Понад 25 англомовних фраз для підтримки мотивації

Понад 25 англомовних фраз для підтримки мотивації

Під час вивчення англійської мови, як і в житті, потрібна мотивація. Саме вона є двигуном, який рухає нас до змін. Тож пропонуємо розглянути декілька висловів, які допоможуть триматися в тонусі й, можливо, надихнуть на нові звершення.

До слова, якщо ви вже загорілися бажанням вивчати англійську, то свій шлях варто розпочати з перевірки знань. На сайті Grade Education Centre можна пройти безплатний онлайн-тест на визначення рівня англійської.

Мотивація для навчання

Навчання в нашому житті відіграє важливу роль. А якщо цей процес зробити цікавим та приємним, то він буде приносити лише користь та задоволення.

Словом, ловіть декілька фраз, які можуть надихнути вас вивчати щось нове!

 • Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today — Освіта — це перепустка в майбутнє, бо завтрашній день належить тим, хто готується до нього сьогодні.
 • The expert in anything was once a beginner — Експерт у будь-чому колись був початківцем.
 • Learning is a treasure that will follow its owner everywhere — Навчання — це скарб, який буде слідувати за своїм власником всюди.
 • Invest in yourself. Your future self will thank you — Інвестуйте в себе. Ваше майбутнє «я» буде вам вдячне.

Де шукати мотивацію для роботи

Продуктивно працювати можна не лише після відпустки. Шукати натхнення перш за все потрібно в собі. Сподіваємося, ці вислови допоможуть його знайти!

 • Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful — Успіх не є ключем до щастя. Щастя — це ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете успішними.
 • The only way to do great work is to love what you do — Єдиний спосіб робити велику роботу — це любити те, що ти робиш.
 • Hard work beats talent when talent doesn't work hard — Наполеглива праця перемагає талант, коли талант не працює наполегливо.
 • Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work — Ваша робота займатиме значну частину вашого життя, і єдиний спосіб бути по-справжньому задоволеним — це робити те, що ви вважаєте вагомою роботою.

Розвиваємо дисципліну у спорті

Якщо ви прагнете займатися спортом — готуйтеся до того, що потрібно розвивати свою дисципліну. Легше це буде робити, коли ви відчуватимете мотивацію, сили та натхнення.

 • The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination — Різниця між неможливим і можливим полягає в рішучості людини.
 • Success isn’t given, it’s earned. On the track, on the field, in the gym, with blood, sweat, and the occasional tear — Успіх не дарують, його заробляють. На біговій доріжці, на полі, в спортзалі, кров'ю, потом і іноді сльозами
 • It's not about perfect. It's about effort. And when you bring that effort every single day, that's where transformation happens. That's how change occurs — Справа не в досконалості. Справа в зусиллях. І коли ви докладаєте цих зусиль щодня, саме тоді відбувається трансформація. Ось як відбуваються зміни. 

Як працювати над особистим розвитком

Процес особистого розвитку допомагає краще зрозуміти себе, свої цінності, потреби та бажання. Ця навичка дозволяє стати свідомою особистістю. Ловіть кілька фраз, які можуть надихнути вас на особистий розвиток.

 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart — Найкращі та найпрекрасніші речі у світі не можна побачити чи навіть помацати — їх треба відчути серцем.
 • The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved despite ourselves — Найбільше щастя в житті — це переконання, що нас люблять; люблять для нас самих, або, точніше, люблять всупереч нам самим.
 • The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today — Єдиною межею для реалізації нашого завтрашнього дня є наші сумніви в сьогоднішньому.
 • Your life does not get better by chance, it gets better by change — Ваше життя не стає кращим випадково, воно стає кращим завдяки змінам.
 • You are never too old to set another goal or to dream a new dream — Ви ніколи не старі для того, щоб поставити нову мету або помріяти.

Красиві англомовні фрази, які варті уваги

У світі, сповненому викликів, слова мають потужну силу і стимулюють нас до подальших дій. Зберігайте ці вислови і надихайтеся разом з нами!

 • Believe you can and you're halfway there — Віра в те, що ти можеш, — це вже половина шляху.
 • Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts — Успіх не остаточний, невдача не фатальна: важливо продовжувати йти вперед зі сміливістю.
 • Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm — Успіх — це пересування від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму.
 • Don't watch the clock; do what it does. Keep going — Не дивися на годинник; роби те, що робить він. Продовжуй рухатися вперед.
 • Your limitation — it's only your imagination — Твоє обмеження — це лише твоя уява.
 • The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it — Чим більше ти працюєш над чимось, тим більше відчуєш задоволення, коли досягнеш цього.
 • Wake up with determination. Go to bed with satisfaction — Починай день з рішучості. Закінчуй день з відчуттям задоволення.
 • In the middle of difficulty lies opportunity — Посеред труднощів криється можливість.
 • The best way to predict the future is to create it — Найкращий спосіб передбачити майбутнє — це створити його.
 • What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals — Те, що ви отримуєте, досягаючи своїх цілей, не так важливо, як те, ким ви стаєте, досягаючи своїх цілей.

Сподіваємося, що ви знайшли мотивацію працювати ще більше та краще! Власне, якщо ви прагнете розмовляти англійською правильно та впевнено, то курс «Розмовна англійська» у Grade — ідеальний варіант.

Ви не лише прокачаєте свій лексичний запас та мовні навички, а й навчитесь використовувати англійську в реальних життєвих ситуаціях.

Keep going!


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Мовні курси Онлайн курси