Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету


 • Харків · пров. Отакара Яроша, 8, 61045
 • (057) 340-45-87
 • htei.knteu@gmail.com
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр, молодший бакалавр
 • ЗВО (вуз) заснований у 2005 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

1501
студентів
83
викладачів
47
кандидатів
наук
10
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Економіки та управління
 • Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34

В інституті працюють підготовчі курси. Деталі за телефоном: [відкрити контакти]+380 (57) 340-33-34 (Приймальна комісія)

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](057) 340-33-34.

Про ЗВО (вуз)

Інститут має потужну науково-матеріальну базу. Заняття проводяться в сучасних комп'ютерних класах, лабораторіях і кабінетах. До послуг студентів два гуртожитки, спортивні секції, студентське кафе, клуби за інтересами.

Характерною рисою діяльності інституту є прагнення на грунті позитивного досвіду підготовки фахівців вищої кваліфікації вивести на якісно новий рівень процес підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів; створення сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення для ефективної самостійної роботи студентів.

На сьогоднішній день ХТЕІ КНТЕУ профільний вуз, що здійснює підготовку фахівців для невиробничої сфери економіки - ресторанного, готельного, туристичного бізнесу, торгівлі, фінансової системи, митної служби.

Щорічно в інституті проводиться близько 20 наукових заходів. За матеріалами науково-практичних конференцій випускаються збірники наукових праць. Вчені інституту спрямовують свої зусилля на забезпечення гідного представлення наукового потенціалу в міжнародних виданнях та виданнях, які входять до наукометричних баз даних. Так за останні п'ять років опубліковано близько 50 робіт у виданнях, що входять в такі наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory (США), DRIVER (ЄС), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), РІНЦ (Росія), ResearchBib (Японія) .

З метою реалізації компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців в інституті функціонує система навчально-тренувальних фірм за напрямами підготовки: «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік та оподаткування», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Це дає можливість формувати цілісну систему знань, умінь, навичок і розвивати практичні здібності майбутніх фахівців, які необхідні їм для вирішення практичних виробничих завдань.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові