Харківський торговельно-економічний інститут

Харківський торговельно-економічний інститут


 • Харків · пров. Отакара Яроша, 8, 61045
 • (057) 340-45-87
 • htei.knteu@gmail.com
 • денна, заочна
 • молодший бакалавр, бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 2005 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

1501
студент
83
викладачі
47
кандидатів
наук
10
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Економіки та управління.
 • Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34.

В інституті працюють підготовчі курси. Деталі за телефоном: [відкрити контакти](057) 340-33-34, [відкрити контакти](096) 095-98-70 (приймальна комісія).

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34, [відкрити контакти](096) 095-98-70.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34, [відкрити контакти](096) 095-98-70.

Про ЗВО (вуз)

На сьогоднішній день ХТЕІ єдиний профільний вуз на Слобожанщині, що здійснює підготовку фахівців для невиробничої сфери економіки-ресторанного, готельного, туристичного бізнесу, торгівлі, фінансової системи, митної служби.

Інститут має потужну науково-матеріальну базу. Заняття проводяться в сучасних комп'ютерних класах, лабораторіях і кабінетах. До послуг студентів два гуртожитки, спортивні секції, студентське кафе, клуби за інтересами.

Характерною рисою діяльності інституту є прагнення на грунті позитивного досвіду підготовки фахівців вищої кваліфікації вивести на якісно новий рівень процес підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів; створення сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення для ефективної самостійної роботи студентів.

Щорічно в інституті проводиться близько 20 наукових заходів. За матеріалами науково-практичних конференцій випускаються збірники наукових праць. Вчені інституту спрямовують свої зусилля на забезпечення гідного представлення наукового потенціалу в міжнародних виданнях та виданнях, які входять до наукометричних баз даних. Так за останні п'ять років опубліковано близько 50 робіт у виданнях, що входять в такі наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory (США), DRIVER (ЄС), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), ResearchBib (Японія) .

З метою реалізації компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців в інституті функціонує система навчально-тренувальних фірм за напрямами підготовки:

 • «Економіка».
 • «Маркетинг».
 • «Менеджмент».
 • «Облік та оподаткування».
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

Це дає можливість формувати цілісну систему знань, умінь, навичок і розвивати практичні здібності майбутніх фахівців, які необхідні їм для вирішення практичних виробничих завдань.

Практичні навички майбутньої професійної діяльності студенти отримують на базах практики, якими є державні та приватні підприємства, фірми, торговельні будинки, біржі, банки, будинки відпочинку, кафе та ресторани. Студенти інституту мають можливість навчатися на військовій кафедрі Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба.

Змістовною та різноманітною в інституті є культурно-масова робота. Створена спеціальна психологічна служба підтримки студентів.

Підвищення кваліфікації, стажування в закладах освіти за кордоном, саме: Польща, Болгарія, Німеччина, Австрія, Фінляндія, Словаччина, Великобританія, США, Мальта, Чорногорія, Латвія та ін.

Також, ви можете ознайомитись з інформацією про нас за посиланнями: 


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові