Інверсія в англійській мові

Інверсія в англійській мові

Дізнайтеся про інверсію в англійській мові: що це таке, як вона використовується та як впливає на структуру речення.

Для побудови більшості речень в англійській мові використовується чіткий порядок слів, який полягає в послідовності підмет→присудок. Однак існує спосіб, який змінює правила гри, — інверсія. За допомогою неї можна досягти різних стильових або смислових акцентів, тож нижче ми розберемося в тонкощах цього граматичного явища.

Вдосконалюйте свою англійську разом з Oratorica.ua! Оберіть наші онлайн курси англійської для швидкого та ефективного засвоєння мови

Що таке інверсія в англійській мові?

Інверсія (Inversion) в англійській мові є структурним способом, при якому порядок слів в реченні змінюється зі звичного. Застосовується вона, як правило, для виділення певних елементів речення (емфази), допомагає зробити акцент на чомусь, додати виразності, звернути увагу на щось. Найпростіший приклад інверсії — це утворення запитання.

Питальні речення

Для стверджувальних речень англійської мови звичним є порядок слів, згідно з яким першим стоїть підмет (Subject), за ним присудок (Predicate), а насамкінець — доповнення (Object). Наприклад:

 • Alice grows succulents,

де Alice (Еліс) — це підмет, grows (вирощує) — присудок, succulents (сукуленти) — доповнення.

Коли утворюється питальне речення, зазвичай підмет і присудок міняються місцями. Тобто відбувається інверсія, і має це такий вигляд:

 • Does Alice grow succulents? — Аліса вирощує сукуленти?, 

де Does‎ є допоміжним дієсловом до grow, і за сумісництвом — присудком.

Частиною присудка також можуть слугувати модальні дієслова, які так само виносяться поперед підмета:

 • Can Alice grow succulents?Чи може Аліса вирощувати сукуленти?

Інші випадки

Якщо із запитаннями все зрозуміло, оскільки більшість студентів інтуїтивно змінюють порядок слів у них, то інші випадки можуть викликати труднощі. Розглянемо конкретні приклади, де трапляється інверсія.

There is / There are

Конструкція «there is/there are» вживається, щоб вказати на наявність або відсутність чогось у певному місці. У цих випадках на перший план виноситься дієслово «is/are», а іменник йде після. 

 • There is an address on the envelope. — На конверті є (вказана) адреса.
 • There are many kinds of flowers in the garden. — У саду багато видів квітів.

Here / there 

Коли here/there грають роль прислівника місця, вони зміцнюють порядок головних членів речень і при цьому не вимагають допоміжних дієслів.

 • Marie had a look out of the window and there was mist everywhere. — Марі виглянула у вікно і побачила, що там скрізь стоїть туман.
 • Here are your slippers, they are too big for me. — Ось твої капці, вони мені завеликі.

Негативні конструкції 

Коли ми використовуємо негативні слова, часто вони виносяться на початок речення, водночас впливаючи на зміну пари підмет-присудок. Так яскравіше передається акцент на запереченні.

У теперішньому та минулому доконаному часі часто зустрічаються слова never, seldom, rarely і подібні. Порівняйте, як вони працюють на початку речення з інверсією та у звичайному:

 • Rarely have we seen such honest politicians. — Рідко ми бачили таких чесних політиків. 
 • No way am I going to a party in this awful dress. — Нізащо не піду на вечірку в цій жахливій сукні. vs. I am not going to party wearing that awful dress. — Я не піду на вечірку в цій жахливій сукні.
 • Never before have there been so many oases in this desert. — Ніколи раніше в цій пустелі не було стільки оазисів. vs. This desert has never had so many oases. — У цій пустелі ніколи не було стільки оазисів.

Ще в минулому доконаному часі вживаються слова на кшталт barely, hardly, no sooner, щоб розповісти, як одна подія слідує одразу за іншою.

 • No sooner had he regained his strength than the rain started again. — Не встиг (тільки-но) він відновити (відновив) сили, як знову почався дощ.

Для речень, які починаються зі слів only та not, також характерна інверсія:

 • Not for a second did Jeri doubt that she had been deceived. — Ні на секунду Джері не сумнівалася, що її обдурили.
 • Only when all the neighbors sign an agreement will we be able to build here. — Тільки тоді, коли всі сусіди підпишуть угоду, ми зможемо тут будувати.

Іноді слово little має заперечне значення і так само стоїть на початку:

 • Little did they know that they were about to get pirated. — Навряд чи вони знали, що ось-ось стануть піратами.

Умовні речення

Підрядне умови в складнопідрядному реченні зазвичай починається зі сполучника if

 • If you'd been more active, we wouldn't have asked your parents for money. — Якби ти був активнішим, ми б не просили грошей у твоїх батьків.

Однак іноді в спілкуванні використовуються безсполучникові конструкції, щоб надати мовленню трохи формальності. У таких випадках знову використовується інверсія, і перед іменником ставиться або модальне, або допоміжне дієслово. Варто зазначити, що такі випадки можливі в умовних 2-го та 3-го типу.

 • Had you been more active, we wouldn't have asked your parents for money. — Був би ти активнішим, ми б не просили грошей у твоїх батьків.

Розпочніть подорож у світ англійської мови разом із курсами від Oratorica! Реєструйтесь прямо зараз на онлайн курси англійської для підлітків та розпочніть захопливу подорож до володіння мовою!

Висновок

Хоч інверсія в англійській мові є не досить поширеним явищем, проте про неї все ж таки потрібно знати. Ми розглянули основні випадки зміни стандартного порядку слів у реченні, які використовуються в мовленні. І тепер ваша англійська може стати ще грамотнішою, а вирази — красномовнішими й точнішими.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Мовні курси