Факультети і спеціальностівгору

Факультети: І, II, III, IV медичний, стоматологічний, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, в складі якого 3 факультети з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ.

ХНМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

за ступенем «Бакалавр»

 • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);
 • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти).

за ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

 • «Медицина»;
 • «Педіатрія»;
 • «Стоматологія».
 • на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для випускників медичних ВНЗ I-II рівня акредитації за спеціальностями:

за ступенем «Бакалавр» (денна та заочна форми здобуття освіти);

 • «Медсестринство»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування».

На основі освіти ступеня «Бакалавр» , «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями:

за ступенем «Магістр» (денна та заочна форми здобуття освіти)

 • «Медсестринство»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • «Фізична терапія, ерготерапія»;
 • «Громадське здоров’я»;
 • «Публічне управління та адмініcтрування» спeціалізація «Упpавління у сфeрі оxорони здоров'я»;
 • «Оcвітні, пeдагогічні нaуки» спeціалізація «Пeдагогіка вищoї шкoли».
Абітурієнтамвгору

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua., крім осіб, які мають право, передбачене Правилами та Умовами прийому. Вони подають заяви в паперовій формі особисто звернувшись до Приймальної комісії.

До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • медична довiдка за формою 086-о або її копію;
 • 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
 • 2 конверта та папка для паперів;
 • інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при Приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет - українська мова та література – 130 і вище, другий та третій предмети – біологія, хімія, фізика, математика – 150 та вище;

для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище. На відкриту бюджетну пропозицію конкурсний бал 125 та вище.

Докладніше про ВНЗвгору

ХНМУ - сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою що включає: 70 кафедр (серед яких 48 клінічні), Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ.Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути: науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики. Крім того до складу університету входять: 5 центрів: лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр», навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень, центр гендерної освіти, центр медичного краєзнавства, 4 проблемні лабораторії. В структурі університету працює медичний коледж, який проводить підготовку «Молодших спеціалістів» за спеціальністю «Медсестринство».

В університеті понад 8 тисяч студентів, інтернів, аспірантів і докторантів серед яких понад 4000 іноземних громадян з 72 країн світу.

Університет займає активну позицію щодо розбудови змісту та форми навчальної роботи згідно з принципами реалізації Болонської декларації в системі вищої медичної освіти України, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молоді отримати вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів. Університет бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво з зарубіжними організаціями. Під час навчання студенти проходять практику та стажування в лікарнях, шпиталях, медичних установах України та інших країн Світу. ХНМУ співпрацює з навчальними закладами країн СНД, Америки, Європи, Африки та Азії. У 1998 році університет прийнято до Міжнародної асоціації університетів світу.

В університеті застосовується прогресивна технологія навчання. Активно використовуються симуляційні класи з широким спектром тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад 1 млн. екземплярів, в структурі бібліотеки 8 відділів, 9 секторів та розгалужена мережа пунктів обслуговування з автоматизованою книговидачею.

На базі ХНМУ створені всі умови не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців, але й для повноцінного особистісного розвитку та розвитку фізичного здоров’я наших студентів. Університет має три спортивні бази, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання більш ніж з 20 видів спорту під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів. Вихованці нашого університету неодноразово ставали переможцями та призерами національних й міжнародних змагань, і навіть, чемпіонами Світу.

В університеті успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших. Популярним серед студентів та співробітників університету є відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Медик», розташованому в мальовничому куточку Харківщини на березі Сіверського Донця.

Усі студенти, які потребують, забезпечуються гуртожитком з сучасними умовами проживання.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії.

Адреса Приймальної комісії:

61022, м. Харків, пр. Науки, 4, (вхід з вул. Літературна)

тел. (057) 707-73-28, 705-07-20, моб.тeл. 098-211-34-83

e-mail:priem@knmu.kharkov.ua,

web: www.knmu.kharkov.ua

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок