котор любят ставить оценку за внешность, а не за ваши знания. Думайте сами, решайте сами.

,

Окончила ВУЗ в 2001 году. Хотя было тяжело поступать, но учиться было еще тяжелее. Я прочитала много мнений о взятках и о бедных студентах... Взятки существовали давно, но здесь в ХМУ была настоящая школа жизни. Если хотите. то поступайте. Даже с взяточниками можно найти общий язык, т.е. помочь сделать какие-то таблицы, отвезти документы, иногда купить методички... Только не надо прятаться за спины родителей. а пробовать свои силы. Многие из наших закончили ХМИ без денег и работают в медицине. Если пройдете эту школу, то в жизни намного легче будет.

,

Советовал бы идти в этот вуз только в том случае, если имеете лишние деньги и хорошие связи.
Берут все и берут дорого, нередко "валят", вынуждая отдавать немалые суммы за банальные тройки.
Отношение к студентам отвратительное, кроме хамства, вы здесь ничего не получите, образовательный процесс просто на нуле, пустая трата времени, здоровья, и денег.

,

Я хочу сказать что Вуз не плохой, а студенты сами виноваты.

,

я училась и горжусь.окончила 1991году.могу сказать только хорошиe слово блогодарности.

,

Если вам дороги ваши нервы, ваше здоровье, семейный бюджет и спокойствие, то никогда, никогда, сюда не поступайте.
я учусь здесь всего-ничего, но не могу пожелать милой медицинской альма-матер ничего хорошего.

,

Я на последнем курсе и должна сказать рада,что заканчивается этот ад!
Ребята,которые раздумывают насчет поступления в этот ВУЗ,не совершайте ошибок,бегите отсюда.2й вариант:запастись деньгами,окружить себя связями,так как мозги тут не ценятся!Вы это поймете с первых недель,поверьте.
За все года тут,ХНМУ подарил мне много хороших друзей.И это единственный плюс.
Практики вы тут не увидите,а больных только издалека.
Выбор за вами.

,

Учился на одном курсе с ректором. Свою карьеру надо начинать делать со 2-3 курса. Учеба, учеба и учеба. Мне повезло. В 1977 году с 4 курса "перевелся" на военно-медицинский факультет Куйбышевского МИ. Стал военным врачом. Карьера была успешная. Объездил пол мира. Живу в России. Пенсия большая. Работаю. Зарплата тоже большая. Авторитет и уважение.
Привет выпускникам 1979 года.
С приветом, Александр Спинка.

,

Когда-то я закончил ХМУ-1 с красным дипломом,но в ХМИ не поступил,о чем сейчас ни капли не жалею!

,

Бегите из этого проклятого ВУЗа пока не поздно!! Не верьте предварительному распределению, которое происходит в деканате!! После него, когда Вас в принципе всё устраивает, Вас заставят подписать доп.угоду, в соответствии с которой, в случае, если вы захотите забрать документы, - будете обязаны выплатить стоимость обучения. И вот, когда Вы уже в ловушке, буквально через несколько дней приходит новое распределение из минздрава, с абсолютно другой должностью и далеко не в Харьковской области, при этом никого не волнует ваша харьковская прописка,а так же наличие семьи и мужа!! Пытаться писать жалобы куда-либо бесполезно! Если у Вас нет связей, денег и прочих смягчающих обстоятельств, даже не думайте подавать документы в это место, ибо после 6 лет учебы среди проплаченных мажоров вас ожидает ещё 2 года скитания по общагам во время интернатуры с минимальной зарплатой, и 3 года ссылки в глухом селе!!!

,

Абсолютно согласна с предыдущим комментарием.

,

Моя дочь заканчивает институт в этом году .она училась на бюджете ,поступила сама,благодаря ВНО .Я радовалась 2 года успехам дочери,а сейчас я сожалею о том,что мы потеряли 6 лет. С 3 курса стала искать знакомых ,которые помогут в получении хорошей оценки,за каждый шаг платила, так как в институте сеть регламент выставления оценок, блатным пять, а остальные по договоренности, и рассказывать кто учит то и получает хорошую оценку не надо лицемерить, а сейчас распределение на носу ,это полный ужас.Я советую обходить этот вуз стороной . 6 лет учиться,что бы в результате получать 2000 гривен, а остальные добирать у больных это безбожно.Хорошим врачом не станешь,потому ,что тебе не дадут хорошего места ,потому что есть свои,а в селе ,где нет ничего лечить проблематично.

,

поступила на первый курс в этом году,скоро экзамены,сама со всем справляюсь,из принципа не дам не копейки за положительную оценку!!)корупция как и везде есть,но это зависит от тебя самого,если учиться и стараться ,то всего сам добьешся!так что дерзайте!))

,

Зачем сравнивать 2002 год и 2013? 10 лет прошло. Учусь сейчас и могу сказать : как реагировать на то, что ты находишься на занятиях регулярно, а перед модулем у тебя неизвестно откуда в журнале "Н". Ничего преподавателю не докажешь, в ответ слышишь "за пропуски отработка платная". Причем учусь сама и неплохо, высокопоставленных покровителей не имею, но возникают такие ситуации от которых просто впадаешь в ступор. Или еще вот пример: 2 преподавателя проверяют одни и те жетесты по одному предмету, а правильные ответы у них разные, естественно и оценки. Подойти с работой и попросить объяснить подобное просто нереально- с тобой никто разговаривать не будет.

,

Ребятки, о чем вы вообще говорите!!! Вы, наверное, путаете ВУЗ со школой!!! В ВУЗах 80 процентов знаний ты должен добывать самостоятельно, и лишь 20 дают преподаватели. Во всех и всегда так было. А вы тут пишете про плохих преподавателей. Учитесь сами, и будут вам оценки хорошие и преподаватели лояльные. Попривыкали везде платить, а теперь плачете. Чтобы нравилось учиться, для начала нужно этого хотеть, а не просто числиться студентом. Поэтому и работают после окончания единицы. Я закончила ХГМУ в 2002, поступала и училась сама, средний балл был 4,5. Сейчас работаю врачом,успешно. Вот и делайте выводы, а главное, правильные.

,

ccccccупер

,

ВУЗ замечательный. Он никогда не останется без студентов и всегда там будут большие конкурсы. Кто хочет учиться тот будет учиться , а кто пришел платить вместо учебы - будет платить - это его выбор. Все оправдано - без работы не остается никто из тех кто не ошибся ВУЗом. Учиться там очень интересно и есть у кого поучиться и чему поучиться. А главное стать действительно специалистом в своем деле и тогда твое имя будет работать на тебя и материальная сторона будет неотъемлема.

,

У меня просили взятку за контракт и так по хамски себя вели что впечатление не самое лучшее, и кстати взятка в три раза больше чем оплата за контракт(((

,

нормас чувачки....... главное иметь при себе мозги

,

Бегите, бегите пока есть выбор! 8 из 10 не работают в медицине и это печально, так как 8-9 лет просто вырваны из жизни. Белый халат и вся эта картинка - только верхушка айзберга, а глубоко просто анус. И то что все ваши мечты и надежды разобьются об этот айзберг к 6-7 году, очень грустно.По поводу обучения - будет очень тяжело, но денег платить, как все пишут, не обязательно. Если есть хоть намек на мозг и много терпения и усидчивости которых хватит на 2-3 года - все будет в шоколаде, но спать пидется по 4-5 часов. Денег наэкономите достаточно. Имея мозги можно и зарабатывать на менее умных сокурсниках. и стоит ли оно того - нет!!!!!!По поводу Каразини - они готовят более сильные кадры и с этим не поспоришь! Достойны уважения.

,

честно говоря,как почитала всё...
у меня нет слов...коррупция то везде,но тут не малая...и поступить тож не легко,а учиться чтоб ток деньги платить...это просто тупо,тем более если сами валят это вообще капец..у меня подруга училась в мед.коледже ...тож взятки берут капец.

,

Не нужно всех мерять одной линейкой, просто очень большой объем информации, который необходимо готовить на каждую пару! Не хочешь учить, проще заплатить, твое дело! Но я за годы учебы, не видела преподавателей, которые требовали деньги. Иногда хотелось заплатить, чтобы получить хорошую оценку, но ты попробуй найти того кто деньги возьмет и еще вырулить их! А в Каразина, много теории и практически нет практики, кто закончил, тому тяжело поначалу приходится! Так что не судите всех преподавателей, если Вы тупые, лентяи или лоботрясы, у Вас много денег- платить это Ваш выбор!!!!

,

Страна - бедная и соответственно Вуз бедный - это все понятно. Но почему в бедной стране с бедными жителями у преподавателей ХНМУ такая "хватка " к взяткам? Выживать за счет бедных студентов в бедной стране по меньшей мере стыдно... Вот вам медицинская "этика"... Никому не советую сюда поступать, "вытянут" последнее.

,

Добре описано, але все ж є певні недоліки: вартість навчання, % студентів на державній формі навчання, не вказаний день відкритих дверей, чи є пільги абітурієнтам які закінчили медичне училище.

,

в страшном сне вижу себя возвращающейся в это пропитанное лицемерием,блатом,взяточничеством заведение! вырванные годы!

,

Я согласна с предыдущим комментарием (Андрея Б.) лишь отчасти. Да, коррупция есть везде и не только в вузах (это система), но желание получать знания зависит в первую очередь не от преподавателя, а от самого студента. Если студент не горит желанием учиться, то никакой вуз, даже с мировым именем не положит ему знания в голову. Я знаю десятки примеров, когда выпускники Каразинского факультета фундаментальной медицины на три головы были выше по знаниям выпускников ХНМУ и дело тут не в преподавателях, а в самих студентах, точнее сказать в желании самого студента стать в будущем высококлассным врачом-профессионалом!!! Другое дело, что в ХНМУ зашкаливающее количество преподавателей, которые смотрят в первую очередь не на знания, а на деньги, а потом удивляются, почему у нас в стране такое количество бездарных врачей.

,

Закончил в 2006 году, но скажу что ХНМУ - один из самых престижных медицинских ВУЗов в Украине. База сильная. Будете говорить что взятки там берут...скажу ДА! А Вы мне назовите хотя бы один ВУЗ в Украине, где нету взяток? На счет преподавателей - есть хорошие и плохие... они везде такие! Но студенческие годы - самые лучшие в моей жизни! Я не имел ни связей, ни денег...но выучился на 3-4... На оценки никто не смотрит... смотрят на подготовку специалиста. А подготовка там действительно очень хорошая. Меня зло берет, когда вместо оценки деятельности одного ВУЗа, типа "ненароком" напоминают о другом (типа Каразина), и воспользовавшись негативными мнениями пропагандируют свой Каразинский ВУЗ. Сразу скажу, что Каразина - мене хабарный ВУЗ, но уровень подготовки - говняный!!! Там мало специалистов, чтобы действительно НАУЧИТЬ. В подметки ХНМУ не годиться! Богомольца, ХНМУ, Днепропетровская мед.академия - это самые престижные мед. ВУЗы с хорошей подготовкой! И диплом показать не стыдно!!!

,

Согласна с большинством комментариев, что ХНМУ стал очень коррумпированным за последние годы. Многие преподаватели ведут себя в высшей степени нагло и пренебрежительно. Загоняют в безвыходное положение, чтобы содрать деньги со студентов. На многих кафедрах заставляют покупать методички, цена на которые в разы превышает их реальную себестоимость. Хамское общение на повышенных тонах стали обыденной нормой для большинства преподавателей. Самые тяжелые в плане вымогательства первые 3 курса обучения. Получить диплом с отличием своими силами без патронажа со стороны высокопоставленных родственников и знакомых, а также без денег практически нереально. Точнее сказать, это просто невозможно на сегодняшний день. Я даже не представляю, в каком еще вузе так нагло вымогают деньги, как в ХНМУ.

,

За последние годы ХНМУ стал намного более коррумпированным, нежели 10, а тем более 20 лет назад. Особенно, обращает на себя внимание пренебрежительное отношение большинства преподавателей к студентам, к которым многие преподаватели относятся как к быдлу. Если сутками учишься, то четверку получить можно, если хочешь красный диплом, то готовь или деньги или влиятельных родственников, которые будут звонить и договариваться. То, что пишут в ХНМУ про якобы научную деятельность и европейский стандарт качества образования, то это красиво лишь на бумаге, а на самом деле это не выдерживает абсолютно никакой критики. То, что в Европе или в США считается наукой, у нас в Украине это зачастую сплошной плагиат. О какой науке говорят господа из ХНМУ, если наука в Украине практически не финансируется. Это просто пустой пафос. Диссертации штампуются, как грибы после дождя, а реальной научной новизны там НОЛЬ, а уровень проф. подготовки таких диссертантов в большинстве случаев оставляет желать лучшего.

,

Если Вы надумаете поступать в медицину, то лучший Вам мой совет, идите на факультет фундаментальной медицины в университет им.Каразина, потому что уровень коррупции и хамского отношения к студентам там намного меньше. Если хотите стать высококлассным специалистом, то лучше всего поехать на стажировку за рубеж после окончания вуза, если хотите заниматься наукой, то пользуйтесь только англоязычными научными порталами. Я по себе могу сказать, что те знания, которые я получил, я их приобрел во время зарубежных поездок в Германию, Чехию, Канаду + англоязычные научные журналы. То, что дается в ХНМУ это база, но к большому сожалению это очень скудная база времен Советского союза, которая практически не соответствует современным требованиям.

,

Очень много коррупции. Есть нормальные преподаватели, но их единицы. Большая часть преподавателей ведут себя очень хамски и нагло, откровенно унижают и оскорбляют студентов. Студенты самые беззащитные, потому что пожаловаться по сути некуда. Деканаты студентов не защищают перед безбожными взяточниками преподавателями, оставляя один на один перед проблемой. Кто-бы что не говорил, но без денег и покровительства получить красный диплом своими знаниями - это казуистика. Все кого я знаю среди красно дипломников, а их больше 20 человек, все либо платили деньги на протяжении 6 лет обучения, либо родители со статусом за них договаривались, либо то и другое одновременно. Были бездари у меня на потоке, которые не учились и прогуливали и таких заслуженно отчисляли, но были те, кто сутками грыз гранит знаний, а взамен получал тройки, потому что как говорили потом в кулуарах преподаватели: ВСЕМ ЖЕ ХОРОШИЕ ОТМЕТКИ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, потому что за других студентов уже позвонили и договорились.

,

Я закончил ХНМУ в 2007 году. Могу сказать одно, что возвращаться туда снова я не хочу ни под каким предлогом, разве что только свободным слушателем и то, на некоторые кафедры к отдельным преподавателям. Я после окончания вуза общался со многими преподавателями и с их слов могу сказать, что во времена СССР вуз действительно был достаточно прозрачным, где преподаватели вкладывали свою душу в студента, но времена изменились. Могу сказать, что преподаватели есть разные, есть те, кто пытается вложить все силы, чтобы подготовить будущего врача, а есть те, кто безбожно обдирает студентов. Безусловно, что у преподавателей зарплаты нищенские, но у меня тоже зарплата полторы тысячи гривен и я, тем не менее, сохраняю человеческое лицо и не позволяю себе унижать больных и обдирать их как липку. Если я помог больному, то сам больной меня благодарит от души и для этого не надо ставить больного на колени, чтобы содрать с него деньги. Я своих будущих детей отправлю на учебу в университет им. Каразина.

,

Окончил ХМИ в 1979 году. Низкий уклон преподавателям.Сделал неплохою карьеру.Знание получил не ровня другим вузам.А плохо пишут те кто не хочет учиться.и попали туда случайно.

,

я бы не сказала ,что данный ВУЗ такой замечательный !Учеба очень трудная, преподавание- полный ноль. если хотите добиться успеха, то в данном случае добивайтесь его сами, мало кто заинтересован в том ,чтобы вам помочь освоить информацию. Если вы поступили на бюджет,то не думайте что будет так сладко,а о контракте так и вообще не хочется говорить . Оплата за университет оченнннньь высокая ,сможете оплачивать 6 лет + интернатуру да и еще потратить все ваши силы и нервы ? тогда вперед .. интересно получится ли у вас потом устроиться на престижную работу ? и стоит ли вообще все это .. тратить столько лет своей жизни ,чтоб потом ежемесячный заработок был ниже,чем у тех людей которые работают в супермаркетах.ЗАДУМАЙТЕСЬ прежде чем сюда поступать . Ах да , забыла сказать про преподавателей . Очень не хотелось бы осуждать , но увы придется. *ОНИ * проедут вам весь мозг , но опять таки повторюсь знаний никаких не дадут.

,

Неплохой Вуз

,

Окончил ХМИ в 1976. горжусь этим вузом всегда, даже сейчас, когда вся жизнь поменялась.... Те ,кто плохо о нём говорит просто не учились в других местах. Вся система образования снизила планку. Преподавателей то же судить нельзя .... Если государство не ценит их труд и мозги, то они сами могут назначить себе цену. Те, кто сетует на взятки , получив диплом , в больнице будет потом только на зарплату в гное ковыряться???
Все хотят быть окружены компанией врачей-альтруистов, но сами при том хотят жить лучше других.

,

ХНМУ - это выброшенные 6 лет из жизни....Хотите учиться - готовьте деньги на взятки - без этого никак, даже если постоянно заниматься самому (на объяснения преподавателей рассчитывать особо не приходиться)...есть альтруисты преподаватели, но их единицы...в большинстве своем ваши знания будут оценены по оплаченной сумме...и увы альтернатив особых нет...
Уровень преподавания очень низкий, а знания которые даются очень поверхностны...
Даже врагу не пожелаю учиться в ХНМУ..

,

Жизнь расставит всё по своим местам! Учиться в меде-это ещё не значит,что будете хорошим врачём! Всю жизнь надо будет учиться! Любовь Трофимовна Малая на последней лекции по терапии перед госами говорила нам(студентам-медикам): "Скажу одну фразу, которая Вас очень удивит,-Вы ещё ничего не знаете, мы Вас научили :что, где почитать!". Жизнь в медицине-это сплошные преодоления и отказы себе во всём, ради работы, которая Вас "высмокчет" и оставит умирать в бедности! ДУМАЙТЕ, поступать или нет!

,

Закончил данный университет...да система образования изменилась...но необходимо отметить,что если вы все же будите прикладывать не малые усилия в изучении материала...и не малое количество времени на это...знания вы все таки получите неплохие...при этом всегда найдутся преподаватели которые вам помогут и оценят ваше стремления к знаниям...да не все...но такие есть и про них не нужно забывать!!!Конечно есть свои минусы,но они есть везде...

,

Учусь в настоящее время в данном вузе, совершенно не соответствует действительность тем комментариям, которые дают этому вузу выпускники прошлых (давних) лет. Может быть раньше все и было достойно. Но сейчас сплошные взятки, преподаватели смотрят на студента, как на возможность очередной раз заработать, а ваши знания никому из них не нужны. Оценка зависит от суммы благодарности.

,

Спасибо, Татьяне за предыдущий комментарий. Дочь хочет быть врачом, в семье медиков нет. Мед. университет нам незнаком, всю информацию узнаем из комментариев. Прочли все и решили: идем на мед. фак в Каразина, почему -то о нем более положительные отзывы ( в плане коррупции)

,

Вуз авторитетный в Украине, но очень коррумпированный. Если не готовы сидеть днями и ночами над учебниками - готовьте деньги, и немалые. Большинство преподавателей - взяточники, там это дело поставлено на поток, самому очень тяжело сдавать сессии.

,

Дочь очень хотела в этом году поступать в ХНМУ. ПОЧИТАЛА ВСЕ КОММЕНТАРИИ и скорее всего советовать не буду. хочется все-таки получать знания за свои мозги. а не за деньги.

,

Страна - бедная и соответственно Вуз бедный - это все понятно. Но почему в бедной стране с бедными жителями у преподавателей ХНМУ такая "бульдожья хватка " к взяткам? Выживать за счет бедных студентов в бедной стране по меньшей мере стыдно... Вот вам медицинская "этика"... Никому не советую сюда поступать, "вытянут" последнее.

,

ну не знаю, только думаю поступать, а тут уже столько минусов. поживем увидим. Время покажет!

,

Уважаемые!Учиться сейчас везде трудно, преподаватели тоже хотят хорошо одеваться, ездить в загранку,неплохо питаться и кормить наследников.страшнее то,что "вышке ", по большому счету, все равно какой специалист выйдет, а в науке вообще "завал"-дружно друг у друга переписывают статьи,диссертации,на худой конец -крадут,процветает "кумовство",коррупция.
Но,если хочешь стать спецом,долби гранит науки сам,как говориться-"стучи,и тебе откроют"-не всегда срабатывает.
Успехов вам!

,

Раньше конечно был хороший вуз раньше все было лучше
а теперь не знаю если вся украина бедная то неужели вуз будет лучшим денег на финансирование наверняка не хватает а здесь надо много денег на оборудование и з преподавателям и т. п научную деятельность проэкты и т. д.поэтому можно сделать выводы что с каждым годом вуз теряет свое лицо а очень жаль

,

После лабораторной диагностики вы врачом не выйдете.я учусь на 1курсе педиатрия.сложно,но интересно.

,

закончил, и скажу, что ВУЗ слабенький

,

когда то был хороший ВУЗ, а сейчас коммерческое предприятие. Взятки и деньги привыше всего. Уровень знаний - очень слабый.

,

Сплошные взятки, начиная с поступления и заканчивая дипломом.

,

Всем привет! Я в следующем году тоже хочу сюда поступать. Но не знаю всех подробностей. Я слышала, что в прошлом году было только одно место госзаказа. Это правда или нет? И правда что здесь учатся одни мажоры и трудно сюда поступить?

,

ХГМУ очень жесткий, недобрый вуз.Очень мало преподавателей , которые ведут себя достойно врача-педагога и к которым возникает чувство уважения за их труд. Лекционные аудитории, кабинеты не выдерживают никаких санитарных норм. Практики дается очень мало. Оплата за сдачу экзаменов, тестов, и просто потому, что препод "ну очень крутой профессор"дело обычное. Ищите товарищи абитуриенты более достойное отношение и образование.

,

Мой сын закончил ХГМУ. Многие преподаватели учат халтурно. Мало практики. Не хотят заниматься научной деятельностью, и она не ценится. За знания оценки больше четверки по пятибалльной не получишь. Несмотря на диплом с отличием, распределяют без учета желания выпускника. А на сайте минздрава пишут о нехватке 40 тысяч врачей, значит выбор есть. Сын пока еще не собирается бросить медицину, но это возможно, поскольку ни медицинскому образованию ни системе здравоохранения Украины нельзя поставить положительную оценку.

,

У меня заканчивает этот вуз подруга.Девочка очень умненькая сама все учит,но за знание оценки не ставят,а ставят за деньги(не малые)Если вы удивляетесь почему наши врачи берут взятки и при этом ни чего не знают то это из тех кто учился на бюджете( дети преподавателей или чиновников).Кто хочет поступать поступайте(заплате)за бюджет,кто учится на бюджете того бояться трогать.Знаю по собственному примеру.

,

Очень хочу поступить в институт!Хочу стать гинекологом.С детства мечтаю.Расскажите пожалуйста сколько учится, отношение к взяткам,отношения к студентам? Есть ли общежитие?Сколько платить на за обучение на контракте?И там действительно обучают, что бы потом выйти и знать своё дело?

,

Привет всем, очень хочу поступить на "Лабораторную Диагностику". Но многие говорят, если выучусь, то работу найти не смогу и всё такое, очень из-за этого переживаю. Ещё смущает то, что всего 4 года и всё. Одним словом, боюсь сделать неправильный выбор. Может что-то подскажите или посоветуете на какой факультет можно ещё поступить, чтобы работать в этой сфере!? Уж больно мне нравиться. Буду вам признательна:)

,

Самый-самый-самый лучший медуниверситет мирового уровня!Великолепный и грамотный педсостав,потрясающий потенциал,огромные знания.Если есть желание,то поступить возможно.Сбылась детская мечта.Всем обязана этому ВУЗу.Закончила в 1998 году.Спасибо огромное учителям,низкий вам поклон.Остальные медуниверситеты и рядом с нашим не стояли!Знаю не по наслышке!Еще раз спасибо!Всем счастья,здоровья, любви и удачи!

,

дивлячися на коментарі мене він почав зацікавлювати........ не знаю чи здійсниться моя мрія навчатися в цьму університеті

,

узнала много интересного, Сама хочу поступить, но тоже интересуюсь финансами и сложностью обучения!!!!!!

,

Обычный знающий человек туда никогда САМ не поступит. Поступает (на бюджет) один "блатняк" и дети чиновников. Спросите у студентов как проводятся лекции , практика и сколько это стоит. Те, кто готовят будущих докторов, сами далеки от медицины - слабые базовые знания и нежелание работать, а только драть. Поступайте и сами убедитесь! Это мыльный пузырь.

,

Я закончил ХГМИ ХМИ 1992 году. Этот ВУЗ обладает мощным научным потенциалом мирового уровня. Знание и навыки полученные за время обучение в ХГМИ никогда не ставит практикующего врача в трудном положении. Рейтинг ХГМИ всегда был , есть и надеюсь в дальнейшем будет наивысшим . Хотелось бы знать о плате за обучение иностранными .

,

ссупер

,

Очень хочу учиться в єтом заведении...Прочитала так много хорошего)Мечтаю стать врачем с 5-го класса)))

,

Приятно читать хорошее о своем ВУЗе. Закончил его в 1998 году. Наш университет был и остается самым лучшим!!!! Спасибо Вам, дорогие наш учителя!!!! Низкий Вам поклон! А тех, кого уже нет с нами- вечная память будет в наших сердцах.

,

Отличный ВУЗ!!! Посмотрела фото, как-то даже немного защимило в груди. Очень много приятных светлых воспоминаний связано с годами обучения.Было сложно, но сейчас ничуть об этом не жалею. У меня любимая работа, и нигде, кроме как в своей профессии я себя не вижу. К своим учителям отношусь с большим уважением и благодарностью! Очень скучаю по своим одногрупникам, однокурсникам. С многими общаемся и сейчас. Спасибо тебе за всё, родная альма матер!!!

,

хочу побольше узнать о подготовительных курсах,их цене и вероятности поступления на бесплатное отделение.кто знает-пожалуйста ответьте!))))

,

Вуз возможно то и хороший. Только информации абитуриентам об этом вузе нет( сколько учться, сколько набирают по госзаказу, сколько стоит оплата по договору и т.д.) Кто знает скиньте ссылку на сайт. Нашла гл.страницу, но на английском.

,

вуз самый прекрасныи и самый чесный в украини и все что я имею я благадарю аллаху который послал имменно туда где работали чесние люди .
я закончил 1996 и сейчас живу и работаю в манчестре в великобританий и тут мои коллеги завидуют как легко обхочус с трудносностю врача.сбасибо
за все хорошие учителя...........

,

наш ВУЗ самый лучший в мире!!!
насчет оплаты, то где-то 10 тыс. гривень!!(лечебное дело)!в ГОД!
один из самых известных ВУЗОВ СНГ!!!
короче, поступайте к нам, будем очень рады=)

,

ВУЗ супер!детская мечта сбылась!поступила без копейки и получаю отличные знания!!!!главное желание и цель!!!

,

Бесконечно благодарна его стенам и все! Подчёркиваю всё!!! что имею в этой жизни мне дал это ВУЗ.

,

Мне кажется,что человек,который хочет стать врачом,будет учить и здавать все без денег,т.к. знания ему пригодятся во время работы)))))))))))

,

я хочу здесь учица.....но не знаю сколько нужно платить....

,

этот университет трудно учиться.

,

Очень трудно учиться. Если не готов сидеть за учебниками большее время суток - не поступай. Сдавать все за деньги - очень дорого.

,

Дочка хочет поступать в следующем году, посещает подкурсы. Хочет стать классным специалистом, чтобы помагать людям в борьбе с болезнями!!!

,

Я мечтаю чтобы моя дочь в следуюущем учебном 2011/2012 стала студенткой вашего ВУЗа.только плата за обучения незнаю сколько.

,

Мені подобається цей університет..=)

,

ВУЗ действительно хорош. Учиться трудно, но интересно.
Поражает то, как все гордятся тем, что связаны с ХНМУ. Нет, правда, имена знаменитых выпускников и работников даются даже на парах английского.)
Ника, оплата за обучение, кстати, не самая высокая среди наших медицинских. А зарплата... Тут уж зависит от того, каким Вы будете специалистом и насколько хорошо себя зарекомендуете. Как всегда, в общем-то.

В общем, лично я действительно рада, что поступила именно в этот универ.

,

вуз то классный,но во сколько обходится обучение и какая потом зарплата!!!!!!!!???????

,

я окончила вуз в 2010году .он самый лучший в снг

,

самый лучший вуз в украине

,

Самий кращий Вуз в нашій країні))))) Дуже люблю його))))Тут нічого і пояснювати не треба,томущо він найкращий)))))))))))))

,

Класний ВНЗ!Я подала документи,чекаю результату

,

учиться тяжело,но как приятно когда много знаешь и реально можешь помочь людям

,

ВУЗ может быть и хороший,но главное чтобы будущие врачи были настоящими людьми,а в ВУЗе не брали взятки!

,

Молодец,так держать!

,

В этом ВУЗе успешно учится моя старшая дочь. Младший сын Михаил после окончания медицинского колледжа через 2 года мечтает учиться дальше только в Харьковском медицинском. Занимается на подготовительных курсах уже сейчас.

,

В этот университет собирается поступать в следующем году мой сын, который о карьере врача мечтал, по крайней мере, последние пять лет.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок