Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут


 • Київ · вул. Московська, 45/1, 01011
 • (044) 280-59-67
 • vitivstup@ukr.net
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1918 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразку .

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення

1300
студентів
220
викладачів
61
кандидатів
наук
27
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Факультет телекомунікаційних систем.

Факультет готує фахівців в галузі знань:

 • Електроніка та телекомунікації.

За спеціальністю:

 • Телекомунікації та радіотехніка.

Факультет інформаційних технологій

На Факультеті здійснюється підготовка:

 • Військових фахівців (курсантів) за очною (денною) формою навчання, за спеціальностями: Комп’ютерні науки; Інформаційні системи та технології.
 • Військовослужбовців контрактної служби в системі заочної форми навчання за рівнем вищої освіти перший (бакалаврський) рівень.
 • Підготовка на курсах підвищення кваліфікації офіцерів призваних за мобілізацією (слухачів).

Факультет бойового застосування систем управління та зв'язку

На Факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:

 • «Кібербезпека» за спеціалізацією «Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 • «Військове управління (за видами збройних сил)» за спеціалізацією «Управління діями підрозділів зв’язку»;
 • «Озброєння та військова техніка» за спеціалізацією «Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння».

Абітурієнтам

16.01.21 о 11.00 буде онлайн зустріч з кусантами нашого ВНЗ

https://www.facebook.com/271060753242247/posts/1353405051674473/

Інформація для абітурієнтів (підготовче відділення)

Оголошується набір для підготовки військових фахівців (схема підготовки «курсант») на денну форму навчання за рахунок видатків державного бюджету (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Ступінь вищої освіти бакалавр:

12 Інформаційні технології

 • 122 Комп’ютерні науки. (Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем)
 • 125 Кібербезпека (Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах) 126 Інформаційні системи та технології (Автоматизовані системи управління військами та озброєнням)

17 Електроніка та телекомунікації

 • 172 Телекомунікації та радіотехніка (Системи військового зв'язку).

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

 • 253 Військове управління (за видами збройних сил) (Управління діями підрозділів зв'язку)
 • 255 Озброєння та військова техніка (Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння)

Нормативний термін навчання: 4 роки з подальшим здобуттям з
подальшим здобуттям ступеня магістра за спеціальністю, 4 роки для спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів):

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Фізика або Іноземна мова, або Історія України. (122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка).
 4. Фізика або Іноземна мова, або Історія України, або Географія (253 Військове управління (за видами збройних сил), 255 Озброєння та військова техніка).

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.

Детальну інформацію дивіться за посиланням:
http://www.viti.edu.ua/admis01-1

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 256-22-80, [відкрити контакти](044) 256-22-93.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 256-22-80, [відкрити контакти](044) 256-22-93.

Про ЗВО (вуз)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації є окремим вищім Військовим навчальним закладом, який готує військових фахівців за наступними спеціальностями: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Телекомунікації та радіотехніка», «Військове управління (за видами Збройних Сил)», «Забезпечення військ (сил)», «Озброєння та військова техніка».

В інституті працюють 2 академіки, 12 професорів, 16 докторів наук, 65 кандидатів наук, 51 доцентів, а також 4 заслужених діяча науки і техніки, 2 заслужених працівника народної освіти України і 1 лауреата Державної премії України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 490 від 19 серпня 1992 утворений Інститут управління та зв'язку на базі Київського вищого військового двічі Червонопрапорного інженерного училища зв'язку ім. М. І. Калініна та Київського вищого інженерного радіотехнічного училища ППО імені маршала авіації А. І. Покришкіна.

Постановою КМУ № 269 від 22 березня 2001 року було створено ВІТІ НТУУ «КПІ». Постановою КМУ від 6 червня 2007 Полтавський військовий інститут зв'язку став організаційним та навчально - науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 № 509 -p «Пpо утворення Державного університету телекомунікацій» був створений Військовий інститут телекомунікацій тa інформатизації Державного університету телекомунікацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 р. № 94 «Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» та спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 04.06.2015 року № 252/590 «Про заходи щодо реорганізації та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" шляхом відокремлення від Державного університету телекомунікацій створено Військовий інституту телекомунікацій та інформатизації який існує і в даний чаc.

До структури Військового інститут телекомунікацій та інформатизації входять:

 • факультет Телекомунікаційних систем та мереж;
 • факультет Інформаційних технологій в системах управління;
 • факультет Засобів військового зв'язку;
 • факультет Військової підготовки;
 • науковий центр зв'язку та інформатизації;
 • військовий коледж сержантського складу.

На факультетах інституту здобувають вищу освіту юнаки та дівчата за схемою підготовки «курсант» (3,5 роки для отримання ступеня вищої освіти бакалавра + 1,5 роки для отримання ступеня вищої освіти магістра) за акредитованими спеціальностями підготовки для проходження служби на посадах офіцерського складу.

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації постійно діє Науковий центр зв’язку та інформатизації, що призначений для проведення системних досліджень в галузі зв’язку та інформатизації Збройних Сил України, наукового супроводу та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт щодо створення засобів, комплексів і систем зв’язку та автоматизації управління військами та озброєнням. На Науковий центр зв’язку та інформатизації також покладаються завдання забезпечення інтеграції військової науки та військової освіти.

Завданнями діяльності наукового центру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації є розробка пропозицій щодо інформатизації Збройних Сил України, дослідження системно-технічних проблем розвитку систем зв’язку і автоматизації управління військами та озброєнням, науково-технічна взаємодія між Міноборони та Держкомзв’язку, участь у розробці концептуальних питань розвитку систем зв’язку та автоматизації управління військами та озброєнням та ін.

У Військовому коледжі сержантського складу здобувають вищу освіту юнаки та дівчата за схемою підготовки «курсант» протягом 2 років за акредитованими спеціальностями підготовки для проходження служби на посадах сержантського (старшинського) складу.

Спеціальності підготовки галузі знань інформаційні технології:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Спеціальності підготовки галузі знань Электроніка та телекомунікації:

 • Телекомунікації та радіотехніка.

Ад'юнктура та докторантура Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації функціонують ад'юнктура та докторантура за спеціальностями:

 • Інформаційні технології;
 • Телекомунікаційні системи та мережі;
 • Озброєння і військова техніка.

Ми в:


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві