Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

13046
студентів
613
викладачів
499
кандидатів
наук
114
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Соціально-гуманітарний факультет:

 • Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності.
 • Кафедра освітології і педагогіки.
 • Кафедра психології та соціальної роботи.

Факультет економіки та управління:

 • Кафедра економіки та економічної теорії.
 • Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу.
 • Кафедра підприємництва і торгівлі.
 • Кафедра маркетингу.

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій:

 • Кафедра економічної кібернетики та інформатики.
 • Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління.
 • Кафедра комп'ютерних наук.
 • Кафедра комп'ютерної інженерії.
 • Кафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем.
 • Кафедра кібербезпеки.
 • Кафедра прикладної математики.

Факультет фінансів та обліку:

 • Кафедра банківського бізнесу.
 • Кафедра фінансового контролю та аудиту.
 • Кафедра обліку і оподаткування.
 • Кафедра податків та фіскальної політики.
 • Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія.
 • Кафедра фінансового менеджменту та страхування.

Юридичний факультет:

 • Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права.
 • Кафедра кримінального права та процесу.
 • Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності.
 • Кафедра міжнародного права та міграційної політики.
 • Кафедра теорії та історії держави і права.
 • Кафедра цивільного права і процесу.

Навчально-наукові інститути

Вінницький навчально-науковий інститут економіки:

 • Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ.
 • Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ.
 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ.

Єреванський навчально-науковий інститут ЗУНУ.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту:

 • Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ.
 • Кафедра управління та адміністрування ІФННІМ.

Навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури:

 • Кафедра екології та охорони здоров’я.
 • Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування.
 • Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу.
 • Кафедра фізичної реабілітації і спорту.
 • Кафедра транспорту і логістики.
 • Кафедра агробіотехнологій.

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій:

 • Центр заочного та дистанційного навчання.
 • Відділ підвищення кваліфікації навчання впродовж життя.
 • Навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов.
 • Тернопільська бізнес-школа.

Навчально-науковий інститут комунікацій:

 • Школа перемовин.
 • Школа міжнародних комунікацій.
 • Школа професійного розвитку «АКМЕ».
 • Школа стресостійкості.
 • Психологічна служба.

Навчально-науковий інститут публічного управління.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина:

 • Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу.
 • Кафедра міжнародної економіки.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин.
 • Кафедра міжнародних відносин та дипломатії.
 • Кафедра філософії та політології.
 • Англомовна програма з міжнародної економіки.
 • Українсько-нідерландська факультет-програма.
 • Українсько-німецька факультет-програма.
 • Європейсько-американська програма з комп’ютерних наук та управління проектами.
 • Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес-адміністрування».
 • Українсько-польська програма.

Інститут креативних студій.

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту:

 • Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ.

Хмельницький навчально-науковий інститут.

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу:

 • Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ.

Закарпатський навчально-науковий інститут.

Абітурієнтам

Для отримання детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70, або писати на e-mail: [відкрити контакти][email protected]

Перелік документів для вступу на освітній ступінь бакалавра в 2022 році:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами та цими Правилами випадках);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • чотири конверти з марками;
 • медичну довідку встановленого зразка (при вступі на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»; 262 «Правоохоронна діяльність»);
 • копію закордонного паспорта/проїзного документа дитини — за наявності.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](035) 251-75-85, [відкрити контакти](080) 050-49-70.

Про ЗВО/ВНЗ

Телефони:

Електронна пошта:

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ) — заклад вищої освіти України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі. Університет здійснює підготовку студентів на всіх рівнях вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр). ЗУНУ є підписантом Великої хартії університетів та членом Асоціації європейських університетів.

Університет у рейтингах. У 2021 році Західноукраїнський національний університет посів 19 місце серед двохсот університетів України у рейтингу закладів вищої освіти «Топ 200 Україна» та 32 місце серед 242 закладів вищої освіти у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України.

За результатами оцінки якості наукової діяльності університетів світу, що формується на основі аналізу цитованості вчених базою Google Scholar, здійсненого Webometrics, ЗУНУ у п'ятірці лідерів серед українських закладів вищої освіти. У вебометричному рейтингу університетів світу Webometrics Ranking Web of Universities (Edition 2021.2.1) університет посідає 20-те місце серед 314 українських закладів вищої освіти, у міжнародному рейтингу uniRank — 15 місце.

Освітній процес. Освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові та наукові програми підготовки факультетів та інститутів університету спрямовані на здобуття особами, що навчаються, ступеня вищої освіти «Фаховий молодший бакалавр»; (11 спеціальностей),
«Молодший бакалавр»; (2 спеціальності), «Бакалавр»; (36 спеціальностей), «Магістр»; (29 спеціальностей), доктор філософії (20 спеціальностей).

Професіоналізм. Навчальний процес забезпечує 640 науково-педагогічних працівників, у тому числі 45 осіб — зовнішні сумісники і погодинники, висококваліфіковані практики. Високий рівень професіоналізму фахівців університету підтверджений державними і відомчими відзнаками. В класичному університеті Тернополя працюють: заслужених працівників освіти України — 18 чол.; заслужених діячів науки і техніки України — 7 чол.; заслужених винахідників України — 3 чол.; заслужених економістів України — 4 чол.; заслужений будівельник України — 1 чол.; заслужений працівник промисловості України — 1 чол.; заслужений тренер України — 1 чол.; заслужених юристів України — 3 чол.; заслужений лікар України — 1 чол.; заслужених працівників культури України — 3 чол.; «Відмінників освіти України» — 10 чол.

Понад 10% науково-педагогічного персоналу є академіками (48 чол.) та членами-кореспондентами (17 чол.) академій.

З-поміж науково-педагогічних працівників науковий ступінь доктора наук мають 126 осіб, кандидата наук — 496 осіб, учене звання професора — 90 осіб, доцента — 365 особа. У закладі вищої освіти 27 кафедр із 43 очолюють доктори наук, професори; 16 кафедр — кандидати наук, доценти.

Сучасність. Надання якісних освітніх послуг, будівництво комфортабельних гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття залу єдиноборств, спорткомплексу «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази дають можливість молоді реалізувати себе.

Візитною карткою закладу вищої освіти є бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.

Центр підготовки офіцерів запасу. На базі Західноукраїнського національного університету працює Центр підготовки офіцерів запасу, який здійснює військову підготовку за програмою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Юнаки та дівчата отримують звання «молодший лейтенант» запасу, навчаючись в університеті. 

Міжнародна співпраця. Основу міжнародної співпраці Західноукраїнського національного університету складають 132 договорів про міжнародну співпрацю з іноземними університетами-партнерами з 33 зарубіжних держав, з яких заклади вищої освіти з країн Європи, а також партнери із США, Канади, Китаю, Казахстану, Таджикистану, Марокко та Еквадору.

Одним із найбільших міжнародних проєктів в університеті є проєкт «Норвегія-Україна» із професійної та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей. У рамках цієї міжнародної ініціативи здійснюється професійна перепідготовка слухачів за спеціальністю «Підприємництво», а також реалізується система заходів соціально-психологічної адаптації, сприяння у працевлаштуванні та відкритті власної справи. 

Культура. Заклад вищої освіти відомий на теренах України не лише високим освітнім рейтингом та членством у багатьох міжнародних організаціях, а й славиться своїми творчими колективами.

Спорт. Спорт є однією з найвагоміших складових у вихованні молоді.
Студенти університету мають змогу займатись у 12 спортивних секціях, серед яких: легка атлетика, футбол, аеробіка, настільний теніс, волейбол, самбо, дзюдо, бокс, регбі, гандбол, баскетбол та шахи. До спортивно-матеріальної бази університету належать три
спортивних зали, три спортивних майданчики, зал дзюдо і самбо, зал боксу, зал настільного тенісу, шаховий клуб, зал аеробіки, зал атлетичної гімнастики та спортивний комплекс.

Ваш успіх — наша ціль! Приєднуйтесь до університетської родини ЗУНУ!


Відгуки

175
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчався на Бакалавраті та Магістратурі на спеціальності Комп'ютерні науки. Навчання проходило весело і в той самий час тяжко, бо викладачі вимагали багато. Навчанням задоволений.

,

Можу сказати одне, половина моїх одногрупників вже на третьому курсі працювала на ІТ-компаніях. Хочеш вчитись вчись, звичайно були і ті які шукали, як домовитись...але це ж не проблеми універу....

,

Прочитала відгуки і просто не можу пройти далі. За 4 роки навчання ніхто ніколи не вимагав гроші, якщо ти хочеш вчитися то ти вчишся і здаєш все сам, якщо ні то дійсно десь можна вирішити питання по-іншому. Викладачі як і будь-де, бувають різні люди з різними характерами, все можна пройти, головне комунікація і старання. Хто хоче навчатися - раджу даний університет

,

Майбутнього після ТНЕУ немає. Ви деградуєтне а не навчаєтесь. Викладачі родичі диканів, Диваків та інших родичів. Вчуть читаючи книги вголос. Корупція зашкалює. Спортсмени та родичі йдуть в магістратуру. Бережіть своїх дітей від ТНЕУ. Жіночий сексизм та ненависть до чоловіків. Ви потратите гроші а ваших дітей там не будуть навчати.

,

не погоджуюсь з негативними коментарями. Хто хоче вчитись-той вчиться. Хто не хоче-пише що все за гроші. Університет класний,і навчають тут потужно. Було б бажання вчитись.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Тернополі, а також коледжі в Тернополі, курси в Тернополі, репетитори в Тернополі, робота в Тернополі