Трішки історії або звідки виникли тренінги

Трішки історії або звідки виникли тренінги

Цикл статей про тренінгову діяльність, особливості навчання дітей і дорослих, підвищення кваліфікації персоналу, підходи до організації та проведення тренінгів, тренінгові моделі та унікальні методи і багато іншого, корисного матеріалу.

Вважається, що вперше тренінгові заняття, спрямовані на підвищення компетентності у спілкуванні, були проведені учнями Курта Левіна в Бетелі (США) і отримали назву Т – груп. В їх основі лежала наступна ідея: більшість людей живе і працює в групах, але найчастіше вони не усвідомлюють того, як вони в них приймають участь, якими їх бачать інші люди, якими є реакції, які викликає їх поведінка у інших людей. К. Левін стверджував, що більшість ефективних змін в установках і поведінці людей відбувається в груповому, а не в індивідуальному контексті, тому, щоб виявити і змінити свої установки, виробити нові форми поведінки, людина повинна перебороти свою аутентичність (особисте, незалежність) і навчитися бачити себе так, як її бачать інші.

Т–група визначалася як збори гетерогенних індивідів, що зустрілися з метою дослідити міжособистісні відносини і групову динаміку, яку вони самі породжують своєю взаємодією.

Успішна робота учнів К. Левіна у майстерні міжгрупових відносин привела до утворення в США Національної лабораторії тренінгу. В цій лабораторії була створена група тренінгу базових умінь. Пізніше результати її роботи враховувалися в практиці роботи Т–груп.

В Т–групах навчали управлінський персонал, менеджерів, політичних лідерів ефективній міжособистісній взаємодії, умінню керувати, вирішувати конфлікти в організаціях, укріпляти групову згуртованість. Деякі Т-групи були орієнтовані на з′ясування життєвих цінностей людини, посилення почуття її самоідентичності. Вони виникли в 1954 році і отримали назву груп сенситивності.

В кінці 60-х – на початку 70-х років Т-групи і групи сенситивності отримали широке розповсюдження в умовах організацій. Основною метою їх використання було уладнання конфліктних ситуацій в робочих групах, а також оптимізація стосунків робітників та службовців. В 1964 році вийшов збірник, що підсумовував сімнадцятирічний досвід розвитку Т-груп. В ньому було узагальнено чотири основні проблеми:

  1. професіоналізація тренерів;
  2. модифікація метода Т-груп;
  3. розширене використання лабораторного методу в нелабораторних умовах;
  4. ріст досліджень і розвиток теорії.

В 60-ті роки виникає рух тренінгу соціальних і життєвих умінь, що опирався на традиції гуманістичної психології Роджерса, який застосовувався для професійної підтримки менеджерів з метою їх психологічної підтримки і розвитку.

У тренінгу життєвих умінь використовувалися 3 основні моделі, що визначали своєрідність підходу до учасників тренінгу.

Перша модель опирається на сім категорій життєвих умінь: вирішення проблем, спілкування, наполегливості, впевненості в собі, критичності мислення, вміння самоуправління і розвитку Я-концепції.

Друга модель виділяє 4 категорії життєвих умінь, що є ціллю тренінгу: міжособистісне спілкування, підтримування здоров′я, розвиток ідентичності, рішення проблем і прийняття рішень.

Третя модель включає тренінг емоційного самоконтролю, міжособистісних відносин, самопізнання, фінансового самозахисту, самопідтримки і концептуалізації досвіду.

В 70-ті роки в Лейпцігському та Йєнському університетах під керівництвом М. Форверга було розроблено метод, названий ним соціально-психологічним тренінгом. Засобами тренінгу виступали рольові ігри з елементами драматизації, що створювали умови для формування ефективних комунікативних навиків. Практичною галюззю застосування розроблених М. Форвергом методів стала соціально-психологічна підготовка керівників промислового виробництва.

Центр розвитку особистості "TrainingBOX" пропонує вам пройти навчання, підвищити кваліфікації, розширити сферу компетенцій та створити власні інтелектуальні продукти. 


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити
Наталья,27.01.2019, 22:24
Познавательно !
Олеся,27.01.2019, 22:02
Дуже цікаво

Залишити коментар

Інші статті в категорії Психологія, емоційний інтелект Саморозвиток Тренінги для тренерів