Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

7131
студент
522
викладачі
309
кандидатів
наук
165
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

 • Прикладна математика
 • Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)
 • Комп`ютерні науки
 • Комп’ютерна інженерія
 • Інформаційні системи та технології
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та штучний інтелект)
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Професійна освіта (Цифрові технології)

Інститут агроекології та землеустрою

 • Екологія
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Геодезія та землеустрій
 • Агрономія
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм

Інститут будівництва та архітектури

 • Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології, біороботехніка та біоенергетика)
 • Архітектура та містобудування
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Цивільна безпека (Охорона праці)

Інститут водного господарства та природооблаштування

 • Науки про Землю (Геологія)
 • Науки про Землю (Гідрологія)
 • Географія (Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами)
 • Теплоенергетика
 • Гідроенергетика
 • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Інститут економіки та менеджменту

 • Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)
 • Середня освіта (Історія)
 • Культурологія (Креативна та цифрова культура)
 • Культурологія (Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації)
 • Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)
 • Психологія
 • Журналістика
 • Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)
 • Публічне управління та адміністрування

Механічний інститут

 • Галузеве машинобудування (Комп'ютерне конструювання мехатронних систем)
 • Галузеве машинобудування (Створення та експлуатація машин та обладнання)
 • Гірництво
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Агроінженерія

Інститут права

 •  Право

Інститут охорони здоров'я

 • Фізична культура і спорт
 • фізична культура і спорт (фізкультурно-спортивна реабілітація)
 • фізична терапія, ерготерапія 

Надслучанський інстититут

 • Гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін
 • Лісівництва

Інститут післядипломної освіти

Станом на 01.01.2023 р. людські ресурси:

 • 10255 – загальна кількість студентів (включаючи коледжі)
 • 7131 – студенти НУВГП
 • 522 – викладачі
 • 309 – кандидати наук
 • 85 – професори
 • 80 – доктори наук
 • 255 – доценти

Абітурієнтам

Приймальна комісія  - 729 каб,  [відкрити контакти](0362) 63-32-22, [відкрити контакти][email protected]

Підготовче відділення  -  147 каб., [відкрити контакти](0362) 63-31-38, [відкрити контакти][email protected]

Підготовче відділення для іноземних громадян  -  222 каб., [відкрити контакти](0362) 63-34-45, 

[відкрити контакти][email protected]

Абітурієнтам

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
     4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ:

 • 08-23 серпня (денна форма)
 • 16-23 вересня (заочна форма)

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0362) 63-32-09.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0362) 63-32-09.

Про ЗВО/ВНЗ

До складу університету входить 9 навчально-наукових інститутів та Інститут післядипломної освіти.

П'ять коледжів:

 • Рівненський автотранспортний коледж.
 • Рівненський Економіко-технологічний коледж.
 • Технічний коледж.
 • Березнівський лісотехнічний коледж.
 • Костопільський будівельно-технологічний коледж. 

Навчання студентів проводиться в 10 навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, оснащених сучасною аудіовізуальною апаратурою, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням. В університеті діє 15 науково-дослідних лабораторій, серед яких є унікальні: гідравліки, гідротехніки, меліорації і ґрунтознавства, установки водоподачі, водопідготовки та водоочистки тощо.

Функціонує кафедра військової підготовки, де ведеться підготовка офіцерів запасу для Збройних сил України. З 2013 року тут навчаються і дівчата. Викладачі офіцери, які мають досвід бойових дій в різних куточках світу, у т.ч. учасники АТО.
Освітньо-наукову діяльність в університеті проводять 668 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 54 доктори наук, 53 професори та 366 кандидатів наук, 277 доцентів, 26 заслужені працівники освіти України, заслужені діячі науки і техніки, заслужені винахідники України, заслужений архітектор та заслужений економіст України, 36 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України та зарубіжних країн, три лауреати Державної премії України у галузі архітектури, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Науково-педагогічні кадри навчаються в  аспірантурі та докторантурі. Підготовка в аспірантурі проводиться за 27 науковими спеціальностями, в докторантурі за 5 спеціальностями. У 2016 році отримано ліцензію на освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні за 7 спеціальностями.

В університеті працює 6 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 11 спеціальностями, в тому числі рада із захисту докторських дисертацій та правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій  за 3 спецільностями та 5 із захисту кандидатських дисертацій.

Підготовка фахівців, у тому числі іноземних громадян, проводиться в університеті за 45 освітніми програмами бакалавра та 55 освітніми програмами магістра. Повний перелік освітніх програм можна знайти у каталозі освітніх програм на сайті НУВГП

Тут здійснюється рівневе вивчення іноземної мови А1-С2. Діє Центр незалежногооцінювання студентів.11дисциплін впродовж навчання студент обирає самостійно.

В НУВГП діє Відкритий шкільний університет форма навчання для дітей із заохоченням до дослідження та пізнання навколишнього світу.

НУВГП це сучасні сервіси: безлімітний Google-диск, власний інтернет-магазин «Комора», електронний розклад,електронний деканат, цифровий репозиторій, електронний документообіг, Вікіситет, мобільний додаток «Мій НУВГП», електронний журнал, віртуальне студмістечко, система антиплагіату UNICHECK, навчальна платформа Moodle.


Відгуки

178
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Шановні колеги! Закінчив інститут у1990 році. Жодного дня не був без роботи. Працював і за кордоном. Жодного разу не пошкодував про свій вибір. НЕ буває лишніх наук чи предметів. Все рано чи пізно знадобиться у житті і порою ви навіть самі цього не помітите. Головне бажання знати і вміти застосовувати свої знання.

,

Користувач з ніком Колишній Студент красава - дуже детально😜, респект, видно, що людина вчилася тут. Прочитайте всі 7 частин. Доповню своїм досвідом Поступив на державне місце в НУВГП на ІТ-галузь. Стався забавний розкид: в якісь групі буде 5 людей, в другій 10, а в іншій 25 студентів. На практиці група з 5 людей буде отшельніками, на парі буде 2-3 студента, в гіршому випадку ти один з викладачем, 90 хв. Cool! ❓Чому так❓ Тому що 90% модульних електронних тестів (це такі екзамени кожну чверть) ми пишемо нечесно - старші студенти і навіть самі викладачі безкоштовно сливають нам відповіді які співпадають на 70-80%, а то і 100% 🤗. НУВГП, це ніби та сама школа - знову ціла купа лишніх предметів, майбутніх програмістів запрягають історією, екологією, фізикою, вищою математикою. А по факту треба лише англійська мова і хоча б 2 мови програмування Коли я поступав, 1 курс коштував 26 тис. грн 😲. Краще би держава дала ці гроші просто студентам, купили би собі ноутбуки та якісь онлайн курси.

,

Привіт тим хто читає) Дивлюсь деякі відгуки і взагалі здається, що пишуть не про НУВГП. Навчалась на кафедрі «Трудових ресурсів та підприємництва», спеціальність «Управління персоналом» і ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір. За весь період навчання не платила нічого!!! Викладачі супер, молоді, прогресивні, вимогливі. Ті, які роблять все можливе, щоб ти отримав цінні знання, а в майбутньому класне місце роботи. Предмети, можливо, і стандартні, але коли тебе зацікавлюють виходити за рамки програми, робити якісь дослідження, аналізувати чи моніторити тенденції - це хочеться робити! Всі матеріали для навчання: методички, необхідні книжки, роздатковий матеріал - є у електронному варіанті. Навчатись не легко, але дуже цікаво. Особлива подяка Міщук Галині Юріївні, Юрчик Галині Миколаївні, Мазур Наталії Олексіївні та Самолюк Наталії Миколаївні! Ви супер! ❤️

,

Не витрачайте час. Закінчив з червоним дипломом, але знань - 0. Все купляється. НЕ раджу

,

Ч7. А ще ваш диплом, ваші зусилля, старання нівелюються людьми, котрі нічого не вчили, провалились на захисті, проте отримали диплом. Абітурієнти, зараз для вас відкрилось чимало можливостей у Польщі та інших країнах. Оберіть правильний вектор, там буде набагато важче, проте результат буде того вартий. Маю знайомих програмістів, котрі навчаються в іноземних закладах, тому знаю, про що кажу. Не витрачайте час дарма, щоб потім перевчатись у справді вищому навчальному закладі. Диплом НУВГП нічого не вартує. Його не сприймають серйозно. Та і вас водний не сприймає серйозно, ставлення та висловлювання вищих посадових осіб про студентів викликає обурення.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Рівному, а також коледжі в Рівному, курси в Рівному, репетитори в Рівному, робота в Рівному