Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

4624
студенти
508
викладачів
335
кандидатів
наук
45
професорів
і докторів наук

Освітні програми 621

Фільтри

011 Освітні, педагогічні науки

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Педагогічний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (15.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: бюджет — 3, контракт — 7.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Педагогічний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (01.10.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 11 — 22 вересня.
 • Місця: контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Педагогічний факультет.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (15.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 10.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Педагогічний факультет.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (01.10.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 11 — 22 вересня.
 • Місця: контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

012 Дошкільна освіта

 • Спеціальність «Дошкільна освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Педагогічний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (15.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: бюджет — 23, контракт — 7.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Педагогічний факультет

 • 012.Дошкільна освіта.
 • 013.Початкова освіта.
 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура).
 • 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 Фізична культура і спорт.

Психолого-природничий факультет

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014.06 Середня освіта (Хімія).
 • 014.07 Середня освіта (Географія).
 • 053 Психологія.
 • 053 Психологія (Практична психологія).
 • 091 Біологія.
 • 101 Екологія.
 • 231 Соціальна робота.
 • 232 Соціальне забезпечення.
 • 227 Терапія та реабілітація.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 • 014.03 Середня освіта (Історія).
 • 032 Історія та археологія.
 • 052 Політологія.
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Філологічний факультет 

 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
 • 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014.023 Середня освіта (Французька мова і література).
 • 035.01 Філологія (Українська мова та література).
 • 035.41 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).
 • 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша –німецька).
 • 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька).

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

 • 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія).
 • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність).
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія).
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика).
 • 073 Менеджмент.
 • 104 Фізика та астрономія.
 • 281 Публічне управління та адміністрування.

Факультет математики та інформатики

 • 014.04 Середня освіта (Математика).
 • 014 .09 Середня освіта (Інформатика).
 • 015.39 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).
 • 113 Прикладна математика.
 • 121 Інженерія програмного забезпечення.
 • 122 Комп’ютерні науки.
 • 123 Комп’ютерна інженерія.

Художньо-педагогічний факультет

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 Хореографія.
 • 026 Сценічне мистецтво.
 • 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство.
 • 034 Культурологія.
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Інститут мистецтв

 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).
 • 025 Музичне мистецтво.

Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](098) 475-67-22. http://www.rshu.edu.ua/pryimalna-komisiia

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](098) 475-67-22, [відкрити контакти](0362) 26-48-69[відкрити контакти](0362) 62-35-87.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](098) 475-67-22, [відкрити контакти](0362) 26-48-69[відкрити контакти](0362) 62-35-87.

Про ЗВО/ВНЗ

94 місце в рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200» за 2022 рік

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) багатопрофільний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців з педагогічних, природничих, культурно-мистецьких, економічних спеціальностей. Історія РДГУ розпочинається з відкриття Ровенського вчительського інституту в 1940 р., Ровенського інституту культури в 1979 р. та їх об’єднання в 1998 р. у Рівненський державний гуманітарний університет, що дає закладу змогу поєднати багаторічний досвід з інноваційним потенціалом сучасних технологій навчання студентів.

Освітній процес забезпечують 7 факультетів (педагогічний; психолого-природничий; історії, політології та міжнародних відносин; філологічний; математики та інформатики; документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики; художньо-педагогічний), інститут мистецтв, інститут психології та педагогіки, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти.  До структури університету входять Сарненський педагогічний фаховий коледж, Дубенський педагогічний фаховий коледж, Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв, Рівненський музичний фаховий коледж.

Освітньо-наукову діяльність здійснюють 45 докторів наук та професорів, 335 кандидатів наук, доцентів, серед яких 34 заслужені працівники у галузі освіти,  культури, мистецтва, науки і техніки, фізичної культури і спорту.

В університеті діють наукові школи, спрямовані  на розв’язання актуальних проблем науки і практики, видаються наукові фахові видання (у тому числі такі, щоіндексуються у міжнародній наукометричній базі «IndexCopernicus») з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей науки.

Потужним інформаційним та просвітницьким центром РДГУ є наукова бібліотека з більш ніж півмільйонним фондом друкованих видань та колекцією стародруків, яка активно впроваджує новітні інформаційні технології обслуговування читачів.  

З метою забезпечення належного рівня професійної підготовки майбутніх фахівців: утворені консалтингові центри, науково-дослідницькі лабораторії; реалізуються сертифікатні програми; зміцнюються міжнародні зв’язки з європейськими закладами освіти; реалізується програма академічних обмінів «Еразмус+».    

До послуг студентів 4 навчальні корпуси, 5 гуртожитків, кафе, спортивна та тренажерна зали, актові зали, хореографічні класи, медичні пункти. Студенти мають змогу виявити активність  через участь у самоврядуванні, наукових гуртках, клубах за інтересами, благодійних та волонтерських організаціях, спортивних секціях, професійних спортивних командах.


Відгуки

390
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчалася на педфаці, закінчила бакалаврат та магістратуру, це 5,5 років. Майже 2 роки з них - це локдауни, карантини, тому мені не вистачило студентського життя (веселих, цікавих заходів). Тут багато сварять РДГУ, але мені є за що його похвалити. Деканат педфаку - ми завжди знали коли в нас і де, які пари, екзамени, канікули і тд, завжди раді допомогти - тільки заходь. Я знаю, що на деяких факультетах цим грішать, тому тішуся цьому. На 02 кафедрі педагогіки все було завжди чітко, матеріал "по поличкам", без води, як я люблю, дійсно знавці своєї справи. На 03 кафедрі методик викладання багато давали творчих завдань, проектів, створювали на парах умови, щоб ми могли тренуватися проводити уроки, не чекаючи практики у школах. Дякую Сяській Н, Байло Ю (англ.м. та методика), вимогливі, багато чому у них навчилася. Сподобався курс СІТН, тепер легко освоюю потрібні мені платформи. Порадувало, що на поверсі підрехтували аудиторії, з'явилися нові меблі, стенди, вікна. Харабів ніколи не вимагали

,

Вуз з історією

,

Вчуся на першому курсі. Навчаають просто ужас, у викладачів рівень знань ппросто нуль.Індексацію за навчання на 2023 рік нарахували захмарну суму( 26.6) , коли інші вищі вузи відмінили у військовий час. Вже не знають як здерти з людей ні бога в серці а совість взагалі втратили. Дуже шкодую що вибрала цей вуз. Після першлго курсу вирішила перейти в інший . Одне розчарування... А в бухгалтерії саме хамство, добитися правди просто не можливо , платимо кошти а постійно пишуть що є боги. Тікайте подалі від цього вузу.

,

За 4 роки не був ніразу на перездачі. Закінчив історичний факультет. Чому оцінка 4, а не 5? Тому, що на перших курсах мав викладачів, що в упор не бачили розум інших людей в групі і ставили 5 тільки улюбленцям окремим всі інші 4. Проте оці коментарі, що не можливо здати і тп. Це все просто ниття лінивих дуп, тому, що з моєї групи всі люди з нескладним екзаменом не були на тих парах взагалі, бо навіть над тупими як пробками студентами зжалювались і ставили 3 хоча тут це мінус більше чим плюс не дай Боже вони підуть вчити дітей за професією. Тому вступникам раджу не читати коментарі оці про перездачі і хабарі, ніодного хабаря не дав, а просто вчився і ніодної перездачі не мав 2 роки був на підвищеній стипендії при тому, що не присвячував науці весь вільний час

,

Вчився на історичному 4 роки. Вчився не гірше інших. Захистив бакалаврську, але не поступив на 5 курс через одну людину, який завалив внаглу мене. Хоч помню його пари, з нього такий історик, як з мене балярина, хоча вже тоді років з двадцять як був пенсіонером. Пішов в мегу, там закінчив 5 курс. Й тоді дуже жалів, що не навчався там з першого курсу. Читаю останні відгуки й бачу, що зараз й там видно не все добре, хоча тоді було непогано. Принаймі там не було такого хабарництва й поганого відношення як в рдгу


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Рівному, а також коледжі в Рівному, курси в Рівному, репетитори в Рівному, робота в Рівному