Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Харьковский международный медицинский университет (ХММУ)

 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Безкоштовне навчання
 • Військова кафедра
 • Аспірантура, докторантура

300
студентів
60
викладачів
36
кандидатів
наук
10
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

4
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

222 Медицина

 • Спеціальність «Медицина», на 1 курс.
 • Факультет: Медичний.
 • Денна форма навчання.
 • 4 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2028).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 60.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова

Предмет на вибір ЗНО

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.4 ≥ 100 Математика

0.5 ≥ 100 Біологія

0.25 ≥ 100 Географія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Медицина», на 1 курс.
 • Факультет: Медичний.
 • Денна форма навчання.
 • 4 роки 10 місяців навчання (30.10.2023 — 30.08.2028).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 28 вересня — 20 жовтня.
 • Місця: контракт — 15.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова

Предмет на вибір ЗНО

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.5 ≥ 100 Біологія

0.25 ≥ 100 Географія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.25 ≥ 100 Історія України

0.4 ≥ 100 Математика

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Медицина», на 1 курс.
 • Факультет: Медичний.
 • Денна форма навчання.
 • 5 років 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2029).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 30.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.2 ≥ 100 Українська мова

0.2 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.5 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Медицина», на 1 курс.
 • Факультет: Медичний.
 • Денна форма навчання.
 • 5 років 10 місяців навчання (30.10.2023 — 30.08.2029).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 28 вересня — 20 жовтня.
 • Місця: контракт — 15.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.2 ≥ 100 Українська мова

0.2 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.5 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Медичний 

Medical faculty

Абітурієнтам

ПВНЗ «ХММУ» запрошує на навчання випускників шкіл та фахових медичних коледжів. Термін навчання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)   5 років 10 місяців. Випускники фахових медичних коледжів приймаються на навчання зі скороченим терміном – 4 роки 10 місяців.

Для вступу на навчання до ПВНЗ «ХММУ» у 2024 році, вступниками, які вступають на основі ПЗСО та НРК5 необхідно подати результати Зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік або результати Національного мультипредметного тесту за 2022-2024 роки. Мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальність «222 Медицина» в цьому році складає 150 балів. Відповідно до Правил прийому 2024 року вступники разом із заявою мають також подати мотиваційний лист. Умови та терміни Вступної кампанії 2024 року до ПВНЗ «ХММУ» та вимоги до оформлення мотиваційного листа представлені на сайті Університету https://khimu.edu.ua/vstup/.

Контакти Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ»: 

тел. [відкрити контакти](050) 200-18-15[відкрити контакти](067) 200-18-15

e-mail: [відкрити контакти][email protected]

адреса: вул. Молочна, 38, Харків, Харківська область, 61001

ПВНЗ «ХММУ» надає освітні послуги іноземним громадянам та особам без громадянства. Для отримання детальної інформації щодо вступу та навчання іноземців, звертайтеся до Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ». 

 1. Ліцензія Міністерства освіти і науки України — Наказ МОН від 13.06.2018 № 1253-л, Наказ МОН від 19.12.2019 № 1015-л, Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
 2. Національна акредитація освітньої програми — Сертифікат НАЗЯВО №3483 від 23.06.2022. Термін дії до 01.07.2027.
 3. Міжнародна система якості освіти — ISO 9001:2015 Сертифікат №SIC.MS.040.ISO9001.2663. Строк дії до 01.09.2024.

PIHE “KhIMU” invites high schools’ and medical colleges’ graduates for studying. The term of study is 5 years 10 months.  Graduates of medical colleges are enrolled on the 2-nd year of study. 

For admission in PIHE “KhIMU” in 2022, applicants should have complete senior secondary education and take entrance exams in English and Biology. The minimum passing score is 100 in each exam. The Admission regulations provide the opportunity of remote enrollment conducting with the help of partners’ organizations. Admission regulations, timing, list of partners’ organizations and other information are available by reference.

https://khimu.edu.ua/vstup/ 

Contact information of Admission Committee of PIHE “KhIMU”:

tel.: [відкрити контакти](050) 200-18-15[відкрити контакти](067) 200-18-15

email: [відкрити контакти][email protected]

address: Molochna st., 38, Kharkiv city, Kharkiv region, Ukraine, 61001

In PIHE “KhIMU”, there is a preparatory department for foreign citizens and stateless persons, which provides training for preparation entering universities in four directions: biomedical, engineering, economic and humanitarian. The Ukrainian language distance course is also available.   

Про ЗВО/ВНЗ

ПВНЗ «ХММУ» — це приватний заклад вищої освіти з власним фінансуванням та державною ліцензією Міністерства освіти і науки України, який є справжнім університетським комплексом, що відповідає європейським стандартам якості та забезпечує студентам широкі можливості для якісної підготовки. 

ПВНЗ «ХММУ» – це традиції, помножені на пошук, новаторство, ініціативу, що зміцнює позиції університету в Україні та за її межами. В університеті створена комплексна система багаторівневої безперервної підготовки спеціалістів; впроваджені передові технології навчання та чітка організація різноманітних видів діяльності університету; налагоджені механізми вдосконалення практичних навичок. 

Переваги ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»:

 • міжнародні стандарти якості освіти;
 • поєднання класичних та інноваційних методів навчання;
 • застосування SMART- технологій у викладанні;
 • студентоцентрованість;
 • безліч наукових та освітніх можливостей.

Місія університету

Сприяння глобальному здоров'ю та стійкому розвитку суспільства за рахунок підготовки висококваліфікованих фахівців з розвиненим науковим та клінічним мисленням, гуманістичними ціннісними орієнтаціями.

Візія університету

Формування інтернаціоналізованого медичного освітнього середовища для підготовки на засадах доказової медицини лікарів, спроможних в подальшому до формування індивідуальної освітньої траєкторії безперервного професійного розвитку.

Цінності

Людяність, Науковість, Доброчесність, Прозорість, Неупередженість, Постійне покращення, Якість, Результативність, Відповідальність за результати діяльності, Інтернаціональність, Командна праця, Інноваційність, Розвиток особистості, Задоволення студентів, Стійкий розвиток.

На базі ПВНЗ «ХММУ» функціонує Навчально-тренінговий центр, який здійснює підготовки за наступними напрямами:

1. Мовна підготовка:

 • Підготовка до міжнародного іспиту FCE з англійської мови.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції з іноземних мов (англійська, німецька, французька).
 • Удосконалення професійної іноземної мови медичного спрямування (англійська, німецька, французька).
 • Українська мова як іноземна.

2. Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників.

Заходи безперервного професійного розвитку для фахівців у сфері охорони здоров’я: тематичні школи, семінари, науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, з’їзди, симуляційні тренінги, майстер-класи, курси з оволодіння практичними навичками, цикли тематичного удосконалення.

3. Курси підвищення кваліфікації з актуальних психолого-педагогічних проблем для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

По закінченню кожен з учасників отримує сертифікат за встановленою формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016 р.) із зазначенням академічних годин та навчальних кредитів.

About PIHE “KhIMU”

PIHE “KhIMU” is a private institution of higher education based on self-financing principle, which allows to allocate affectively the resources for development of huge technical and material base, quality practical training and comprehensive development of students. 

Аdvantages of PIHE “KhIMU”:

 • international standarts of education quality; 
 • combination of classical and innovative training methods; 
 • implementation of SMART-technologies in education 
 • “student-focused” approach
 • numerous scientific and education opportunities 

University mission 

Promoting global health and sustainable development of society through the training of highly qualified specialists with advanced scientific and clinical thinking, humanistic value orientations.

University vision 

Formation of an international medical educational environment for the evidence-based medicine training of doctors, capable of further forming an individual educational trajectory of continuous professional development.

Values 

Humanity, Science, Virtue, Transparency, Impartiality, Continuous Improvement, Quality, Efficiency, Accountability for Performance, Internationality, Teamwork, Innovation, Personal Development, Students` needs  satisfaction, Sustainability.

The education and training center was created in PIHE “KhIMU”. It provides training in the following directions: 

1. Language training:

 • Preparation for international exam FCE.
 • Formation of foreign language competence (English, French, German).
 • Improvement of professional foreign language for medical purposes (English, German, French).
 • Ukrainian as a foreign language.

2. Continuous professional development of medical and pharmaceutical workers.

Continuing professional development activities for healthcare professionals: thematic schools, seminars, scientific and practical conferences, congresses, symposiums, simulation trainings, master classes, courses on mastering practical skills, thematic improvement cycles.

3. Refresher courses on topical psychological and pedagogical problems for scientific and pedagogical workers.

Upon completion, each of the participants receives a certificate in the prescribed form (Order of the Cabinet of Ministers No. 34 of 01/19/2016) indicating academic hours and study credits.


Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Найкращий університет! Рівень підготовки та умови навчання - на висоті! Ставлення до студентів чудове!

,

Чудовий,сучасний медичний університет з гарним викладацьким складом.

,

Дуже рекомендую ХММУ. Це університет європейського рівня. Все повністю облаштовано для комфортного і повноцінного навчання студентів.Професійні викладачі!


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетиторів в Харкові, роботу в Харкові.