Невизначений артикль в англійській мові

Невизначений артикль в англійській мові

В англійській мові існує всього два артиклі, і в цій статті ми заглибимося у розгляд невизначеного артикля «a‎/an». Розберемося, для чого він потрібен, з якими словами використовується та в яких випадках.

Артиклі — одна з ключових тем в англійській, яка попри свою простоту може стати справжнім викликом для студентів-початківців. Часто це пов'язано з тим, що в нашому мовленні відсутня аналогічна частина мови, тому її значення іноді недооцінюється. Однак саме недостатня увага до таких деталей на початку навчання може призвести до суттєвих прогалин у розумінні граматики надалі.

Якісно вивчити актиклі вам допоможуть онлайн-курси англійської мови від школи Oratorica.

Що таке невизначений артикль?

Для початку варто зрозуміти, що взагалі таке артикль. В англійській мові це службове слово, яке ставиться перед обчислювальними іменниками та вказує на одну з характеристик: конкретність чи невизначеність

Артикль «a‎» [ə] вказує саме на невизначеність відносно якогось предмета, явища, істоти тощо. Наприклад, якщо ми говоримо про конкретного песика, якого бачимо перед собою або щось згадуємо про нього, кажемо «the dog‎». Але якщо йдеться про собаку як тварину загалом, без прив’язки її до конкретного прикладу, вживаємо «a dog». Українською ця частина мови ніяк не перекладається.

Від того, з якої літери починається іменник, залежить форма невизначеного артикля. Для милозвучності ми ставимо звичайний «a‎» перед приголосними, а перед голосними додаємо всього одну літеру та отримуємо «a‎n».

 • a sock, a textbook, a sun, a hamster, a pipe;
 • an actor, an eagle, a‎n iceberg, a‎n oak, a‎n ukulele.

Зауважте, що це правило стосується саме звуків, а не літер. Слово може починатися з букви (h), яка зазвичай передає приголосний, але в конкретному випадку вона не вимовляється. І навпаки, можуть траплятися слова, які ніби починаються з голосної (u), але в транскрипції вона позначена комбінацією приголосної та голосної. Наприклад:

 • a university [ˌjuːnɪˈvɜːrsətɪ], a unicorn [ˈjuːnɪkɔːrn], a uniform [ˈjuːnɪfɔːrm], a union [ˈjuːnɪən];
 • an hour [ˈaʊər], an herb [ɜːrb], an heir [er], an honor [ˈɑnər].

Будьте також уважними до скорочень і абревіатур:

  • I've never had an MP3 player — читається як em-pee-three;
 • She finally got an MBA that year — читається як em-bi-ei.

Вимовляється артикль зазвичай разом з наступним словом, без окремого акценту чи наголосу на ньому. Щось на кшталт [əˈnæpl] (an apple), [əˈnʌnjən] (an onion). 

Правила вживання

Артикль «a‎/an» походить від давньоанглійського слова «ān», що означає «one», тобто «один». Звідси витікає перше та найголовніше правило: він вживається лише з одниною, і лише тих іменників, які можна порахувати (countable). 

Якщо розібратися в питанні конкретніше, то артикль «a‎/an» вживається у наступних випадках:

 • У значенні «один»: To make a hot dog, I need a bun, a sausage, a spoonful of ketchup, and a pickle. Відповідно до цього, слова, які позначають порції (glass of, peace of, bowl of і подібні) можна пропустити: Bring me a borsch, please — замість some borsch, або a plate of borscht.
 • Якщо згадуємо про щось вперше: Yesterday, Max brought home a cat. The cat's name was Patrick.
 • Коли даємо визначення невідомих понять: A glycation is a damage of the skin from the inside due to the consumption of large amounts of sugar.
 • Коли даємо уточнювальну інформацію відносно когось/чогось: A man who stands near the market sold me this recorder.
 • З представником якоїсь групи: I saw a bear in the woods on my last hunt.
 • З іменами невідомих людей: A Paul has left you a folder (у значенні якийсь Пол).
 • З іменами людей, коли ви посилаєтеся на їхню роботу: He has an Andy Warhol hanging on the second floor.
 • З прізвищем, щоб вказати на члена цієї родини: To be a Cody is to live by the laws of the wolf.
 • З професіями, родом діяльності: I don't think we can do without a surveyor on the team.
 • З легкими недугами: Megi has caught a cold somewhere: she has a runny nose and a headache.
 • З представниками релігій: Henry went to Tibet and became a Buddhist.
 • З одиницями виміру (ваги, кількості, часу), в значенні «за»: The nurse checks the patient's temperature once an hour.
 • З конструкціями «to be» та «have got», коли щось описуємо чи пояснюємо: Alice is an attractive woman, that's obvious. Craig's got a huge tattoo on his right shoulder.
 • У виразах, які починаються зі слова «What …!», а також конструкціях зі словом «such …»: What a beauty, look at her fluffy ears! Marley is such a fidget!

Хоч артикль «a‎/an» є союзником для іменників, інколи його можна зустріти в позиції перед іншими частинами мови. Так, в деяких виразах він стоїть поруч з числівниками та словами, що позначають кількість: a few moments later, a lot of tasks, a dozen pencils

Частішими є випадки з прикметниками, які описують неозначені іменники: 

 • Do you know how to fix a flat tire? 
 • He always wanted to catch a big pike.
 • A homeless boy had been sitting near the store for 3 days.

Висновок

В англійській мові кожна маленька деталь має значення, і артиклі — не виняток. Як з пазлом, де кожен елемент важливий для формування цілісної картинки, знання базових тем є фундаментом на шляху до вільного володіння мовою. Ми розуміємо, що засвоєння навіть простих аспектів граматики грає чималу роль у вашій мовній компетенції. Саме тому викладачі в школі Oratorica допомагають студентам однаково легко розбиратися як в простих, так і складних темах англійської мови.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Мовні курси