Міжнародна академія екології та медицини (МАЕМ)

Міжнародна академія екології та медицини (МАЕМ)

Международная академия экологии и медицины (МАЭМ)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Безкоштовне навчання
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура

780
студентів
178
викладачів
27
кандидатів
наук
12
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Медичний факультет

 • Стоматологія
 • Медицина

Абітурієнтам

Довідки: [відкрити контакти](044) 563-98-54, [відкрити контакти](044) 576-06-00, ([відкрити контакти]097) 973-83-66

http://telegram.me/maem_pkbot

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 576-06-00, [відкрити контакти](044) 563-98-54.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 576-06-00, [відкрити контакти](044) 563-98-54.

Про ЗВО/ВНЗ

ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини» заснована у 2011 році.

 До її складу входить медичний факультет та підготовче відділення для іноземних студентів.

 Академія здійснює підготовку фахівців вищої освіти за напрямом 22 "Охорона здоров’я" спеціальностей 222 Медицина та 221 Стоматологія.
 У ЗВО навчаються вітчизняні та іноземні студенти з таких країн, як Єгипет, Індія, Пааистан, США, Польща, Узбекистан, Азербайджан, Німеччина, Нігерія, Алжир тощо.

 На підготовчому відділення іноземці вивчають українську мову, математику, біологію, інформатику, країнознавство та по його закінченню отримують відповідне свідоцтво.

 До складу академії входять 5 кафедр, а саме: хірургії, стоматології, медико-фундаментальних дисциплін, соціальної медицини та гуманітарних дисциплін, а також кафедра внутрішньої медицини з курсом психіатрії та наркології.

У ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створена необхідна інфраструктура, яка відповідає діючим стандартам (аудиторії, комп'ютерні класи, бібліотека, читальні та спортивні зали тощо), яка в комплексі з сучасними освітніми технологіями дозволяє задовольнити потреби і можливості студентів в отриманні певних знань і умінь відповідно до їх можливостей.

 В Академії функціонує Вчена рада, 75% складу якої мають наукові ступені та вчені звання. Очолює її доктор медичних наук, професор Іван Володимирович Савицький.

 Академія має широку базу практик в лікарнях, поліклініках та інших медичних установ. До штату ПВНЗ "МАЕМ" входить 54 науково-педагогічні працівники, значна частина яких має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2. Щороку НПП видають низку статей, тез, беруть участь у науково-педагогічних конференціях, у тому числі і Міжнародних. Також викладачі проходять стажування у вітчизняних та закордонних установах відповідно до їх профілю.

 Міжнародна академія екології та медицини - це сучасний заклад вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців у галузі медицини.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, тренінги в Києві, роботу в Києві.