Відкритий тренінг «МСФЗ для фінансових директорів» 24 грудня

Відкритий тренінг «МСФЗ для фінансових директорів» 24 грудня

24 грудня 2019 компанія HOCK Ukraine проведе тренінг-практикум «МСФЗ для фінансових директорів. Оцінка статей фінансової звітності».

Протягом тренінгу слухачі отримають знання та навички, необхідні для ефективної повсякденної роботи. Тренінг проходитиме у форматі аудиторного заняття, з використанням методики дискусії та роботи в малих групах.

Програма тренінгу:

 1. Необоротні активиВизначення первісної вартості необоротних активів, включаючи внутрішньо створені активи, стосовно  різних прикладів витрат, розділяючи їх на капітальні та витратні статті. Капіталізація витрат за позиками
 2. Подальші витрати, які підлягають капіталізації
 3. Розрахунок впливу на фінансову звітність оцінки і переоцінки основних засобів за справедливою вартістю
 4. Прибуток і збиток від вибуття переоцінених активів
 5. Критерії, які повинні бути представлені, перед тим як необоротні активи класифікуються як утримувані для продажу та їхня оцінка на дату звітності
 6. Інвестиційна нерухомість
 7. Необоротна частина ПДВ
 8. Запаси
  • Оцінка запасів на дату звітності
  • Розрахунок знецінення запасів
 9. Орендні операції
  • Дисконтування грошових потоків
  • Відображення в обліку права користування активом і зобов'язання по його оренді в звітах орендаря.
  • Виключення з критеріїв визнання оренди в звітах орендаря
  • Модифікація договорів оренди
  • Відображення в обліку операційної і фінансової оренди у фінансовій звітності орендодавця
 10.  Фінансові інструменти
  • Торгівельна дебіторська заборгованість. Методи визначення резерву очікуваних кредитних збитків
  • Кредити. Визначення ефективної ставки кредитування та її вплив на фінансову звітність
  • Безвідсоткові позики. Вплив на фінансові результати.

При реєстрації на тренінг до 20 грудня – знижка 5% від стандартної вартості.

*Вартість тренінгу можна подивитися на сторінці сайту «Відкриті тренінги»


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Новини