Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ)

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

4872
студенти
438
викладачів
253
кандидати
наук
71
професор
і доктор наук

Спеціальності

Факультети

Факультет музичної та хореографічної освіти:

 • Музичне мистецтво з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (музичне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (хореографія) з додатковою спеціалізацією — художня культура.
 • Хореографія.

Художньо-графічний факультет:

 • Середня освіта (образотворче мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художнє редагування освітніх видань; візуальне мистецтво; художні промисли.
 • Середня освіта (трудове навчання та технології) з додатковою спеціалізацією — інформатика.
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художні промисли; художня обробка металу.
 • Професійна освіта (дизайн) з додатковими спеціалізаціями: комп`ютерна графіка; дизайн одягу.

Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації:

 • Середня освіта (фізична культура) з додатковими спеціалізаціями: методика спортивно-масової роботи; фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі.
 • Спеціальна освіта з додатковою спеціалізацією — початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Соціально-гуманітарний факультет:

 • Журналістика (реклама та зв`язки з громадськістю).
 • Психологія з додатковою спеціальністю — мова і література (англійська).
 • Політологія з додатковими спеціалізаціями:міжнародні відносини; конфліктологія; антикорупційний консалтинг; політичний менеджмент.
 • Право з додатковими спеціалізаціями: юридична психологія; ювенальна юстиція; освітнє право.
 • Публічне управління та адміністрування з додатковими спеціалізаціями: адміністрування в органах державної влади та місцевого самоврядування; адміністрування у закладах освіти; адміністрування навчально-методичного забезпечення освітніх програм.

На основі освітнього ступеня бакалавра і ОКР спеціаліста здобувачі можуть отримати освітній ступінь магістра за спеціальностями:

 • Психологія.
 • Менеджмент (за спеціалізацією: управління навчальним закладом).

Історико-філософське відділення

 • Філософія.
 • Музеєзнавство, пам'яткознавство.
 • Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • Соціологія.
 • Середня освіта (історія)з додатковою спеціалізацією — основи правознавства.

Факультет дошкільної педагогіки та психології

 • Дошкільна освіта з додатковими спеціальностями: спеціальна освіта (логопедія); мова і література (англійська), психологія.

Філологічний факультет:

 • Середня освіта (українська мова і література)з додатковою спеціальністю — мова і література англійська; з додатковою спеціалізацією — українознавство.
 • Середня освіта (мова і література (російська)) з додатковими спеціальностями: мова і література англійська й українська мова і література.

Факультет іноземних мов:

 • Середня освіта (мова і література (англійська)).
 • Середня освіта (мова і література китайська)) з додатковою спеціальністю — мова і література (англійська).
 • Середня освіта (мова і література турецька)) з додатковою спеціальністю — мова і література (англійська).
 • Філологія (переклад з англійської, китайської українською).

Факультет початкового навчання:

 • Початкова освіта з додатковими спеціальностями: психологія; мова і література (англійська).
 • Соціальна робота (за спеціалізацією: соціально-профілактична діяльність)з додатковою спеціальністю — психологія.

Фізико-математичний факультет:

 • Середня освіта (математика) з додатковими спеціальностями: інформатика; мова і література (англійська); фізика.
 • Середня освіта (фізика) з додатковими спеціальностями: математика; інформатика; мова і література (англійська).
 • Середня освіта (інформатика) з додатковою спеціальністю — мова і література (англійська).

Абітурієнтам

Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі визначається Правилами прийому до університету у 2018 р. В університеті створено консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Довузівська підготовка:

 • тел. [відкрити контакти](048) 731-17-91;
 • предмети —  українська мова і українська література, біологія, фізика, математика, англійська мова, художня підготовка, фізична підготовка;
 • термін навчання — 8, 6, 3 міс.

Офіційний сайт університету: www.pdpu.edu.ua
https://www.facebook.com/Ushynsky.University

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](048) 732-48-02.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](048) 732-48-02.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, 39 кафедр, інформаційно-видавничий центр, зала електронних носіїв інформації, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс «Буревісник», медчастина, буфет, археологічний і етнографічний музеї, освітні науково-інформаційні та культурні центри США, Литви, Держави Ізраїль, КНР (Інститут Конфуція), Кореї.

Міжнародне співробітництво здійснюється за напрямами:

 • підготовка фахівців для інших країн;
 • академічна співпраця із закордонними закладами вищої освіти та науковими центрами;
 • участь у міжнародних проєктах спільно з іноземними партнерами, співпраця з фондами, програмами, презентованими в Україні та за кордоном;
 • реалізації програм академічної мобільності;
 • прийняття фахівців із закордонних країн для стажування та підвищення кваліфікації, обміну досвіду та інші.

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Одесі, а також коледжі в Одесі, курси в Одесі, репетитори в Одесі, тренінги в Одесі, робота в Одесі