Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ)

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура

1172
студенти
190
викладачів
42
кандидати
наук
31
професор
і доктор наук

Освітні програми 51

Фільтри

022 Дизайн

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Факультет: Факультет дизайну.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 14, контракт — 26.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Факультет: Факультет дизайну.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2025).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 8.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Факультет: Факультет дизайну.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 14, контракт — 26.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Факультет: Факультет дизайну.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2025).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Факультет: Факультет дизайну.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (04.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: бюджет — 17, контракт — 18.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 120 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

 • монументальний живопис;
 • монументально-декоративна скульптура;
 • сакральне мистецтво;
 • реставрація творів мистецтва;
 • актуальні мистецькі практики.

Факультет історії та теорії мистецтв

 • мистецтвознавство;
 • менеджмент соціокультурної діяльності.

Факультет дизайну

 • дизайн костюму;
 • дизайн середовища;
 • графічний дизайн;

Факультет декоративно-прикладного мистецтва

 • художній текстиль;
 • художня кераміка;
 • художнє скло;
 • художній метал;
 • художнє дерево.

Абітурієнтам

На всі спеціальності та спеціалізації документи приймаються на денну та екстерну форму навчання. На спеціальність «Мистецтвознавство», спеціалізацію «Історія та теорія монументального та декоративно-ужиткового мистецтва» документи приймаються на денну, екстерну та заочну форму навчання.

Термін навчання: підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр» — 4 роки, «Спеціаліст», «Магістр» — 2 роки /разом 6 років/. Тривалість екстернату до 8 років.

Набір до екстернату ЛАМ та на заочне відділення — на контрактній основі.

До екстернату приймаються особи, які мають Відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень для здобуття ними певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін та проходження усіх форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Зарахування до екстернату ЛАМ проводиться приймальною комісією на підставі поданих документів, домашніх студійних і творчих робіт, за результатами співбесіди, за умови укладення договору та внесення плати за навчання.

Зарахування на заочне відділення спеціальності «Мистецтвознавство» спеціалізації «Історія та теорія монументального та декоративно-ужиткового мистецтва» проводиться на підставі поданих документів, реферату з історії та теорії українського декоративно-ужиткового мистецтва і за результатами співбесіди, за умови укладення договору та внесення плати за навчання.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](032) 243-74-28.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](032) 243-74-28.

Про ЗВО/ВНЗ

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) представляє один з найбільш цікавих напрямів вищої освіти України, а саме – професійну підготовку і виховання творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва. Ідея створення у Львові мистецької академії зародилася понад сто років тому, а тому сучасний навчальний заклад є спадкоємцем кращих традицій і надбань художньої освіти, започаткованої у Львові ще в середині 19 ст. Свою історію він веде від Художньо-промислової школи (1876 р.), Вільної академії мистецтв (1905 р.), Мистецької школи Олекси Новаківського (1923 р.), інших навчальних закладів, у системі яких апробувалася академічна освіта. У цих мистецьких закладах навчалися, а згодом і викладали видатні митці, вихованці провідних європейських академій Іван Труш, Осип Курилас, Антон Манастирський, Олена Кульчицька, Григорій Смольський, Святослав Гординський та багато інших.

Львівська академія – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Офіційно створена у вересні 1946 р. (початково як інститут прикладного і декоративного мистецтва), у 1994 р. вона була реорганізована у Львівську державну академію мистецтв, а 21 серпня 2004 р. за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, загальнодержавну і міжнародну діяльність їй надано указом Президента України статус національного навчального закладу. У структурі Академії – 5 навчальних факультетів (один з них у Севастополі), Інститут прикладного та декоративного мистецтва у Косові, Івано-Франківської області, факультет підвищення кваліфікації, підготовче відділення для вступників, науково-дослідний відділ, аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій в галузі мистецтвознавства, наукова бібліотека, музей, галерея сучасного мистецтва, видавничий відділ, художньо-виробничі майстерні. Принциповим у справі постійного оновлення викладацького середовища є використання власного потенціалу. Традиційно конкурс на викладацькі посади в Академії виграють її випускники, які, насамперед, на магістерському рівні навчання, здобувають окрім професійно-мистецької ще й педагогічну і науково-дослідну кваліфікації. 21 випускник Академії став лауреатом Національної (державної) премії України імені Тараса Шевченка.

Сучасний розвиток закладу неможливий без активної співпраці з вітчизняними і зарубіжними навчальними закладами. Насамперед, йдеться про тривалу і плідну взаємо працю з Київською національною академією образотворчого мистецтва і архітектури та Харківською державною академією дизайну і мистецтв. Серед зарубіжних партнерів чимало відомих європейських художніх академій та інститутів у Польщі, Франції, Угорщині, Австрії, Болгарії, країнах Прибалтії, Росії, що особливо актуально в плані європейської освітньої інтеграції. Ефективним засобом реалізації державних програм стало створення у 1993 р. на базі Академії Навчально-науково-творчого комплексу, до його складу входять 22 навчальних заклади України І – IV рівнів акредитації, які ведуть підготовку у галузі мистецтва.

Сьогодення Академії – це, насамперед, вдосконалення і розвиток власної Школи, яка спільно з іншими мистецькими закладами, провідними митцями, мистецькими спілками, спільно з мистецьким середовищем Львова творитиме майбутнє Львівської Мистецької Школи.


Відгуки

69
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Жахливий заклад. Жахлива совкова система, старі неадекватні викладачі, які ламають студентам творчий хребет, принижують та влаштовують булінг. Оминайте десятою дорогою...

,

Закінчую навчання на дизайні. Загалом задоволений. Є звичайно багато питань і до деяких викладачів і до стану приміщень, але за останній рік є зміни на краще. Не шкодую, що поступав сюди

,

Норм навчальний заклад. Вчитись найкраще на дизайні. Графічний дизайн - топ, дизайн середовища слабенько, але весело. На факультеті дпм я би радив хіба що кераміку. Решта кафедр не дають жодної нормальної професії. Хіба що хочете бути безробітними після закінчення. Кажуть, непогано на сакральному, але то на любителя. Загалом рекомендую академію, з мистецьких вузів цей найкращий.

,

Навчалась у ЛНАМ. Це були найкращі роки мого життя. Процес навчання цікавий, неординарний , яскравий. Вчитися треба було багато, треба було прикладати багато зусиль і мати колосальну пам'ять, щоб засвоїти інформацію. Отже,навчання в академії не для лінивих. Ми їздили на практику на археологічні розкопки, ми їздили на практику в Київ, де вивчали живопис та архітектуру. Навчальний день дуже рідко завершувався тим, щоб одразу піти додому. Майже всі роки після навчального дня ми йшли в бібліотеки, на відкриття музейних виставок, просто в музеї . Атмосфера в академії така, що хотілось завжди туди іти. Викладачі фахівці своєї справи , ввічливі, інтелегентні, людяні. Залишили в моєму серці теплі спогади. Ті, що пишуть негативні коментарі, то раджу не шукати причину у начебто некваліфікованих викладачах, бо особисто я там їх не зустрічала, раджу вчитися , докладаючи усіх сил і зусиль. Це найкраща Академія. Люблю і сумую за нею.

,

Вивчала Мистецтвознавство. Процес навчання цікавий , оригінальний і яскравий. Інтелегентні та людяні викладачі. В кого нема бажання вчитись, той знайде причину у викладачеві , а хто хоче вчитись, не заважає ні на особисту неприязнь чи якусь, наче не таку поведінку викладача. Людина, яка хоче вчитись, то вона буде вчитись. Майже всі викладачі у моєму серці залишили теплі спогади. Усі вони професіонали своєї справи. Це найкраща Академія і я пишаюсь, що мала нагоду у ній вчитись.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ у Львові, а також коледжі у Львові, курси у Львові, репетитори у Львові, тренінги у Львові, робота у Львові