Білоцерківський національний аграрний університет

Білоцерківський національний аграрний університет


 • Біла Церква · пл. Соборна, 8/1, Київська обл., 09117
 • (04563) 5-12-88
 • pk_bnau@btsau.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1630 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5500
студентів
370
викладачів
250
кандидатів
наук
56
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Агробіотехнологічний,
 • Біолого-технологічний,
 • Ветеринарної медицини,
 • Екологічний,
 • Економічний,
 • Права та лінгвістики.

Абітурієнтам

Прийом слухачів до відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи на курси вихідного дня.


Навчання проводиться з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу на факультети за освітніми рівнями бакалавр та магістр з наступних предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія
 • Хімія
 • Географія
 • Історія України
 • Іноземна мова

Наша адреса:
м. Біла Церква. Соборна площа 8/1 (центральний корпус). кімната № 9
Тел. для довідок: [відкрити контакти]+380456391836">[відкрити контакти](04563) 9-18-36; [відкрити контакти]+380678032406">[відкрити контакти](067)-803-24-06

Офіцйні сторінки білоцерківського нау в онлайн-просторі:Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](097) 376-06-93, [відкрити контакти](050) 616-94-60.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](097) 376-06-93, [відкрити контакти](050) 616-94-60.

Про ЗВО (вуз)

 1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Білоцерківського національного аграрного університету здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до Білоцерківського національного аграрного університету (далі - Університет) на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для іноземців визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

 • Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 • Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому до Університету та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
 • Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 • Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.
 • Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому Університету.

 • Білоцерківський технолого-економічний коледж

Адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 21/2
Моб. телефони: [відкрити контакти](096) 996-52-86; [відкрити контакти](066) 337-82-16
Тел.: [відкрити контакти](04563) 5-35-67
Тел/факс: [відкрити контакти](04563) 5-15-46
http://www.tec.in.ua/

 • Козелецький коледж ветеринарної медицини

Адреса: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Сім'ї Розумовських, 41
Тел.: [відкрити контакти](04646) 4-15-96, 2-12-00
Факс: [відкрити контакти](04646) 2-14-83
http://techvet.com.ua

 • Компаніївський коледж ветеринарної медицини

Адреса: вул. Кірова, 3, смт. Компаніївка, Кіровоградська обл.
Тел.: [відкрити контакти](05240) 2-01-36
http://www.ktvm.com.ua/

 • Золотоніський коледж ветеринарної медицини

Адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 1
Тел.: [відкрити контакти](04737) 5-31-87, 5-26-07, 5-24 57
http://ztvm.at.ua/index/specialnosti/0-10

 • Олександрійський коледж.

Адреса: м. Олександрія, Кіровоградська область, вулиця Діброви, 85
Тел.: [відкрити контакти](05235) 7-37-03
http://otbnau.org.ua/

 • Бобринецький коледж ім. В. Порика

Адреса: м. Бобринець, Кіровоградська область, провулок В. Порика, 4
Тел.: [відкрити контакти](05257) 2-08-46
http://btbnau.at.ua/

 • Тульчинський коледж ветеринарної медицини

Адреса: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича 54
Тел.: [відкрити контакти](04335) 2-15-51
http://veterinary.net.ua/

 • Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого

Адреса: Київська область, Миронівський район, с. Маслівка, вул. Незалежності 66
Тел.: [відкрити контакти](04574) 3-33-84; 3-33-34
http://www.matbnau.in.ua/

Міжнародна діяльність:

Відділ міжнародних зв’язків університету організовує стажування студентів у Німеччині, Франції, Великобританії, Ірландії, Данії, США, Португалії, Чеській республіці та в інших країнах. Студенти та викладачі беруть участь у стажуваннях в рамках програм Федерації обмінів Франція-Україна (FEFU), Німецького селянського союзу, APPOLLO, Еразмус+ КА1 та КА2.

Студенти мають можливість не тільки стажуватись, а й навчатись за кордоном, зокрема здобувати наступні стипендії: Фулбрайт (США), стипендії Вишеградської групи (Польща, Словакія, Чеська республіка, Угорщина), стипендії Уряду Франції.

В рамках двосторонніх угод студенти та викладачі беруть участь в програмах обміну з наступними закордонними ВНЗ:

 • Університет ветеринарної медицини та фармацевтики, м. Кошице, Словаччина;
 • Державний університет Понта Гросса, Бразилія;
 • Болонський університет, Італія;
 • Неапольський університет імені Фрідріха II, Італія;
 • Національна ветеринарна школа Ліону, Франція;
 • Чеський університет наук про життя, м. Прага;
 • Казахський агротехнічний університет, Казахстан;
 • Університет м. Гіссен, Німеччина;
 • Університет м. Уппсала, Швеція;
 • Університет гуманістичних і природничих наук м. Кельце, Польща;
 • Шаньдунський аграрний університет, Китай;
 • Національний вищий інститут агрономії, харчових технологій та екології (AgroSup Dijon), Франція;
 • Технічний університет м. Мюнхен (аграрний факультет), Німеччина;
 • Університет м. Ессекс, Великобританія;
 • Університет м. Альмерія, Іспанія;
 • Ріттл Коледж, Великобританія;
 • Німецько-українському Інститут Агробізнесу;
 • Інститут ентомології Зенкенберг університету Франкфурта-на-Майні, Німеччина;
 • Гьоте-Інститут, Німеччина;
 • Університет м. Дебрецен, Угорщина;
 • Селекційний центр породи Шароле, Франція;
 • Афійон Косатепе Університет, Туреччина;
 • Загребський університет, ХорватіяВідгуки386

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Вуз досить хороший, навчаюсь на ФВМ, викладачі досить професійні є чому навчитись, створюються комфортні умови для проживання та навчання. Особливу подяку за підтримку та допомогу хочеться висловити нині завідуючому кафедри гігієни тварин Балацькому Юрію Олександровичу це дійсно людина свого слова і чудовий фахівець, керівник який завжди прийде на допомогу як до колег так і до студентів. Щераз від себе особисто та від усього студенства дякую за чудові знання і переконаний, що Ви досягнете досить високих висот на професійній ниві так як володієте колосальними вміннями і знаннями та досить добре згуртовуюте навколо себе людей. А ми завжди поважали і бедемо поважати та підтримувати ВАС.

,

Ну, так себе

,

Не жалею, что именно этот университет выбрал для получения высшего образования. Преподаватели очень хорошие и знают своё дело. Очень много плюсов о которых можно говорить и писать часами. Советую каждому абитуриенту посмотреть БНАУ как университет для получения высшего образования.

,

Навчаючись тут ви познайомитись якщо не з усією, так з половиною Білої Церкви так точно. І це круто, бо мало того, що ви матимете закінчену вищу освіту, так ще й влаштуєтесь з ним на роботу, адже університет і всі люди в ньому (від викладачів до студентів) завжди допоможуть як не порадою, так прямим направленням на роботу.

,

Привіт, я вже навчаюсь тут 4 роки на спеціальності «Агрономія» і я доречі дуже задоволена, з моєї групи людей 15 вже почали працювати за спеціальністю, це вже вау! Атмосфера на факультеті і взагальному в університеті хороша, багато викладачів, яких я прям обожнюю. І дуже хороший рівень, як для некиївського університету!

,

Друзі, запрошуємо Вас до факультету права та лінгвістики! Наш факультет один із найактивніших в університеті. Наші студенти мають можливість брати участь у різних програмах за обміном, приймати активну участь в житті факультету завдяки сприянню керівництва. Викладачі натхненні своєю справою, освітні програми реально змістовні і насичені важливим матеріалом

,

Білоцерківський НАУ - найкращий аграрний університет. Я навчаюсь тут лише 2 роки, але вже дуже звикла. Мені все подобається, звичайно, люди є різні, думки також у кожного різні, але для мене БНАУ це найкращий унуверситет, це рідний дім, і я не жалкую, що навчаюсь саме тут.

,

Привіт. Хочу розповісти про ще одну нашу спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура". На цій кафедрі є безліч акваріумів, також є басейновий комплекс, де вирощуються різні види жителів водного середовища. Студенти, що навчаються за цією спеціальність з користю проводять навіть свій вільний час, часто від'їжають на різні станції, екскурсії та особисто можуть прослідкувати, як вирощується риба. Також дуже хороші викладачі, змістовно викладають матеріал та проводять цікаві роботи зі студентами.

,

Хочу сказати про викладачів. У нас на факультеті вони найкращі! Кожен із них дуже хороший, має почуття гумору (а для студентів це дуже важливо).Лекції проводяться змістовно та цікаво, а на практичних роботах нам завжди не вистачає часу в хорошому сенсі цього слова. Кожен викладач ставиться з повагою до студента та проявляє лояльність.

,

Университет очень нравится. Когда выбирал из всех аграрных ,этот сразу был до душе. Очень доволен ,що здесь получаю знания

,

Привіт. Я, студентка екологічного факультету Білоцерківського НАУ. Навчаючись на екологічному факультеті ви зможете отримати якісні знання, на мою думку це один із головних критеріїв. У нас багато цікавих поїздок та екскурсій. Також присутній студентський актив. Я, на жодну хвилинку, не пожалкувала про свій вибір.

,

За роки навчання в університеті не зустрічалась із корупцією ,все дуже прозоро. Керівництво завжди і в усьому підтримує студентство. Студентський актив працює на "Ура" , до якого може приєднатися кожен бажаючий. Є безліч ансамблів , танцювальний колектив ( по секрету скажу ,що за активну участь у творчих колективах додається пару балів ). Все круто , обов'язково раджу

,

Навчаюсь уже 4 рік і дуже задоволений ,що встпив у БНАУ . Своїм знайомим раджу лише наш університет

,

Всім привіт, навчаюсь на біолого-технологічному факультеті і дуже задоволена. На факультеті дотримання академічної доброчесності. Студентоцентрований напрям. Викладачі не "занижують" бали, всі студенти на одному рівні ,немає " любимчиків". Лише позитивні емоції та враження

,

Я студентка екологічного факультету, навчаюсь за спеціальність 101 "Екологія". Навчаючись на цій спеціальності у Вас будуть Можливості працевлаштування: Експерт з екобезпеки; інспектор-еколог; співробітник екологічної міліції; інженер-експерт екологічних лабораторій, відділів, інспекцій, санепідемстанцій; спеціаліст природоохоронних проектів у галузі АПК; екологічний аудитор; інспектор-еколог; науковий співробітник в НДІ.

,

За свою цену,пожалуй лучший универ в Украине,хорошие преподы,профессионально относятся к работе,и главное с юморком,всегда подскажут и помогут,а декан на ФПЛ самый лучший,к студентам как к родным детям,рекомендую!!!

,

Я навчаюся за спеціальністю Філологія. Навчаючись на цьому факультеті, ви зможете оволодіти англійською, німецькою, французькою та китайською мовами. На базі цього факультету працює центр китайської мови та культури, який допоможе вам не лише оволодіти мовою, але й глибше пізнати культуру Піднебесної. Ми також займаємось науковою діяльністю, беремо активну участь в олімпіадах, конкурсах, у громадському та спортивному житті університету. Наш факультет надає можливість участі у різних програмах по обміну студентами із навчальними закладами різних країн. Запрошую усіх на наш факультет права та лінгвістики!!!

,

Всім привіт. Я сутдентка економічного факультету. Хочу сказати,що не шкодую,що вибрала саме цей вуз та економічний факультет. Викладачі чудові,є дотримання акдемічної доброчесності,також є прекрасна матеріальна база в БНАУ. Я маю тільки позитивне враженняі ні разу не шкодувала,щоб обрала БНАУ та спеціальність в економічній сфері! Тут є також різні сектори,які дають все бічно проявлятися студентам,відбувається різні заходи,навіть під час дистанційного навчання були різноманітні заходи онлайн. Якщо ти бажаєш навчатися у прекрасному вузі,отримати знання у сфері економіки,які знадобляться у майбутньому,тоді тобі саме в Білоцерківський Національний Аграрний Університет!!!

,

Всім привіт, я студентка, яка пройшла перший рік навчання у БНАУ(економічний факультет, спеціальність "Менеджмент". Що я можу сказати.... Існує безліч думок про якість навчання, кваліфікацію викладачів і так далі, але думку людини формує особисте враження. Обираючи ЗВО, я опиралась на різні фактори, але вирішальними стали: розташування навчального закладу, цінова політика, хороші відгуки тих, хто вже навчаєть. Своїх студентів БНАУ забезпечує всим необхідним, а якщо студенти мають якісь побажання, вони завжди будуть почуті та реалізовані. Провчившись рік, я жодного разу не пошкодувала, що обрала БНАУ. Головним достоїнством є саме викладачі, які віддаються на максиму своїй професії, та навчають нас усьому, що повинен мати хороший спеціаліст; окрім навчання ми, завжди, отримуємо підтримку, як з боку викладацького складу, так і загальноуніверситетську. Одним словом, БНАУ - це не просто навчальний заклад, це велика родина, яка навчає не тільки "уму/розуму", а й життю.

,

Дуже задоволена своїм вибором навчального закладу. Навчаюсь на економічному факультеті. Викладачі привітні, пунктуальні та завжди допомогають. Чудові люди, що вміють надихнути на успіх. В цьому році вже закінчую навчання тому з впевненістю можу сказати, що економічних факультет це велика дружна родина. Рекомендувала, рекомендую і буду рекомендувати БНАУ!

,

Факультет ветеринарної медицини вважаю одним з найкращих в Україні, як і сам університет. Перевагою БНАУ є сильна матеріально-технічна та практична бази. Говорячи про ФВМ, можу сміливо сказати, що він дає майбутнє студенту. Вражає практична база (клініки, учгосп, віварій..), є можливість практикувати свої навички на живих тваринах. Колектив факультету працює злагоджено. Також студентство співпрацює з адміністрацією. Університет постійно розвивається, відкриваються нові спеціальності.

,

Навчаюсь в цьому університеті і дуже задоволена, адже я розглядала різні варіанти, і аграрний університет був один з перших. Економічний факультет, це тий факультет, який допомагає студентам стати спеціалістам і потім знайти ту роботу, яка буде задовольняти все життя. Я пишаюся своїм університетом, викладачі допоможуть знайти себе і допоможуть вивчити ті спеціальності, які потрібно у майбутньому

,

Навчаюсь в БНАУ на економічному факультеті! Викладачі дуже хороші, студентська рада просто супер! Цікаве навчання з сучасними технологіями! Університет просто супер!!

,

Навчаюсь на економічному факультеті БНАУ. Хочу сказати, що і викладачі, і система викладання дійсно прекрасна. Факультет та університет надає хорошу базу та практичну підготовку для студентів. Викладачі висококваліфіковані, обізнані та завжди йдуть назустріч студентству. Також БНАУ надає чималу кількість можливостей для стажування і навчання за кордоном. Тож погоджуюсь зі своїми колегами - хто прагне навчатись та здобувати прекрасні знання - Вам сюди)

,

Випадково зайшла на цей сайт так як брат хоче поступати і що хочу сказати, щоб хто неписав Вуз супер сама навчалась на БТФ, приємно спостирігати як все розвивається сьогодні була на кафедрі гігієни тварин досить приємно вражена із змінами які відбуваються оновлено обладнання проводяться ремонти, в усіх аудиторіях кафедри телевізори, свій конференц зал, робляться наукові лабораторії , викладачі відвідують різноманітні виставки залучаючи до них студентів супер. P.S. Велика подяка за приділений час асистенту Федорченку М.М..

,

Всім привіт навчаюсь в БНАУ на ФВМ все добре . Хочу сказати, що викладачі суперові хто хоче навчатись той навчається , а хто прийшов просто за дипломом той платить -життя. Але нещодавно спілкувалась з новою ректоркою, що хочу сказати досить гарне і позитивне враження на мене склала переконанна вона зможе навести лад на факультеті і в університеті

,

Декан вет. факультета редкостное @#₽_&. Поступала в универ после колледжа, как говорится по желанию родителей, через неделю по своём желанию захотела забрать документы. Декан же предлагал любые условия лишь бы не подписывать заяву. В итоге забрала документы почти через год , ещё и долг повесили. Так что будьте уверены в своем поступлении , потому что вешать лапшу на уши вам будут ещё очень долго

,

Полностью подтверждаю и согласен с последними двумя отзывами. Действительно с кафедрой пат.анат. последнее время что-то не так, дают нам такие тесты как будто мы уже лет 40 практикующие врачи пат.анат. Я на 100 процентов уверен если эти тесты дать преподавателям с других кафедр там и 4 не наберётся.Так из этого и вопрос зачем такие тесты давать студентам

,

На кафедрі патанатомії робиться щось зовсім дивне, майже не розказують, кажуть що підручники застралі і тд, але інших джерел нам не дають і потім питають щось взагалі незрозуміло звідки взяте. Тести ще гірше, дають гору тестів і дуже малий час на їх виконання, так що не можливо навіть прочитать і половини завдань, а що робить їх ще більш абсурднішим це те що за неправильні відповіді ще й знімають бали.

,

Дуже ображає, коли за об'єктивно ідеально виконане завдання викладачка з кафедри патанатомії хоче ставити трійку і не може аргументувати, чому така низька оцінка. Знову ж таки натякаючи на матеріальну допомогу їй в кишеню. Сподіваюсь, що з нею проведуть виховні роботи...

,

Рассказывают, что делают все по регламенту. Поэтому можно кричать на студентов, что как они могли, не позвонить сразу же, как узнали, что у кого то положительный тест на ковид. Так вы расскажите об этом регламенте, что б студенты знали что им делать, если они оказались контактными особами. Как будто эта студентка в общежити не пользовалась туалетом или общей кухней. Вот пошел коллега на работе в отпуск, а тебе говорят, поработай свое и ещё за него, за те же деньги. Мы работали на практике, некоторые до 4 некоторые до 8 часов вечера, и нам говорят, вы не работали, вы не перетрудились. И теперь мы должны сидеть на продленных парах(одна длится 2 часа), которые мы не должны отрабатывать. Родители, тоже почитайте, потому что тут учатся ваши дети, во время того, как гуляет смертельный вирус, а руководству все равно на наше здоровье. Не поступайте на новые специальности сюда. Их введут, а выпуститесь совсем не оттуда, откуда хотели, потому что аккредитацию не пройдут, а денежки уплочены

,

Если хотите узнать о вузе, то узнайте о деканате. Как политики орут по телевизору, перебивая всех и вся, так и тут, взрослый мужчина орет на студенток, перебивая любые вопросы, лишь бы доказать свою точку зрения. Вам будут рассказывать, как тут все хорошо, на проф ориентациях, но не ведитесь, просто за привлеченных студентов дают деньги и закрывают сессию. Если вы сделаете что то неугодное деканату, то вас как в лучшие времена будут запугивать чем угодно, если будете с ними спорить. Карантина тут нет почти. Все говорят о призрачном указе деканата, что если присутствует на лекции 3 группы, то делают лекционные дни. Имеем, 5 групп ( минимум 20 человек в каждой) и все сидим вместе на лекциях. Своими глазами видела, как пропускают преподавателей с температурой 38 и все как и надо. Посчитают нормальным лекции на 100+ человек, но будут устраивать показательные выступления из за желания 20 человек поговорить с деканатом.

,

Во время карантина Бнау мало того что выгоняет своих студентов на учебу ,в то время как все нормальные вузы на дистанционке так ещё и делают совмещённые пары по 2 часа вместо 1.20 Сами себе противоречат сначала рассказывают про масочный режим и как это важно а потом делают совмещённые пары... Так ладно ещё тем студентам которые эти пары прогуляли из-за дистанционного обучения но наше "умное" Бнау решило что и тем хто был на практике тоже нужно сделать совмещённые пары(типа мы тоже их прогуливали) У меня нет слов....

,

Хочу висловити щиру подяку кафедрі АКУШЕРСТВА ФВМ БНАУ. Викладачі прекрасі, кваліфіковані, розумні. Ведуть пари спокійно, не стараються травмувати психіку студентам, яка і так з кожним роком тут загинається. ( в особливості через абсурдні вказівки з деканату ) Ставляться до студентів з розумінням та з повагою, як до рівних! Що ой як рідко можна побачити на деяких інших кафедрах. Просто якби цих людей та й в декани. Для студента головне говорити та бути почутим. Так і працює ця кафедра. І не обов`язково давати комусь в карман, щоб отримати позитивну оцінку( що дуже розповсюджене на інших поверхах ). Тому, ця кафедра ледь не єдина, яка залишила позитивні спогади та емоції й НЕ зіпсувала психіку студентів після себе. 5 зірок можна поставити лише за одну цю кафедру. Дякую.

,

Було б цікаво дізнатися, куди пішли гроші студентів 6 гуртожитку, які ці ж студенти збирали на обладнання пральні. Люди платять за проживання в гуртожитку, а до них ставляться як до скотини

,

Повний бардак викладачі ветеринарної факультету , знахабніли дерти гроші за оцінки , самі навчати нічого не хочуть, знаєш не знаєш плати.

,

В данний час навчаюсь в БНАУ, коли коронавірус в Київі та Київській області показує найбільшу захворюваність, при тому що від нас всіх просто приховують справжню статистку, всіх викликають на навчання. З різних міст, сел, де невідомо хто контактував с хворми, хто можливо сам хворий і може заразити інших. Особисто стикався з цією хворобою, тому знаю що пишу, але на здоров'я інших, тут наплювати судячи з всього...

,

Несправедливість в БНАУ з кожним роком зростає, особливо на факультеті ветеринарної медицини, потрібно ввести вибори декана, як з президентом, бо це жах, повний хаос, постійне викачування грошей, тепер знання нікого не цікавлять, стипендію отримують слуги декана. Тварин будуть лікувати люди, які вміють тільки фарбувати стіни і платити викладачам! Пожалійте своїх чотириногих друзів і не довіряйте випускникам БНАУ, які навчались за роки

,

Мав честь навчатись в БДАУ в 2000 році і дуже вдячний викладачам ветиринарного факультету!! Особлива "дяка" за те що в 2001 році не змогли мене побачити через мікроскоп в гістологічній лаболаторії у мені ветеринарний потенціа!!!! І от тепер я знаю кому вдячний за свій подальший шлях в житті. З повагою до колективу БДНАУ, підполковник поліції ... ....!!))))

,

Не знаю, коли інші звертались у канцелярію хто тут пише. Беру довідки і там ставлю штампи ніхто на мене кричав. При мені якось довідку видавали з архіву грошей ніхто не просив. Навчання подобається, бо живу в селі, а сюда близько їхать. І взагалі вуз як вуз, зараз всюди однаково

,

Користувалась послугами архіву.Дівчата привітні і ніяких коштів за довідку я не платила

,

Читаю, как будто, о разных справках о учебе пишут. Также заказывал, и бесплатно и без хамства. Через несколько дней позвонили, что готова. Пришел и забрал без проблем. А по учебе так разное бывало. Каждый сам себе путь выбирает...

,

Я не міг представити що в аграрному такий бардак.мабуть ректор не звертає уваги так як його правління закінчилось , побачимо як буде правити другий ректор , можливо наведе порядки там де не зміг старий ректор . Адміністрація це леце вузу яке повинно вести себе адекватно, а не так як я бачив.Сумно що є такі люди.

,

Розкажу цікаву історію, можливо комусь буде цікаво.На прошлому тижні мій брат замовив довідку в бухгалтерії але мене попросив забрати так як в той день я був неподалік, довідка була готова одне мене попросили поставити штамп в канцелярії так як коли ставили штампи то пропустили довідку ненароком, ладно нічого страшного. Зайшов на перший поверх знайшов схожий відділ заходжу і питаю це канцелярія мени потрібно печатку - на що дівчина відкрила на мене рота що вони не канцелярія , а назвала якось по другому , але я про це не знав - кричати не обов'язково , можна було просто зробити тихіше музику щоб краще мене чути , музика грала так наче в будці у діджея , але дівчина яка там працює на це незважає.Сказала що штамп у начальниці а вона десь вийшла, я починав начальницю , зайшовши я сказав начальниці що голосно грає музика і дівчина не коректно себе поводить у відповідь почув вам поставили печать то і йдіть звідси. Я не міг уявити що в аграрному працюють такі хамовиті люди .

,

Від коли всі перейшли на дистанційну роботу почався хаос, викладачі стали неконтрольовані , сидять вдома читають лекції , зв'язок поганий, та це не мішає викладачам брати гроші за екзамен . А методисти зовсім знахабніли після кожної сесії потрібно занести конвертик з грошиками, хотя заробітну плату вони отримують -працюють не за бесплатно, декани все знають і покривають їх. Особливо бтф і економ. Тому не рекомендую БНАУ для вступу.

,

Як робився бардак в гуртожитках , так і робиться , архівні довідки платні причому не на рахунок університету а виконавцю вкарман. керівник нічого з цим не робить( бухгалтерія дає справка безкоштовно, академічна довідка безкоштовна). Де написано що архівна довідка платна . Покажіть і давайте реквізити на оплату.

,

Мені настогидло кожного разу проходити в мудлі тести і боятися що мудл зависне.Бо якщо він зависає то це не 10 хв ,а десь година і більше ,і тоді тести вже давно самі автоматично закінчуться і ти получаєш не позитивну оцінку і не кожний викладач повірить цим словам чи захоче цим заморочуватися .І виходить не через свою вину портиться загальна оцінка за якийсь предмет.

,

Закінчивши БНАУ можу сказати що з керівником йому пощастило , хто хоче може отримати знання ( а хто ледащо той і платить ) знання дають хороші булоб бажання вчитися. Та нажаль зіткнувся з неприємною ситуацією , я вже не є студентом . Але для роботи у Львові на роботі попросили підтвердити диплом.Звернувся до архіву БНАУ , не очікував я що там такі кадри .Ждав я хвилин 40 поки мене прийняли панночки , а потім сказали що ждати потрібно 14 днів , це поки самі пили чай і слухали музику. Недовго умовлявши мені погодились видати довідку , але не просто так ( сумми мени так і не сказали , а от про благодарность наповнили рази що три) . Чому вчителі дають змогу вивчити і здати безкоштовно , даже не купляти книжку .А тут так , з керівником відділу не вдалося поспілкуватися , сказали що хворіє.

,

Ректор БНАУ здебільшого хороша людина, можливо десь не встигає за всім дивитись особливо за тим що коїться в гуртожитках.Але керуючи таким великим вузом це можливо.І без нього давно БНАУ вже розпався б і всі люди залишились на вулиці . Йому потрібна підтримка і допомога, а не обсирання хто що не так зробив , всіх людей неможливо навчити. Будучим студентам рекомендую вступити в БНАУ та отримати освіту і не слухати все що говорять .Всім догодити не можна.

,

Карантин не мішає людям бути бидлом , методисти заочної освіти продовжують брати кошти зі студентів , і залишаються без наказаними , довідку з архіву БНАУ зробили платною , то давайте реквізити щоб платили в банк , а не в карман . Чому бухгалтерія дає довідку безкоштовно. А деканат і архів беруть гроші.

,

В Белой Церкве и так ужасная ситуация(все больницы переполнены из-за ковида) Так БНАУ ещё и возвращает всех студентов на учебу просто.... сверх разум Самое глупое решение что можно было принять во время эпидемии Что на карантине мы се сами учим что на парах мы тоже все всё сами учим

,

Точно правда , я дві неділі назад бігала за довідкою, то туди не попадеш такі прохані дівчата .У них немає часу , то їх немає .І взяли з мене 50 гривень за довідку.Шановний ректоре прийміть міри , ми тоже люди і хоче мо до себе людського ставлення.

,

Супер вуз рекомендую.

,

Ніколи не могла подумати що опинюся в такій ситуації , і буду писати сюда , але неможу щоб не висловити своє обурення. Коли я будучи молодою студенткою ще в далекому 1986 році навчалася на агрономічному факультеті , думала що це найкращий вуз і там працюють найкращі люди.Але йде час і люди міняються . Нещодавно звернулася в архів університету за довідкою хотіла зробити перерахунок тої мізерної пенсії яку дає нам держава. Та прийшовши отримала відмову ніби прийшла в не прийомний день та ще й в неприйомні часи. А якщо я хочу щоб мени дали таку довідку то ця послуга платна. Я звертаюся до керівництва цього вузу, я розумію що у вас зарплати не великі, але це не привід щоб так відкрито поводитися з людьми. Шановний керівник вузу вирішіть це питання.

,

Навчаюсь тут 2 роки, звісно про корупцію та стягування грошей всіма можливими способами(н.п. так звана "благодійна допомога від Держави студентам", яка зовсім студентам не досталася) можна говорити довго,проте скільки не обурюйся і не чини опір, гроші віддати потрібно буде. Так, дехто жалкує, що сюди поступив.Дійсно, хаос в країні , хаос в ВНЗ і не тільки.Хай хто сидить зверху їми подавляться, таке твориться зараз всюди. Тому просто треба поставити приорітети , не зважати на дещо і навчатися . Викладачі досвічені та розуміючі люди, база для навчання хороша, знання дають найкращі.Саме це і дає бажання тут навчатися і вселяє надію про те , що в нашому Університеті щось зміниться на краще.А викладачі тут дійсно класні, ну принаймні більшість із них дійсно Люди.

,

Мені надзвичайно прикро, до глибини душі, що я розчарувалася у цьому університеті. І мова йде не про викладачів, з яких більшість справді кваліфіковані та розумні люди. Він просто вражає корупцією, вражає жахливою верхівкою, звідки йдуть просто абсурдні накази.Потрібно терміново змінювати адміністрацію або, що буде ще краще - змінити саме ставлення до студентів! Ми не просто тіла, з яких можна висмоктати чим більше грошей(не зрозуміло за що і не зрозуміло на що) та користуватися як безкоштовними робочими. У нас теж є свої життя, свої проблеми та почуття в кінці кінців. І коли до нас звертаються і говорять як з останнім шматком бруду, це надзвичайно не приємно і жахливо. Більшіcть студентів прагнуть до знать, але з часом ця жага зникає, бо вони розчаровуються у цьому навчальному закладі і на це є багато причин, з яких я висвітлила лише одну. Дякую за увагу.

,

Про корупцію можна промовчати,це основне джерело доходу даного "учбового закладу". Студентів не сприймають за людину здатну мислити, чи взагалі за людей. Належні знання можна отримати лише за рахунок самостійного вивчення, а не в стінах університету. Плата за навчання підвищується щороку не залежно від курсу валюти, так що гутуйтесь до зайвих трат. Навчання в БНАУ стало найгіршою інвестицією в моєму житті.

,

Отличный университет, а особенно кафедра фармакологии - помимо хорошо выложенного материала, доступных объяснений существует возможность получить дополнительные знания. На кафедре есть кружок, где подробно изучают препараты и их действие на организм и т.д. Я считаю это отличной возможностью для тех, кто хочет улучшить свои познания в фармакологии, помимо стандартного учебного материала. Особенно хочется поблагодарить Авраменко Н. В., которая ведет данный кружок, вы помогаете студентам познать мир удивительной фармакологии!

,

Дистанційне навчання дало змогу ясно розгледіти, що тут відбувається, неконтрольований хаос.

,

Корупцію видно неозброєним оком, не тільки на кафедрах, а й Ви нікого не боїтесь.

,

Чудовий університет! Всі викладачі дуже досвідчені, майстри своєї справи, вони завжди допоможуть і постараються поділитися своїм досвідом зі студентами. Кожен викладач зацікавлений в тому, щоб його матеріал зрозуміли, завжди йдуть на зустріч студентам.. Стосовно кафедри фармакології, то проблеми можуть виникнути тільки в тих хто зовсім не відвідує пари, або нічого не вчить. Викладачі намагаються зацікавити студентів, з розумінням ставляться до кожного). Головне – вчити і проблем не буде!

,

Кафедра фармакології чудова кафедра. Там дійсно навчають і доносять інформацію як треба. Взагалі, на всіх кафедрах нормальні викладачі, які підуть на зустріч та допоможуть у ваших питаннях. Щодо "підставних екзаменів" - не потрібно видумувати дурню, люди. Ви знаєте що MOODLE, де викладений матеріал лекцій та практичних, і де ми здаємо тести, може бути перевантажений та давати збій, тому тест міг злетіти і переплутати всі відповіді. Таке реально. Університет дійсно навчає, викладачі відносяться лояльно до студентів. Щодо дешевої рабсили - людоньки, ви ж самі отримуєте борги і не відпрацьовуєте їх, тому університет надає вам можливість "вбити 2х зайців одним вистрілом" - покращити вашу ситуацію в журналі та допомогти університету. Не потрібно надумувати байки тут. Якщо вам щось не подобається - деканат на 2му поверсі, пишете заяву про відрахування за власним бажанням та переходьте в інший університет :)

,

Прошу деканат обратить внимание на самую коррупционную кафедру фвм а именно кафедра фармакологии которая делает подставные экзамены,правильные ответы отмечают как не правильные,и так получается что большинство пишет на 2 А ещё лучше сменить кадровый состав деканата,тогда глядишь и меньше взяток будет и экзамены нормальные

,

Жахливе ставлення до студентів від керівництва та деякого викладацького складу ФВМ. До студентів відносяться як до дешевої рабсили, в ніщо не ставлять, за умов карантину деякі викладачі примушують їхати щоб закрити борги, декан взагалі наколи назустріч туденту не піде. Деякі викладачі, звісно, заслуговують похвали і можуть увійти в положення учня або піти назустріч. У всіх інших корони чіпляються за стелю.

,

Даже во время карантина и во время изоляции преподаватели (фармакология) заставляет приезжать в Университет и сдавать долги ,даже если одна двойка,хотя с двойками они должны допускать к экзамену это написано в их документах - "Положення про освітні програми..." "Положення про оцінювання результатів... " Уже бы просто сказали на какую карточку скидывать деньги,а то какая разница приехать и заплатить или на карточку скинуть

,

Є можливість навчатись за індивідуальним графіком ( тих хто працює, або з інших причин) .. Дистанційне навчання поки на рівні доопрацювання , але сайт є... В умовах карантину став працювати на максимум.. До Європи ще далеко... Але БНАУ намагається співпрацювати з іноземними університетами наш ректор над цим працює.. Відправляє БНАУ закордон на роботу і навіть по обміну на навчапння... Якщо знаєш англійську , хоч базі варто спробувати))) Це крута можливість... Гуртожиток залишає бажати кращого... Надіюсь скоро з благодійних внесків будуть робити ремонт.. і студенти зможуть жити в хороших умовах . Не вистачає душу для всіх, можливості випрати речі. В принципі на 500 грн в місяць + субсидія , то терпимо.. Проте хочеться кращих умов))

,

Не можу зрозуміти чому комендант 6 гуртожитка забрала всі ключі від кімнат, а якби я приїхав і не взяв з собою ключа і що мені робити вертатися назад? Чому вона дозволяє собі кричати на студентів і казати" чого ви сюда приїхали карантин сидіть дома" не всі ж студенти забрали з гуртожитка потрібні їм речі. Дозволяє собі розпивати спиртні напої на робочому місці. Чомусь в 7 гуртожиток пускають без проблем і ніхто на студентів не кричить "чого ви сюди приперлися". Комендант 6 гуртожитка майте хоч якусь повагу до студентів , і верніть ключі на вахту

,

Звісно, для найкращого університету в рейтингу "нє катіт" (хоча хто зна, може в інших універах гірше). І все ж, сподівалася на значно краще, вступаючи сюди. Сподівалася, що хоч трошки вчитиму, як лікувати котів і собак, сподівалася, що під час практики не працюватиму фізично, а відпрацьовуватиму теорію на тваринах. Сподівалася, що на бюджеті вчитимусь безкоштовно (а не платитиму щороку "благодОйний внесок"), сподівалася на адекватних викладачів (такі є, але їх "топлять" - інші викладачі і особливо деканат). Коротше, сподівалася на значно краще. Тепер чекаю, коли нарешті вийду звідси і зможу піти в клініку на практику, щоб хоч чогось навчитися. Якщо вам лише за дипломом - то йдіть сюди, не думаючи. Все здасте, якщо є гроші або якщо вмієте викручуватися з незручного положення. А ще має пощастити з куратором. Потенціал величезний в університету. Власне господарство, дві (!) клініки, зручні корпуси. Змінити верхівку факультету - і все буде значно краще. І в плані навчання, і всього іншого.

,

Преподи норм але не всі , деякі взагалі ніколи по спеціальності не працювали .Потім за носіння дров їх різання і навантаження мінімум 4 прицепа птс , також топка де є працівники яким платиться зарплата , а не студенти носять .відправляння тіпа під практикой на Бугаївку ( навантаження зілів 130 комбікормами 3,5 тонн там теж працівники є .вантажник має за день 500грн мінімум . Далі ремонт в аудиторії носіння столів , лавок нанімайте робітників і носіть якщо студент навчається на якусь спеціальність то він хоче за нею працювати .А не проходити практику вантажником , різноробочим куди пошлють . А якщо ти не згоден з цим ( бесплатним рабством ) то деякі преподи будуть тебе пиляти і вказувати місце . Я поважаю тих хто працював за спеціальністю , а потім по якійсь причині пішов викладати . А не тих хто закінчив аспірантуру ніколи в житті не працював і росказує тобі що ти якось не так обробляєш його участок де бурян вище тебе зростом так гербіциди є для цього а не тупі сапи

,

Этот БНАУ даже свой сайт организовать нормально не может,нам говорят "Заходите в мудл обязательно каждый день " Как туда можно заходить если этот сайт рассчитан для 100 человек а туда заходят 1000 человек на время карантина и он просто крашится особенно по вечерам

,

Университет классный, Хочешь учиться - учись, для этого тут есть все.

,

Якщо ви зібралися поступати на вет.фак за знаннями тоді не варто.Тому що навіть самі викладачі не знають положення освітньо-навчального процесу свого ж університету і вимагають передавати двійки,хоча в положені чітко вказано що студент має право не передавати двійки.А викладачі з двійками не допускають до іспитів та заліку(хочуть хабаря)

,

Змініть адміністрацію ФВМ-і факультет стане кращим!! Адже відношення адміністрації до студентів не зрівняється навіть з вступленим кросівком у багнюку,на факультеті навіть крейди немає,що ж там говорити про обладнання!! В деяких туалетах замість дверей шторка,а замість того,щоб витрачати гроші студентів ,які вимагаються у вигляді 13-тих стипендій ,примусових благодійних і просто скинь на розвиток кафедри ,ще й примусово йди працюй на університет(то дрова поноси,то допоможи плитку покласти...хоть би дякую сказали ,влітку морозиво привезли за те ,що на сонці перевертали та переносили сіно... Є круті викладачі,які дійсно гарно дають і так само вимагають ,але воно того варте !!!(Авраменко,Івасенко,Єрошенко,Чорнозуб,Піддубняк,Коробкова,Бевз,Шмаюн,Рубленко -вірусологія,Андрієць-золоті вчителі,інші ну таке щось....або Ми ще не зустрілись... А якщо за адміністрацію всі студенти давно мріють про кращу кандидатуру!!!!!

,

Вуз класний. Хто хоче отримати знання вам сюди . І незвиртайте увагу на ці сопливі комети типу недали стипендію заставили працювати , змінили тип контролю знань і так далі . Це пишуть люди які нічого незробили в своєму житі хорошого і нехочуть робити, щоб його покращити, а якщо ти ходиш на пари гарно навчаєшся то тобі немає різниці як здавати тестами чи усно, відповідно ти маєш всі умови щоб отримати стипендію. Я вже на 4 курсі за весь період небуло таго щоб я неотримував стипендію.

,

Промовчу про гуртожитки, рівень освіти і т. д, на кожному факультеті по різному. Але не давати стипендії студенту-бюджетнику, який прийшов вчитися, має середній бал 90+ за кожну сесію, а все чому? Тому що у людей які навіть не уміють текст у ворді відредагувати і у людей, які за семестр з'являлися 3-4 рази, стоїть в заліковці по 96-98 балів. Вибачте, але БНАУ це повне дно для тих хто має бажання вчитися. Гарантовано це бажання тут у вас відіб'ють. Не підлижешся - ти тут ніхто і звати тебе ніяк.

,

Факультет вет.медицины хороший для тех кто в дальнейшем намерен связать свою жизнь с продуктивными животными,для этого есть много соответствующей литературы в библиотеке и возможность обучаться на учебных хозяйствах,международная деятельность тоже этому способствует. Для любителей ныть что не учат мелких домашних скажу - ни один ВУЗ в странах бывшего СССР НЕ учит лечить пушистых друзей,идите учиться в клиники,посещайте хотя бы бесплатные конференции которые проводит в Киеве клиника АлденВет и другие организации,по такому принципу учатся все кто хотят работать с котами и собаками,выбирайте узкую специализацию и развивайтесь,получайте диплом и всё в Ваших руках и мозгах!

,

Що ж... Ви бажаєте отримати реальні знання, навички та вміння, працювати після навчання за спеціальністю? То ФВМ БНАУ точно не для вас.))) Але якщо ви все таки потрапили сюди, то доведеться потіти. Примусово платити кожного навчального року "благодійний" внесок, який начебто йде на облаштування клініки/лабораторії та купівлю обладнання, писати заяви на 13 стипендію, яка йде на ті ж потреби (хоча ніхто ніколи не бачив щоб лабораторія чи обладнання працювало))))) Натомість на кафедрі терапії та внутрішніх хвороб тварин немає навіть (!) ветеринарного перкусійного молоточка. Літератури - нуль, особливо по хворобам домашніх тварин. Хорошої практики з хірургії - нуль, вміння проводити УЗ-дослідження - нуль, також нуль по іншим дисциплінам. Хочете навчитися примітивному - робити укол чи брати кров на дослідження - вас цьому навчать лише в приватній клініці, а не на факультеті ветмедицини. Дарма протерті штани за 5 років та вміння прибирати фекалії за коровами)))

,

Факультет нормальний, більшість викладачів старається зрозуміло подати студентам інформацію, пояснити матеріал. Звичайно є і такі, які ставляться до студентів як до пустого місця, але таких одиниці.

,

Продолжение)Хочется напомнить ,что важным фактором в нормальном обучении есть взаимоуважение между студентом и преподователем. Преподы,пожалуйста, входите и в наше положение тоже) Деканат,постарайтесь чуть больше уделить времени улучшению условий в общежитии. Ну это же ужас, серьезно.Лучше больше платить,но жить в нормальных условиях.) Больше позитива, БНАУвцы)

,

Большинство преподователей всегда идут на уступки, входят в твое положение и с пониманием относятся к тебе, вот серьезно. Кафедра физиологии пока что, наверное лучшая, с которой я знакома)Лекции очень информативные, преподователь А.А. все объясняет очень подробно . На парах Л.С. объясняет и показывает все практические работы,а что важно - преподователи очень хорошо относятся к студентам, от чего и появляется желание посвящать изучению этого предмета больше времени. Относишься уважительно к преподам - они в ответ отвечают тем же. Кафедра анатомии есть фундаментом для ветеринарного врача.А в БНАУ это, наверное, самая мощная кафедра по анатомии в Украине ( среди вет. вузов). Конечно, анатомия - это сложно,но всегда можно рассчитывать на помощь со стороны преподователей. У нас вел В.А. Сторожук ,информацию подавал очень понятно, кому что не понятно - объяснял. Другие преподователи ни капли не хуже . Продолжение далее)

,

БНАУ - обычный универ. Хочешь учиться - учись, для этого тут есть все : квалификационные преподователи, информационная и материальная база тоже. Не хочешь учиться - давай взятки,ну или помогай кафедре. Не могу сказать, что "совковая" система обучения тут. Конечно, есть преподователи, которые еще придерживаются этих "совковых" стандартов в общении со студентами и в манере преподования. НО, хоть совковые,хоть не совковые - учат хорошо ВСЕ, с которыми я сталивалась. Взяток никто не требует, у тебя всегда есть выбор учиться или нет. Конечно, не очень понимаю заявы на 13 стипендию и принудительный "благодійний внесок". Но, честно говоря,такие нюансы есть в каждом универе, просто не про все говорят + это не катастрофа)

,

Ні студенти ні викладачі не хочуть усних екзамені по-перше це трата часу оскільки за 1 день всі групи на курсі писали екзамени по-друге вислухати групу людей це важко по-третє не всі можуть висловити свою думку словесно,такі люди які просто стають в ступор і не можуть сказати слова і якшо деканат думає шо вони так нас навчать говорити ви дуже сильно помиляєтесь, бо як я не вмів(ла) говорити я вже і не навчусь, бо це мають вчите ще з садочка. Ніхто не каже шо корів не хочуть вчити ,потрібно вчити і корів і свиней і собак з котами також оскільки ветеренар має про них також хоть шось знати. А ще ФВМ процвітав коли на посаді декана була чудова і відповідальна людина яка дійсно любила свою роботу і свій факультет це Івасенко Борис Петрович.

,

Особливу увагу звертаю на гуртожиток #6 із гуртожитка про якого ходила тіки негативна слава ,перетворився у гуртожиток в який більшість студентів з квартир переїжають в саме цей гуртожиток.Тому що є умови і ціна сприятлива. Все що я описую проходило на моїх очах.Заміна вікон та дверей,балкони, раковини і плити.

,

Навчаюсь на ветеринарному факультеті, все нормально. Всі хто жаліється на гуртожитки, тараканів і т. д. В гуртожитках зимою тепло, відсутність холодної води залежить не від керівництва а від самих студентів, якби всі користувалися водою раціонально, а не випускали повні бойлери за один раз, то можливо б нам і поставили бойлери хоча б через поверх. Щодо тараканів, навчіться тримати кімнати в чистоті і порядку то тараканів у вас не буде. Тепер про навчання, якщо ви дійсно хочете вивчитись і бути кваліфікованим спеціалістом, вам не потрібно буде давати хабарі, а потім жалітись на викладачів. Чому ви жалієтесь з приводу благодійних внесків, таке всюди. Викладачі на ФВМ чудові, звійсно вимогливі не без цього. Але в цілому все добре. Там хтось писав про студенські квитки і про закони, раз ти такий умний, напиши номер цього наказа.

,

В БНАУ передовий факультет ветеринарної медицини не тіки в Україні а навіть і по мірках країн Європи,тому що там впроваджуються реформи які притаманні університетами США,Франції та Англії.Випускників даного факультету запрошують на роботу у всьому світі.Дуже радий що навчаюсь на даному факультеті в такому університеті як БНАУ.

,

Не розумію негативні коментарі.Щось не подобається допобачення.Усні екзамени підвищують рівень наших знань, вчать говорити в кінці кінців викручуватись з ситуації. Тей хто вміє говорити буде менше робити він буде на голову вище інших і буде займати керівні посади.А ті хто ні бе ні ме ні кукуріку будуть все життя впахувати.Підримую коментар про екзамени автоматом тому в кого всі модулі на 5 , це буде мотивація для студентів, боротьба і на мою думку це підвищить рівень студентів

,

Усні екзамени в 2019 серейозно? Це тільки ветеринари, всі інші факультети пишуть тести як було завжди і вони хочуть євроакредитацію ти як підходиш до корпуса зразу видно цей совок іноді таке відчуття що зараз не 21 століття,а 20.Питання тоді навіщо було водити болонську систему щоб самим і не дотриматись її.Минулой зимой до канікул і після майже не отаплювали навчальний корпус і нам казали просто тепліше вдіватися,а те що половина захворіли студентів хворіють всім просто срати.

,

Не поверите, сегодня приходили и орали на нас, что мол мы понаписывали комментов на этом и сайте и всех подставляет. 1. "Где такое видано, чтоб экзамены письменно сдавали? К нам иностранцы приезжали и не понимали, как это студенты на компах экзамены сдают? А вот в Европе все усно!" Мда конечно, а ничего, что в большинстве универов мира не то чтоб бы письменно сдают, студенты сами себе расписание составляют? 2. Пару дней назад заставили всех бюджетников написать заяву на 13ю стипендию. И угадайте кому она ушла? 3. А вот в НУБИПе за наши комменты "по ай пи вычеслят и отчислят". 4. Взятки берут и будут брать, но если нормально учишься, то никто и не попросит (честно). 5. В прошлом семестре средний балл был 84, но стипендии у меня больше нет, причина не ясна. 6. Нельзя сказать, что преподаватели нас унижают или оскорбляют, но одна нас напрямую гнильем называла. 7. Ну и конечно, вечная эксплуатация без права слова.

,

Дізнався сьогодні такий не приємний факт, що кафедру фізіології називають найгіршою ,,женуть,, на викладачів, хочу спростувати ці твердження, викладачі всі,, рівні,, поважають студентів і вчать все, що знають люблю цю кафедру

,

Я людина з села, вступив на бюджет я не розумію негативних коментарів,всі хочуть лічити котиків і собачок і лічити тільки їх і хочуть вчити тільки їхні захворювання, всі забули про корову яка всіх годує, навіть на сторінках нашої трагічної історії відомо, що в період голодомору виживати ті в кого була корова, а зараз її ніхто не лічити не хочу, я просто ображений! БНАУ найкращий!!

,

Хороший вуз, особливо ФВМ, всі жаліються на усні екзамени, але у всьому світі усні екзамени, ідіть на інші ФВМ інших вузів і спробуйте повчитися там, кажете, що усні екзамени це совок? Так зараз Японія і Англія переходять на радянську систему осіти, просто вчіться і все. Порекомендував би ставити екзамени автоматом тим студентам які здали всі модулі на 5 , содіваюсь деканат таке бажання врахує, вчишся ,отримуй винагороду

,

Про усні екзамени студентів повідомили тільки за три тижні до сесії. Білетів студентам ніхто не дає, бо викладачів,як і студентів повідомили лише недавно. Студентів змушують писати заяву на тринадцяту стипендію по декілька разів на рік, а на ці гроші для університету нічого не роблять. Університет, який створив Болонську систему, сам же її і не дотримується ввівши усні екзамени як за часів ссср.

,

А нам ще навіть студентські не видали)) гроші вимагають (100 гривень) вони ж безкоштовними повинні буди. І закон вже порушують, бо їх повинні видавати у перший місяць навчання, вкрай у другий. Бідних колобків не фінансують, за паливо ж треба на всі свої машини платити) от і тягнуть з усіх щілин. А до кого звернутися за таке нахабство не зрозуміло. Відмінили індивідуальний графік навчання, а я на стипендії вчуся з батьками справ не маю, грошима мені ніхто не допомагає.

,

Отличный пример совкового вуза. Делают вид, что такие продвинутые и стремятся к международной аккредитации, а на деле почти все преподы не хотят вылазить из эпохи ссср,тогда же было так хорошо. Преподы определенных факультетов любят только своих же и не стесняются говорить "вы такие плохие, а вот мои биотехнологи такие умнички и я оценочки хорошие только им поставлю". В общем, регресс к ссср в чистом виде с этими возвращениями к устным экзаменам. Это было бы логично, если бы была нормальная программа или нам хотя бы дали билеты для подготовки. А так... Экзамены принимают преподы, которых ни разу в жизни не видели, ведь так на лапу легче потребовать)) надеюсь, этот вуз развалится так же, как и совок с его тупыми методами регрессивного обучения)

,

Якщо хочете поступити сюди на вет лікаря, то готуйтеся к тому, що хвороб кішок та собачок тут навчати не будуть. Навіщо? Коли є учгосп із свинями і коровами,треба ж щоб хтось там працював. Дуже дивно, коли на спеціальності ветеринарної медицини, тобі не дають вибору, та ще й кажуть, вчи ти тих коней, тих корів, мало як життя стане, хіба можна великі гроші заробити, працюючи з домашніми тваринами. А ті студенти , які хочуть чогось навчитися і ідуть у клініки тут наче ганчірками забити хотять "чого вас у тих клініках навчать? Уколи тільки робити" тут і цьому не навчили. Є викладачі, які розуміють студентів, щось показують, кудись везуть, але вуз до цього ніякого відношення не має, все за гроші тих, хто хоче навчитися(хоча кошти за навчання і так платять і державники і контрактники). Ідіть, як нам казали, на доярів та доярок, вони по 20 тисяч заробляють, мабуть у ракушках рахували

,

Навчаюся на екологічному. Не можу нічого поганого сказати про інші факультети, бо й справді, на кожному факультеті все по різному. Але в нас найбідовіше, і всі погані відгуки наче про наш факультет. Варто тільки сказати, про те, як своїх студентів виганяють з самих теплих аудиторій взимку, щоб посадити там іноземних студентів, а ми натомість толпимося в якихось холодних коморках. Або ж ще один факт, викладачі самі можуть писати тут хороші відгуки, або ж змушують писати студентів у Фейсбуці на сторінці приймальної комісії БНАУ про те, як чудово нам тут вчитися. Було таке, що пара починалася з питання "Ви написали у фейсбуці коментарі? ", і студенти, які писали, автоматично ставали відмінниками. Там ще, до речі, люблять наіграні фото виставляти, студентів заганяють в аудиторію, імітують що вони роблять щось цікаве, фоткають, і потім пишуть статтю про те, чого і близько не було.

,

Факультет права і лінгвістики дуже чудовий, на ньому навчаюсь та цілком задоволений. Викладачі вимогливі, але доступно надають всю необхідну інформацію, якою володіють на високому рівні. Дисципліна факультету чудова, виховна робота зі студентами проводиться часто, постійно організовуються зустрічі з правниками, як приватними, так і працівниками правоохоронних органів. Корупція відсутня зовсім, жодний викладач не вимагає хабаря. Вартість навчання одна з найнижчих в Україні, тому доступна і варта своїх коштів.

,

Якщо по чуткам це найкращий вуз для отримання освіти ветлікаря, а тут такі відгуки, ти ви уявляєте які тоді інші факультети ветеринарії в Україні? Вся освіта в нас зараз не найкраща, мяко кажучи.... Так що з того що вибирати в Україні варто таки приглянутися Імхо.... Як випускник фвм цього університету

,

ВУЗ класний. Кому не подобається кидайте.

,

дочь собралась поступать на факультет ветеринарии.По отзывам этот ВУЗ считается самым лучшим в Украине,прочитала комментарии и отзывы расстроилась...А что же тогда в других?

,

Загашнік, інакше не назвеш. БНАУ - гангрена на тілі нашої країни, такі заклади не варто державі утримувати, дармова трата коштів

,

Якщо ви любите підлизуватися, вам сюди, тут люблять таке, в іншому випадку вас навіть за студента не вважатимуть. Жаль що не можна поставити нуль зірок, бо одна це занатдо багато для цього закладу (язик не повертається назвати його навчальним)

,

Абітурієнти, перед тим як подати в цю кантору документи, добре подумайте, особливо ті, які йдуть в БНАУ щоб щось навчитися, а не просто заради диплому. Особливо це стосується тих хто хоче подати документи на екологічний факультет, не ведіться на бюджет, стипендію всеодно отримуватимуть "любімчики" замдекана, навіть якщо ви здали сесію на п'ятірки, не прогулювали, старалися вчитися, в БНАУ цього не оцінять. Верхівка бачить студентів чисто ходячими грошима, вас залякуватимуть незакритою сесією, якщо ви не заплатите 1000 грн благодійного, і до того напишете заяву про те, що це все "від чистого серця", а не примусово. А ще є особливість екологічного факультету - деякі предмети ведуть викладачі, які перший раз в житті бачуть матеріал, так само як і ви. Є дуже хороші викладачі, таких більшість, але, нажаль, з керівництвом біда. Жаль що я у свій час не дослухалася до відгуків про цей "навчальний" заклад, все що пишуть - ЧИСТА ПРАВДА!

,

Зовсім не рекомендую!!

,

Це найгірший університет, який я знаю. Я хоть там і не навчаюсь, слава богу, але вже наслухалася від інших, мені хватило, а ще почитала відгуки студентів, і дуже цікаво чому вони ще там, що їх так тримає в такому крутому універі?!) Так що перед тим, чи йти сюди чи ні, 10 разів подумайте, треба воно вами чи ні? Якщо працювати на городі, в сараї в препода вам подобається, то не вагайтесь ідіть) Удачі!)

,

Мені неймовірно подобається наш факультет і викладачі які там працюють! ЛЮБЛЮ БТФ

,

Учусь не много и не мало,но уже успел потерпеть множество пуль! Университет раздевает студентов,вечно нужно платить,хочешь на работу за границу не от университетской организации,плати на кафедру,плати кафедре,плати и ещё разок плати! Прийдя сюда,мне хотелось хоть какую-то информацию получать о лечении и болезнях мелких животных,но нет,все сводиться на самостоятельное обучение(учат только на коровах и то...) Если вы мечтали убирать Гавнюшки,собирать сено,клубнику,копать грядки,садить деревья,работать на Котельне,вам сюда и дорога! Есть и плюси,если учишь - сдашь сам,но к студентам здесь как к куску жирной какашки!!!

,

Говорю чисто за наш факультет. Викладачі вроді нормальні але не всі , є деякі кафедри які беруть заоблачні суми. На факультеті студентів не вважають за людей , я вчусь уже 3 рік і ми просто робоча сила і не добровільна, а примусова . Депутат ніколи нічого не знає, на запитання не відповідає , дивись як хочеш і всім всерівно , а як лабораторії поприбирати і гарно розгрібати то будь ласка бери не хочу, каміння на полі позбирати. Крутять і мутять як хочуть. Поступила сюди через хорошу практичну базу . Викладачі хороші , розумні всі кафедри але є свої нюанси з грошима особливо коли залупляться деякі. Життя в гуртожитку без гарячої води і навіть деколи холодної немає мийтесь в річці. Депутат вимагає багато але для цього не робить нічого. Ціни на контракт ростуть кожен рік з моменту його підписання. Увага!!!! Благодійні внески це обов'язково і навіть через це можуть не допустити до екзамену. Кароче ніякого порядку немає.

,

Шарашкина контора! Каждый день вы должны быть готовы выгребать гумно и сено (без предупреждения) в платье ты, жара +40, всем все равно, ведь зачем нанимать работников, если есть бесплатная рабочая сила - студенты. Практика тоже сводиться к постоянной уборке, работа с животными - если повезет, то за 5 лет учебы пару раз увидете, как делают укол корове. Мелкие домашние животные - на самостоятельное обучение. Постоянные выезды то на клубнику, то в село к коровам. К студенту относятся как к куску какого то дерьма.

,

Всем своим видом, вуз показывает, что на студентов им все равно. Сказать, что вас исключат за много прогулов, хоть и закрытых, это запросто. Ах, вы работаете? А может вам есть нечего или жить негде?? Ищь чего вздумали, работают они, родителей что ли нет. Закрыть вуз на карантин от кори на установленный срок, это мы не можем. А перенести сессию, что бы студенты еще больше довольствовались пребыванием в этом чудесном месте, это пожалуйста. У студентов нет проблем и планов, тут мы вообще не люди, а бесплатная рабочая сила.

,

Навчаюсь вже третій рік і розчаруватись також встигла. Бачу пишуть про гуртожитки - дійсно життя хоч і веселе (бо таки то не один на хаті сидиш з 4-ма стінами), але холодно, без води, з пліснявою (скільки ми з нею боролись і все марно) і тараканами. Комендант також жінка не з найпривітніших... Щодо викладачів, то є цікаві, розумні люди, які намагаються донести знання. А є - "я втомився на лекції ви почитайте щось самі, а вкінці заплатите мені гроші!" Щодо стажування закондоном - ніби і є можливість, але політика деканату - "нащо воно тобі треба, ви звідти не повертаєтесь або там дуже погано, сидіть тут". І навіть якщо таки надумаєш і поїдеш, то можна лише ж лише обирати серед тих сумнівних компаній, які пропонує університет. Вони будуть обіцяти, що то класні люди... але історій про те, як мене кинули дуже багато. Мені також було пощастило двічі побувати закордоном - перший раз все було чудово, про другий розповідати не хочеться. Долучатись до нашої команди чи ні - вибір Ваш...

,

Унівєр норм. Життя в гуртожитку нестерпна. Гарячої води немає, гріємось як бомжі кипятільніком, і купаємось в холодних душах. Нас змушують вставати нові двері примусово, за наші кошти, а якщо не погодитися - погрожують виселити. Декан на кожних зборах погрожує і вимагає платити благодійний внесок! Багато хороших викладачів, зокрема, Гарькавий, Лясота, Гончаренко, кафедра акушерства) дякую їм за знання.

,

Сколько знаю БНАУ, минимальная температура была в аудиториях +10 и это тогда когда дети выходили на учебу после зимних каникул, про какие -2 идёт речь не пойму, в общежитиях всегда есть свободные комнаты, никому не было отказано в поселении в общежитие, то что там срачь это виноваты сами студенты. По поводу успеваемости вообще молчу, те кто хотят прийти в вуз и получить высшее образование что бы в дальнейшем сделать своё будущее те и будут учится, а если студент поступил в вуз что бы сбежать от родителей или от армии то про какую успеваемость идет речь?

,

Люди, якщо сумніваєтеся чи поступати у БНАУ, то однозначно - НІ! Дуже добре подумайте, побережіть нерви. Навчаюся на екологічному, живу в гуртожитку, хоча, гуртожитком це важко назвати. Жалію, що зробила помилку, коли подала сюди документи. Все що ви бачите на сторінці БНАУ у Фейсбуці - наіграні фото щоб зробити вид, що тут наче б то дуже цікаво, сама не раз бачила, як студентів змушували "позувати" на фото типу йде цікава лекція, чи якись інший захід. Всіх державників змушують писати на ім'я ректора прохання про благодійну допомогу, не раз в рік, до того обов'язковим є "благодійний" внесок. З навчання - тупо переписування лекцій, після школи таке відчуття, наче тут деградуєш... Є хороші викладачі, але це одиниці. Не витрачайте час дарма, навіть ворогу не пораджу цей заклад. Символів не вистачить щоб записати всі нюанси, чому не потрібно сюди поступати.

,

В институте зимой не топят совсем! Сейчас в аудитории -2 градуса. Студенты сидят в нескольких свитерах, верхней одежде, шапках. Вы можете представить, просидеть 6-8 часов в таком холоде! Руководство института ничего не делает: даже пары не сокращают. Студенты начали болеть. А каждый пропуск нужно отрабатывать: бегать за преподавателем по этому холодному заведению и сдавать пропущенную тему. В общежитиях горячей воды нет-НИКОГДА. Поэтому хорошо подумайте- нужно вам такое обучение?!

,

Мой сын студент 4 курса не может приступить к занятиям так как его комендант общ.№6 не заселяет в общежитие,притом что декан подписал заявление.Зато в объявлениях полным полно сдам продам комнату в общежитиях.Кто ведет махинации с недвижимостью?Почему нашим детям нет места а иностранцам целое общежитие №7 да еще с ремонтом.Потомучто с них можно взять 1500$ в год,хотите вести бизнес вкладывайте личные деньги в недвижимость и сдавайте.Мой сын имеет право на общежитие!Хотя эти общежития доброго слова не стоят,но и выхода нет.У нас нет по 4000+квартплата в месяц.

,

вуз дно ПОЛНОЕ! Общежитие сарай! тараканы не дают проходу! за душ и туалет лучше промолчать. Руководство университета халатно относится абсолютно ко всему, постоянно требуют этот благотворительный взнос. Оценки в университете лимитированные ( то есть 5 получит только 10%, 4 получит 15%, а все остальные 3 и часть по возможности постараются отправить на вторую ведомость).

,

Бнау не поганий вуз) Так, я не спорю, взятки беруть викладачі, але якщо ти ходиш в університет і учишся, то гроші платить не приходиться! Навчаюсь на геодезії, отримую хорошу базу навчання, гарні викладачі, отримую стипендію, все подобається...окрім того, що завтавляють платити кожен рік благодійний внесок в розмірі 1000 грн!!

,

Мені все подобається! Чудовий ВУЗ і викладачі

,

Збиралась поступати сюди на агрономію, вирішила подивитись, які предмети будуть. Тут навчається моя подруга, яка розповідала мені про навчання. На першому курсі історія україни, де лекторша ходить як їй заманеться, і вони ще щось потребують щоб вчили? Вже зно здамо і з історії і з української мови і з англійської мови. А ви все тулите вчителів вести ці предмети. Краще б на ці гроші дров накупили, село. А ще й цей благодійний фонд. Хіба держава за державників не платить більше, ніж платять ті, хто на контракті. Передумала тут навчатися. Ще й місто це виглядає селом,жах один. Добре, що ще коментарі подивилась.

,

Ви знали, що поступивши сюди на бюджет, вас заставлять платити кожен рік 1000 гривень на, так званий, "благодійний внесок"? Вас примусять. Не заплатиш-завалиш сессію, злетиш зі стипендії. Мотивують це тим, що влада не видає коштів, і що в усіх інших вузах бюджетники платять,що немає безкоштовного навчання. Приведуть в приклад іноземні вузи, куди вони так рвуться, але щось ніяк не виходить, з цими радянськими методами. Не буде ніякої практики, окрім ремонту, тому що вони не можуть виділити кошти та наняти людей. За 11 років існування цього примусового фонду, не зробили для розвитку ні чо го. Не поступайте сюди, якщо жалієте нервів та коштів.

,

Тому хто вчиться, хабарі давати не буде потреби. Ще згоден,що було дуже мало практики по хірургії, терапії,анестезіології,ендокринології, хворобах дрібних тварин. Скажіть чесно-зможе випускник ФВМ зробити ендотрахеальну інтубацію для наркозу собаці? -Можливо 1 чи 2 із всього курсу... Практики було дуже мало- операцію як зашивати грижу нам ПОКАЗАЛИ 1 РАЗ. Зате ми робили ремонти в гуртожитку,їздили полоти буряки та збирати картоплю чи моркву, а ще нас примушували вчити півроку Латинську мову, філософію та інші "дурнички".-Плюс 2 роки англійської мови в університеті. Англійська мова ПОТРІБА,але якщо людині не вистачило 6 років в школі,аби досягти хоча б елементарного рівня, то університет тут не допоможе...А ми кожен з 4х семестрів розпочинали з вивчення аглійського алфавіту та повторення My Family...

,

Закончила ветфак в 1997. Взятку дала один раз-Экономика СХ(вся группа сдавала)-хотя на экамене попался 1й билет и я знала ответ на него:-) 60% информации НИКОМУ не нужны(история-философия-политэкономика и тд), болезни мелких животых почти не давали,хирургическая подготовка очень-очень слабая, практика-слабая. Нам НИКТО не показывал и не учил как поставить катетер в-венно кошке или собаке !!! A 70% одногруппников сдавали экзамены с помощью спонсоров.Жила и в 6 м(ужас), и в 7м(более-менее нормальное) общежитии. Сейчас моя дочь учится на вет врача в Канаде. Никакой истории,никакой философии и другой ерунды. Клинические дежурства уже со 2го курса, много хирургии,практики. Эритроциты в камере Горяева никто не считает:-) - везде аппаратура,сенсоры,компьютеры Я не считаю БНАУ лучшим(но и худшим тоже). Твердая "троечка". Рекомендовать никому не хочу.Пусть люди сами делают выбор

,

Закінчила навчання в БНАУ у 2012 році. Я можу впевнено сказати, що роки, проведені на факультеті ветеринарної медицини, були найщасливішими роками мого життя! Купа друзів, улюблена група, чудові викладачі (особливо наші куратори - кафедра терапії та клін. діагностики), прекрасне місто Біла Церква, пречудовий гуртожиток № 7... Ви навіть не уявляєте, як хочеться знову пережити той час. Викладачам велике ДЯКУЮ! А стосовно того негативу, який тут дехто пише..я вам так скажу: хто хоче вчитись, той буде вчитись. А хто їде, щоб просто погуляти, то не жалійтесь тоді, чому вас відрахували!

,

Навчаюся на 3-му курсі екологічного факультету і мене все влаштовує

,

Я навчався в БЦСГІ майже сорок років тому. Тоді вуз був пристойний, а який зараз – судити не берусь. Але пардон, хлопці та дівчата – нинішні спудеї, ви що блекоти об’їлися чи очамріли, що з вас так пре безграмотність. Працюйте над собою, а тоді давайте оцінку іншим. Мудрий декан агрофаку П. Д. Клименко казав: "Найкраща дискотека – бібліотека". Сільське господарство – не космічна наука, тому, звичайно, аграрний ініверситет не порівняти з КПІ. Ваші знання привели в аграрний, тоді не звинувачуйте дзеркало, що у вас з писком не все гаразд.

,

Зверніть увагу будь - ласка на БНАУ де навчаються Ваші діти. Там ображають, без ніяких вагомих причин виганяють з гуртожитка і також виключають з БНАУ. Там також навчаються іноземні студенти які неадикватно приставляють себе перед нашими студентами. Висновок вони ідуть жаліються і дають хабарі деканам директору і вони закривають на це очі і наші студенти стадають, тобто для них іноземні люди за хабарі важніші ніж наші студенти.

,

Учусь на 3 курсе ФВМ. Так, правильно говорят, если учиться то и не потребуется платить. Но есть минуса это общага и то что студентов не считают за людей. Из общаги выгоняют за любой прокол, посылают на клубнику насильно, без согласия. Это в таком раскладе не едете вам будет плохо, в противном случае вон из универа. Везде бардак. Есть конечно и светлые стороны это некоторые преподаватели которые нормально относятся к студентам. Так что поступать или нет решайте сами, возможно когда выпущусь я изменю свое мнение про этот универ, но не сегодня!!!

,

Могут эксплуатировать по полной студентов любого курса. Хоть вместо практики по экологии, где можно сделать что то интересное, послать чистить котельную, первый раз за 4 года. На вет факультете есть история Украины, на которой преподаватели специально валят, намекая на взятки. Обязательные мероприятия, на которые сгоняют как стадо, в любое время. Нет претензий у ребенка к кафедре анатомии и гистологии, где действительно чему то полезному и хотя бы интересному учат

,

вуз - хороший но некоторые преподаватели его позорят специальности ветеринария экология зоотехния - не поступайте после окончания нет работы по состоянию рынка лучьше всего на экономический

,

Капец, нам сейчас говорят, чтобы мы или искали квартиры или с нового учебного года переходили в шестую общагу. Видите ли, в наши комнаты поселят .. или кого там не знаю, но каких-то не украинцев. Пускай идут в шестую! Я НИКУДА НЕ СЪЕДУ! Буду писать в Министерство образования в интернет новости, сделаю кучу видео, пускай все смотрят, как нас пытаются развести! Раньше всем хватало места, а сейчас вдруг поперли иностранцы?

,

Преподаватель с каф. физиологии берет взятки

,

Я теж навчалась в бнау на економ. Але гроши не давала, навчалась сама.

,

Закончила этот университет, скажу одно, я не имена денег чтоб платить хабар и очень хотела знания. Но без хабара на экономичном не реально выучиться. Знания очень плохие, а преподаватели только и смотрят, чтоб ты что-то положила. Было такое, что денег нет заплатить и я ходила сдавала по 3 раза, но все равно нужно было, хоть малость но положить. Кто хочет знания не идите сюда. а у кого есть день и нужен только диплом- это идеальный университет, особенно для заочников.

,

Закінчив ВУЗ у 2000 році. Скажу одне, хто має смалець в голові той буде вчитись без перепон. Перших 2 курси потрібно попотіти, а не за гроші вирішувати питання! Скажу за себе і своїх однокурсників, що універ класний! На зустрічах випускників ми сумуємо за університетсьскими роками, із задоволенням пішли б ще раз за студентські парти, скільки всього було пережито разом. Студентські роки нічим не заміниш! Дякуємо викладачам агрофаку!!!

,

Я навчаюсь на біолого-технологічному факультеті мені подобається наш університет.

,

Був на дні відкритих дверей. Мені сподобалось. Буду поступати в бнау.

,

Я зараз учуся в 11 класі скоро треб а буде поступати куди не будь .Я к мені поступити в цей ВНЗ .

,

Я є студент. ВУЗ супер. Всім раджу.

,

Я студент бнау. Вуз супер не жалкую. Всім раджу. Хабарі не даю. Стипендію отримую. Просто треба вчитись.

,

Закінчував університет у 2016 році. Хто хоче навчатися - всі умови для цього тут є, і не потрібно ніяких хабарів. Андрій, не слухай нікого. Якщо хочеш отримати хорошу спеціальність і знання - поступай у БНАУ.

,

Не ище не поступил,но уже понял что не пойду. Из за коррупции,я ее не наживу. И взяточников не люблю. А если декан себе в карман хапает. То пусть у него руки отсохнут.

,

Не слухайте нікого, чудовий вуз,навчаюсь на ветеринара, і можу сказати, що якщо не платити, а дійсно навчатися, гроші ніхто не вимагає.

,

Жах, чому нема стипендії?

,

Жах.... Хабарі на ФВМ які беруть навіть не викладачі, а ДЕКАН такого не очікував...

,

Моя сім'я вся , починаючи з Радянського Союзу до 2013 року навчалась в БНАУ. Є і агрономи, і економісти , навіть біотехнологи. ВУЗ чудовий, за хабарі неправда - хто хоче навчатись, ніхто ні з кого нічого не вимагає. Якщо вирвалося "дитя " з села, і робить що хоче, крім навчання, це не означає, що поганий ВУЗ або викладачі. На рахунок гуртожитків, мій син не жив в гуртожитку № 3, (жив на квартирі), але там жили його одногрупники, і доволі непогано. Якщо в інших ВУЗах кращі гуртожитки,то й кошти за них далеко більші від білоцерківських. Кому не подобається - в ПТУ! Там умови "супер". Вперед!

,

Я приїхав з донецька, вступив на державне а стипендію не платять так як збирають на land cruiser 200 . та ще й зтягують по 1000грн на благодійний внесок. СКАЖУ ОДНЕ: Буде степендія, буде вам благодійний внесок!

,

Це взагалі ні в які рамки не лізе вчилась в відокремленому підрозділі БНАУ, в Золотоноші там Дуська директорша гроші тягла як могла.... Ще й в останній рік на степендію не витягла бо не заплатила їй... А тепер прийшла навчатись в БНАУ Так тут Дикан Івасенко бере в двічі більше все терпіння закінчилось забираю документи іду в НУБІП там краще навчають. В цьому університеті добре живуть лише ті хто співає....

,

мене звати софійка я навчаюсь в бнау. Полбіцяли стипендію, а її немає. Мені нема за що їсти і жити. Висновок: я живу в під‘їзді і не харчуюсь. Дуже тяжко.

,

мені не платять я не буду навчатись. я говорю про БНАУ В Білій Церкві. пообіцяли буде стипендія а її нема.

,

Дійсно нас тупо також надурили з стипендією. Все собі в карман пхнуть. І зажали якусь тисячу гривень дать.

,

Универ отстойный ... пообещали степендию.... сказали что будет степендия 100% А в итоге нас просто надурили. поступил в 2017г

,

у корупції винні студенти, які не хочуть вчитися. Ми іноді шукаємо найлегші шляхи вирішення проблем. Як би у преподів була адекватна зарплата - не думаю, щоб хтось із них позарився б на ті нещасні 200-300 грн. На мій погляд держава має адекватно оцінювати працю викладачів, які нас навчають, а не створювати з них жебраків, які загалядають студенту в карман. ФВМ найкращий з професійним викладатським складом. хочеч і можеж вчитися - жодних перепон. Якщо ледар - начувайся. мало не забув найбільша ганьба факультету "тішка".

,

БНАУ це дійсно хороший вуз! І хто, щоб неписав я можу Вас запевнити в тому, що якщо Ви дійсно хочете отримати знання то потрібно навчатись тільки в Білоцерківському НАУ. Я сам закінчив даний вуз, навчався на ФВМ і наданий час працюю за своїм напрямом підготовки і незважаючи на все, що відбувається в країні заробляю кошти які повністю покривають мої потреби, а насьогоднішній час це багато чого вартує. Але є тут одна вимога це "бажання реалізувати себе і як гупка впитувати всі знання які тут дають ". Тому всім хто впевнений в собі і має бажання достойного життя Вам сюди! Звучить як агітація але поіншуму висловитись невиходить адже так хочеться жити в процвітаючі державі, а країна буде розвиватись тільки тоді коли над її розбудовою будуть працювати професіонали своєї справи. Дякую!

,

В цьму році сам закінчив ФВМ за 4 роки нікому неплатив ні копійки і отримав червоний диплом. Благодійний так платив алеж я навчався на державному і знаючи ситуацію в країні розумію і бачу нащо плачу благодійний внесок, але він до навчання ніякого відношення немає. Тому непишіть ахінею, а визнавайте свої помилки.

,

Вигнали з ФВМ в цьму році бо не заплатила благодійний та особисто декану... Вуз ужас, а декан це все очолює...

,

Хоть в данном вузе не учусь, но свои выводы уже зделала, и весьма нелестные. Во-первых, те, кто ходят по школам, агитируя абитуриентов поступать,- просто кучка беспардонных тёток и дядек. Насильно берут номера телефонов, по сотню раз названивают ("А вы не передумали поступать??"), если говоришь, что передумал, то следуют абсолютно некорректные вопросы и открытая критика в сторону других учебных заведений, мол, все отстой- поступайте к нам. Сама оказалась в аналогичной ситуации. Агитация должна быть, разумеется, но не так в наглую, как это делается от БНАУ. Ну ладно агитация, но в открытую критиковать (клеветать) другие уч. заведения- это просто непрофессионально. Во-вторых, знаю что практика у экологов проходит в уборке территорий вокруг р. Рось, за "пристройку" на бюджет надо дать "на лапу" (как и за всё остальное- вплоть до диплома). В общем, поступать или нет- судите сами.

,

Читаю всi цi "Вiдгуки" i згадую вислiв "Хто хоче - той робить, хто не хоче- шукаe виправдовування" Вчилася сама, вчиться донька - е можливiсть порiвнювати.Якщо хочешь чогось навчитися- хабар не потрiбен, а якщо гуляеш пiд час занять- то готуй грошi. Поки грошi своiй давала, то "вчилися грошi", а як перестала давати й сказала " або вчися, або працюй"- все зразу стало до ладу. А база дуже стала потужною, було б бажання вчитися.

,

Навчаюсь на факультеті БТФ тут непогано якби не вимагали гроші за екзамени. Главні викладачі кафедри фізіології навіть якщо тв тебе немає долгів деруть останні гроші.

,

Я учусь на ветфаке и работаю в клинике в Киеве, так в клинике Алденвет нас учат работать и дают знания, екзаминируют для каждой категории врача, а уневере просто тратим время, отсталость лет на 15. У меня бывают проблемы с екзаменами, но когда начинаю общаться преподавателями то вижу что они вообще далеки от ветеринарии. Не могу понять почему нас такие учат.... радуэт что дадут диплом и только. А общежития - словами не передать.

,

экономический факультет не понравился. особенно преподаватели!

,

я вчився на ветфаці і вже рік як закінчив такого обдіралова я нікому не бажаю. общага шестьорка просто тусовка для бомжів зимою холодно і не можна включати обігрівач. З моїх друзів цього року здерли тіпа допомогу на установку пластікових вікон, але вікна поставили:) за гроші студентів. Є ще класна штука благо ДІЙНИЙ взнос - здати всім хто бескоштовно вчиться. ще круто коли ти платиш за рік за общагу а тебе зимою виганяють з гуртожитку. Взятки це вабще жесть з усіх по 600-800 грн за курсову, ціни показує на калькуляторі стрємаєця диктофонів

,

Закончил универ ФВМ в 1993 году и сразу уехал за 5000 км от любимого города Б.Церковь в одну из стран Скандинавии где работал много лет.в области ветеринарии направления звероводство.Практику проходил в Винницком плем.зверо.хозе где и научился лечебному делу. А сама учеба в Вузе мне не понравилась, очень много бесполезной теории (гистология,пат.анатомия,зоогигиена,кормопроизводство) поэтому рекомендую вам студенты не тратить время на этот бред.Около пяти лет назад в поисках работы приехала семейная пара с красным.дипл.из Б.Ц выпуск 2010г. и я проводил с/бесед. Итог 2,7 бала.На вопрос сколько лет живет обычн.собака сказали около 50. Кто им выдал красные дипломы.Позор.

,

Дикан ФВМ хабарник якого ще світ не бачив... бере гроші в студентів щоб був особистий допуск до сесії..... А якщо не платять то виганяє з факультету

,

Читаю і дивуюся із позитивних відгуків. У першу ж сесію викладач з неорганічної хімії вліпив D і E майже всій групі,сам на пари з'являвся рідко і оцінював з голови.Кафедра фізіології та пат.фіз. окрема каста:два вусатих пани,які ласі до випивки,рибки і гарних дівчат не дають ніяких знань,зате можуть зачислити в список "чуваків і чувіх".Щоб вийти з цього списку - плати! Кафедра гістології кожного року ріже студентів нагло і без пояснень,одного разу (коли ми хотіли забрати заліковки після екзамену) нас відкрито послала на 3 букви доцент кафедри.На фармакології ви зустрінетесь із пристаркуватою маразматичкою,від настрою якої залежить ваша оцінка.Змушує вчити по підручнику 96р.,як висновок ми вивчали препарати, які давно не використовуються! Її обсяги хабарів не мають меж.Є викладачі,які достойні поваги,але їх мало.На наших очах викладача,який не брав хабарів, згноїли з посади. І винні в цьому також самі студенти,які безініціативні та невиховані,навчатися бажають одиниці.І це лише крапля..

,

Навчаюсь в БНАУ на економічному факультеті 4-й рік і колись теж шукала в ньому + і - ,довго вирішувала і чула багато негативу,АЛЕ вирішила,що перевірю це на собі)і знаєте НЕ ПОШКОДУВАЛА!Зробила висновок,що хто хоче навчатись,той буде навчатись!А той хто байдикує,той і кричить на кожному кроці що в БНАУ хабарництво.В університеті потужна база для здобуття високого рівня знань!Викладачі кваліфіковані і вибагливі,але якщо ви йдете туди вчитись,а не так аби було,то притензій до вас не буде і сесію закриєте просто,ну а якщо день ви є,а тиждень немає,то зрозуміло, що на шарка вам ніхто оцінки ставить не буде.Предмети з кожним роком важчі,так як стосуються професійного спрямування.Навчатись цікаво,не навчатись важко.Окремо хочеться згадать декана Тетяну Василівну - "мировая женщина",одним словом людина на своєму місці! Велечезний "+" для студентів економу в нас найдовші канікули по 2,5 місяці взимку і 2,5 місяці влітку!)Особисто я дуже рада,що мої студентські роки пов`язані з економом БНАУ!

,

Навчасвя в вузі 6 років на факультеті ветмедицини отримав 2 червоних диплома платив всього 2 рази 50 грн за історію ветмедицини (ТЕСТИ НА КОМПІ )та 200 грн за організацію економіки ветеринарної справи ЕКЗАМЕН ( ОСКІЛЬКИ ПЛАТИЛА ВСЯ ГРУПА НЕ ВИХОДИЛО ВИДІЛЯТИСЯ ) Про хабарництво - вважаю що брехня 90 % можна здати самостійно якщо хоч трішки орієнтуєшся та немає заборгованості В гуртожитку номер 7 тепло та хороші умови для проживання ( однокімнатні квартири для 4-5 чоловік Ціни були 3000 грн за рік + електроенергія решта комуналуи входила в ціну вІКЛАДАЦЬКИ КОЛЕКТИВ ВЕТФАКУЛЬТЕТЕ ПРЕКРАСНІ СПЕЦІАЛІСТИ !!! Завжди йдуть на зустріч розумні та лояльні люди навіть ті хто бере хабарі теж мають людяність та готові допомогти якщо їх попросити !

,

БНАУ і його керівництво прикладає максимум зусиль аби вуз розвивався і я як студент 4 курсу БТФ можу з гордістю сказати, що поки в них це виходить і я гордий, що навчаюсь саме тут. І хочу висловити слова вдячності ректору, помічникам ректора, проректорам, деканам за їхню плідну роботута шанобливе ставлення до студенства.

,

БНАУ це дійсно хороший вуз!!!!!! І хто, щоб неписав я можу Вас запевнити в тому, що якщо Ви дійсно хочете отримати знання то потрібно навчатись тільки в Білоцерківському НАУ. Я сам закінчив даний вуз, навчався на ФВМ і наданий час працюю за своїм напрямом підготовки і незважаючи на все, що відбувається в країні заробляю кошти які повністю покривають мої потреби, а насьогоднішній час це багато чого вартує. Але є тут одна вимога це "бажання реалізувати себе і як гупка впитувати всі знання які тут дають ". Тому всім хто впевнений в собі і має бажання достойного життя Вам сюди! Звучить як агітація але поіншуму висловитись невиходить адже так хочеться жити в процвітаючі державі, а країна буде розвиватись тільки тоді коли над її розбудовою будуть працювати професіонали своєї справи. Дякую!

,

Вуз суперовий, а що декому не вистачає олії в голові, то його проблема. Соромно читати опуси деяких мудрагелів, які, складається враження, у школу не ходили. Безграмотність деяких писак жахає. Таким дописувачам потрібно у початкову школу, а не у вуз. Вірно казав дідусь Тарас:"Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя."

,

переваги 1)Мати можливість навчатись не лише на папері, а ще й на науково-навчальному дослідному центрі університу 2) умови проживання та розміщення на високому рівні 3) викладачі, що постійно застосовують на практиці свої знання і вчать цьому інших 4) лабораторна база , за комплектацією, не поступається іншим аграрним вузам України 5) дух патріотизму завжди в стінах та у вихованні студентів. Я можу не все перелічити, але тим, що я зустрів - задоволений!

,

veterunarnui fakyl6tet vsi vukladachi XABARNUKU V TUYRMU.

,

Будь-ласка, допоможіть. Хочу поступити в БНАУ на економічний факультет, хтось може розповісти більш розгорнуто: які там предмети викладають, скільки років навчатись і тд.

,

Провчився 4 роки на екологічному факультеті вуз реально не дуже хабарництва як такого нема ніхто не вимагає платити але на стипендію можете не розраховувати оцінки виставляють до екзамену вчив не вчив якщо немає "мази" то зі стипендії злетиш. Ну і звісно Благодійний внесок без якого сесію не закриють. Кому потрібно отримати "корочку" ідеальне місце з Плюсів якщо ходиш на всі пари то 3 тобі поставлять

,

В цьому університеті пройшли мої найкращі студентські роки і я не шкодую що обрала саме цей навчальний заклад. Адже в ньому найкращі викладачі які дають дійсно знання. Я з легкістю знайшла роботу після БНАУ адже в мене був не лише диплом, а й знання. Дякую, за це викладачам ФВМ, а також РЕКТОРУ А.С. Даниленку він дійсно людина яка займає своє місце. Про кращого РЕКТОРА годі й мріяти, для мене він став БАТЬКОМ який піклується про своїх дітей, а для нього всі студенти діти. P.S. Дуже сумую за дружньою родиною БНАУ!!!!

,

Перешла на 2 курс юр.фака и должна сказать, что ВУЗ просто отличный. За весь год обучения я не платила ни одной взятки. Разве что купить книжку пришлось за 50 грн. Тот кто прогуливает пары и протирает штаны, конечно же в авторитете у преподавателей не будет. А вот если учится, то и преподаватели идут на встречу и знания получаешь и проблем никаких нету. Не знаю на счёт общаг, так как я местная. Но БНАУ - прекрасный вуз. Могу дать гарантию - не пожалеете, что учитесь здесь ни разу.

,

1) Там кто-то писал что у них в общаге бойлер поставили. Интересно когда бойлер поставят в общаге № 6 и №7( это общаги ветеринарного факультета), а? 2) Ну допустим в общаге №7 как-то жить можно, если не учитывать постоянных пьянок. Но вот в общежитии №6 жить просто невыносимо. Комнаты по размеру чуть больше купе в поезде, зимой очень холодно - батарее совсем холодные, а электрообогревателями запрещают пользоваться. На некоторых этажах в душевых и туалетах нет дверей. Лифт не работает.

,

Декан вообще не считает людей за людей. Относится ко всем свысока! орёт вечно!

,

Самое интересное, что гадости пишут люди, абсолютно не имеющие отношение к нашему вузу. Вот скажите, если бы были плохие условия проживания в общежитиях,неужели бы кто-то об этом молчал? У нас в общежитии всегда чисто и убрано, никакой грязи. Даже бойлеры ставят, которые не в каждых общежитиях Украины есть. Доходит даже до того, что студ.рады чистоту в коментах проверяют, что на моё убеждение правильно. А по поводу взяток -это полный абсурд. За 4 года ни одной взятки не дал и стипендию имею, потому что учусь и не прогуливаю. Так что не нужно сказки рассказывать.

,

Дуже люблю університет, нікого не слухайте. Все в нас добре. Звичайно є деякі проблеми, але незначні.

,

Випускниця білого-технологічного факультету 2014 року, зараз працюю на МХП (ви тільки подивіться в інтернеті про цю компанию, все автоматизовано і сучасно), висока заробітня плата і дуууже тяжко було б туди влаштуватись, якби не професійна підготовка БНАУ. Досить багато хотіло випускників працювати там, але завдяки тому, що на 3 курсі проходила там практику (за це взагалі окрема подяка),мене одразу ж взяли. Окрема подяка університету за таку розвинену співпрацю із господарствами як в Україні, так і за кордоном.

,

Никому не верьте -БНАУ лучший университет. И кто бы что не говорил -я буду его рекомендовать своим друзьям и знакомым.

,

Скільки можна наш університет багнюкою обливати?? БНАУ - найліпший університет. Не читайте коментарі людей, котрі пишуть всякі несинітниці, а приїдьте сюди і поспілкуйтесь з нами - студентами. Нащо університет проводить день відкритих дверей? Щоб всі бажаючи могли поспілкуватися із студентами, викладачами. Анатолій Степанович завжди всіх із радістю ознайомить з усіма тонкостями галузі. На таких людях, як він, університет і тримається. І головне - БНАУ, мабуть, єдиний вуз, де реально хочуть донести знання до студентів, а не тупо вичитати години лекцій. Я сам вже закінчую 4-ий курс і скажу з повною відповідальністю - в БНАУ дають знання і практичні навички, які не скрізь є. Гуртожитки пропонують по адекватним цінам, за порядком дивиться ціла армія студентів-активістів. Тому не зважайте уваги на коментарі, а приїзжайте і самі на все дивіться.

,

думаю поступати на цей рік або в БНАУ або НУБіП, маю друзів в обох унівєрах і послухавши всі + і - про БНАУ і НУБіП віддаю перевагу БНАУ.. Більше реальності тут вчитись і залишитись на стипендії а ше є реальна можливісь поїхати закордон... тому я вибираю бнау і подам сюди документи на вступ))) рекомендую.. а якщо хочите взнати всю реальність про унівєр поспілкуйтесь з студентами ( не двіюшниками)!!!

,

Навчаюсь тут, і не жаліюсь) якщо вчися то і сесію здаси і ніхто хабаря не просить, а якщо пів року гуляєш і потім сесія яку через прогули і 2 не можеш здати потім начинають жалітись що це поганий вуз і тут знання не дають і вимагають хабарі(які самі студенти двіюшники намагаються дати) це вже діло кожного студента. Ректор говорить що основне в студента це навчатись! а якщо не хоч вчитись то не поступай сюди щоб потім не говорив що це поганий ВУЗ!!!

,

Учусь в университете с 12 года, и как же я благодарен судьбе за этот вуз. Научная база, наглядные примеры. Спасибо за то,что можно на свои глаза увидеть и "пощупать" животных, произвести замеры тела, просмотреть препараты, наконец-то практику пройти рядом. Огромное спасибо преподавательскому составу.

,

Ви знаєте БНАУ це класний вуз і хто б що там неговорив я сам навчаюсь вже на 4 курі і бачу універ з середини. Ректор настоящий господар який піклується і про студентів і про викладачів і звичайно в нього всококваліфікована команда Ви знаєте мені потрібно була допомога і я звернувся до Анатолія Степановича і мені непередати словами вдячність за підтримку. Також хочу сказати слова вдячності помічнику ректора Балацькому Юрію тому що ця людина нетільки в селила в мене віру в майбутнє ай практично в повній мірі вирішила мою проблему. Дякуюююю!!!

,

Читаю коменти і в шоці, знову обіжені і оскорбльоні пишуть всяку ахінею. Шановні, а Ви недумали розібратись в собі і дати пояснення тому що Ви даєте якісь там хабарі чи незадоволенні гуртожитками, а який вклад зробили ви в вуз, під цим я розумію ваше відмінне навчання, дбайливе ставлення до майна університету, хорошу поведінку, активну життєву позицію. Я в 2012 році закінчив БНАУ і за період навчання ніколи нестояв осторонь життя вузу, відмінно навчався і ніразу нікому недавав хабаря і ніхто з мене його невимагав. Тому все залеже від Вас якщо Ви прийшли отримати знання то в БНАУ це зробити найкраще і необливайте вуз брудом подивіться спочатку хто Ви в цьому житті.....

,

Відношення до студентів як до тварин і спонсорів!!! А гуртожитки то взагалі приниження людської гідності там панує хаос бруд і таргани!!!! Людям із слабкою психікою там не місце ! Не поступайте в БНАУ!!!!!

,

Я поступила в університет в 2008 році на біологотехнологічний факультет після технікуму відразу на 3 курс. При поселені в гуртожиток ми зробили ремонт, але були й такі хто не робив. Можливо вікна не нові, але взимку топили добре, було тепло навіть у бокових кімнатах, і ніколи на моїй пам'яті студенти не гадили у гуртожитку. Проживання у гуртожитку доступне по коштах. Навчання видалось цікавим. Якщо ваша дитина матиме чіткий намір стати н-д технологом, то обов'язково захоче навчатись. Так як у мене на потоці навчались студенти після технікуму нас цікавило все. Ми бувало і на перерві слухали викладачів. Не буду говорити, що всі викладачі відповідальні, але і студенти також не всі бажали навчатись. Щодо стипендії, на мою думку, студенти мають шукати підхід до викладача. Ви навчаєтесь і маєте оцінку. Можна походити за викладачем довго-довго і буде оцінка, можна прийняти активну участь у житті факультету і буде оцінка, можна написати гарний плакат на тему і буде оцінка. Я люблю БНАУ

,

Я навчаюсь в цьому закладі на заочній формі навчання.Я вступила на третій курс після технікума.Читаю про те що всі беруть гроші інакше не поставлять іспит і зовсім з цим не згодна.В мене було лише дві сесії,але висновок я вже зробила.Ніхто не змушує платити хабарі.Дається змога здати іспит,і якщо ти його здав нормально,тобі ставлять оцінку без жодних проблем,але якщо тебе не влаштовує оцінка,то ти ходиш і ниєш,умовляючи викладача допомогти тобі.Слава Богу є люди які можуть погодитись допомогти,але є такі які ні в якому разі не беруть гроші,і вимагають знання.У мене на жаль така запарка зараз,я вже двічі намагалася здати іспит,і буду їхати третій раз.Цей викладач дуже принциповий,і поставив іспит тільки тим хто показав йому знання.Тому я впевнена ,що якщо люди розумні і можуть здати іспит чи залік,їх ніхто не буде валити.

,

Без хабара на стипендії не втриматись, викладачі виставляють Вам оцінку ще ДО проведення екзамену і якщо ви не дали хабара, будьте впевнені ви не здасте. Викладач разом з замом декану під час екзамену, усно вирішували кому ставити які оцінки і олівцем малювали результати на угад. Знання саме студентів оцінюються рідко, я вбивав по 8 годин на підготовку до предметів та екзаменів, а як результат отримував питання які зовсім не стосуються теми і як результат отримував низьку оцінку. В мене немає батьків і живу я лише за кошти які отримую чесним трудом, а як результат отримав 3 по Гістології (питання які на момент 2го курсу ніколи не згадувалися і не вивчалися цьому сприяли), таким чином я залишився без стипендії та покинув свою мрію бути ветеринаром, бо не зміг себе матеріально забезпечити.. Якщо ви людина яка хоче чесно вчитись, вам тут робити нічого.

,

Все ремонтується, розвивається! Щодо зауваження, про стан гуртожитків після свят - так це виховання з дитинства (батьків), нормальні люди святкують нормально, а "свині" "обригують стіни". А сам ВУЗ - чудове місце!!! І тільки ви самі створюєте собі умови, від яких потім вас же і верне!!! Чудовий ВУЗ, дуже багато відмінних викладачів!!! Нехай щастить БНАУ!!!

,

Общага у контрактников и бюджентинов однакова,просто в різних гуртожитках різні умови.В гуртожитках і в корпусах були зроблени ремонти,по тій тисячі гривень благодійного внеску неможна зробити евро ремонт-так як ціни на все дуже високі.Оплата за гуртожиток майже не покриває ціни на електроенергію,а про ремонт уже й говорити немае як.(в киеве в харчовому 3000 общага) а у Киеві в спортивному вузі 9000 тисяч за общагу)и ничого нихто не каже.Можу сказати девушкі Ирині яка просила коментарі.Вуз нормальний ,благодійний фонд платать ті хто можуть,не захищені верстви населення благодійний внесок не платять , а отримуючи стипенцію більше тисячі гривень можна один раз у рік заплатити благодійний внесок.Дякую прошу коментарі.

,

интересно а куда идут "благ. внески",если на улудшение и за проживание в общаге то мы за это платим и так 3240,00 в год (в Киеве в харчовом 3000,00) а Б. Церковь это не столица и почему в разных общагах по разному оплата? если ты бюджетник то стебя надо "выдавить" всё ,я поступала на бюджет что бы по легче было родителям а получается что лучше было бы на контракт там нет благ внесков и общага у контрактников лучше ,и за учебу с тебя не будут брать взятки что бы получить стипендию,просят поставит оценку я би поставила "-5", теперь уже жалею что поступила в этот вуз ,эсли не трудно прокоментируйте, спасибо

,

Чудовий вуз. Рекомендую всім

,

Сидів і читав ( будьмо об’єктивні благодійний фонд є (кошти ідуть виключно на оновлення та ремонт матеріальної бази - гуртожитки, обладнання; і є такий фонд майже у всіх ВНЗ, а про те скільки тягнуть дитячі садки та школи я взагалі мовчу), хабарництво є (не хочеш вчитись багато з ким можна домовитись, але в більшості можна отримати ту оцінку яку заробив під час семестру, а дехто навіть заставляє вчити і поки не вивчиш не здаси), про вартість та якість дипломів та додатків до них - це до містра освіти (що він начудував те університети і повидавали), викладацький склад в своїй більшості люди професійні і якщо студент не надто сильно пручається то знання він отримає, матеріальна база хоч і не надто швико але оновлюється в тому числі і ремонт гуртожитків (просто коштів на це не виділяють, а плата за гуртожиток це тупо собівартість і ні копійки на оновлення). приблизно ось так.

,

Нормальний вуз .хто хоче вчитись то буде вчитись ,а кому аби диплом отримати і одисидіти на парах то це вже ваші проблеми-ви так вчились.Хороший вуз

,

Практично на всі навчальні заклади, в більшості випадків, негативні відгуки!!! Пишуть про жахливі умови навчання та проживання, хабарництво, побори, погані знання. Але ні хто з тих що пишуть данні відгуки. не пише, що прогулювали занняття, пили та дибоширили в гуртожитках, приводячи гуртожитки в жахливий стан, пропонували викладачам хабарі за те що не хотілося вчити та здавати. Батьки цих "студентів" теж підтримують, що ВНЗ поганий. Для даних людей не має хороших навчальних закладів, так як не має і хорошої роботи по спеціальності, яку отримали! Вони не мають бажання стати спеціалістами в вибраній професії, думають що отриманий диплом дасть можливість стати одразу керівником, з великою зарплатою, або висококваліфікованим спеціалістом. Але диплом, яким би він не був, відкриває, лише, дорогу до навчання, на практиці. Практична робота - вчить!!!! А ВНЗ дає основи знань!!!

,

Це найстрашніше що трапилось зі мною за останні 18 років мого життя Не портіть своїй дитині майбутнього Плюси -"Тіпа" не дорого Мінуси -Жахлиий гуртожиток Холодні кімнати, вікна забиті плівкою і все одно спиш під двома пуховими ковдрами, за зиму 3 рази перехворів грипом (батареї зовсім не гріють) Стіни як після якогось погрому що в кімнатах, що в коридорі: подерті і побиті(хочеш жити роби ремонт), вибивають двері в кімнатах. Завжди після якогось свята, наприклад день студента, обригані стіни, пляшки з під пива валяються по всьому коридору, розмазана кров по полу. Заснути в ночі не реально. (Дуже весело :))(прожив 9 міс.) -Добровільно-примусовий благодійний внесок в розмірі 1000грн. не здав рахуй що сесію завалив або здав не більше як на 3 -Навчання іноді подібне до цирку вчив отримав 3, не вчив отримав 5 -Потрібно вчитись давати хабарі не вмієш навчать -Викладачі викладають так аби рахувалось(не всі - більшість)

,

Сьогодні отримав диплом спеціаліста БНАУ агробіотехнологічного ф-ту, і трохи "афігел" починаючи з ціни яку сказали оплатити за диплом 32 грн 75 коп(ще так подумав не сильно дешево на теперішній час) рік тому за Бакалавра віддавав близько 80 грн, і тут мені його віддають, і це просто жах, його зовнішній вигляд, особливо додаток. Додаток, який склепаний з чотирьох лисків А4 газетного типу і вкінці ще штамп БНАУ стоїть який розмазався на 2 сторінки. А про сам диплом я взагалі мовчу, якийсь чи то картон чи папір, його ще й на англ. мові продублювали, надіючись на то що можливо хтось з нас влаштується з цим шматком в іноземну фірму Куди з таким дипломом іти влаштовуватись на роботу, хочаб навіть показати цей диплом в будь-якій організації, неберучи вже агрономічну спеціальність, яку закінчив я?! якщо його навіть соромно показувати близьким людям.

,

Можливо знання з агрономії, ветеринарної медицини можна отримати нормальні, але право, фінанси - це не його профіль. Маєте і не шкодуєте грошей, то вступайте. Мені, людина яка може здавати все сама, набридли ці дурнуваті внески не зрозуміло на що. Доходить до того, що кожна оцінка має свою грошову одиницю.

,

Люди! Не отдавайте своих детей в этот разврат. Одни взяточники. Берут деньги со студентов за все. Сдача зачета или экзамена деньги плюс, стандартный набор, - коньяк, шоколадные конфеты в коробке, баночка с красной икрой, баночка кофе, или дорогой подарок ноутбук и прочее. После экзаменов пьянка, перегар по всем коридорам. Вот так обстоят дела на 19.07.2015

,

Навчався на юрфаці. Впринципі знання які дають викладачі досить непогані, шо можна сказати про взятки, то їх нема, хіба якшо в тебе 150- 170 годин пропусків- можеш купляти пачку бумаги або заправити катрідж! Тепер про мінуси: після заінчення 4 курсів, якшо ти захочеш поступити на магістра/спеціаліста, то ти не поступиш, тому що диплом тобі видадуть аж в останній день вступної кАмпанії і ти зможеш його використовувати як туалетний папір. Що можна сказати про гуртожиток - його взагалі гуртожитком не назвеш(особливо 1), якшо ти фанат катакомб і трущоб, ти по адресу, тобі сюди.

,

На мою думку, цей ВНЗ дуже хороший. Закінчив 1-й курс (лінгвістика) без будь-яких "заносів" і т.д. Якщо вчишся - маєш гарні оцінки, якщо ні - отримуєш свої трійки і гуляєш лісом. Був випадок, коли нашому декану хотів один студент дати хабар, то він потім мало не вилетів з закладу. Не знаю, як там було раніше, але зараз корупції нема. Викладачі чудові. Видно, що стараються від душі. Всіляко допомагають студентам у їх навчальних ініціативах. Ті, хто тут розказують про те, що це поганий навчальний заклад - просто популісти, яким вигідно поливати брудом БНАУ. Він один з найкращих, без перебільшення. І не слухайте всі ті нісенітниці про те, що цей ВНЗ поганий. Я сам поступив, сам плачу за навчання, і не шкодую про це. І вам раджу, вступайте до нас! :)

,

Дай Бог нашому ректору скільки добра і радості скільки отримуємо від нього ми- студенти і викладачі ! Браво, Ректору!!!!!! Віват універ!!!!!1

,

Вуз досить пристойний, має гарну історію, славні традиції, які продовжуються і забагачуються. Щодо корумпованості, то так було завше: або демонструй свої знання, або плати гроші. Коли я навчався, а це було в 70-тих роках минулого століття, то про "мзду" від студентів у викладачів навіть не було мови. Викладацький склад був досить професійний, порядний і шляхетний. За це – щира вдячність.

,

Я не розумію чому всі пив"язались до курупції і грошей. По великому рахунку в цьому винні не викладачі, а самі студенти, якби не давали, то і не брали і це скрізь, а не в якійсь певній сфері. Хто хоче навчатись - буде навчатись ( говорити про примуси заплатить не варто, хто дійсно може свої знання на практиці підтвердити, той не платить, а в теперішні часи таких можна на пальцях однієї руки перерахувать.... здавать важко, але ж навчання легким не буває). А є ліниві студенти, які хочуть оцінку і при тому нічого для цього не робить, навіть на пари через раз з"являються, то їм легше заплатить і не переживать. Одним словом, хто по що прийде, оой те і отримає))) прийде навчатись - отримає знання, прийде "погулять" - хай не поскупиться оплатить викладачам їх нерви і роботу)

,

Навчення в цьому вузі втрачений час, з власного досвіду, є спеціальності більш конкурентно здаттні на ринку праці, взагалі ций вуз тільки для отримання папірця, ні знань і можливостей він не дає, корупція процвітає. Хочете втратить 5 років свого життя потратить круглу суму і нестати ніяким спеціалістом вступайте в ций вуз. Це я знаю з власного досвіду.

,

Білоцерківський НАУ безперечно чудовий. Хлопці, дівчата, не тільки сесії складайте, а й працюйте над своїм інтелектуальним розвитком.

,

взятки брали, беруть і будуть брати. вимагають благодійний внесок, бо екзамени не поставлять. ставлення викладачів не дуже добре, декани вказують скільки чоловік повинні получати стипендію.

,

Друзі вступайте в БНАУ непошкодуєте . Сам навчаюст і Вам рекомендую.

,

Вуз дуже хороший

,

Вуз дуже хороший і перспективний тому ідіть і начайтесь непошкодуєте. Сам навчаюсь і всім друзям рекомендую.

,

БНАУ - це досить потужний навчальний заклад і незважаючи на ці досить важкі часи він нестоїть намісці , а продовжує розвиватись намою думку ми повинні радіти, що внас є можливість тут навчатись. І підтримувати Даниленка за його прагнення та розбудову вузу нехочу багато писати але скажу подивіться який захаращений вуз був до приходу Анатоля Степановича і наскільки він зараз відновився.

,

Я сама навчалась в університеті і ніразу незаплатила взятку і закінчила з червоним дипломом. І брат навчається і крім позитиву нічого від нього нечула.

,

Вуз високо професійний і на мої тверді периконання тільки тут можна підготовити себе до життя та сформуватись як професіонал в своїй сфері тому рекомендую непошкодуєте.

,

Я навчаюсь на 5 курсі, і з тривогою розумію, що вже завершую навчання у цьому прекрасному закладі. Адже Білоцерківський це не тільки відмінні знання, чудова практична підготовка, порядні й змістовні викладачі, а й маса знайомств культурне і високоморальне виховання. Я дуже сумуватиму за університетом. Дякую усім працівникам університету. Ви найкращі !!!

,

Універ норм. преподи нормальні, общаги теж.

,

Я навчаюсь у БНАУ і цілком задоволений адже ВУЗ готує прекрасних спеціалістів, хабарництва, навідміну від інших, немає навчання і дисципліна на пршому місці. Рекомендую

,

Чудовий університет. Рекомендую.

,

Білоцерківський національний аграрний університет це вуз в якому хочеться навчатись томущо тільки тут можуть дати дійсно хороші і грунтовні знання які досить тісно поєднуються з практикою.Сам навчаюсь і всім рекомендую. І хочу звернутись до батьків студентів (абітурієнтів ) якщо Ваша дитина хоче здобути дійсно перспективну професію від якої буде залежати її майбутнє то БНАУ на мою думку єдиний вуз який може дати чудове майбутнє, я навчаюсь із гордо піднятою головою томущо знаю, що знання які я отримую мені вже допомагають заробляти кошти, а в подальшому ще більш допоможуть стати успішною людиною.

,

Вуз хороший і відповідає всім вимогам, всіх обіжених прошу шукати причину в собі сьогодні читаю коментарі і просто диву даюсь наскільки є в нас студенти а може і нестуденти які люблять на все скаржитись та перед тим як щось говорити подивіться як працюють інші вузи системи агро освіти і потім ви всі зрозумієте, що ви ще навчаєтесь суперовому університеті. А стосовно благодійного то зараз коли держава нічого практично недає потрібно якось виживати , та благодійний навіть в дит садочках зараз є в розмірі 500 грн. А щоб здавати сесію без проблем то треба протягом року добре навчатись ане бігати на сесії прохачом тоді і бали нормальні і сесія безпроблем. Хто хоче навчатись той навчається і БНАУ сам закінчив і всім рекомендую непошкодуєте.

,

БНАУ- це моє натхнення. Він для мене рідний дім. Мріяв я і ще з дитинства, Що навчатимуся в нім.

,

Я закінчив Білоцерківський Національний Аграрний Університет, навчавчався на БТФ і пишаюся цим. Дякую за відмінні знання і чудову практичну підготовку.

,

Я навчаюсь в БНАУ. І хочу сказати, що це найкращий ВУЗ без перебільшення, чудова матеріальна база, прекрасні викладачі, маса спортивних та культ-масових заходів. Я люблю БНАУ, бо БНАУ - супер!

,

Я навчалася теж в цьому вузі. Враження залишились позитивні. Хочу сказати декілька слів щодо хабарництва. Як би деякі студенти не пропонували хабар, то викладач і не брав би. А пропонують студенти тоді, коли не хочуть вчитися, а батькам кажуть що з них вимагають викладачі. Їм краще заплатити, ніж вивчити предмет. І не потрібно говорити що всі викладачі хабарники, із-за декількох таких не можна думати, що всі так роблять. Є дуже багато викладачів, які передають багато своїх знань студентам. Я пишаюся, що навчалася саме в цьому навчальному закладі!

,

Я шкодую ,що я сюди поступив. 1)Добровільно-примусовий благодійний внесок в розмірі 1000грн 2)Погані гуртожитки як 4 гуртожиток (Мені декан говорив коли я сюди поступав до гуртожитку 200 метрів дорогу перейти,але виявилось кілометра 3.5-4 їзджу на маршрутці і витрачаю 120 гнр в місяць) 3)Корупція не буду казати що беруть всі до єдиного але багато хто бере взятки.Буває таке що коли ти дійсно вчив предмет тебе просто без причин можуть (зрізати) і ще тут дуже важко добитися правди . 4)Сестема оцінювання яка повина бути болонською але в кожного преподователя вона різна як мені сказав наш генетик ,Поставивши мене на екзамені 3 (74 бала) коли я на екзамені набрав 88 % і за рік середня оцінка була 4.5 бала з 5 можливих . 5)Я провчившись два роки на Агробіотехнологічному факультеті отримував степедію ,але на наступну не хочу вже навіть і смикатись ,мені 19 років і в мене нерви не желізні я не хочу бути сивим в 25 років . Просто вам відібють охоту до навчання як мені.

,

БНАУ-ВУЗ,який дуже сильно вихваляють,проводять паралелі з НУБіП і всіляко гордяться.Та все це цілковита нісенітниця.Першим мінусом є добровільно-примусовий внесок в розмірі 1000 гривень,які йдуть не ясно куди.Декани всіх,повторюю всіх факультетів вимагають їх в завуальованій формі.Хабарі.Беруть практично всі.То книжечку купи,то ще щось.Хоча наявна хвалена бібліотека БНАУ,та всіх книжок як бачимо нема.Студенти-вихідці з села,які раді,що відірвалися від мамкиної юпки і гульбанять на всіх парах.Стипендія,забудьте про неї.Вам зроблять все,аби її у вас не було.Преподи-часто безграмотні,які на лекціях говорять селюцьким суржиком і доводиться їх перекладати.Також проводиться боротьба за престиж,тому Вас будуть гноїти за кожен пропуск і зальот.Дорогі батьки,я прошу вас,не пускайте своїх дітей в це кодло,нічим добрим це не закінчиться,говорю як студент,який рік тому закінчив БНАУ.Обирайте щось інше,не зіпсуйте своїй дитині майбутнє.

,

Вуз полный совдеповский отстой. Бюджетников валят,что бы не платить стипендию. Если кто-то и хотел учить предметы,то охоту отобъют навсегда. Некоторые учителя-полные неадекваты. Короче нормальные люди с нормальными балами зно, пожалуйста,обходите этот Вуз стороной. Хорошие отзывы сдесь оставляют жители сел, которые лучше ничего не видели.

,

вуз отличный мне нравиться.

,

Вуз- справжнє корупційне гніздо. Внески примусові, якщо не платиш завалюють, і заставляють платити. Декан це матеріальний монстр, який пише списки хто заплатив а хто ні, для того що б знати кого валити, і з кого що вимагати, а також як кому погрожувати. Викладачі нормальні але деякі є такими що спеціально валять. їм не важливо хто ти звідки, їм важливо лише гроші. Ось на такій позиції стоїть цей вуз і наша країна.

,

Вуз не поганий! Переваги: 1. не висока оплата 2. забезпечення гуртожитком 3. професійні вкладачі (вет-фак, Еколог.фак) Недоліки: 1. "Валять" буджетників по наказу ректора та деканів, щоб не платити їм стипендію. 2. Благодійний внесок 1000 грн - примусовий!!! Заставляють платити, погрожують. тим хто не платить... 3. Поганий адміністративний апарат - ректор підібрав "деканів шістьорок". Всі перед ним на "лапках" ходять.

,

Учусь на Екологческом ф-те. думал с этого года будет лутше, но ошибся!!! Короче, ни-чё не изменлось, "благодийку" косят так же. Хорошо что я на контракте, а то когда зам.декана "давит" бюджетников, особенно которые не получают стипендию и реально не могут заплатить - злость берёт. А люди реально боятся, деканат тупо угрожает перевести с бюджета на контракт....

,

як говорять "кожному своє". я ні на секунду не пошкодуважала, що вступила саме до цього університету. я вступала на базі скороченого терміну навчання на БТФ, жодної копійки не заплатила. я горджусь, що являюсь студенткою саме цього університету!!!

,

Багато розумників, говорять що це корупційний університет, і що викладацький склад тупий і незнає придмета. Тод хто так говорить покажи свій розум і здай без взяток. Я закінчив у Агрономічий факультет, маю один Красний один Обичний диплом прицьому нічого неплатив викладачам. Вцому році закінчив другу вищу Менеджера, і також нічого неплати. Я вважаю що це один з кращих вузів України, який готує дійсно хороших фахівців, і порядних людей !!!

,

Якщо ви сумніваєтесь, або поступаєте куди небуть аби тільки на державне замовлення, то заради всього святого - не випробовуйте свою долю, щоб потім не страждати. Спочатку виберіть чого ви хочете від життя а потім приймайте рішення. Я це розповідаю для тих, нормальних людей, які набрали відносно високі бали і можуть вступити куди захочуть. Після навчання на Вет.факультеті я бачив не більше половини адекватних людей, це я вже не говорю про тих, хто поступав із коледжів, я навіть не знаю чи можна назвати їх людьми. Якщо ж ваше покликання бути ветеринаром, то вам одназно поступати у цей універ, тому що він найкращий ветеринарний в Україні, але не дай бог вам жити у гуртожитку, тоді можете попрощатись зі своїм потенцалом і .Наші гуртожитки це біль Україні.

,

Читаю відгуки і сміюся! "Найкращий вуз"! Так, найкращий- по рівню корупції!!! І не потрібно тут говорити,що благодійні внески є в кожному вузі! Це неправда! Половина викладачів, м"яко кажучи, не знають свій предмет. Це вуз,де слово "гроші" має магічне значення...

,

Мені смішно читати, що бнау найкращий! Він посередній. Викладачі з половини тупі, вміють лише гроші брати, деякі, мабуть, і назву предмету не знають. Без сорому тупо першу ссилку гугла на лекціях диктують.

,

Вуз неплохой,вот только условия в общежитиях просто отвратительные.Вы посмотрите ,что твориться в общеж №6,вода в кранах вонючая(даже с червями),на каждом этаже вечный ремонт,в туалете даже лампочку не куда в крутить,лифт не работает,плиты кухонные ели работают,чтобы что-то приготовить ,нужно потратить немало времени.А желающих поступить в этот вуз,с каждым годом все меньше и меньше.Вы подумайте,что будет,если к вам перестанут приезжать иногородние абитуриенты...

,

Що можу сказати про даний вуз БНАУ! Навчаюсь на 5 курсі екологічного фак. звичайно за даний проміжок часу було багато позитивних та негативних ситуацій. Досить неприємним фактом є корупція, яка як мені здається з кожним роком тільки процвітає.

,

БНАУ я тебе обожнюю так тримати сесія на носі, а в мене все в поряді і позакривайте роти ті хто невчився, а зараз хочуть іспити та заліки на халяву. БНАУ це вуз супер всім рекомендую непошкодуєте.

,

Вуз досить хороший. Створені всі умови для навчання сам навчаюсь і всім рекомендую.Особливо біолого-технологічний фаультет вступайте непошкодуєте.

,

Так вуз хороший, хто планує вступати в вищий навчальний заклад рекомендую непошкодуєте сам навчався, дружина теж навчалася. І повірте мені, що зараз я задоволений, що закінчив БНАУ. Простий приклад коли я закінчив університет і почав шукати місце роботи то завдяки тому що я із БНАУ я працюю на висококласній посаді головного лікаря з непоганою на мій погляд заробітньою платою. Тому скажу наступні слова кругом цінять фахівців своєї справи, а готують іх тільки в Білоцерківському національномум аграрному університеті.

,

БНАУ - ти був і залишаєшся найкращим, так тримати. Друзі рекомендую вступати в ниш університет гарантую непошкодуєте.

,

Да гріх непогодитись, що БНАУ найкращий. А я хотівби подякувати моїх викладачів які незважаючи на мій складний характер знайшли можливісь змотивувати мене до навчання, хоч раніше я наних ображався, а зараз хочу сказати слова вдячності.Аце Коробкова В. М. каф. анатомії, викладала в мене морфологію така класна бабушка, хто хоче знати морфологію ідіть тільки до неї. Ніщеменко М. П. кафедра фізіології. Балацький Ю.О. кафедра гігієни тварин, хоч молодий але толковий., Косяненко О. М. каф. годівлі., Мерзлов С.В. класний викладач але суровий, ну хочу запевнити цей і мертвого заставить вивчити. Ну і назакінчення хотілось і про декана згадати Бомка В. С. класний декан тільки суровий трохи. Дякую Вам.! Надіюсь Вас непідвиду.!

,

Да цілком згодин з тим, що БНАУ є дійсно класнючим вузум, сам в ньому навчаюсь і здобуваю високоякісні знання. А ще неможу непогодитись з тим, що в університеті дійсно хороший ректор та його команда із проректорів, помічників, викладачів які нас студентів сприймають як повноціних партнерів та колег і завжди підримують і допомагають в різних ситуаціях.

,

Шановні друзі БНАУ дійсно хороший вуз, в ньому навчається моя донька і окрім позитивних вражень від вузу я від неї більш нічого нечув. Постійно в захваті від викладачів, ректора Даниленка Анатолія Степановича її слова: "Тато ти неуявляєш наскільки мені комфортно навчатись в БНАУ тут створені умови по максиму для навчання, а ректор це можна сказати другий батько для студентів який завжди підтримає, вислухає, порадить. "

,

Я теж нормально навчаюсь і проблем в мене з навчанням немає, навпаки викладачі щей допомагають і підсказують, а ці трутні тільки хочуть оцінок нічого прицьому невчивши і незнаючи. А благодійний я теж плачу і не бачу нічого тут поганого тому що універ розвивається. Тим паче благодійні зараз в кожному вузі є.

,

Вуз мені дуже подобається висококласні викладачі ректор класнючий мужик. Неподобається тільки те, що деякі преподи, студенти їх знають, за рахунок нас хочуть здобути собі посади тим самим нічого незробивши для БНАУ і які є повними імпотентами в управлінні, зате досить висококласно вміють вимагати взятки із студентів та паплюжити ректора та інших викладачів яких більшість,що з ними непогоджуються. А я як студент і цікавлюсь життям універу я бачу як наш вуз розвивається, а розвивається я глибоко в тому переконаний завдяки нашому ректорові. А в тих 7 чи 8 осіб, з п'ятиста викладачів може колись проснеться совість і відчуття реальності до того хто вони і що вони зробили в цьому світі.

,

Шановні колеги якщо ви невчетесь, і хочете, щоб все було в ажурі. То я вам скажу наступне таке непрокате. Я доприкладу нормально навчаюсь і немаю ніяких притензій ні до викладачів ні до ректора. Тимпаче такого ректора ще потрібно пошукати який би наскільки сильно піклувався б про студентів та викладачів. А нарахунок благодійного то я вам скажу наступне, ви бачете яка складна ситуація в країні і потрібно якось виживати університету. Мій менший брат ходить до однієї із шкіл БЦ як ви думаєте який там благодійний внесок в місяць????я підскажу 200 грн/міс. А щоб ви неплакались то я вам пропоную іти на конт рактну форму навчання і платити 5000-6000грн. в рік і залишитись без стипендії 700грн в місяць яку отримують державники. І хотілось би добавити для наших абітурієнтів БНАУ вуз супер всім рекомендую, а ці гадості які пишуть це справа рук студентів які погано навчаються , але добре вміють шукати когось крайнього і обвинувачувати їх в свої ліні до навчання.По іншому сказати неможна.

,

Благодійні "внески" здарають з бюджетників 100- грн/міс. Хабарництво цвіте й пахне, особливо в гарячий сезон путівок на сесію. А ті хто пишуть, що тут няшні прєподи і все таке, то я скажу, що риба гниє з голови. багатьом викладачам наплювати на свій предмет, наприклад, за дві пари підряд викладач може прийти і через пів пари піти так і не дати матеріал, або щось на кшталт " ну читайте дітки, а я потом попитаю". Ті хто, вчить день й ніч над книжками - все одно буде платить хабарі.

,

Еще несколько лет назад я гордилась, что могу находиться в стенах этого вуза. А сейчас с ужасом осознаю, как бизнесмен превратил этот храм знаний в одно из своих бизнеспредприятий. Хамство Хозяина по отношению к преподавательскому составу переходит все границы, взятоничество и корупция, отсутствие справедливости. Как детям, которые хотят учиться, а не платить за сессии, идти в жизнь дальше если у них на глазах идиоты сдают сессии на "4", а их самих чмырят потому что платить нечем. На сегодняшний день Аграрвард - это не вариант получить знания, а средство определенной группы людей заработать хорошие деньги ничего не вкладывая, продавая поступления, сессии и дипломы. Единственное ценное, что еще не извелось - это факультет ветеринарной медицины.

,

Ті студенти, що пишуть тут, що "все класно" - це прихлебайли деканату та деяких викладачів. В таких студентів дісно все классно. Вони свої оцінки зароблють по іншому. Ситуація досить плачевна, причому на всіх факультетах. Хабарництво зашкалює особливо від викладачів, що займають певні посади, типу помічників деканів, зав кафед. і т.д. Не цураються і шановні доктори (кровожери), тільки роблять це з дуже "серьезним лицом",наче вони нам послугу роблять. Жах.

,

Ректор-человек супер...А вот крысы возле него в приемной,заплатила его помощнице что бы мне помогла сдать экзамен...а она деньги взяла,но не помогла!Всех студентовпривлекает,но не помогает!

,

Не задоволена-(ий) тим, що на цій зимовій сесії, дуже жорстко відносились до бюджетників. Був тиск на викладачів, яких примушували ставити ті оцінки, які задовольняють деканат і взагалі керівництво

,

Хочу сказать по поводу эконом фака. Половина предподавателей либо не знают предмет, либо тупо забивают на студентов. За 4 года могу отметить максимум 5 редподавателей, которые хотят что то донести и действительно знают предмет. Да вы на декана нашего посмотрите. Ни слова с его бредовых лекций не было на семинарах. Я могу расписать каждого предподавателя.Назвать фамилии. Но смысл? вы же и сами их знаете. Кто сколько берет, кто за кем стоит, кто у кого папа. Учится без взяток можно. Но можно ли назвать учебой это... По поводу общежитий. 5 общага ужасна. Не понимаю как они живут в этих условиях, эти 3 квадратных метра... 9 этажей. Лифта нет. Здоровенные коридоры и маоенькие комнатушки, сумашедший архитектор это придумал. Знаю еще про 1 общагу, комнаты больше, 3 этажа, но условие не лучше совсем. В 3 общагу нас попросту не пустили))

,

ми всі прекрасно знаєм, що позитива в нас ох як багато і маса гуртків, класнючий Ректор, класна студ. рада і неменш класні преподи тому непишіть небилиці бо ви прогуляли пів року, а зараз запара з сесією, тому ви шукаєте крайніх але крайні всі но тільки неви, я нормально навчався і проблем з сесією немаю і вже незабаром з радістюю і посмішкою на обличчі поїду додому зустрічати новий рік.Чого і Вам бажаю.!!!!!!!!!

,

Моя думка як склалась за період навчання у БНАУ тільки носить позитивний характер, тимпаче в нас дуже висококласні викладачі недивлячи на яких відділах спрямувань. А ще найпотужніший орган студентського самоврядування в Україні який очолює Балацький , А Ви подивіться який в нас класний ректор Даниленко А.С. він завжди за студентів, а як він підняв вуз та взагалі він класний мужик !!!!!!!!!!!! Тому непишіть туфти, а якщо Вам треба отримати знання в першу чергу, а вже потім дилом то без вагань вступайте, непожалієте.

,

Переглянувши ваші коментарі, що можу сказати сам закінчив БНАУ, що таке хабарі практичго незнаю ну вже коли викладач дуже добре до мене відносивя я міг занести коробку цукерок але на мою думку це не хабар а знак поваги тому про які хабарі Ви говорете нерозумію. Хоча принципі розумію коли студент має ті чи інші борги то він бігає за викладачами і пропонує хабарі. Тобто висновок: якби ми самі недавали то преподи небралиб. Х то хоче навчатись той навчається і без хабарів.

,

Навчаюсь в цьому університеті на 2-х факультетах(на денному і на заочному). На рахунок хабарів хочу вам сказать одне, якщо студент навчається добре і хоче сам навчатися, його ніхто не примушує платить..я навчаюсь на відмінно і ні за що не плачу і отримую степендію. І плата за навчання на заочному дуже низька і також сама здаю всі екзамени і поки що йду на червоний диплом.. І не нада оббріхувати мій університет.. В кожному університеті є свої недостатки..

,

Університет то не поганий але ставлення до студентів зверхнє...корупція процвітає добре, відкрито примусовими благодійними внесками кожного року по 1000 грн.Гуртожитки в жахливому стані.

,

Закінчила цей ВУЗ, тому що плата за навчання була найнижчою з усіх.Плата за екзамени та заліки тоді ще не була такою необхідністю як зараз.Коли порахувати всі платежі, то можливо слід задуматись про навчання в більш престижному ВУЗі , де наявність хабарів не так розвинена.По грошах одне й те саме вийде.

,

Шановні! Чи у Вас справді нічого святого немає? Обвинувачувати людей без прізвищ Це просто подлянка. Якщо такі розумні назвіть прізвища. Адже тут більшість викладачів від Бога. Працюють за символічну платню.

,

Учусь на заочному відділенні -.технологія переробки с\г продукції.тепер думаю-дешевше було б купити диплом. за все плати-від заяви до курсових.А як учитись на спеціаліста-даже не знаю скільки грошей нада.Обдираловка

,

Цього року закінчила юридичний факультет, денна форма, жодного разу не заплативши ні за заліки, ні за екзамени, навчалась власними силами й отримала диплом бакалавра права без жодних трійок в додатку. Дякую викладачам за надання знань!

,

Перечитала все коменты и думаю, что в каждом болоте есть своя жаба которая поет фальшиво)) мой сын в этом году поступил в этот ВУЗ и я надеюсь, что все же будет доволен своим выбором

,

Сам по себе университет неплохой, коррупция процветает на экономическом факультете, где много мажоров которые просто платят за оценки, что и развивает жадность у преподавателей этого факультета, но самому учиться тоже возможно, но вопрос - захочет ли ребенок в таком окружении учиться. Хорошую базу имеет факультет ветеринарной медицины, НО и еще раз НО - профессию надо любить и ею заниматься, на вет. факе для этого есть все, нужно лишь желание. Несомненным плюсом есть возможность со второго курса поехать за границу на работу как студенту, много из таких студентов получают вид на жительство. НО - учите английский или французский, другой иностранный язык. Раньше было стыдно знать иностранный язык, теперь стыдно не знать.На базе Киева у БНАУ есть военная кафедра, курсы. Но решать Вам самим поступать или нет, мое мнение такое, что каждому нужно и еще одно образование в области ПК и программирования, ведь в будущем все будут обслуживать роботы и компьютеры. УДАЧИ ВСЕМ.

,

Чего тут еще ожидать... Упаси Бог вас туда попасть. Отговаривать - это вообще ничего не сказать. Умоляю просто: у всех, у кого есть мысли о поступлении туда, отбросьте их, куда подальше и обойдите это "учебное заведение" 10-ой дорогой. Коррупция и безграмотность - всё, чем этот ВУЗ может похвастаться.

,

20 років назад закінчив ще тоді БЦДСГІ, в цьому році вступає син. Потужна, в своїй різноплановості та навчальному рівні, вища школа, достойна існування на найвищому державному рівні. Чесно кажучи, якби не лінощі в студентські часи, можна вийти спеціалістом 10 річного практичного рівня. Vivat academia !!!!!

,

Універ дуже хороший)

,

Не вірте жодному написаному позитивному слові про цей "університет" Хабарництво ще те.Платять діти гроші думають ,що викладач поставить "4; а насправді ставить "3" за 300 грн. для них не гроші.Будь ласка зверніть увагу на мої написані рядки і ні в якому разі не пускайте своїх дітей навчатися в цьому закладі.

,

Учусь на заочке, полнейшая корупция! Хочешь сдавать собственными силами, но все равно сделаю так, что бы заплатить! О чем можно говорить, если сам декан факультета, чуть ли не в открыту говорит, что нужно платить! А есть еще методист, так это вобще полный капец - орёт постоянно!!!

,

Как-то приходила в приёмную комисию, мне нахамили. Сказали что стипедии есть, но только по профильным факультетам. Перед этим взала брошуру, прчитала информацию, нет в них нужной информации, а в приёмной комисии нужной информации недали, только нахамили. А когда паредала информацию своим знакомым и просила их самих звонить, то потом сказали что чуть не матом орали что они их дастали со своими вопросамы. Интиресно у них хамство и неразбериха в порядке вещей?

,

Перш за все хочу виразити подяку тим хто лишив свої коментарі. Той хто цей університет не вподобав, то не потрібно про нього писати всяку "гадість". Той хто пише що "Жалію що поступив сюди" то мені цікаво про що Ви не жалкуєте? Я навчаюсь 4 роки, і цілком задоволений. Правда хотів переводитись на заочну форму (хотів дуже на роботу) але передумав. нежалію що вступив в ряди студенства БНАУ, адже зрозумів які маю великі можливості своєму майбутньому!!!

,

Шановні абітурієнти рекомендую даний вуз так як він є найкращий в Україні. Основному ветеринарний факультет. Але поспішіть поки ще є на даному факультеті Коробкова В.М. яка дасть ті знання по анатомії які ви неотримаєте ніде. Повірте мені. І взагалі всі викладачі досить високо розвинуті і дають супирові знання.

,

Вуз хороший так тримати і все буде класно.

,

БНАУ найкращи університет для тих хто дійсно прагне чогось досягти і цьому сприяє керівництво та викладачі НЗ. А хто не знає чого хоче в житті в нашому навчальному закладі не місце. Студенти БНАУ найкращі в усьому світі.

,

Мені подобається. Тут кожен може досягти свого ,а ресурс для цього є. Всі хто бажають вчитися- вивчаться. Якщо прикласти зусиль, то держава заплатись за навчання старанних студентів. Кожен хто обирає свій шлях у аграрному напрямку, знайдуть цей заклад гідним уваги.

,

В Александрийском отделении, начало практики перенесено с 17 июня на 1 июля, без обьяснений!!! Таким образом происходят и другие изменения! Нет росписания пар, постоянного! Какие пары будут завтра студенты узнают сегодня!!! Вот это чистая правда об Александрийском отделении этого ВУЗа.

,

Я вже 2 рік навчаюсь в БНАУ і крім шорошого більш нема чого сказати. Дякую за своє виховання і нові знання.

,

внз дійсно хороший викладачі теж завжди допомагають і йдуть на співпрацю, сам навчаюсь і всім рекомендую Білоцерківський націрнальний аграрний університет. Тим паче коли в вузі є такик класний ректор Даниленко А.С. і неменш хороший перший проректор який завжди допоможе в любій ситуації як Новак В.П.)))))))))))))

,

Університет хороший, що неговоріть а саме більше мені подобається робота студентської ради на чолі з Балацьким . Дякую вам друзі за підтримку і допомогоу в різних ситуаціях.

,

Друзі нема чого гнати бочку на вуз якщо ти вже на першому курсі ледачкуєш і нехочеш навчатись то так і скажи а не роби вуз крайнім тому що університет класний сам недавно його закінчив і здобув добрі та змістовні знання і зараз працюю за свою спеціальністю і отримую непоганий дохід. Одним словом хто має бажання чогось досягти тому нема різниці де отримувати знання. Але в БНАУ їх дають в повному обсязі.

,

Универ не нравиться... Учусь на 1 курсе, хочу переводитсь... Только зря время трачю.. Очень растроен, что сюда поступил...(

,

Как в одном вузе одинаково качественно могут получить знания будущие ветеринары, филологи и юристы? Прикольный диплом - Правовед,юрист из аграрного универа. McDonald's ждет вас ))

,

ВУ;з супер так тримати.

,

Навчаюсь в БНАУ вже не перший рік, чесно сказати, мені дійсно подобається. В університеті є все для освоєння обраної професії, чудова навчальна база, добре підібраний професорсько-викладацький склад, наукова бібліотека і дуже хороші умови для навчання. Є прекрасна їдальня, де за дуже доступними цінами можна смачно пообідати. =) Щоб студенти розвивались не тільки в професійному напрямку, а й вдосконалювали свої таланти в університеті працює дуже багато різноманітних гуртків: народний хор, вокал, різні танцювальні напрямки, інстументально-духовий оркестр, учасники яких завжди виступають на різних концертах та конкурсах, гурток журналістики, а також безліч гуртків за навчальним профілем, все для студентів...тільки займайтесь! Також прекрасно працює студентська рада університету. Доречі, тут дуже класний ректор,який завжди розуміє та підтримує студентів, ще й як людина - просто супер! Вважаю БНАУ дуже достойним серед вузів України.

,

Шановні друзі вступайте в БНАУ непожалієте вуз реально класний і нічим неуступає київським вузам я це точно знаю. Тому що якщо подивитись і почитати про різні аграрні вузи україни і зробити зріз то Білоцерківський дійсно найкращий вуз України.

,

БНАУ - чудовий університет! Тут працюють освідченні викладачі, і випускають кваліфіковані кадри. Якщо ви хочете бити байдики - вам не сюди. Тут потрібно НАВЧАТИСЬ. Ректор - чудова людина, завжди вас підтримає. Студентська рада працює заради студентів і завжди буде на їх боці. Навчатись тут не просто класно, а й весело. Не жалкую, що поступила саме сюди.

,

Друзі студ. рада дуже хороша Балацький Юра голова студентської ради дуже справедливий як голова він завжди підтримує студентів в важку хвилину але тільки в тому випадку якщо ти правий. Вуз дуже класний і тут є все для повноцінного навчання . Хочу сказати студраді дякую за підтримку.

,

Вуз супер преподи нормальні студ. рада є щей на високому рівні, ректор класний тому вступайте непожалієте.

,

Як на мене університет СУПЕР!!!. Навчальна база дуже хороша. Навчаюсь на ФВМ і не шкодую що поступила саме сюди))) Викладачі справді хороші, ставляться до студентів із розумінням та повагою. Корупція є скрізь, але ж ми самі її породжуємо. Особисто я все здаю сама. Також є чудова можливість стажування за кордоном із хорошою заробітною платою та прекрасними враженнями. В цілому навчатися весело.

,

Нічого поганого не напишу,хто навчається на заочному,той і платить,бо майже ніхто не ходить,всі працюють,а в кого немає вищої освіти,на роботі довго не тримають.Наприклад у мене з роботи надається учбова відпустка,а в інших ні....так що ідіть навчатися і нічого не думайте!!!! Стаціонар навчається своїми силами мало хто платить,ще найти нада людей які візьмуть за цю справу,тут з хабарями не так то просто,вони теж бояться,а з того що вони беруть,вони ще ректору долю віддають,так як поступати викладачам в ситуації?????

,

Закінчила універ ще в 1998 р вчилася на двох факультетах Вет і Зоо так сталося Не заплатила ні копійки Якщо 3 бали то 3 бали але таке бувало рідко. Пам'ятаю ще стару інтелігенцію викладацького складу . Особливо низький земний уклін академіку О.І. Кононському А що стосовно студентів теперішніх то в коментарях дуже богато граматичних помилок

,

Ужасные условия в общежитиях! Заплатил за год, предполагаешь остаться на каникулы, а тебя пинками выганяют. Оксентьевна - СВОЛООЧЬ

,

Учился еще в БЦСХИ, по тупости бросил со второго курса ветфака,. После армии окончил с.г. техникум по зоотехнии на отлично.Универ клас!!! в 2015 сюда прийдет учиться мой сын. Огромный привет Тырсиным, Безух и остальным сокурсникам которые там работают !!))))))

,

Белоцерковский Гарвард классный? Вы о чём ребята? Может и вет.фак классный,но не более. Юр.факультет - ужас просто. Потраченные годы. После него никуда трудоустроится невозможно!

,

по поводу пільговиків,так не тільки в БГАУ а й кругом наприклад я поступала в НУБиП за год 8900 ЗНО у мене було 346 а на передніх місцях були на державному ті, в кого було 258 !!!пільговики кругом є!!!

,

Очень хороший университет,сама окончила ветфакультет.Преподаватели очень хорошие специалисты.

,

Друзі, щоб ви не казали, університет добрий. Ви поїдьте і подивіться навчальний процес в університеті ім. Шевченка. Там є більше професорів, чим у БНАУ, але користі для студентів ніякої. Так кажу, оскільки навчався в обох закладах. І скажу, що асистенти проводять заняття не гірше професора. Думаю, що цьому сприяє чудова матеріальна база. Корупція, а де її немає. За своїми спостереженнями помітив, платить в основному той, хто відбуває час і просто не бажає вчитися, як справжній студент.

,

Дуже хороший навчальний заклад, дає хороші знання, про викладачів не можу нічого поганого сказати, дуже багато моїх знайомих навчаются та навчалися в БНАУ, більшість з них мають хорошу роботу та високу заробітню плату.

,

Оцінки взагалі не заслуговує, так як не вспіли вступить , вже зіштовхнулися з корупцією.....В списку абітурієнтів на контракті були 64,а мість 80, прийшли здати оригінали, на другий день( 02.07.12),а виявилося, що ми в списку 131.Перед нами абітурієнти з зовсім низькими балами, а секретар заявив, що попереду діти з нищими балами, бо у них якісь пільги, які саме не пояснив. Але ж на контракт з одноразовою оплатою в суммі 7950 гр. не кожен пільговик дасть!!!!

,

У БНАУ сама закінчила один із факультетів з відзнакою, ні за що не платила. Потім аспірантура, а зараз працюю на посаді асистента. Хабарництво у вузі процвітає. Сама особисто знаю свої колег, які щиро переконані в тому, що держава їх недооцінює і тому не грішним ділом вважають здирництво з дітей. Деякі із колег просто знущаються над дітьми, як мені здається. Не хочу називати імена цих осіб з відомих причин (це молоді жінки викладачі), але ці люди не приховують своєї ненависті до молодих вродливих струнких дівчат студенток. Шановні абітурієнти, ні в якому разі не хотіла вас налякати, наш вуз по матеріальній базі і науково викладацькому складу самий сильний в Україні. Я не хвалюсь, бо так воно і є. Ідіть до нас навчатись, поки є у кого. А ті проблеми, які я висвітлила, дуже легко присікаються вищим керівництвом, головне вам нічого і нікого не боятися і не мовчати, жалітися декану, ректору і т.д. і все беде добре. Головне щоб було бажання вчитися, а ми вам у цьому допоможемо.

,

Люблю свій вуз, викладачі класні, особливо на економічному факультеті. Дякую їм всім

,

Мені подобається заклад .Місто просто супер!

,

Количество грамматических, орфографических и иных ошибок указывает на реальный уровень студентов и выпускников, оценивающих вуз.Люди-люди,имеющие мозги да поймут...

,

диплом о высшем образовании говорит о том, что у вас был шанс чему -нибуть научится! БДАУ хороший вуз. Корупцию вы сами делаете, своим нежеланием учится!

,

Взагалі жалію,що поступила.

,

дуже класний вуз

,

супер внз

,

боже майже всі мої знайомі хочуть тут начатися і я їх чудово розумію

,

Не хоче розписувати все про все,оцінка 3 не більше.Але часто-густо попадаються такі професори(наглі),шо просто ппц.Особливо та блондинка(цим все сказано),що вна джипі тойота приїжджає,викладає другорядний предмет на економ .факультеті,але така паскуда рідкісна.Взагалі жінкам не можна викладати

,

особисто мені БНАУ дуже подобається.. цього року планую поступати туди на навчання

,

вчився 1985-1992рр. Мені сподобалося ! Знання отримав , знайшов класних друзів ,нежалкую ні про одну мить яку провів в БЦСХІ. Подяка Новаку,Бомко,Адміну,Власенко,Ківі,Гудимі і всьому педагогічному складу зоо-вет.факультетам.

,

Просмотрела комментарии, изучила информацию о ВУЗах. Остановила свой выбор на БНАУ!! Надеюсь-не ошибусь))

,

ольга миронівна стерво вибачте за таку лексику нахабно бере гроші глибоких знань не дае бо сама не мае достатньої підготовки знаю з власного досвіду ще раз вибачте

,

Да универ нормальный.вот только дождитесь тестов на 4 курсе!поступить не сложно учитса тоже)

,

А які потрібно здавати іспити щоб поступити на ветеринара?напишіть будь-ласка.ДУЖЕ ВАМ БУДУ ВДЯЧНА ЗАРАНІ ДЯКУЮ

,

Я понимаю, сколько людей - столько и мнений. Насчет старост на заочном - совершенно согласна, люди без стыда и совести. Не слабо жили за счет студентов. А насчет остального - все познается в сравнении, а мне есть с чем сравнить. ВУЗ солидный, библиотека замечательная, преподаватели в основном порядочные и достойные люди, а методист заочного отделения Светлана Владимировна, просто молодец. Это не дифирамбы, я закончила заочно, когда мне было 50 лет, почти все сдавала сама, платила минимум, то что было не осилить физически. Знаю цену своему диплому. А вот в Киевском не скажу каком университете бардак еще тот. Та что гордитесь своей Альма матер!

,

Викладачі СУПЕР!!!!!!! Не те, що СТАРОСТИ на заочному. Мало того, що за наш рахунок державні екзамени здають, собі заробили, так ще й за ДИПЛОМИ ЗДЕРЛИ НЕ 41 ГРН, А 50. Порахувати те, що на потоці більше 100 чоловік, то не маленька сума получається. А ЦЕ ВСЕ РИЖА З 4 ГРУПИ.

,

1989-1993 -мої роки навчання в універі. Платили ті, хто не хотіли вчитися або прогулювали, думаю і зараз так.

,

Оце читаю коментарі і просто в шокі яку неправду пишуть про наш вуз. Шановні вуз в нас класний як некрути і вистачить обливати його брудом. Я наприклад навчаюсь на ФВМ і задоволений цілком і ставленням преподів і знанями які мені дають тимпаче коли виникають якісь побутові проблеми студ.рада вузу завжди допомагає студентам я вже в цьому переконався як попав у лікарню і небуло коштів на лікування і завдяки студ. раді університет дав мені допомогу. Дякую, дякую,дякую!!!

,

Аграрний ти супер.

,

По тысяче не сдают, на экзамены по 600 грн не заносят. Не серьезно. -Декан-езжу-на-Секвойе-открыл-завод

,

Аграрний це вуз в якому класнi викладачi. Вет.факультет це просто супер.

,

Університет супер так тримати, БНАУ ми тебе любимо, ти супер...............

,

Університет супер.

,

Шановні, друзі я навчаюсь в аграрному університеті вже 3 рік і мені дуже неприємно, що пишуть всякі гадості і дякую тим людям які дісно класні відповідальні студенти і висітлюють правдиву інформацію бо вуз в нас класний. А ректор Даниленко А.С. це батько всіх студентів Він піклується пронас дійсно як про своїх дітей.

,

Вав тоя оказується поступила в класний вуз тільки зря на батьків ображалась коли вони мене заставляли подавати документи. Випусники шкіл ідіть вчитись в аграрний непожалієте тут так класно. Нікому невірте якщо щось говорят погане.....

,

БНАУ це вуз в якому класні викладачі, що дають дійсно класні знання.

,

Університет супер так тримати.......................

,

Університет класний, студрада вузу взагалі на висоті, так тримати. А Даниленко А.С. це дійсно людини від Бога, знаючи інші вузи і деяких ректорів я з впевненістю можу сказати, що вам повезло з ректором і з університетом. Ви зробили правильний вибір. Тимпаче я дуже тісно співпрацюю з студенством всієї України і маю зчим порівняти. Також, щоб було побільшуе таких голів студ. рад. як Балацький Ю- голова студради БНАУ, Кравченко В.- голова студ. ради УНУС,Дмитренко І- голова студ ради НУБіп то в студентських організацій України небуло б проблем ні з фінансуванням, ні з організацією їхньої роботи, і студенство дійсно було б на висоті.... Тому що студенство це потужна сила яку потрібно направити в правильний бік, а в БНАУ це вміють робити.......... Шанові студенти тому вітаю Вас з тим, що ви навчаєтесь дійсно в найкращому університеті, а тестування яке відбулось весною довело, що Білоцерківському дають дійсно потужні знаня і вміння іх застосувати на практиці.

,

Я вже студент 6 курсу і крім всього хорошого про вуз більш нічого неможу сказати томущо викладачі, декани факультетів , студентське самоврядування університету працює на повну потужність для покращення навчального процесу, матеріального стану вузу. І в цьому вузі дають дійсно класні знання які потім можна використати в майбутньому. В нас в університеті також дуже класний ректор який піклується про студентів. Завдяки Даниленку (ректор) внас в університеті створили і відбудували навчально дослідне підприємство де ми можем зактіпити наші теоритичні знання на практиці. Тимпаче наші випусники практично 100% працевлаштовуються. Також в нас є потужний профком який завжди допомагає у вирішенні практично всіх питань. Тому прошу шановні друзі пишіть правду, а не емоції після того як ви прогуляли, а потім неможете щось здати і шукаєте крайнього. БНАУ найкращий!!!!!!!!!!!!!!!

,

навчаюсь в університеті вже 4-й рік - все класно, особливо подобається ректор (Даниленко А.С.) дуже веселий, привітний чоловік, він любить співати разом з студентами на кожному святі!

,

Університет супер, викладачі дають дійсно грунтовні і змістовні знання, які потім дуже пригодяться. А ректор Анатолій Степанович Даниленко то взагалі супер якби більше таких керівників було б краще жити 100%.

,

преподы берут деньги что бы повысить оценки.....думайте народ....

,

Щойно поступила. Поки що враженння хороше. головне відношення людей і вприймальній комісії і в деканаті.. Сподіваюсь не розчруватися.

,

Хочу окремо сказати про Ольгу Миронівну. Хоч і строга але знання дає. Та й багато з ситуацій життєвих які вже пригодилися. Спасибі!

,

Закончила данный ВУЗ и считаю, что сделала правильный выбор. Все отлично, и отношение преподавателей, и качество знаний. Поступайте, не пожалеете!

,

Замечательный ВУЗ!!!

,

скажу як скрізь є і хороші викладачі і погані. але головне, що ректор особисто тримає на контролі і будь-які прояви здирництва присікаю вплоть до звільнення

,

працюю в університеті і всім студентам розказую, що ЮМ. Карасик, Засухи, Даниленко, Достоєвський всі наші випускники а чого досягли і знаю три людини які закінчили іняз і пропрацювали все життя в бібліотеці. то думайте . Університет це храм науки і освіти має яку славну історію. І навчання та перебування в цих стінах людину піднімає на вищий щабель . не витрачайте даремно час. навчайтеся, черпайте щось нове кожного дня. І кажу всім не платіть

,

Вуз очень хороший. Я закончила его и очень довольна. Преподаватели дают отличные знания. Все на высшем уровне!

,

Навчалася 20 років тому Найкращі спогади про викладачів. ніхто нікому не платив. А викладачі як всі люди дуже різні. Майбутнє залежить від того яким ви його бачите і яких зусиль докладете, щоб мрії здійснилися.

,

Вуз очень хороший. Я закончила его и очень довольна. Преподаватели дают отличные знания. Все на высшем уровне!

,

Особисто я не платила. І працюю на досить престижній посаді 12 тис в місяць. всім раджу вчитися

,

А після закінчення цього ВУЗу Ви вступите до магістратури, закінчите її, а керівництво закладу відправить Вас у сторожі!!!!! На жаль й такі випадки мали місце....

,

Ох і начиталась коментарів! Наш БНАУ шо не кажіть,а все таки класний. Ви просто не вчились в тому технікумі,де я відмучила 4 роки. От там реальна несправедливість. Що гроші дерли не скажу,бо то маленьке містечко,всі всіх знають і вчителі знають матеріальні можливості студентів. Але доводилось важко працювати,щоб технікум продовжував функціонувати. Єдине,мабуть,чого там навчили,то це того,що справедливості нема і не буде. Ніби і вчилась,і розуміла,що вчу,і отримала диплом,та ще і з відзнакою.. А прийшла на пари в універ,і просто офігіла від того,що діти основного курсу,на рік менші за мене,які недавно лише школу закінчили навчаються і розуміють те,що вивчають в 100 разів краще 3а "дипломованих спеціалістів". Найважче за 1 рік навчання було вивчити скелет. Але тепер здається мої знання стали більш якісними. За це щиро вдячна викладачам!

,

Не знаю, чи довго ще так буде, але Б.Ц. ветфак вважається найсильнішим за рівнем освіти в країні.Вчитись самому можна, платити доводиться не за все. Не будь ледачим, будь адекватним і нормально провчишся та здобудеш освіту, знання та професію.Гуртожитки, звичайно, г.....но і ціна не відповідає якості житлових умов, але пристосовуєшся, коли немає виходу. Вступайте, хто хоче стати лікарем вет.медицини, поки є Новак , Коробкова, Левченко,Сахнюк, Козій, Ільніцький,Рубленко, Авраменко, Утеченко,Папченко... Бо пізніше не буде сенсу, повірте.

,

навчався на заочному. якщо хочещ - можна вчитись навіть без грошей. але ми ледачі . тому вважаємо що краще заплатити і не напрягатись.

,

Люблю БНАУ!!!!!***

,

Мой сын Тарас учится в этом прекрасном учебном заведении

,

Я навчалась в нашому вузi з 1982-1987р. вимагання грошей - такого в нас не було. Ми не тiльки вчились, нас заставляли вчитися. Моi однокурсники займають рiзнi посади. Це заслуга наших викладачiв з рiзних кафедр. Згадуюю такий випадок , коли виключали наших однокурсникiв за неуспiшнiсть, за них заступився В.I.Левченко, вiн сказав":Чого Ви iх дотягли до 5 курсу, а зараз виключаете, треба було вигнати з 1 курсу, щоб не протирали штани 5 рокiв, i не iли батькiвськi харчi, то ставте iм по 3 бали, хай iдуть в сiльське господарство та працюють." Наше студентське життя було бурне, гарне, щасливе. На наших зустрiчах ми з радiстю згадуемо всiх наших викладач1в, якi дали нам путiвку в життя, але хто, як, нею скористався, то вже друга справа....

,

На бюджетi вимагають грошi в "благодiйний фонд". Iнакше сессiю здати нереально.

,

Такое как в БДАУ есть в каждом универе,но уже нету Верочки(для заочников),а есть много нормальных преподов и не надо гнать.

,

Даремна трата часу....викладачі ненормальні)))))))Здається,що я тут затупіла зовсім...в школі і то більше знала!!!Одне,що тут добре,це можна поїхати закордон)))))))

,

мне нравится

,

Так, щоб отримати знання в цьому ВНЗ, треба мати велике бажання! Одиниці викладачів мають мету дати знання... проте, хто хоче, вчаться.

,

25.12.2010 року по 1+1 в програмі "Гроші" показали сюжет про БНАУ. "Добровільний" внесок 1000 гривень - це допуск до сесії. Наказ ректора. Так нагло!!!! Таких ректорів гнати. До речі це не перший сюжет про БНАУ, а якщо в поисковик ввести фамілію ректора, то прочитаєте про нього багато. Гнати! Гнати! Гнати! Гнати! Гнати! Хай не позорять освіту.

,

ну. що сказати !!! - я рада шо поступила в університет тільки із-за того, що тут я познайомилась з дуже дорогими мені зараз людьми. я учусь норм. але бувають такі викладачі що просто "прозріваеш" з їхньої наглості.....приходиться платить бо по другому не виходить. хоч прикро одне, що студенти які навчаються заочно чи на "вільному"-----"здають" сесію набагато швидше , ніж ті що стараються і вчаться самі...............

,

Философичка вообще не правильно оценивает!!!!!!!!!!11

,

университет дает знание и ветеринарный факультет учит жить и работать зная что своим умом и умением можно заработать на хлеб .

,

Унівєр супер!!!!!!!!

,

Університет досить нормальний. Я теж сама поступила на бюджет, сама навчаюся. Щодо корупції, вона є. Як я бачу, в основному платять ті, хто не хоче вчитися. Дуже мало викладачів, які не дають можливості студенту здати іспит чи залік своїми силами. Нажаль пишуть лише про недоліки, але є й позитивні сторони. Наприклад, столова (нормальна хавка за малі бабки), профілакторій, комп'ютерні класи оновлюють, чудова матеріальна база бібліотек... Отже, хто хоче вчитися, той вчиться, як мінімум без матеріальних витрат на сесії!!!!!

,

Не правда , що преподи вимагають бабоси. Я навчаюсь в БНАУ і нема такого. Смотря який препод, деякі вимагають а деякі і ні не спорю

,

Сама поступила, сама вивчилась. Але недоліків в БНАУ багато! Знань не дають, не має підходу до студентів. Вимагають - гроші, звичайно не всі викладачі, але більшість.

,

Прикольный универ посмотрим что будет дальше................................

,

Поступила своим умом - без тракторов, и учусь на государственной основе. В этом году перехожу на второй курс - университет конечно проклинала как могла через то что всё как - то не правильно. Но послушав подруг и одноклассниц как им тяжело в их университетах - мне дошло здесь рай, только учись, шикарная мат. база. А то что преподаватели "не стимулируют желание учится" - так они и не должны, это не их робота им за это не доплачивают))))

,

найкращій університет, і, доречі, вже десять навчальних корпусів а не 9

,

Я пройшла і без направлення і без грошей на державну форму навчання!!! І місто гарне, і універ кльовий!!!

,

В День проведення зборів з 10:00 до 13:00 мій рейтинг з 88 місця опустився до 152, в той час, коли на власні очі за цей час не бачив ні одної людини, яка б подавала на мій факультет. Повний розвод. Ректор - клоун. А без грошей та направлення там не має, що робити!

,

в принципи университет не из лучших, но все же если человек хочет получать знания, то он их получит))) Мой выбор - Аграрный университет)))

,

Даремно потрачений час. Гуртожиток не має ніяких нормальних умов для життя студентів. Ціна за проживання не відповідає якості (корівник).

,

тут можна здобути професійний розвиток!!

,

Университет не нравиться, только трачу время зря.

,

Яка різниця в якому університеті ми навчаємось? Головне- знання, я думаю, що БНАУ їх дає, було б бажання навчатись.

,

Університет класссс))))))))))))

,

"університет може і нормальний, але корупція така, що дай Боже!!!" А де її немає??? Університет нормальний, викладачі також.

,

Вчитись класно и легко один недолик- гуртожиток!

,

університет може і нормальний, але корупція така, що дай Боже!!!

,

да норм

,

Вчитись- класно!!! Спробуй і ти!

,

клас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

без власного бажання вступати нема чого, тому що 99% викладачів не стимулюють бажання здобути освіту.

,

можна здобути високу кваліфікацію


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Білій Церкві, а також коледжі в Білій Церкві, курси в Білій Церкві, репетитори в Білій Церкві, робота в Білій Церкві