Приазовський державний технічний університет (ПДТУ)

Приазовський державний технічний університет (ПДТУ)


 • Маріуполь · вул. Університетська, 7, Донецька обл., 87500
 • (0629) 33-34-16
  (0629) 52-99-24
 • office@pstu.edu
 • денна
 • бакалавр, спеціаліст, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1930 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом гос. образца.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

11000
студентів
517
викладачів
217
кандидатів
наук
38
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Гуманітарний факультет

 • соціальна робота;
 • переклад;
 • російсько-український переклад.

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • менеджмент організацій;
 • облік та аудит;
 • професійне навчання: економіка підприємства;
 • фінанси і кредит.

Енергетичний факультет

 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • промислова теплотехніка;
 • теплоенергетика.

Зварювальний факультет

 • прикладне матеріалознавство;
 • технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;
 • технологія та устаткування зварювання.

Інженерно-педагогічний факультет

 • соціальна робота;

Факультет інформаційних технологій

 • інформатика;
 • автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами;
 • системи управління виробництвом розподіл електричної енергії;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • прикладна математика.

Факультет металургійний

 • виробництво сталі;
 • ковальсько-штампувальне виробництво;
 • ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
 • металургія чорних металів: виробництво чавуну;
 • обладнання для обробки металів тиском;
 • обробка металів тиском: прокатне і волочильне виробництво;
 • термічна обробка металів;
 • фізико-хімічні дослідження металургійних процесів;
 • електрометалургія сталі.

Факультет механіко-машинобудівний

 • металорізальні верстати та інструменти;
 • металургійне обладнання;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;
 • професійне навчання: промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво;.
 • технологія машинобудування.

Факультет транспортних технологій

 • транспортні системи;
 • організація митного контролю на транспорті;
 • організація міжнародних перевезень;
 • організація перевезень та управління на транспорті;
 • організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
 • організація, регулювання дорожнього руху.

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: [відкрити контакти](0629) 44-61-17[відкрити контакти](0629) 44-62-02.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0629) 34-30-97.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0629) 34-30-97.

Про ЗВО (вуз)

Матеріально-технічна база: 12 навчальних корпусів, сучасне обладнання, наукова бібліотека, кафе, буфети, медчастина, студ. клуб, санаторій-профілакторій, сучасний спортивний комплекс.

Університет засновано в 1930 році.

Університет має одну з найбільших у регіоні бібліотеку, загальний фонд якої налічує понад 500000 примірників, діють шість читальних залів на 395 посадочних місць, створюється електронний варіант каталогів. Високій якості підготовки спеціалістів сприяє розвиток наукової роботи у ПДТУ. Наукові дослідження проводяться в межах науково-дослідного комплексу, який включає проблемну, галузеву і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах.

Діють також центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Напрямки наукових досліджень сформовані, виходячи з профілю підготовки спеціалістів, а також актуальності, новизни, наукової цінності і практичної корисності виконання досліджень. Тематика науково-дослідних робіт визначається державними науково-технічними програмами, програмами і планами Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, замовленнями та потребами промислових підприємств.

Значна частина досліджень проводиться з основних напрямків розвитку науки і техніки, затверджених Верховною Радою України, серед яких охорона навколишнього середовища, екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології, нові речовини і матеріали. В останні роки розширюються обсяги досліджень з прикладної еконо¬міки, економічної теорії, екології, соціології.

Річний обсяг науково-дослідних робіт складає близько 2 млн. грн. В університеті успішно діє низка наукових шкіл, розробки яких мають широке визнання в Україні і за її межами. Це школи гідро- та газодинаміки, тепло- та масообміну в металургійних агрегатах; теорії прокатного виробництва; ефективності та якості електропостачання промислових підприємств; відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і агрегатів; аналізу процесів фільтрації газу у шарі доменної шихти; удосконалення пристроїв конусного та безконусного завантаження доменних печей; створення високомоментних приводів з хвильовими зубчастими передачами, призначених для оснащення важких металургійних агрегатів; зварювання та споріднених технологій, створення матеріалів нового покоління, які самоорганізовуються.

Систематично представники ПДТУ беруть участь у міжнародних конференціях - Аристотелівські читання (м. Маріуполь, Україна), молодих вчених в м. Зелена Гура (Польща), у симпозіумі "Схід-Захід" (м. Вюрц¬бург, Німеччина), "Логістика Приазов'я" (м. Мишкольц - м. Маріуполь). Традиційною стала міжнародна науково-практична конференція з проблем якості електроенергії, яка проводиться кожні два роки в одній із держав-партнерів, де організаторами поряд з ВНЗ Польщі, Німеччини та Угорщини є наш університет.

Слід відзначити, що в галузі якості електричного струму наш університет визнаний у науковому світі лідером, і наукові конференції визначаються в усьому світі як кращі в цій галузі. У перспективі розвитку міжнародних зв'язків ПДТУ - участь в програмах співробітництва в галузі науки та освіти. Ведеться робота з навчальними закладами Німеччини, Англії, Італії з підготовки заявок на участь у проектах в рамках програм "Tempus-ТACIS".

Серед випускників ПДТУ багато відомих керівників великих промислових підприємств нашого міста й України, народні депутати різних рівнів, у тому числі і Верховної Ради України. Тисячі випускників ПДТУ обіймають керівні посади на промислових підприємствах міста і регіону, сотні захистили докторські і кандидатські дисертації. За значні успіхи, досягнуті в області освіти і науки, ПДТУ неодноразово нагороджувався і був відзначений на багатьох виставках.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Маріуполі, а також коледжі в Маріуполі, курси в Маріуполі, репетитори в Маріуполі, робота в Маріуполі