Work.ua 16 років! З днем народження! Сховати банер
Буковинський університет

Буковинський університет


 • Чернівці · вул. Дарвіна, 2-а, 58000
 • (037) 251-08-98
  (037) 255-32-07
 • bukuniver@bukuniver.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, спеціаліст, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1995 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Платне навчання
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Безкоштовне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта

1800
студентів
120
викладачів
38
кандидатів
наук
6
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Економічний факультет:

 • Облік і оподаткування.
 • Фінанси, банківська справа та страхування.

Юридичний факультет:

 • Право.

Факультет комп’ютерних систем і технологій:

 • Інформаційні технології.

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: тел. [відкрити контакти](037) 252-00-12.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](037) 252-00-12.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](037) 252-00-12.

Про ЗВО (вуз)

Матеріально-технічна база: 

Університет має:

 • два навчальних корпуси;
 • бібліотеку з книжковим фондом понад 35 тисяч примірників;
 • студентські кафе;
 • комп'ютерні лабораторії;
 • дискотеку.

Науково-педагогічні працівники Буковинського університету постійно запроваджують нові підходи і методи до професійно-практичної підготовки фахівців на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями і підприємцями. Зокрема, традицією стало проведення «Ярмарку кар'єри» одночасно з презентацією студентських наукових досліджень з тематики, яка актуальна для Буковинського краю. Буковинський університет очолює регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації «Співтовариство ІТ-директорів України», основна мета якої — об'єднання професіоналів та популяризація інформаційних технологій і методів та засобів їх ефективного використання.

Університет співпрацює з роботодавцями краю, які сприяють студентам у працевлаштуванні і проходженні виробничої та переддипломної практики. Випускники університету працюють в різних галузях народного господарства, беручи участь у становленні, розвитку та інтеграції економіки нашої держави у міжнародний економічний простір. У навчальному закладі створено всі умови для розвитку творчої особистості. На базі університету працюють «Юридична клініка», де під керівництвом досвідчених фахівців студенти набувають досвіду практичної роботи, клуби «Комп'ютерної графіки та веб-дизайну», «Sife-Підприємницької ініціативи», «Англійський клуб», «Інтерлінгва».

За рейтингом серед вищих навчальних закладів України приватної форми власності Буковинський університет занесено до «Золотої книги української еліти». Заклад є постійним учасником Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні» та отримав дипломи Міністерства освіти і науки України «За вагомий внесок у модернізацію освіти України», «За швидкі темпи розвитку матеріально-технічної бази», «За видання підручників і навчальних посібників нового покоління».

З кожним роком університет зростає, завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна базa, підвищуєтьcя наукoвий потeнціал пeдагогічного колeктиву, авторитeт і визнaння серeд науковиx тa освітянcьких кіл суспільcтва. Колeктив універcитету з упевненіcтю дивитьcя в завтpашній дeнь.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Чернівцях, а також коледжі в Чернівцях, курси в Чернівцях, репетитори в Чернівцях, робота в Чернівцях