Національний університет харчових технологій (НУХТ)

Національний університет харчових технологій (НУХТ)
 • денна, заочна, дистанційна
 • бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва, доктор наук
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 1884 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом Держ. Зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

17000
студентів
1000
викладачів
420
кандидатів
наук
350
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого.

Бакалавр:

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.
 • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Холодильні техніка та технології» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітня програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.
 • Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», освітня програма «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» денна і заочна (дистанційна) форми навчання.

Магістр:

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Прикладна механіка» денна і заочна.
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових виробництв» денна і заочна.
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денна і заочна.
 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» денна і заочна.
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» денна і заочна.
 • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітня програма «Холодильні техніка та технології» денна і заочна.
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика, освітня програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології » денна і заочна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика».

Доктор наук:

 • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування».

Навчально-науковий інститут економіки і управління.

Бакалавр:

 • Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 061 «Журналістика», освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю» — денна.
 • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Цифрові бізнес-технології в підприємництві» — денна.
 • Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітня програма «Міжнародна економіка» — денна.

Магістр:

 • Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства» — денна і заочна.
 • Спеціальність 061 «Журналістика», освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю» — денна.
 • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» — денна і заочна.
 • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» — денна і заочна.
 • Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу» — денна і заочна.
 • Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» — денна і заочна.
 • Спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг» — денна і заочна.
 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — денна і заочна.
 • Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітня програма «Міжнародна економіка» — денна і заочна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 051 «Економіка».
 • Спеціальність 073 «Менеджмент».
 • Спеціальність 075 «Маркетинг».

Доктор наук:

 • Спеціальність 051 «Економіка».
 • Спеціальність 073 «Менеджмент».
 • Спеціальність 075 «Маркетинг».

Навчально-науковий інститут харчових технологій.

Бакалавр:

 • Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічна технологія» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денна і заочна (дистанційна).

Магістр:

 • Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів» денна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології органічних харчових продуктів» денна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології продуктів бродіння і виноробства» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології харчовихи концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» денна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології цукру та полісахаридів» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денна і заочна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Lean-виробництво харчової продукції» денна.

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі» денна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 181 «Харчові технології».

Доктор наук:

 • Спеціальність 181 «Харчові технології».

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем.

Бакалавр:

 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформаційні системи та штучний інтелект» денна.
 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп’ютерні науки» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» денна і заочна (дистанційна).

Магістр:

 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» денна.
 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» денна.
 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма «Інтелектуальні комп'ютерні системи керування» денна і заочна.
 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітня програма «Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» денна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Доктор наук:

 • Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Факультет біотехнології та екологічного контролю.

Бакалавр:

 • Спеціальність 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та екоменеджмент» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» денна і заочна (дистанційна).

Магістр:

 • Спеціальність 101 «Екологія», освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» денна і заочна.
 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Промислова біотехнологія» денна і заочна.
 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» денна і заочна.
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Екологічний контроль та аудит» денна і заочна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Бакалавр:

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології харчування» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» денна і заочна (дистанційна).
 • Спеціальність 242 «Туризм» денна і заочна (дистанційна).

Магістр:

 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» денна.
 • Спеціальність 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології в ресторанному господарстві» денна і заочна.
 • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельна і ресторанна справа» денна і заочна.
 • Спеціальність 242 «Туризм», освітня програма «Туризмознавство» денна і заочна.

Доктор філософії:

 • Спеціальність 181 «Харчові технології».

Абітурієнтам

Національний університет харчових технологій єдиний в Україні вищий технічний
навчальний заклад, де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів від молодшого спеціаліста до магістра для
високотехнологічних галузей промисловості. Щороку в університеті започатковується
підготовка фахівців за новими спеціальностями і спеціалізаціями, продиктована вимогами часу і науково обґрунтованим ставленням до проблем харчування населення України. Молоді люди, з огляду на кон'юнктуру ринку і стрімкий розвиток харчової та переробної промисловості, свідомо роблять ставку на вищу освіту і саме на НУХТ.

Навчання в НУХТ гарантія якісної підготовки, яка базується на останніх світових досягненнях галузі, а також добра перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією фахівців. Переважна більшість випускників розподіляється на роботу за умовами договорів із підприємствами. А студенти, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом із відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру.

НУХТ навчальний заклад, в якому створений замкнутий цикл доуніверситетської,
ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців. До складу НУХТ крім базового вищого навчального закладу входять два інститути підвищення кваліфікації, 6 філій і 11 коледжів, розташованих у різних містах України.

Підготовку до здачі ЗНО та вступу до університету здійснює Підготовче відділення.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 287-96-36, [відкрити контакти](044) 289-64-00, [відкрити контакти](044) 287-93-71.

Документи для вступу:

 • Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (подається в електронному вигляді
  у визначені терміни).
 • Документ про освіту на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.
 • Документ, що посвідчує особу та громадянство (+ його копія).
 • Копія військово-облікового документа, (військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 • Чотири однакових кольорових фотокартки розміром 3 × 4 см (відповідно до вимог
  до цифрового зображення фото).
 • Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для
  зарахування та/або навчання (для осіб, які мають таке право).
 • Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний
  номер).
 • Копії документів, що засвідчують підстави для нарахування додаткових конкурсних
  балів (за наявності).
 • Медична довідка за формою 086-о (тільки для осіб, які претендують на поселення у
  гуртожиток).
 • Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб,
  які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Усі копії документів безкоштовно засвідчуються за оригіналом приймальною
комісією.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: 6 навчальних корпусів, відділ інформаційних технологій, науково-технічна бібліотека, обладнана сучасними комп'ютерами з виходом в мережу Інтернет, студентський кампус із 6 гуртожитками, навчальний корпус фізичного виховання з басейном, спортивно-оздоровчі табори «Буревісник» (Конча-Заспа), «Біла берізка» (Закарпаття).

Історія університету бере початок у 1884 році, коли при Смілянському рафінадному заводі були відкриті технічні класи перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Вони стали базою для створення в Києві інституту цукрової промисловості. За роки існування він значно розширив палітру спеціальностей підготовки і став відомим не тільки на території колишнього СРСР, а й визнаним авторитетом за кордоном

Відповідно до Указу Президента України №266 / 2002 від 19 березня 2002 року, з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету та його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки навчальному закладу надано статус національного. Відтоді його назва Національний університет харчових технологій.


Навчання в університеті гарантія якісної підготовки, яка базується на останніх світових досягненнях галузі. Заслужений авторитет НУХТ і висока кваліфікація його фахівців запорука стовідсоткового працевлаштування, тому випускники Національного університету харчових технологій мають попит у різних галузях господарства і успішно будують свою кар'єру.


Відгуки

308
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчалася на кафедрі фінансів. Це просто жах, викладачі не пояснюють нормально матеріал а коли підходить сесія, то ти маєш або заплатити, або придбати їхню книгу. А як я працювала над дипломом бакалавра це щось… Студенти зрозуміють. Як згадаю, аж око сіпається. Дуже не раджу цей університет.

,

не університет а чорт і що... оцінка 1. я зараз навчаюсь але хочу звідси уйти чим подалі.....

,

Ремонту в університеті нема, гроші тягнуть а потім відправляють на дистанційне, а платиш як за очне. На дистанційному у викладачів більшості бажання викладати нема, відраховують навіть під час воєнного стану, будь ти у ЗСУ чи займаєшся допомогою армії, їх це не цікавить. якщо ви будете під обстрілом їм всерівно, теми маєте здавати. Говорили що під час війни всю вчіться по ЗМОЗІ, але на справді це стосується тільки викладачів. На відеоконференції їх мало, бо займаються своїми справами, люблять хабарі. Що вам підуть на зустріч надіятись смислу немає. Хочете тут навчатись? будь-ласка, йдіть. Але я попереджав.... на першій сесії викладачі показують свої козні. Більше схоже на саморозвиток ніж навчання. за що я заплатив тут я не знаю, дали теми які вчити, і треба їх просто вивчити назубок. я більше з інтернету дізнався ніж у університеті. Лекції надто нудні просто вам диктують монолог, ви його пишете в зошит, економіку диктують з інтернету.

,

Началався в ННІХТ ("Хлєбнік", як то кажуть в стінах університету) + Хто хоче навчатися, той навчиться. За здачу екзаменів жодного разу не платив і виходив навіть на стипендію). Хороша база з підручників, методичок і тд, відповідно нічого купувати не потрібно Корпуси розташовані разом по місту їздити не потрібно було. В університеті діє пропускна система, тому постороннім вхід забороненний. - Почнемо з того, що цікавить найменше в університеті- ремонт... Його просто нема. Штукатурка з потолків сипиться на парах ніби сніг на голову. Та ж сама пропускна система не діє адекватно, тому постороні все ж таки заходять в університет. Не буде важко привести свою молодшу сестру на пари) Викладачі дають мінімум знань, а вимагають максимум (пишу загально за весь університет) На сесіях деякі викладачі не дораховують балів котрі ви заробили бо електронний журнал таки не працює. ( таке дійсно бувало досить часто) На додаткові бали можете не розраховувати, студрада забирає їх всі собі.

,

Университет-фигня полная, преподы просто издеваются. На лекциях говорят одно, а требуют намного больше. Если дают задания, то разбирайся сам с ним. Подлизы и любимчики здесь в приоритете, а обычные с совестью студенты должны довольствоваться тройками. Сюда лучше с нормальной психикой не поступать.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві