ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (ПДТУ)

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (ПДТУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

11000
студентів
517
викладачів
217
кандидатів
наук
38
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Інститут підвищення кваліфікації (заочна форма навчання)

 • Відділення підвищення кваліфікації.
 • Відділення зі скороченим строком навчання.
 • Відділення другої вищої освіти.
 • Відділ заочного навчання.
 • Відділ дистанційного навчання.
 • Підготовче відділення.

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

 • Кафедра економіки підприємств.
 • Кафедра економічної теорії та підприємництва.
 • Кафедра інноватики та управління.
 • Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування.
 • Кафедра обліку та аудиту.
 • Кафедра транспортного менеджменту і логістики.
 • Кафедра фінансів і банківської справи.
 • Регіональний навчальный центр бізнес навичок.

Навчально-науковий інститут сучасних технологій

 • Електроенергетичні комплекси та системи.
 • Кафедра охорони праці й навколишнього середовища.
 • Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання.
 • Кафедра Системи автоматизації та електропривод.
 • Навчальний центр «Школа юного енергетика».
 • Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій.
 • Кафедра металургія чорних металів.
 • Кафедра обробки металів тиском.
 • Кафедра теорії металургійних процесів і ливарного виробництва.
 • Кафедра хімічної технології і інженерії.
 • Кафедра агротехнології і агроінженерії.

Кафедра військової підготовки

В Приазовському державному технічному університеті з 2018 року заснована та успішно впроваджує діяльність кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

Кафедра проводить підготовку громадян за наступними спеціальностями:

 • «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів».
 • Бойове застосування безпілотних авіаційних комплексів тактичних класів».
 • «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».
 • «Психологія».

Соціально-гуманітарний факультет

 • Кафедра перекладу.
 • Кафедра соціології та соціальної роботи.
 • Кафедра туризму.
 • Кафедра української мови та слов’янської філології.
 • Кафедра фізичного виховання і спорту.
 • Кафедра філософських наук та історії України.

Факультет інженерної та мовної підготовки

 • Кафедра гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян.
 • Кафедра загальноосвітніх дисциплін.
 • Кафедра іноземних мов.

Факультет інформаційних технологій

 • Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій.
 • Кафедра біомедичної інженерії.
 • Кафедра вищої та прикладної математики.
 • Кафедра інформатики.
 • Кафедра комп’ютерних наук.
 • Кафедра фізики.

Факультет машинобудування та зварювання

 • Кафедра «Архітектура».
 • Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва.
 • Кафедра металургії і технології зварювального виробництва.
 • Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії.
 • Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні.
 • Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин.
 • Кафедра технології машинобудування.

Факультет транспортних технологій

 • Кафедра автомобільного транспорту.
 • Кафедра технології міжнародних перевезень і логістики.
 • Кафедра транспортних технологій підприємств.
 • Кафедра рухомого складу транспортних систем.

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: [відкрити контакти](068) 157-07-11.

Спеціальності

Освіта/Педагогіка

014.04 Середня освіта. Математика.

 • Середня освіта освітня програма «Математика» (Бакалавр).

Гуманітарні науки

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша російська.

 • Філологія (переклад з російської, польської мов на українську) (Бакалавр).
 • Переклад (російська та польська мови) (Магістр).

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська.

 • Англійська та німецька мови (переклад включно) (Бакалавр).
 • Переклад (англійська та німецька мови) (Магістр).

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка.

 • Економіка підприємства (Бакалавр).
 • Економіка довкілля і природних ресурсів (Магістр).
 • Економіка підприємства (Магістр).

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит (Бакалавр).
 • Облік і аудит (Магістр).

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінанси і кредит (Бакалавр).
 • Фінанси і кредит (Магістр).

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (Бакалавр).
 • Менеджмент (Бакалавр).
 • Менеджмент транспорту та логістики (Бакалавр).
 • Бізнес-адміністрування (Магістр).
 • Логістичний менеджмент (Магістр).
 • Менеджмент організацій і адміністрування (Магістр).
 • Управління проєктами (Магістр).

075 Маркетинг

 • Маркетинг (Бакалавр).
 • Маркетинг (Магістр).
 • IT маркетинг (Магістр).

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр).
 • Інтелектуальна власність (Магістр).
 • Якість, стандартизація та сертифікація (Магістр).

Математика та статистика

113 Прикладна математика

 • Комп’ютерне моделювання (Бакалавр).
 • Комп’ютерне моделювання (Магістр).

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

 • Інформатика (Бакалавр).
 • Комп’ютерні науки (Бакалавр) тільки денна.
 • Інформатика (Магістр).
 • Інформаційні системи та технології (Магістр) тільки денна.
 • Консолідована інформація (Магістр).

Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

 • Прикладна механіка (Бакалавр).
 • Прикладна механіка (Бакалавр).
 • Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (Магістр).
 • Технології машинобудування (Магістр).
 • Технології та устаткування зварювання (Магістр).
 • Комп’ютерний інжиніринг (Магістр).

132 Матеріалознавство

 • Матеріалознавство (Бакалавр).
 • Матеріалознавство (Магістр).
 • Дизайн матеріалів та 3D технології (Магістр) тільки денна.

133 Галузеве машинобудування

 • Галузеве машинобудування (Бакалавр).
 • Інструментальне виробництво (Магістр).
 • Металорізальні верстати та системи (Магістр).
 • Металургійне обладнання (Магістр).
 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Магістр).
 • Нанотехнології в машинобудуванні (Магістр).
 • Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв (Магістр) тільки денна.
 • Обробка металів за спецтехнологіями (Магістр).

136 Металургія

 • Металургія (Бакалавр).
 • Металургія чорних металів (Магістр).
 • Обробка металів тиском (Магістр).

Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Бакалавр).
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Магістр).
 • Електротехнічні системи електроспоживання (Магістр).
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (Магістр).
 • Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту (Магістр).

144 Теплоенергетика

 • Теплоенергетика (Бакалавр).
 • Енергетичний менеджмент (Магістр).
 • Теплоенергетика (Магістр).

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Бакалавр).
 • Автоматизоване управління технологічними процесами (Магістр).
 • Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (Магістр).

Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія.

 • Біомедична інженерія (Бакалавр).

Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища.

 • Технології захисту навколишнього середовища (Бакалавр).

Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

 • Архітектура та містобудування (Бакалавр).

192 Будівництво та цивільна інженерія

 • Будівництво та цивільна інженерія (Бакалавр).
 • Промислове і цивільне будівництво (Магістр).
 • 3D-проектування в будівництві (Магістр) тільки денна.

Соціальна робота

23 Соціальна робота

 • Соціальна робота (Бакалавр).
 • Соціальна робота (Магістр).

Сфера обслуговування

242 Туризм

 • Туризм (Бакалавр).
 • Туризм (Магістр).

Транспорт

275.02 Транспортні технології. На залізничному транспорті

 • Транспортні технології на залізничному транспорті (Бакалавр).
 • Організація перевезень і управління на промисловому транспорті (Магістр).
 • Транспортні системи (Магістр).

275.03 Транспортні технології. На автомобільному транспорті

 • Транспортні технології на автомобільному транспорті (Бакалавр).
 • Організація міжнародних перевезень (Магістр).
 • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (Магістр).
 • Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (Магістр) тільки денна.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](068) 157-07-11 або пишіть на імейл [відкрити контакти][email protected]

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи: 

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](068) 157-07-11

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](068) 157-07-11.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](068) 157-07-11.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: 12 навчальних корпусів, сучасне обладнання, наукова бібліотека, кафе, буфети, медчастина, студ. клуб, санаторій-профілакторій, сучасний спортивний комплекс.

Університет засновано в 1930 році.

Університет має одну з найбільших у регіоні бібліотеку, загальний фонд якої налічує понад 500000 примірників, діють шість читальних залів на 395 посадочних місць, створюється електронний варіант каталогів. Високій якості підготовки спеціалістів сприяє розвиток наукової роботи у ПДТУ. Наукові дослідження проводяться в межах науково-дослідного комплексу, який включає проблемну, галузеву і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах.

Діють також центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Напрямки наукових досліджень сформовані, виходячи з профілю підготовки спеціалістів, а також актуальності, новизни, наукової цінності і практичної корисності виконання досліджень. Тематика науково-дослідних робіт визначається державними науково-технічними програмами, програмами і планами Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, замовленнями та потребами промислових підприємств.

Значна частина досліджень проводиться з основних напрямків розвитку науки і техніки, затверджених Верховною Радою України, серед яких охорона навколишнього середовища, екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології, нові речовини і матеріали. В останні роки розширюються обсяги досліджень з прикладної еконо¬міки, економічної теорії, екології, соціології.

Річний обсяг науково-дослідних робіт складає близько 2 млн. грн. В університеті успішно діє низка наукових шкіл, розробки яких мають широке визнання в Україні і за її межами. Це школи гідро- та газодинаміки, тепло- та масообміну в металургійних агрегатах; теорії прокатного виробництва; ефективності та якості електропостачання промислових підприємств; відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і агрегатів; аналізу процесів фільтрації газу у шарі доменної шихти; удосконалення пристроїв конусного та безконусного завантаження доменних печей; створення високомоментних приводів з хвильовими зубчастими передачами, призначених для оснащення важких металургійних агрегатів; зварювання та споріднених технологій, створення матеріалів нового покоління, які самоорганізовуються.

Систематично представники ПДТУ беруть участь у міжнародних конференціях - Аристотелівські читання (м. Маріуполь, Україна), молодих вчених в м. Зелена Гура (Польща), у симпозіумі "Схід-Захід" (м. Вюрц¬бург, Німеччина), "Логістика Приазов'я" (м. Мишкольц - м. Маріуполь). Традиційною стала міжнародна науково-практична конференція з проблем якості електроенергії, яка проводиться кожні два роки в одній із держав-партнерів, де організаторами поряд з ВНЗ Польщі, Німеччини та Угорщини є наш університет.

Слід відзначити, що в галузі якості електричного струму наш університет визнаний у науковому світі лідером, і наукові конференції визначаються в усьому світі як кращі в цій галузі. У перспективі розвитку міжнародних зв'язків ПДТУ - участь в програмах співробітництва в галузі науки та освіти. Ведеться робота з навчальними закладами Німеччини, Англії, Італії з підготовки заявок на участь у проектах в рамках програм "Tempus-ТACIS".

Серед випускників ПДТУ багато відомих керівників великих промислових підприємств нашого міста й України, народні депутати різних рівнів, у тому числі і Верховної Ради України. Тисячі випускників ПДТУ обіймають керівні посади на промислових підприємствах міста і регіону, сотні захистили докторські і кандидатські дисертації. За значні успіхи, досягнуті в області освіти і науки, ПДТУ неодноразово нагороджувався і був відзначений на багатьох виставках.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі