Західноукраїнський національний університет

Західноукраїнський національний університет


 • Тернопіль · вул. Львівська, 11, 46009
 • (035) 251-75-75
  (035) 251-75-78
  (035) 251-75-63
 • pressa@wunu.edu.ua
 • денна, заочна, екстернат, дистанційна
 • бакалавр, магістр, молодший бакалавр, доктор філософії/доктор мистецтва
 • ЗВО (вуз) заснований у 1966 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом державного зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

13046
студентів
613
викладачів
499
кандидатів
наук
114
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Соціально-гуманітарний факультет:

 • Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності.
 • Кафедра освітології і педагогіки.
 • Кафедра психології та соціальної роботи.

Факультет економіки та управління:

 • Кафедра економіки та економічної теорії.
 • Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу.
 • Кафедра підприємництва і торгівлі.
 • Кафедра маркетингу.

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій:

 • Кафедра економічної кібернетики та інформатики.
 • Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління.
 • Кафедра комп'ютерних наук.
 • Кафедра комп'ютерної інженерії.
 • Кафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем.
 • Кафедра кібербезпеки.
 • Кафедра прикладної математики.

Факультет фінансів та обліку:

 • Кафедра банківського бізнесу.
 • Кафедра фінансового контролю та аудиту.
 • Кафедра обліку і оподаткування.
 • Кафедра податків та фіскальної політики.
 • Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія.
 • Кафедра фінансового менеджменту та страхування.

Юридичний факультет:

 • Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.
 • Кафедра кримінального права та процесу.
 • Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності.
 • Кафедра міжнародного права та міграційної політики.
 • Кафедра теорії та історії держави і права.
 • Кафедра цивільного права і процесу.

Навчально-наукові інститути

Вінницький навчально-науковий інститут економіки:

 • Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ.
 • Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ.
 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ.

Єреванський навчально-науковий інститут ЗУНУ.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту:

 • Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ.
 • Кафедра управління та адміністрування ІФННІМ.

Навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури:

 • Кафедра екології та охорони здоров’я.
 • Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування.
 • Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу.
 • Кафедра фізичної реабілітації і спорту.
 • Кафедра транспорту і логістики.
 • Кафедра агробіотехнологій.

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій:

 • Центр заочного та дистанційного навчання.
 • Відділ підвищення кваліфікації навчання впродовж життя.
 • Навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов.
 • Тернопільська бізнес-школа.

Навчально-науковий інститут комунікацій:

 • Школа перемовин.
 • Школа міжнародних комунікацій.
 • Школа професійного розвитку «АКМЕ».
 • Школа стресостійкості.
 • Психологічна служба.

Навчально-науковий інститут публічного управління.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина:

 • Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу.
 • Кафедра міжнародної економіки.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин.
 • Кафедра міжнародних відносин та дипломатії.
 • Кафедра філософії та політології.
 • Англомовна програма з міжнародної економіки.
 • Українсько-нідерландська факультет-програма.
 • Українсько-німецька факультет-програма.
 • Європейсько-американська програма з комп’ютерних наук та управління проектами.
 • Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес-адміністрування».
 • Українсько-польська програма.

Інститут креативних студій.

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту:

 • Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ.

Хмельницький навчально-науковий інститут.

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу:

 • Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ.

Закарпатський навчально-науковий інститут.

Абітурієнтам

Для отримання детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70, або писати на e-mail: [відкрити контакти]pk@wunu.edu.ua

Перелік документів для вступу на освітній ступінь бакалавра в 2022 році:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами та цими Правилами випадках);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • чотири конверти з марками;
 • медичну довідку встановленого зразка (при вступі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»; 262 «Правоохоронна діяльність»);
 • копію закордонного паспорта/проїзного документа дитини — за наявності.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70.

Про ЗВО (вуз)

Телефони:

Електронна пошта:

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) — заклад вищої освіти України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі. Університет здійснює підготовку студентів на всіх рівнях вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр). ЗУНУ є підписантом Великої хартії університетів та членом Асоціації європейських університетів.

Університет у рейтингах. У 2021 році Західноукраїнський національний університет посів 19 місце серед двохсот університетів України у рейтингу закладів вищої освіти «Топ 200 Україна» та 32 місце серед 242 закладів вищої освіти у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України.

За результатами оцінки якості наукової діяльності університетів світу, що формується на основі аналізу цитованості вчених базою Google Scholar, здійсненого Webometrics, ЗУНУ у п'ятірці лідерів серед українських закладів вищої освіти. У вебометричному рейтингу університетів світу Webometrics Ranking Web of Universities (Edition 2021.2.1) університет посідає 20-те місце серед 314 українських закладів вищої освіти, у міжнародному рейтингу uniRank — 15 місце.

Освітній процес. Освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові та наукові програми підготовки факультетів та інститутів університету спрямовані на здобуття особами, що навчаються, ступеня вищої освіти «Фаховий молодший бакалавр»; (11 спеціальностей),
«Молодший бакалавр»; (2 спеціальності), «Бакалавр»; (36 спеціальностей), «Магістр»; (29 спеціальностей), доктор філософії (20 спеціальностей).

Професіоналізм. Навчальний процес забезпечує 640 науково-педагогічних працівників, у тому числі 45 осіб — зовнішні сумісники і погодинники, висококваліфіковані практики. Високий рівень професіоналізму фахівців університету підтверджений державними і відомчими відзнаками. В класичному університеті Тернополя працюють: заслужених працівників освіти України — 18 чол.; заслужених діячів науки і техніки України — 7 чол.; заслужених винахідників України — 3 чол.; заслужених економістів України — 4 чол.; заслужений будівельник України — 1 чол.; заслужений працівник промисловості України — 1 чол.; заслужений тренер України — 1 чол.; заслужених юристів України — 3 чол.; заслужений лікар України — 1 чол.; заслужених працівників культури України — 3 чол.; «Відмінників освіти України» — 10 чол.

Понад 10% науково-педагогічного персоналу є академіками (48 чол.) та членами-кореспондентами (17 чол.) академій.

З-поміж науково-педагогічних працівників науковий ступінь доктора наук мають 126 осіб, кандидата наук — 496 осіб, учене звання професора — 90 осіб, доцента — 365 особа. У закладі вищої освіти 27 кафедр із 43 очолюють доктори наук, професори; 16 кафедр — кандидати наук, доценти.

Сучасність. Надання якісних освітніх послуг, будівництво комфортабельних гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття залу єдиноборств, спорткомплексу «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази дають можливість молоді реалізувати себе.

Візитною карткою закладу вищої освіти є бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.

Центр підготовки офіцерів запасу. На базі Західноукраїнського національного університету працює Центр підготовки офіцерів запасу, який здійснює військову підготовку за програмою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Юнаки та дівчата отримують звання «молодший лейтенант» запасу, навчаючись в університеті. 

Міжнародна співпраця. Основу міжнародної співпраці Західноукраїнського національного університету складають 132 договорів про міжнародну співпрацю з іноземними університетами-партнерами з 33 зарубіжних держав, з яких заклади вищої освіти з країн Європи, а також партнери із США, Канади, Китаю, Казахстану, Таджикистану, Марокко та Еквадору.

Одним із найбільших міжнародних проєктів в університеті є проєкт «Норвегія-Україна» із професійної та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей. У рамках цієї міжнародної ініціативи здійснюється професійна перепідготовка слухачів за спеціальністю «Підприємництво», а також реалізується система заходів соціально-психологічної адаптації, сприяння у працевлаштуванні та відкритті власної справи. 

Культура. Заклад вищої освіти відомий на теренах України не лише високим освітнім рейтингом та членством у багатьох міжнародних організаціях, а й славиться своїми творчими колективами.

Спорт. Спорт є однією з найвагоміших складових у вихованні молоді.
Студенти університету мають змогу займатись у 12 спортивних секціях, серед яких: легка атлетика, футбол, аеробіка, настільний теніс, волейбол, самбо, дзюдо, бокс, регбі, гандбол, баскетбол та шахи. До спортивно-матеріальної бази університету належать три
спортивних зали, три спортивних майданчики, зал дзюдо і самбо, зал боксу, зал настільного тенісу, шаховий клуб, зал аеробіки, зал атлетичної гімнастики та спортивний комплекс.

Ваш успіх — наша ціль! Приєднуйтесь до університетської родини ЗУНУ!


Відгуки176

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Прочитала відгуки і просто не можу пройти далі. За 4 роки навчання ніхто ніколи не вимагав гроші, якщо ти хочеш вчитися то ти вчишся і здаєш все сам, якщо ні то дійсно десь можна вирішити питання по-іншому. Викладачі як і будь-де, бувають різні люди з різними характерами, все можна пройти, головне комунікація і старання. Хто хоче навчатися - раджу даний університет

,

Майбутнього після ТНЕУ немає. Ви деградуєтне а не навчаєтесь. Викладачі родичі диканів, Диваків та інших родичів. Вчуть читаючи книги вголос. Корупція зашкалює. Спортсмени та родичі йдуть в магістратуру. Бережіть своїх дітей від ТНЕУ. Жіночий сексизм та ненависть до чоловіків. Ви потратите гроші а ваших дітей там не будуть навчати.

,

не погоджуюсь з негативними коментарями. Хто хоче вчитись-той вчиться. Хто не хоче-пише що все за гроші. Університет класний,і навчають тут потужно. Було б бажання вчитись.

,

не рекомендую. За красивою картинкою ховається некомпетентність викладачів, жахлива подача інформації., корупція. За 4 роки навчання на юридичному факультеті, жодного разу ніхто не показав, як складати позови, договори... Викладачі неокмпетентні , деякі взагалі без юридичної освіти. Говорять лише теорію, ніякої практики. Університет займається лише крутою саморекламою в інтернеті. Звичайно, тут є круті можливості, але здебільшого вони лише для тих, хто вміє гарно "підлизатись"

,

Передовсім хочу застерегти туди йти. По своєму досвіду знаю що це хабарницький ниций університет. Тут все по знайомствах і без них ви не будете магістром. Також тут страшний сексизм. З вигляду помітно що тут головним є чоловік але насправжі тут лише жінки правлять. Тут рішається все коштами і знайомими. Не йдіть сюди вчитися бо тут не вчуть. Зі свого досвіду знаю що я вивчив з книжок те і знаю. Тут при викладанні ляють тільки водичку яка не допоможе при працевлаштуванні. Я ще так скажу навпаки якщо ви вкажете цей навчальний заклад в резюме вас обісруть.

,

Це просто жах а не університет, розуміння до студентів його просто немає, всіх нормальних університетах можна державні екзамени здавати дистанційно а лише в одном у тнеу неможна навіть коли є причина ти їм говориш а їх це нехвилює правельно бо вони тільки гроші хочуть шоб платили!!!Якби знала ніколи в житті б непоступила в цей університет!!!

,

Вчусь в теперішньому зуну, це діра ще та АБСОЛЮТНО ВСЕ ЗА ГРОШІ хоч і не вимагають але є люди які взагалі не знають де коледж знаходиться ні разу ні на кр ні на просто парах не був але має степендію, я який день і ніч вчився пахав в прямому сенсі цього слова не маю степендії якщо ви не розраховуєте на степендію можете йти але якщо хочете щов ваші зусилля цінили будь ласка не поступайте Вибачте за помилки в тексті бо пишу в відчаї в в надії що хтось через мої слова не поступить і збереже свої нерви і нерви батьків

,

Крутий універ: матеріальна база - потужна, викладачі - розумні та приємні , знання з бажанням вчитися - грунтовні.Рекомендую!!!

,

Ех, ТНЕУ вже перетворилось на ЗНУ.

,

Вчуся на юридичному - все супер! Викладачі круті, молодіжні. Студенти іздять закордон! Ставлять бали нормальні. Раджу! Тут тобі підуть назустріч і допоможуть!

,

Не шкодую ,що вступила у цей ВНЗ, ННІМЕВ найкращий , провчившись на 1 курсі на відмінно не заплатила жодного хабаря , платять тільки ті хто не хоче навчатись , а отримати лише бумажку для мами. Директорка ННІМЕВ Іващук Ірина Олегівна дуже привітна з студентами , допомагає всім у вирішені питань. Рекомендую ТНЕУ і ННІМЕВ.

,

Університет чудовий. Я вчуся на 1-му курсі. Чудовий колектив і вже хороший рівень освіти. Дивуюсь з деяких коменті. Я не зплатив жодної гривні за оцінки. Є деякі викладачі, які очно пояснюють жахливо, але переконався, що дистанційно нормально. Так само з деякими, що занижують на практичних, а дистанціно пнормально. Раджу їм використовувати такі методи й очно. Єдине, що викладач зі сучасних інформаційних технологій поводиться зі студентами по-хамськи, особливо дистанційно. Рекомендую поступати в цей університет, але до нього не попадати.

,

Господи, если вы думаете поступать сюда или нет, НЕ ПОСТУПАЙТЕ В ТНЕУ!!!

,

Дуже задоволена , що навчаюся саме тут , особливо що обрала ФЕУ . Дуже дружній факультет , хороші викладачі . Вступайте в цей ВУЗ і не пожалієте .

,

Малята, то є бурса,а не вуз. В мій час (2000-і) ходила поговірка: тих (викладачів) кого не можна купити - немає. На що в один час було зауваження - а Збожна(одна принципова "бухгалтерка" з обліку)? Але потім і до неї знайшли ключик. Всіх інших можна було купити чуть чи не за бараболю/жолуді. Брали всі і все що можна - гроші, пляшки, гриби... Деякі студенти відробляли натурою.. ні ні, ніяких збочень - як безплатна робоча сила на дачах "прохфесури". Добре що зараз є оте ЗНО і кращі студенти можуть вибрати кращі вузи. Та й інформації є достатньо. Народ по ходу розібрався з іменами. Дивують ниньки ті поодинокі диваки, у яких достатньо балів на пристойні виші, але вони вступають на ... контракт у цей сарай.

,

Мій син закінчив ТНЕУ. Про вимагання грошей не мали поняття протягом усього періоду навчання. Викладачі заслуговують на найвищу оцінку, знання дають грунтовні і такі, що відповідають вимогам часу. Багато викладачів знають іноземні мови і начитують термінологію іноземною мовою. Матеріальна база на високому рівні, програми за обміном студентів реально діють. Серед негативних моментів - деканат, який працює за принципом "що б не робити, аби нічого не робити", але декан завжди допомагав вирішити всі питання абсолютно безкорисно. Правда, якби я була на його місці, звільнила б з роботи пару працівників і не витрачала б на них свій час.

,

Моя оцінка, як роботодавця, негативна. Знання застарілі як і викладачі. Студенти все здають за гроші, тому що вчити старе не має змісту. Тут з життя вам і розкажу як воно є. Час від часу на фірму, де я проводжу співбесіду, приходять випускники ТНЕУ, чи ТНТУ і просяться на роботу в бухгалтерію чи хоч якусь. Так от на співбесіді задаю питання: "Чим відрізняється актив від пасиву?" Це хлопцям. За багато років я чув всяке. Одні червоніли і давилися словами, інші пробували пояснити, ще одні казали що для роботи цього знати не потрібно, хтось посміхався і казав що йому стидно таке говорити.... но цього року відповідь перевершила всі сподівання: "якщо це вплине на мою зарплату то я можу і так і так." Тому питання до викладачів, що ви там в університетах розказуєте студентам замість Бухгалтерського балансу!!!

,

В той час коли космічні кораблі крейсують просторами космосу, а марсохід Curiosity бере проби ґрунту, Тернопільський національний економічний університет є останнім оплотом української освіти і науки, техніки та технологій, демонструючи сталий розвиток, інноваторство та впровдаження европейських реформ освіти. Бог створював Землю шість днів - сьомий день він присвятив Тернопільському національному економічному університету. Так само як увесь світ тримається на трьох китах, черепахах та слонах, ТНЕУ тримає склепіння наукових звитяг, поступів та звершень! У променях слави величних наукових звершень мають честь купатися студенти, викладачі та сивочолі професори величної alma mater, тернопільського кембриджу, галицького оксфорду та західно-українського гарварду. І це все не зважаючи на геополітичні конфлікти на теренах нашої неньки України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Тернопільському національному економічному університету!

,

Здавали іспит тут на юридичному факультеті,форма навчання - заочна, не місцеві,все було непогано, вчлись-здавали, як для заочної форми досить непогано все йшло,навіть були налаштування вступити на магістратуру,до держ.іспиту, такого відношеннядо себе ніколи не знала, за плечма червоний диплом коледжу, ідеальна залікова книжка,була на всіх парах,доки не приїхала здати іспит у "Файному місті Тернопіль"=)

,

Провчився на юридичному факультеті 4 роки, на магістратуру за результатами зно поступив у Київ і зовсім не жалію. Звичайно були добро і не дуже моменти, однак хамство і непрофесіоналізм деяких викладачів просто вбивав....Ну скажіть, як можна було поставити деканом ЮФ колишнього прокурора хабарника - Банаха...... Є багато викладачів, яким хочеться щиро подякувати, але такі кадри як Калаур, який не допускав до екзамену за джинси просто бісять..... Тому якщо у вас є можливість зразу поступити у більш рейтинговий вуз (навіть Чернівці, Львів, Одеса), то не марнуйте 4 років свого життя...

,

ТНЕУ - для мене один із найкращих університетів: багато позитивних спогадів! Все, що Ви пишете про хабарництво - це нісенітниця, бо хто справді прийшов здобувати знання, а не протирати штани і, вибачте, "гуляти" ночами по клубах, той немає проблем, а відповідно не думає якби ж то і кому б заплатити, а потім жалітися який поганий універ. P.S. Батьки, які відправили своїх дітей вчитися - цікавтесь їх відвідуванням занять та успішністю не тільки у них самих але і у куратора та можливо навіть в Деканаті факультету для того щоб усе було об'єктивно.

,

Найкращий і найулюбленіший університет. З любов'ю згадую роки коли вчився тут.

,

У мене опускаються руки. Що робити? Я на першому курсі на платному і платна моя спеціальність у всіх сенсах цього слова. Викладачі просто не хочуть ставити вищу оцінку вчиш ти чи не вчиш ну як так. Вирішила раз вивчити, все що потрібно розказала, всеодно 3. Якщо так дальше буде напевно заберу документи. Краще діяти ніж потім шкодувати вже життя. Доречі підтримую попереднього автора коментаря ,,справді краще вже закордон,, Так і втратимо нашу Україну з такою освітою та політикою.

,

Куди дивиться керівництво ТНЕУ.?!!!Викладачі валять( чи вчиш чи не вчиш).Мене вже все дістало!!! І це тільки перший курс.Нема ніякого бажання тут навчатисьТим більше на платному.За що платити ?!!! Знань ніяких не дають та ще й шкода їм навіть мінімально необхідні бали поставити платнику.Як не здам сесїї своїми силами - нічого не збираюсь платити.Заберу документи і- закордон.Отам і зароблю на відкриття власної справи і ніякий диплом не потрібен.

,

Хто хоче провести незабутні студентські дні цей універ саме для вас. Молодь, яка хоче отримати грунтовні знання - краще, як то кажуть, "сім раз відміряти, один раз відрізати" перш, ніж подати сюди документи. ( Факультет обліку і аудиту) Є викладачі, які справді намагаються донести якісь знання, є такі, яким діла до вас нема... Є такі, що об'єктивно оцінюють знання, а є такі вчиш - 3, не вчиш - 3!!! Щоб дізнатись оцінку, треба бігати по всьому університету, але ніхто не скаже... Про хабарництво ніхто не говорить, але воно є. Будучи на 1 курсі, я і уявити не могла наскільки ситуація критична. Я просто шокована деградацію молоді тут, немає ніякого стимулу до навчання навіть ті самі 25% стипендіатів від кількості державників нічого не вирішують, тому що на твоє місце можуть поставити якогось платника, в якого є зв'язки з деканатом. Можливо хтось не згідний зі мною, але це моя особиста думка наразі, можливо щось зміниться, можливо щось залишиться.

,

Жахливо !!! Я дуже розчарована.І це лише другий місяць навчання мого сина.Викладачі тиснуть .Не зважаютьзовсім навіть на те , що студент платить за навчання І це не пусті слова.Маємо з чим порівнятиСтарший син навчається у Франківську.Там завжди ідуть назустріч студенту(причому безкоштовно).Будемо забирати документи.За другий семестр платити не збираємось.Нічого .Наступного року будемо розумнішими.Тим більше , що призов в армію можна буде відтермінувати.

,

Дуже дивують деякі коментарі та оцінки дописувачів.Про некомпетентність деяких викладачів пишуть люди, які не можуть грамотно побудувати речення та розставити коректні розділові знаки. Щодо хабарництва та корупції, то адекватні дорослі люди повинні розуміти, що це явище виникає "за згодою двох сторін". Я сама закінчила цей університет і за 5 років навчання не заплатила жодної гривні. Якщо студент дійсно має ґрунтовні знання і чітку життєву позицію, то про яку корупцію може йти мова? Але якщо цілими днями сидіти в гуртожитку, ходити по нічних клубах і нічого не робити, то яких результатів Ви очікуєте? Тому перед тим як ставити вимоги, постарайтеся спочатку їм відповідати.

,

Що можна сказати про даний університет? Я проведу оцінку декількома історіями: 1. Уявіть собі картину: Захист дисертації. Вчена рада на чолі з діючим ректором ніби-то слухають доповідача, який читає свою доповідь, не відриваючи очей. Охочі спостерігати за цим дійством зайняли місця в 3-ох рядах позаду "топ менеджменту" вченої ради, включаючи ясновельможого ректора. На одну з крісел першого ряду, трішки ліворуч від ректора, сидить такий собі аспірант - місцева поп-зірка. Усі присутні чудово розуміють, що дисертацію він пише "сам". Раптом ректор, виголошуючи чи то коментар стосовно доповіді чи то ще щось, розвертається і ставить цього аспіранта в приклад іншим. 2. Державний екзамен з анг. мови серед африканців. Голова комісії відсутній, заступник голови комісії англійської не знає взагалі, а ще один член комісії говорить англійською гірше за дитину початкових шкіл. Дякую за увагу

,

Ми з сином у"Накауті".Міносвіти анульовуе держ.місця,38лишають8.Ми проходим по рейтингу,приймальна комісія ТНЕУ нас обманюе,каже,що місце вже зайняте. Ми обурені і вже не віремо цьому вузу.І не радимо його. Шукайте кращі ВУЗи.І цього річна вступна компанія 2017року пройшла незадовільно!!! Ганьба Міносвіті і п.Гриневич. У відставку за таку проведену роботу

,

Якби пішла в бурсу, було б більше толку, ніж з цього тнеу. Не даром студенти в своїх колах називають тнеу ніжно "пту"

,

Доброго дня!!! Навчалася в ТНЕУ ,після закінчення працюю за фахом ., отримую достойну з/п. Повірте , той хто вчиться ніколи платити не буде!!!!! І взагалі то є файний універ!!!!!!!!

,

Я знала,що цей університет,а правильніше сказати бурса було б,не вирізняється високим рівнем підготовки,але все ж ризикнула і вступила сюди,все підтвердилось і ще в гіршу сторону.Нікому і ніколи не раджу,обминайте десятою дорогою.

,

Страшенна корупція.

,

Закінчую університет. Якби спитали мене чи поступати в тнеу то я б сказала добре подумати. Не дуже задоволена навчанням.

,

Маю досвід співпраці з бухгалтерами та економістами, найкращі практичні знання мали випускники однорічних бухгалтерських курсів в Кременці, звичайно ІКТ та інтернету тоді не знали, працювали з Феліксами та рахівницями, але і таких ляпів та помилок як тепер, особливо при взаємодії з пенсійниками та фіскалами не було. А університет хороший, шановні спудеї: ви хочете сидіти в нічних клубах і одночасно вчитися, так важко, тому і платите із тих грошей, які ваші батьки тяжко заробляють за кордоном; вихід один - наполегливо гризти граніт науки- удачі вам!

,

Со мной поступили по хамски! Приехала с далека чтобы подать документы для поступления, а они вместо того чтобы принять меня играли в свои компьютеры!

,

Не рекомендую сюда поступать, коррупция +некомпетентность некоторых преподавателей зашкаливает. Сама учусь на 2 курсе приехала из Южной Украины. Просто не рекомендую!

,

Я вже писав коментар і ще раз хочу наголосити хто вчиться той НЕ платить за сесію.

,

Хватить писати про корупцію, це не так,я сама і своїми силами поступала сюди на держване!Є ті ,які вчаться і нізащо не платять,а є "мажори" ,які нічого не роблять,на пари не ходять, і є валянками,просто "порішають" .Тут можна вчитись,і отримати достатньо високий рівень знань.

,

Мій син навчається на першому курсі в ТНЕУ,читаючи коментарі про хабарництво,дещо дивує,що буде далі...але навчаючись два місяці ніхто не вимагає грошей.На пари ходить,вчиться та умови нормальні ,в гуртожитках опалення включили,а в корпусах холодно. Я розумію,що економія,а студентам холодно, і починають хворіти. Прохання, подумайте про здоров`я наших дітей.

,

Шкода що система навчання не змінюється. Не ціняться знання та старанність студентів. В багатьох викладачів совість відсутня. Головне гроші!!! Один заклад по Україні, який заздалегіть не оголосив кількість державних місць на магістратуру і досить довго не висвітлював оцінки всупників."Проводили технічну обробку", бо потрібно було запхати тупих на державне навчання і занизити бали розумним, щоб не так кидалось в очі. І це все жадоба до грошей !!!

,

Читаючи відгуки дописувачів дійсно стає соромно, як колись сказав покійний Юрій Якович Литвин (завідувач кафедри бухгалтерського обліку в АПК) за тупих "кутківських професорів". Більше 20 років після закінчення, тоді ще Академії народного господарство я можу зазначити, що ТНЕУ на даний час є досить потужним університетом, але необхідна повна перезагрузка вузу, щоб зберегти напрацьований потенціал напротязі 49 років існування ВУЗу, а саме:- залучити сильних спеціалістів із виробництва, так як наявні викладачі "сухі" і "паперові", тобто суто із конспектів та готових праць із інтернету, і за гроші.- шляхом втручання правоохоронних органів позбавитись від жебраків-викладачів;- не триматись за тупого студента, а виганяти за прогули та неуспішність. Навчаючись ще тоді в 90-х роках я отримав прекрасну освіту, став дипломованим спеціалістом, майже 20 років працюю за фахом. На той час у ТАНГу були прекрасні викладачі: Ю.Я. Литвин, П. Я. Хомин, М.С. Палюх, і.С. Ковба., та інші.

,

Навчаючись в тнеу, кожної сесії так і хочеться виписати декілька фамілій викладачів, яких потрібно гнати за таку роботу!!! Наголошую на те, що я особисто жодного разу не платила. Дістало їхнє відношення до студентів - "побігай за мною". Та хто ви такі кінець кінців, що заставляєте нас принижуватись? Отримують зарплату 1500-2000, а їздять на іномарках, і що найсмішніше, чим "жирніше" живе, тим більше вимагає. А то бувають і такі "валянки", за що їм там платять? Я думаю кожен з Інтернету може скачати лекції і читати їх з листка, а потім приймати письмові модулі і оцінювати їх навіть не читаючи? Так що майбутні абітурієнти, перш ніж наважитись поступати в даний заклад (P.S. раніше поступала в університет, а закінчу інститут) Подумайде дуже добре чи варто це тих грошей, бо знання тут оцінюю на 2 із 10 при чому, що мене називають активісткою групи і щось я таки вчу.

,

Крутий універ: матеріальна база - потужна, викладачі - розумні та приємні (закінчувала Обліковий факультет, кафедру обліку у промисловості), знання з бажанням вчитися - грунтовні, працюю за спеціальністю та отримую достойну офіційну заробітну плату. Облік - це круто! Рекомендую!!!

,

викладачів кафедри філософії та її начальницю треба люструвати .Це буде справедливо, демократично і по -європейськи. Там дуже багато сміття. Знання не цінується. Єдиним критерієм є лише гроші, гроші і гроші.

,

Є одна з найбільших взяточників - кафедра філософії ТНЕУ. З такими викладачами і ректором ми йдемо до Європи?! Такі "викладачі" знищують цвіт нації! Судити таких треба публічно!!!

,

Читаю відгуки і розумію, що не тільки мене одного дістали ті хабарники. Невже не можна повиганяти їх з ТНЕУ. Вони дозволяють собі відкритим текстом вимагати хабара (навіть у студентів,які реально вчаться). Пора починати їх здавати органам. Іншого виходу я не бачу, оскільки керівники університету не реагують на наші відгуки.

,

ВУЗ хороший викладачі теж є хороші але є такі між ними що псують всю репутацію ВУЗУ ганьба їм коли ви вже наїстеся тими хабарями.

,

ТНЕУ повний обман і викачування грошей в людей. Викладачі тупі і хабарники на всіх рівнях. А головний звичайно це Крисоватий кажуть в народі риба псується з голови. Студенти після закінчення вказаної бурси , так буде правильно, приходять на роботу і плачуть і починають навчатись заново. Люди обминайте бурсу і перестаньте калічите своїх дітей. Оцінка викладачам і професорам нуль з мінусом. Колишній викладач ТНЕУ, і пишу правду.

,

Люди гинуть на сході України, хочуть щось змінити в Україні а хабарництво як процвітало в ТНЕУ так і процвітає на всвіх рівнях!!!!

,

Я в 1996 році закінчила ТАНГ (тоді так називався), задоволена по сьогоднішній день! Гарне навчання дає гарну дорогу в життя! Спеціаліст я суперовий! Я горжуся що вчилася!

,

Універ супер. Я закінчив цього року, не шкодую, навпаки задоволений що Вчився саме в ТНЕУ.

,

Класний універ має багато різних факультетів, якщо захочеш вчитись то будеш а якщо ні то... загалом буває всяке)))

,

Університет дуже класний ...Я не шкодую, що саме туди вступив!!!

,

хороший університет.

,

я тільки поступаю але я вам скажу що хто захоче вчитеся то буде,ахто має теплі плечі то вчитеся не буде а буде тільки з гаманцем ходити....а ви думайте

,

Більшість викладачів лояльно відносяться до студентів, є навіть такі, що дійсно намагаються доступно та цікаво донести матеріал. Але немає ніяких гарантій справедливості оцінювання. Усюди хабарі, блат і т.п. Наприклад: вступаючи на магістра можна запросто отримати 75 із 100, навіть якщо Ви показали ідеальне знання дисципліни. Виникає запитання: звідкіля всі ці хабарі і чи не можна без них прожити? Боюсь, що від цієї проблеми ТНЕУ позбавиться не скоро (якщо без втручання прокуратури). Система працює наступним чином: ректорат час від часу підписує контракти із викладачами (викладачів без контракту звільняють) але не отримавши грошенят "на лапу" той самий контракт ректорат підписувати не бажає. Тому викладачі мають або віддавати гроші із свого гаманця або використовувати кишені студентів у цих цілях... Тому ось моя рекомендація: не йдіть вчитися у ТНЕУ, якщо є альтернативні варіанти.

,

все вроді не погано, але викладачі за взятку маму рідну продадуть. є звичайно і достойні викладачі, але болото-болотом. знання в ТНЕУ для вступу? ні не чув.

,

Університет в цілому непоганий. Зараз на першому курсі, але вже за неповних 7 місяців навчання я зробив для себе висновок: якщо хочеш щось знати - прийдеться засвоювати ~30-40% інформації самому, так як рівень викладання нижче середнього. Більшість викладачів толком нічого не пояснюють. Розчарував ще той факт, що активісти ціняться більше ніж ті, хто вчаться. Але в загальному, універ класний :)

,

Закінчила ІКІТ супер!знання академія(на той час) дала дуже хороші.Викладач Гладій дав найкращі знання у програмування, також запамятався Паучок (цікаві предмети). Пригодилося у житті креслення, бухоблік(спочатку думала навіщо програмісту його) ну і програмування. дякую вам дорогі викладачі. гуртожиток №1 теж хороший (там проживала 5 років). загалом задоволена навчанням у ТАНГ,хороший ВУЗ рекомендую.

,

незнаю кому як, а мені подобається!!!!!!!!

,

Загальне враження хороше ,побачим що буде далі..)

,

норм вчитись можно .............................................................)

,

поступила без хабаря і буддь-яких проблем, стосовно списків - все там було нормально,вчитесь требуло раніше, а не когось зараз звинувачувати

,

Луцька філія існує тільки на хабарах, як так можно: 10 іспитів всі треба платити, можна не вчити. Методисту Марії Мирославівни гроші заніс і все. Але в Тернополі теж так, але такси більші.

,

Вчуся в 11 класі!!!! Досить добре 10.7 середній бал!!!! Чи можливо поступити без взятки в фінансовий????

,

Можна легко поступити і без блату,з приводу навчання не знаю, але поступила без грошей, з не дуже великими балами (735)

,

Старанно "підчищчені"списки .Де які прізвища "щезли з лиця Землі" Яким словом це назвати,адже ці дані мають архівуватися. Просто молодці!!!!!!!!!

,

нормально вчитись можна!якщо хочеш щось знати будеш вчити! )))

,

Місто класне ,а у ТНЕУ одні хабарники . Не ганьбіть файне місто Тернопіль!

,

Цього року я спробувала вступити (без блату) на факультет фінансів.До кінця третьої хвилі по оригіналах я проходила. Зайшла в електронну базу ,яка оновилася о 01:17год 11 08 12р радості не було меж: -я проходжу!Радість закінчилася гірким розчаруванням 11 08 о 11:28 оновлюється база .данних і я вже пролітаю, поперед мого прізвища на один оригінал більше. .Це ще не всі метаморфози ,бо коли нарешті 13 08 з`явився список зарахованих ,то перший кандидат на зарахування пропав, а на його місце з`явився другий ,який навіть оригіналів не подавав.Виходить що "своїм" оригінали можна доносити коли їм заманеться, для них закони не писані. В мого знайомого склалася ще прикріша ситуація.Маючи загальний бал майже 740 і будучи рекомендованим на зарахування ,здавши вчасно оригінали не був зарахованим.От і не говоріть що в ТНЕУ немає корупції. Майбутні абітурієнти ,які розраховують на свої сили, оминайте як найдалі цей заклад, щоб вас не чекало перше гірке розчарування в житті!!!!!!!!!!!!!!

,

Вчитись цікаво. Є чим зайнятись після пар.

,

навчання в ТНЕУ найкраще..........Юридичний я в захваті!!!!!а викладачі дуже хороші.........

,

складається думка що тнеу стало 5-ти зірковим (як ставлять у репутації) для теперішніх преподів, які так хочуть щоб прийшло якнайбільше бажаючих вчитися, яких можна гарно по..игти, поки буде можливість. В цій ситуації шкода тих преподів, які справді працюють без мзди на зарплату і гордяться тим що працюють в цьому вузі. хочеться вірити що таких також багато як і "парехмахерів".

,

Чудовий ВНЗ! Подивіться лише в систему "Конкурс" - скільки подано туди заяв! Просто вражає! Невже ви думаєте, що всі помиляються? Найбільшої уваги заслуговує спеціальність "Облік і аудит" - готова професія в руках. А корупція.... то біда всієї держави. Треба починати з себе. Якщо не будете давати - то не буде кому й брати.

,

Я тепер хочу поступати на 3 тій курс в ТНЕУ на факультет фінансі,надіюся,що поступлю)))

,

Прекрасний навчальний заклад, суперові викладачі. здобувайте знання і не сачкуйте. Я навчаюсь на факультеті аграрної економіки і менеджменту іхочу сказати,що викладачі у на від Бога.

,

Я навчалася в цьому університеті і не шкодую, спогади найкращі! Про корупцію тут пишуть ті які не мають і не мали ніякого бажання вчитися, вони самі її і створюють для себе, мене просто обурюють ці коментарі. Спробуйте вчитися і нічого платити не прийдеться!!! Кожен сам вирішує для себе потрібні йому знання, чи йому потрібен просто "диплом". Дуже хороший університет!!!

,

Залишала відгук після 4 курсу навчання на факультеті міжнародного бізнесу і менеджменту. Факультет загалом непоганий, проте зараз, коли прийшов час шукати роботу, практично усі роботодавці сміються з нашого ВУЗу. Думку не змінила, КОРУПЦІЯ ПРОЦВІТАЄ, і чим далі, тим неприємніше стає взагалі знаходитися у стінах ТНЕУ. Особливо варто відмітити МАТВІЇВА М.Я.! Щиросердечне дякую Вам, що відбили моє останнє бажання навчатися, за зрізаний червоний диплом бакалавра, за те, що на захисті магістерських наші двієчники стали відмінниками, а я знов маю четвірку! Надіюся, що більше не доведеться в житті мати справу з такими людьми. Подавіться своїми взятками!!!

,

Мною були прочитані коментарі людей, що хороше відзивались про університет. Щось мені підказує, що ви відноситесь до тієї кагорти людей,яким подобається халява - 1., - приходити на пари напідпитку -2., - або й взагалі не приходити - 3., - отримувати свою нещайсну 3ку-4ку за батівських 200-300 грн, і гордитись тим що "я такой умний - вот ніц не робив, усьо здав. Піду сі набухаю". - 4. Хто розповість як розкурують нарко-траву в гуртожитках,а потім с щенячими очками розказують тому самому Плішку- "я взагалі не смалю,я чемна дитина"?! Хто з вас розкаже як староста після екзамена з торбою йде до викладача, а пізніше в вечері разом з кафедрою гроблять власну печінку під той могорич? А хто розкаже про студентів які кожної сесії в списках відрахованих,проте і далі продовжують навчання дивним образом,а декани з такими здоровкаються за ручку - бо ж тато ремонти поробив?! А скільки відмінників прийшло зі школи здоровими розумними, а закінчило університети спитими, зкуреними?! Будьмо чесними!

,

Не так жахливий універ, як жахливі факультети. Хотілось би звернути увагу на корупцію - яка ПРОЦВІТАЄ! Дуже часто зустрічається некомпетентність викладачів не тільки у педагогіці, а і в роботі зі студентами. Присутня невідповідність своєму статусу серед професорів - наприклад, Дивака М.П. Після отримання диплому, випускники не можуть похвалитись хорошою підготовкою - як, для прикладу, випускники КНЕу або ж, навіть, ттернопільського політеху. Вбиває сам факт алкоголізму як серед студентів, так і серед викладачів - доводилось неодноразово бачити "пянки" обох соц.класів разом. Будь-яка рекллама окремих факультетів - є звичайним фейком, піаром, навіть розводом. Отримати належну освіту, пізніше і хороше місце роботи - практично не можливо. Абсолютно не подобається невміння викладачів правильно оцінити знання студента. Сама система подачі інформації неналагоджена до 4 рівня акредитації та звання національного. Особисто для мене - на рівні звичайного ПТу.

,

дуже поганий внз в тернополі всі сміються

,

дуже низький рівень викладання англійської мови на фінансах учні знають більше, ніж викладач Сила!!!!!!!!

,

ТНЕУ-СУПЕР!!!!!А особливо ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ!!!!Викладачі класні!....Віктор Іванович Михайлюк-взагалі класний!(ТДП-семінарські заняття):))

,

ВУЗ-супер. Не забувайте чого ми вступали сюди-напевно вчитися! Викладачи різні є, але "в сім'ї не без урода".

,

Закінчив факультет аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ минулого року. Проблем ні з навчанням, ні з поселенням в гуртожиток не мав. За період навчання тричі був в Німеччині на стажуванні та навчанні за програмою Аполло, опісля цього вступив на магістерську програму університету Віадріна Франкфурт-на-Одері. Я гордий бути випускником ТНЕУ. До цих пір згадую Студентську Ліру і запах свіжих булочок, які випікають і продають поряд з корпусом факультету. Всім викладачам привіт з Німеччини! Мені вас не вистачає!!!

,

найкращий факультет- ФІНАНСИ, а особливо - кафера фінансів

,

Університет чудовий, має електронну і книжкову бібліотеку де можна знайти багато інформації яка цікавить, також гарний зовнішній вигляд. Багато прекрасних викладачі,особливо з кафедри податків і фіскальної політики, які доступно доносять інформацію до студентів. Звичайно є певні недоліки, але де їх зараз не має. Багато говорять що є корупція - це НЕ ПРАВДА, якщо студент відвідує пари, має знання і бажання навчитися, то все здає без проблем. Я не жалію що зробила свій вибір саме на цьму університеті коли поступала!!)

,

Економічка кібернетика-це та спеціальність, про яку я ніколи не пожаліла...цікава з дуже хорошими і обізнаними у своїй справі викладачами. Про корупцію не можу нічого сказати, тому що за 5 років ніхто ніразу не сказав "гроші, бо інакше не поставлю", так ті студенти котрих не було на парах, які не пробували хоть щось здати...то бувало всяке!!!!!! Економічний Університет - це більше можливостей на ринку праці!!!!!

,

Найкращий університет!!!!!!!!За весь період ні разу не платила грошей.....так що не потрібно наговорювати на ВУЗ....якщо ти лінивий..то звичайно даром ніхто оцінок ставити не буде...а якщо людина хоча б на половину прикладає зусиль можна легко здати все самому....Отже, універ Кльовий...і зовсім не хабарний...Хоча можливо це залежить від кафедри..Моя економіка підприємства...найкраще..і викладачі всі супер!!!!!

,

якщо маєте гроші на хабарі,то можна поступати!!!!

,

Я навчалася в цьому найкращому ВУЗі України і вдячна викладачам за високопрофесійні лекції, я усердно вчилася, не пропускала занять і ніколи не платила грошей за екзамени. Тут я отримала високі знання, які пригодилися мені в моїй професійній роботі, так як я займала керівну посаду. Мої діти також навчалися в ТНЕУ, в цьому найсучаснішому вищому навчальному закладі європейського зразка.Успіхів і процвітання ТНЕУ !!!

,

Закінчив ВУЗ 10 років назад. Бурса середнього розряду. Вчать незрозумілі і нікому непотрібні речі, декан на лекції читає з папірчика і так у 99% випадків. Декотрим студентам таке подобалося, мені - ні. Усі 5 років я відходив на пари мінімально, аби здати екзамени і не жалкую. Бо після зустрічей із випускниками УСІ як один кажуть - в житті не пригодилося ні-чо-го. Закінчував ІМБМ. Стосовно викладачів хабарників - якщо добре все вчити і ходити на усі пари - за весь час навчання не було такого викладача який би завалив. Але якщо ти на пари не ходив, але на екзамені вивчив УСЕ - 5 не отримати ніяк, у цьому і зло. На групу є ліміт оцінок 5, 4 і т.д. Тому про справедливість говорити годі. Були зубрилки у яких в голові порожньо, але у них все 5. І навпаки. А якщо є гроші в кишені то можна просто передати гроші і заліковку і навіть на екзамен не ходити - будеш мати усі 5 і червоний диплом в кінці. Не одного такого знаю хто в Англії працював на будівництві і закінчив ВУЗ із червоним дипломом.

,

ТНЕУ супер особино факультет ФАЕМ

,

Кожен університет по-своєму прикольний, наш цікавий тим, що тут працює Плішко Іван Володимирович!Мабуть, відома на всю країну своєю неповторимістю і неперевершиністю!Ніколи його не забуду)))) А на рахунок корупції, то вона присутня у всіх сферах. Тільки платить той, у кого є на це причина.

,

гроші беруть майже всі викладачі,от тільки одні беруть,ьо ти нічо не вчиш,а інші без грошей просто не поставлять оцінки...

,

Непоганий університет. Хто хоче вчитись- той буде, якшо ні бажання, ні працелюбності не вистачає- треба платити, в кожного викладача своя ціна :) Як для провінційного ВУЗу, ТНЕУ цілком гідний екземпляр. Якщо стабільно ходиш на пари- проблем немає, про "корупційних викладачів" - це просто студентський міф. І слова типу "самі взяточники", "ПТУшніки" і т.п. змісту під собою ніякого не мають. Якщо Вашого інтелектуального рівня достатньо для стаціонарної форми КНУ ім. Т.Шевченка, тоді порівнюйте. А людям, які пишуть про хабарників, а самі днями в гуртожитку п"ють, при чому, навчаючись на платній формі...або ж "мама корову продала, свиню зарізла шоб сти си на УчьОбу передати Лаве", то свою думку варто в 4 Бурсі висловлювати. ВУЗ-Хороший, як і для будь-кого, хто має бажання отримати Хорошу освіту!

,

Університет подобається,хоча хотілось би більше інформації наукової з боку викладачів(маю на увазі заочне відділення фінансів) а так все влаштовує. Дякую

,

Я також мати першокурсника. як згадаю Вінницький аграрний університет, куди просила здати сина документи для "галочки", то Господи, мабуть ти спиш? Там все обдерто, гуртожитки і територія біля них нагадує дикі хащі!!! І моє враження підтвердила мати синової однокласниці, поселили в кімнату- вікно побите склеєне скотчом, кусок стелі обвалилось, в підлозі дирка, в дверях дирка і сума за гуртожиток сягає зверх 200 грн.Робиш ремонт , а на другий рік поселяють тебе у іншу кімнату. Універ мені сподобався , одразу видно куди ідуть наші гроші. Син дуже задоволений і я також. А стосовно учителів які люблять гроші і дітей що їх багато мають, то це було, є і буде.

,

Бурса pro100, і цим все сказано

,

Я закінчила ТНЕУ у 2008р. Я хотіла навчатися і навчалася, заочно. Моя освіта достойного рівня, я працюю за спеціальністю і можу порівняти свій рівень освіти з освітою, отриманою колегами в інших ВУЗах. Можу сказати, що мені за свої знання-не соромно. Я задоволена, що навчалася саме у цьому навчальному закладі. Хоча слід зазначити, що навчання моє проходило у Вінницькій філії.

,

Тнеу - форевер

,

Честь університету своєю поведінкою підриває зав. кафедрою банкіської справи.

,

Факультет Банківського бізнесу-Найкращий!!!

,

универ - катит))

,

Я також думала, що наш ТНЕУ хороший, все було ок, поки не дійшов час до здачі державних екзаменів. Середній бал відмінно, йшла на диплом з відзнакою, на першому ж державному мене *зрізали*. Поставили 4. Ні разу не платила, і не вважала за потрібне на кінець не платити, а виявилось, що це було необхідно! КОРУПЦІЯ ПРОЦВІТАЄ!!! Не розумію такого, ставте хоча би по совісті тим, хто дійсно має знання, чи для Вас вони ніхто??? Так один з викладачів висловився до мене! Надіюся, що у магістратуру поступлю в інший ВУЗ, у іншому місті. Дуже розчарована! Нехай це залишиться на совісті тих, хто нас оцінював, колись і вас будуть судити, але вже по-чесному!!!

,

Загалом університет хороший. Є дуже класні викладачі, а є ... Особливо М,А,Ф. (ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ, ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСКОЇ ПІДГОТОВКИ)- не розумію її взагалі.... Не дуже добра жінка

,

Редко какой преподаватель есть профессионал.коррупция процветает

,

Навчаюсь в Тнеу вже 4 роки і ще жодного разу не платила за екзамени,якщо ти вчишся і не бажаєш платити,то здасиш,але це ще залежить від викладача,є такі,що ти повинен заплатити!!!

,

Позитивним є те, що оновлюється матеріально-технічна база і зовнішній вигляд. Проте рівень знань у більшості викладачів низький. Лекції нудні, тупі, неактуальні, непрофесійні. ТНЕУ ВНЗ для тупого "зубрили". Тому що викладачів не цікавить думка студента, не цікавить чи студент розуміє суть економічного явища чи проблеми. Головне розказати так, як подано в лекційному матеріалі або кафедральному навчальному посібникові. Тоді в тебе ніяких проблем. Коли починаєш мислити, думати, задавати нестандартні питання це викликає ненормальну реакцію у викладачів. Починають на наступних заняттях додовбувати. Одиниці дадуть відповідь, пояснять і схвально поставляться. Таким чином, якщо маєте можливість шукайте щось краще, шукайте ВНЗ в якому подають матеріал і вимагають його розуміння.

,

чудовий внз з хорошою матеріальною базою

,

Найкращий

,

Університет хороший....Викладачі є різні, але ніхто не візьме грошей у тому випадку коли студент має певні знання...і взагалі, ми самі створюємо корупцію, а крайні виходять інші...Треба починати судити із самого себе, а тоді вже інших, тому що студенти самі шукають легкі шляхи для вирішення своїх проблем..., і стають співучасниками цієї корупції!!!!!!!!!!!!!

,

Справді тут або вчишся або платиш. Але в цілому тнеу супер.і Факультет фінансів .Деякі викладачі зануди але якщо вчиш-проблем нема. Викладачі Краснов Сергій.Олексійович , Мигович Федір .Михайлович., Лотоцька Оксана Петрівна ,Масловський Микола Петрович ,Вихрущ Анатолій Володимирович ,Пиц Володимир Іванович , Чорний Володимир Степанович, Коцелко Світлана Миколаївна, Дмитрів Ігор Степанович бест. Любимі мої...ТНЕУ найкращий !.. ******

,

ФББ найкращий :)))))))))))

,

Я не знаю як у вас, а у нас в КНУ саме краще.

,

Я вчусь в ТНЕУ і дуже задоволений. Тут є сучасна бібліотека, спортивна база, мистецькі гуртки і людяні викладачі.

,

Хто там говорив про Юридичний як бурсу .повиенн знати що при отриманні диплому буде 4 рівень,а не 3.а на рахунок хабарництва воно присутнє у всіх закладах і всіх факультетах правда різні ціни))ми самі платили і не раз коли розуміеш що не здасиш предмет ,або не вчив ,а якщо хочеш то здаєш все без грошей і проблем .головне бажання,корпуси оновляються,видно що гроші йдуть на універ...а підіть в інші по Тернополі штукаутрка сиплеться на голову і там вчаться кажучи що ТНЕУ ніщо....кожна свиня хвалить своє болото

,

Універ - кул!

,

А мені дуже подобається!!!!!Ніякої корупції і взяток я не бачив!!!Університет має великий авторитет. Корпуси всі під "євро",матеріальна база на високому рівні.Люблю цей університет!!!!!

,

ТНЕУ найкращий та найсучасніший університет - є спортзали, шикарна бібліотека й читальний електронний зал, танцювальні, вокальні групи, КВН...можна себе проявити крім навчання у різних аспектах

,

Я і більшість моїх друзів вчилися у цьому вузі, я знаю ці ситуації, коли викладачі не беруть грошей, а їх обливають брудом ті, за кого сесії здають плуги. Згідна з тими, хто писав, що ті хто вчиться - той не платить.

,

універ класний. особиво ЮрИдИчНиЙ фАкУлЬтЕт!!!!!!!!!!

,

Best of the best) І нехай Могилянка і Т.Шевченка з своїми 5-20тис.$ взятками за поступлення ВШИЮТЬСЯ....

,

сама натуральна бурса Ю.Ф. ІІІ ст. акредитації !!! Львівські універи прикольніші чим ТНЕУ , хочети знайти собі роботу відповідну дорогі студенти то поступайте до Львова!!!

,

Універ супер! Є усі можливості для особистого розвитку - класна інтернет-бібліотека. Усе залежить від студента. Кафедра податків - супер!

,

Універ супер!!!

,

просто класний факультет ФАЕМ!!!

,

факультет аграрної економіки і менеджменту супер

,

ТНЕУ, супер, якщо ходиш на пари, і трохи вчиш, то ніяких хабарів непотрібно. Це вина самих студентів, прийдуть раз на пару і хочуть здати, але незнають як викладач виглядає, як називається предмет.

,

ВУЗ супер, класнюча кафедра податків та фіскальної політики)))!!!!!! Скучаю за усім що повязане з ТНЕУ!!!!!!!!!!!!!

,

Я напевно ніколи в житті не пожалію що поступила в ТНЕУ. Викладачі супер, особливо на кафедрі податків і фіскальної політики. Шкода що вже 5 курс, в цих стінах ще б вчитись і вчитись...

,

Універ супер!!!!!!!!!!!!!

,

Юридичний факультет-найкращий!!!

,

Я зараз на третьому курсі і за неповні 3 роки жодного разу не пошкодував, що вступив сюди. Я вчуся на банках...Самий справедливий факультет. Тут таке керівництво...Наталія Дем"янівна супер! Щодо корупції...то вибір кожного. Особисто я заплатив лише раз і то на першому курсі, бо дуже 90 хотів:) Тут є вибір: або ти вчишся, або платиш, щоб не вигнали:)

,

Універ супер!!!!!!!!!!!!!

,

З вузів свого профілю - ТНЕУ один з кращих. Серед попередніх відгуків чимало є про хабарництво. АЛЕ: по-перше, в університетах України - це хронічна хвороба і в ТНЕУ ведеться досить регулярна робота по її викоріненню; по-друге, шановні студенти, а Ви не пробували здати сесію самостійно? вивчивши необхідний матеріал? а не ідучи по кафедрам з благальними очима, розповіддю про "діти плачут, жінка сваре, батьки б'ют" і запитанням "може домовимось"?! Можу сказати, що за увесь час навчання в ТНЕУ жодної копійки хабаря ніколи і нікому не давав. При цьому отримав червоний диплом. І останнє, бачите "тупого викладача" (як тут писали дехто) - ідіть в деканат, жалійтесь, ставте до відома кафедру - і Вашу думку врахують. Щодо інших сторін життя студента: дозвілля, спорт, бібліотека, комп.зали - все на висоті. Ви ще сумніваєтесь у виборі? Прийдіть в ТНЕУ і побачите все своїми очима. Не шкодуватимете - факт :)

,

Закінчила ТНЕУ 7 років тому і залишились тільки позитивні спогади, не платила за жоден предмет. А зараз маю з чим порівняти і можу сказати, що цей вуз дійсно хороший. Знання дають хороші, а факультет МБМ і особливо Братко Олександра Семенівна найкращі. Завжди у кожному ВУЗі є позитивні і негативні сторони, але якщо є бажання вчитись, то платити не потрібно.

,

Не все преподы тупые. иногда попадаются и студенты тупые на столько что им уже никто не поможет (не всостоянии даже алфавит выучить). А вообще за исключением некоторых все СУПЕРРР!!!!!!!!!!!

,

не поступайте ліпше туди...викладачіів Тупіших не бачила

,

то всё туфта шо тут пишуть! всюда і у всіх вузах беруть взятки!!! (я про Україну!) і не тільки у вузах! просто якшо мати голову хоча і нічого незнати то можна викрутитися без взяток! і все реально здати самому! а що нереально то треба просто притиснути викладача якимось певним компроматом на нього! знаю це все бо сам відносно недавно закінчив цей вуз! Все залежить від студента! завжди тре бути наглим і нікли тоді неудеш жалітися на когось шо хтось юере взятки!

,

гіршого універу бути не може, всі беруть гроші тут все продається, а на знання їм просто фіолетово,

,

класний інститут! Бо я тут вчуся))))))))))

,

ТНЕУ супер

,

Якби у моєму житті не було ТНЕУ, то б не знала студентського життя. Обожаю.

,

Минулого року закінчила пятий курс і планую продовжити навчання вже в аспірантурі! Пишаюсь тим, що вчилась саме тут! Особлива повага до викладачів кафедри податків і фіскальної політики!!! Корупцію створюють самі студенти, які не мають бажання вчитись!

,

вуз класний!!!!!

,

якщо вчишся, в руської здаєш без проблем, вона нас вчила три роки і ніхто з групи не платив!!!! точно знаю!!!

,

Суперово

,

Університет дійсно хороший. Авдиторії,корпуса все оновлене у сучасному вигляді не те що тут зображено! Мені тут подобається навчання,адже ,як зауважили, корупції немає,як на відміну у Львові,там на мій погляд,повернутись без грошей неможна!!!!! Навпаки, якщо старатись,то тебе будуть поважати, як викладачі так і всі оточуючі в університеті. Чудовий УНІВЕРСИТЕТ поступайте не пожалієте!!! 100 ВІДСОТКІВ!

,

Чудовий Університет дає хороші знання,та практику.із дипломом ТНЕУ можна легко влаштуватись на роботу.

,

Не можна говорити про універ в загальному понятті. Мені подобається там вчитися. Я маю огиду лише до однієї викладачки з кафедри фінансів, яка розказувала на лекціях про мораль і принципи, про чесне життя і осуджувала всіх хабарників, а в кінці завалила 5 груп факультету лише за те, що не зробили їй "подарунка" !!!!!!!! Дуже хотіла б щоб вона впізнала себе у цій розповіді !!!!!!!! Просто хочу, щоб вона знала, що є в світі вищі сили і сльози багатьох студентів незаслужено ображених на землю не впадуть !!!!!!! А взагалі я люблю свій університет.

,

це найкращий унiверситет!!!!!!

,

Це найкращий університет!!!І Хто вчиться ,тому корупції не має!!!

,

Сама закінчила ТНЕУ , коли навчалась була не взахваті, але тепер розумію, що ніколи в житті не пожалію, що сюди пішла здобувати вищу освіту. На рахунок навчання, то насправді є різні виклидачі.Та чесно кажучи побільше б таких викладачів, як на кафедрі податків і фіскальної політики, насправді компетентні та гуманні люди (навчалась я не на цій кафедрі, мала певні предмети, що викладаються даною кафедрою). Універ супер!!!!!

,

Я от не розумію...як тільки приходиться до оцінки внз,то зразу всі про корупцію говорять...ЧОМУ?я чула про ТНЕУ позитивні відгуки... цілком погоджуюся з коментарем Пахан=) все-таки залишилися ще люди,яким потрібні знання...і як би там зараз не було,те,що маєш в голові - цінніше за куплений диплом,з яким тебе все одно нікуди не візьмуть...

,

ну незнаю як вам... вуз нормальний і політика відносно студентів міняється, не уявляю поки що в яку сторону, якість навчання залежить ЛИШЕ від бажання студента здобути знання.....за хабарництво скажу так...якщо є мозок, то треба ним користуватися в навчальних цілях і все буде гаразд, ну якщо нема а треба закунчити вуз, то.....

,

Всі вони там хабарники!!! Як тільки сесія підходить то в їхніх очах тілки й гроші світяться!!!!!! А особливо Руська Руслана Василівна - викладач з математики!!! Стидно мені за неї!!!!!!!!!!!!!

,

Хто хоть ходить на пари і має з чого списати, екзамени здають без проблем. Ну а хто не знає на якому він факультеті учиться і взагалі що він тут робить ясно що буде платити за здачі

,

Грошей ніхто не вимагає! Це вже вибір кожного студента. Я сам платив бо великого бажання вчитися в мене не було.

,

Корупція-корупція, захочеш вивчитися то і без грошей закінчиш, а ні то .......)

,

Викладачі такі хабарники!!!!

,

Кафедра податків і фіскальної політики дуже лояльно ставляться до студентів. І не завалюють спеціально і взяток не беруть.

,

Факультет економіки найкращий!!!

,

тут вчителі хороші!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

студентські будні класні!!!!!Сесія це ужас!!!!!! Викладачі є дуже класні і є дуже....

,

найкращий факультет - юридичний

,

Найкраще навчання тільки в ТНЕУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

а мені в ТНЕУ дуєе подобається і ніякої корупції я не бачила ще!

,

Рівень викладання молодими спеціалістами-нижче середнього, "хворобливе" ставлення догрошей.

,

Гарно

,

Якби не корупція то було б все прекрасно!!!!!!!

,

А мені подобається...

,

Закінчила даний вуз 7років тому. Звичайно, відчувається суттєва різниця між тим, що було і що зараз є.

,

Нічого не вчать, тільки збирають з студнтів гроші.

,

Університет нормальний. Постійно оновлюється технічна база. Покращується й зовнішний вигляд корпусів, аудиторій, гуртожитків. Правда, всередині гуртожитків ремонти кімнат йдуть ще надто повільним ходом.. Але радує що взагалі щось робиться! ;) Мінус - не всі(!), але є викладачі, що не мають права ними бути за свої моральні якості...(( П.С. Фото університету тут на сайті вже скоро буде не актуальне. Там триває реконструкція.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Тернополі, а також коледжі в Тернополі, курси в Тернополі, репетитори в Тернополі, робота в Тернополі