Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

9000
студентів
440
викладачів
270
кандидатів
наук
59
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)

 • Прикладна механіка;
 • Галузеве машинобудування;
 • Харчові технології;
 • Будівництво та цивільна інженерія;
 • Автомобільний транспорт;
 • Транспортні технології.

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)

 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології;
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • Мікро-та наносистемна техніка;
 • Біомедична інженерія;
 • Телекомунікації та радіотехніка.

Факультет комп`ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Комп`ютерні науки;
 • Комп`ютерна інженерія;
 • Кібербезпека;
 • Інформаційні системи та технології.

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

 • Економіка;
 • Психологія;
 • Облік і оподаткування;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Менеджмент;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Маркетинг;
 • Підприємництво ,торгівля та біржова діяльність;
 • Готельно-ресторанна справа.

Абітурієнтам

Підготовчі курси: [відкрити контакти](0352) 51-97-22.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0352) 51-97-27.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0352) 51-97-27.

Про ЗВО/ВНЗ

Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців із закладами вищої освіти Франції, Німеччини, Польщі.

Центр іноземних мов забезпечує поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та польської мов. Центр перепідготовки та післядипломної освіти дозволяє, навчаючись на денній формі, паралельно заочно здобувати другу вищу освіту.

Центр франко-української науково-освітньої кооперації, створений за підтримки посольства Франції в Україні, реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторіях провідних французьких університетів, ІТ-компаніях, у тому числі з отримання стипендії уряду Франції, організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів.

В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік» з актовим залом, плавальним басейном, спортивними залами, майданчиками, стадіоном. До послуг студентів є три гуртожитки. Спортивно-мистецькі заходи, розважальні програми та конкурси мають національно-патріотичне спрямування й орієнтовані на розвиток студентського самоврядування.

Відповідно до рішення Органу сертифікації 31 серпня 2017 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя отримав сертифікати, які підтверджують відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001:2015. Перші два сертифікати українською та німецькою мовами видані німецьким сертифікаційним органом «DQS-Group», який входить в трійку лідерів серед сертифікаційних органів у світі, що свідчить про міжнародне визнання якості освітньої діяльності.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Тернополі, а також коледжі в Тернополі, курси в Тернополі, репетитори в Тернополі, робота в Тернополі