Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА)

Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

3000
студентів
98
викладачів
50
кандидатів
наук
32
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

 • Фінансово-економічний факультет
 • Обліково-статистичний факультет
 • Відділення заочного та дистанційного навчання

Абітурієнтам

Для вступників до навчального закладу діють підготовчі курси за програмою підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів ЗНО для обраних спеціальностей звертайтеся до приймальної комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 484-47-78.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 484-47-78.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: до послуг студентів пропонуються сучасні навчальні корпуси, аудиторії, лінгвістичні лабораторії, бібліотеки, читальні зали, комп’ютерні класи, їдальня, гуртожиток, спортивні зали та майданчики, медпункт.

Навчальний заклад створено в 1986 році як Український філіал Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації працівників обліку та статистики Держкомстату СРСР. Після низки перетворень Указом Президента України в 2010 році заклад вищої освіти набув статусу національного з офіційною назвою Національна академія статистики, обліку та аудиту.

В Академії працює сильна команда висококваліфікованих викладачів і науковців, багато з яких відомі за межами України, завдяки чому студенти успішно отримують глибокі теоретичні та практичні знання. Близько 80 відсотків викладачів мають наукові ступені та вчені звання, понад чверті з них — доктори наук, професори.

Високий рівень знань є головним пріоритетом діяльності Академії. З цією метою успішно використовується досвід провідних європейських вищих навчальних закладів, впроваджені сучасні інноваційні освітні технології для підготовки фахівців-практиків і дослідників. Професійна орієнтації студентів забезпечується тісною співпрацею Академії з головними роботодавцями: органами державного управління, науковими установами, топовими українськими та зарубіжними бізнесовими структурами, де студенти мають можливість проходити практику.

Академія підтримує плідні міжнародні наукові зв’язки з провідними профільними навчальними закладами Європи, зокрема Групою національних шкіл з економіки та статистики (Франція), Академією Вища школа бізнесу (Польща), Вищою банківською школою (Польща), Жешувським університетом (Польща) та іншими. Основними сферами співпраці є спільні тренінги та дослідницькі проекти, спільна участь у міжнародних конференціях та семінарах, акредитація навчальних програм, а також обмін студентами та викладачами.

В Академії діє докторантура та аспірантура, працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій.  

Академія розташована у місті Києві, сучасній європейській столиці, що дає можливість доступу до найкращих навчальних і наукових центрів, зручної комунікації для приїзду з інших міст та із-за кордону і пересування у місті.

В Академії створені усі умови для занять спортом, художньою самодіяльністю, мистецькою та літературною творчістю, для екскурсій, подорожей та активного дозвілля.

До складу Академії входять: Фаховий коледж бізнесу та аналітики (м. Київ), Фаховий коледж економіки та управління (м. Біла Церква).


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві