Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

Харківський національний медичний університет (ХНМУ)vip


 • Харків · просп. Науки, 4, 61022
 • (057) 705-07-11
  (057) 707-73-28
 • meduniver@knmu.kharkov.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1804 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

8172
студенти
984
викладачі
585
кандидатів
наук
144
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

І, II, III, IV медичний, стоматологічний, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, в складі якого 3 факультети з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ.

ХНМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

за ступенем  «Бакалавр»

 • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);
 • «Технології медичної діагностики та лікування»  (денна форма здобуття освіти).

за ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти)

 • «Медицина»; «Педіатрія»; «Стоматологія».

на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» для випускників медичних ВНЗ  I-II рівня акредитації за спеціальностями:

за ступенем  «Бакалавр» (денна та заочна форми здобуття освіти);

 • «Медсестринство»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 2 курс   з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»  за спеціальностями галузі знань «Медицина»;
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс з нормативним терміном навчання на   вакантні   місця  для  осіб,  які  мають  ОКР  «Молодший  спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»   за   спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика».

на основі ОС «Бакалавр» , ОС «Магістр» та  ОКР «Спеціаліст» за спеціальностями:

за ступенем  «Магістр»:

 • «Медсестринство» (заочна форма здобуття освіти);
 • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти);
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);
 • «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);
 • «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма здобуття освіти);
 • «Освітні, педагогічні науки»  (заочна форма здобуття освіти).

Абітурієнтам

Вступникам:

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі  за адресою:  http://ez.osvitavsim.org.ua., крім осіб, які мають право, передбачене Правилами та Умовами прийому. Вони подають заяви  в паперовій формі, особисто звернувшись до Приймальної комісії.

До заяви  в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього;
 • копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р.  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з  конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • медична довiдка за формою 086-о або її копію;
 • 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
 • 2 конверта  та папка для паперів;
 • інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при Приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

Перелік предметів, оцінки з яких враховуються

у конкурсному відборі при вступі до ХНМУ

Для здобуття ОС магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та ОС бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів приймаються ЗНО з наступних предметів:

 • 1-й предмет: Українська мова;*
 • 2-й предмет: Математика;
 • 3-й предмет: Біологія, фізика або  хімія (за вибором вступника).

Для здобуття ОС бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» на основі 11 класів приймаються ЗНО з наступних предметів:

 • 1-й предмет: Українська мова та література;
 • 2-й предмет: Історія України;
 • 3-й предмет: Математика, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія (за вибором вступника).

Примітка. * Замість ЗНО з української мови можливо подання ЗНО з української мови та літератури.

Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від  форми  фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет – українська мова – 130 і вище,  другий та третій предмети – математика, біологія, хімія, фізика –  150 та вище;

Але є виключення, якщо конкурсний бал 175 та вище!

для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю  «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище. На бюджет конкурсний бал 125 та вище.

Про ЗВО (вуз)

ХНМУ - сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою що включає: 70 кафедр (серед яких 48 клінічні), Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ. Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути: науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики. Крім того, до складу університету входять: 5 центрів: лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр», навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень, центр гендерної освіти, центр медичного краєзнавства, 4 проблемні лабораторії. В структурі університету працює медичний коледж, який проводить підготовку «Фахових молодших бакалаврів» за спеціальністю «Медсестринство».

В університеті понад 7 тисяч студентів, інтернів, аспірантів і докторантів серед яких понад 4000 іноземних громадян з 72 країн світу.

Університет бере участь у  всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво  з зарубіжними організаціями. Під час навчання студенти проходять практику та стажування в лікарнях,  шпиталях,  медичних установах України та інших країн Світу. ХНМУ співпрацює з навчальними закладами країн СНД,  Америки,  Європи,  Африки та Азії. У 1998 році університет прийнято до Міжнародної асоціації університетів світу.

В університеті застосовується прогресивна технологія навчання. Активно використовуються симуляційні класи з широким спектром  тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад  1 млн. екземплярів,   в структурі бібліотеки 8 відділів, 9 секторів та розгалужена мережа пунктів обслуговування з автоматизованою книговидачею.

На базі ХНМУ створені всі умови не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців, але й для повноцінного особистісного розвитку та розвитку фізичного здоров’я наших студентів. Університет має три спортивні бази, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання більш ніж з 20 видів спорту під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів. Вихованці нашого університету неодноразово ставали переможцями та призерами національних   й   міжнародних  змагань,  і навіть,   чемпіонами  Світу. 

В університеті успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших.

Усі  студенти,   які   потребують,   забезпечуються гуртожитком з сучасними умовами проживання.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії.

Адреса Приймальної комісії:

61022, м. Харків, пр. Науки, 4, (вхід з вул. Літературна)

тел. [відкрити контакти](057) 707-73-28, [відкрити контакти](057) 705-07-20, моб.тел. [відкрити контакти]098-211-34-83

e-mail:[відкрити контакти]priem@knmu.kharkov.ua,

web: www.knmu.kharkov.ua


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові