7 розмовних фраз зі словом bad для вільного спілкування

7 розмовних фраз зі словом bad для вільного спілкування

В англійській мові існують багатозначні слова. Вивчення різних значень слів є важливою складовою розвитку мовної компетенції і мовної грамотності.

Це є обов'язковою складовою напряму онлайн-курси англійської мови для дітей. Мовлення стає більш різноманітне, багатше і точніше, коли ви можете вибирати правильні слова залежно від контексту. Сьогодні ми наведемо приклад одного з таких слів — bad.

Особливості використання слова bad в англійській

Bad є прикметником, що виражає негативний або низький рівень якості, предмета або ситуації. Це слово може використовуватися для опису незадовільних станів і поведінки, а також поганого стану здоров'я.

Найпоширеніші значення слова bad: 

 • поганий / невдалий

This is a bad idea. Це погана ідея.

The weather is really bad today. Сьогодні дуже погана погода.

 • злочинний / недоброчесний

He's a bad guy. Він — погана людина.

Stealing is a bad thing to do. Крадіжка — це погано.

 • неякісний

The food at that restaurant was bad. Їжа в тому ресторані була поганою.

This is a bad copy of the original painting. Це погана копія оригінальної картини.

 • несприятливий

The traffic is bad right now. Рух на дорогах зараз поганий.

I had a bad day at work. На роботі в мене був поганий день.

Це лише деякі основні варіанти вживання слова bad. Якщо ви розумієте ці значення, то зможете використовувати його в різних контекстах для виразу різних ідей та почуттів. Це проста, але важлива тема, якої ми навчаємо на онлайн курсах англійської мови для початківців!

7 розмовних фраз зі словом bad

Інколи прикметник bad використовується не тільки в прямому значенні. У повсякденному спілкуванні його можна почути й в неочікуваних ситуаціях. Пропонуємо познайомитися з розмовними фразами зі словом bad. Вони точно допоможуть зробити вашу англійську більш живою та різноманітною.

bad(ly)

Слово bad в англійській мові може використовуватись в значенні «дуже». Це скорочення від прислівника badly. В такому контексті можна почути bad, якщо мова йде про сильні бажання. 

 • I want to go on vacation so bad. Я дуже хочу поїхати у відпустку.
 • They badly desire to win the championship this year. Їм дуже бажано виграти чемпіонат цього року.

bad for you

Слово bad може використовуватися у значенні «шкідливий» для здоров'я фізичного та ментального. 

 • Staying up late every night is bad for you. Лягати спати пізно кожну ніч — шкідливо для тебе.
 • Excessive sugar consumption is bad for you. Надмірне споживання цукру шкідливе для вас.

a bad time 
Фраза a bad time означає «невчасно».

 • The camping trip turned into a bad time as it started raining heavily. Похід на природу був невчасно, тому пішов сильний дощ.
 • She had a bad time to start her new business during an economic downturn. Вона вибрала невчасний момент, щоб розпочати свій новий бізнес під час економічної рецесії.

a bad (cough)
Прикметник bad часто використовується у значенні «сильний», «важкий». Ситуацій, коли може так сказати просто безліч. Переважно, вони негативні, наприклад, коли мова йде про хвороби чи травми.

 • He suffered a bad injury during the accident and had to undergo surgery. Він отримав серйозну травму внаслідок аварії і повинен був лягати на операцію.
 • A bad migraine kept her in a dark room, away from any light or noise. Через сильну мігрень вона перебувала в темній кімнаті, подалі від світла та шуму.

Аналогічно можемо говорити про погодні явища.

 • They were caught in a bad blizzard while hiking in the mountains, and it was a dangerous situation. Вони потрапили в сильну заметіль, коли вирушали в гори, і це було небезпечно.
 • A bad earthquake shook the city, causing significant damage to buildings and infrastructure. Сильний землетрус пошатнув місто, завдаючи значних руйнувань будівлям і інфраструктурі.

feel bad for
Ми також можемо сказати I feel bad for someone. Така фраза означає, що ми відчуваємо співчуття до цієї людини, коли їй погано або вона знаходиться у складній життєвій ситуації. 

 • She felt bad for her friend who was going through a difficult breakup and offered a shoulder to cry on. Вона співчувала своїй подрузі, яка переживала важке розставання і запропонувала плече для сліз.
 • They felt bad for the stray dogs in their neighborhood and started a local animal rescue organization. Вони співчували бездомним собакам у своєму районі й заснували місцеву організацію з рятування тварин.

feel bad about
Дана фраза означає, що ви шкодуєте про свої дії або відчуваєте провину. 

 • I feel bad about missing your birthday party; I had to work late and couldn't make it. Мені прикро за те, що я пропустив твою вечірку на день народження; мені довелося працювати пізно й не вдалося прийти.
 • She feels bad about what she said to her friend and wants to apologize for her hurtful words. Вона відчуває провину за те, що вона сказала своїй подрузі й хоче перепросити за образливі слова.

that’s too bad
Too bad можна вжити, коли хочемо поспівчувати, тож перекласти цю фразу можна — «Мені шкода». 

A: I lost my phone, and I had all my important contacts on it. Я загубив свій телефон, а на ньому були всі важливі контакти.

B: That's too bad. I hope you find it soon. Мені шкода. Сподіваюся, ти скоро знайдеш його.

A: Our flight got canceled due to bad weather, and we missed our family gathering. Наш рейс скасували через погану погоду, і ми пропустили зустріч з родиною.

B: That's too bad. I know how much you were looking forward to it. Мені шкода. Я знаю, наскільки ти чекав на це.

Однак іноді ця фраза може мати й протилежне значення — байдужість до проблеми співрозмовника, особливо якщо додамо for you. На українську too bad for you можна перекласти — «Тим гірше для тебе».

A: I didn't get the promotion at work. Я не отримав підвищення на роботі.

B: Oh, too bad for you! Now you'll have to keep working with us regular folks. Ох, шкода тебе! Тепер тобі доведеться продовжувати працювати з нами, звичайними людьми.

A: I couldn't get tickets to the concert. Я не змогла отримати квитки на концерт.

B: Too bad for you! I guess you'll have to stay home and miss all the fun. Ох, як же шкода тебе! Здається, тобі доведеться залишитися вдома і пропустити весь ці веселощі.

Синоніми зі словом bad

Замість слова bad можна використати ряд синонімічних слів. Залежно від контексту, можна вибирати той синонім, який найкраще підходить до висловлювання. Щоб навчитись коректно використовувати синоніми, запрошуємо на онлайн курси англійської з нашими професійними тічерами!

 • poor — слабкий, неякісний;
 • terrible — жахливий, страшний;
 • awful — жахливий, жахаючий;
 • negative — негативний;
 • unfavorable — невигідний, несприятливий;
 • inferior — менший, гірший;
 • defective дефективний, неякісний, некоректний;
 • substandard — нижчий за стандарт, неякісний;
 • dreadful — жахливий, страшний;
 • abysmal — відразливий;
 • horrible жахливий, жахаючий;
 • atrocious — жахливий;
 • deplorable — жахливий, жалюгідний;
 • wretched — жалюгідний, нещасливий;
 • reprehensible — неприпустимий, засуджуваний.

Наведемо кілька прикладів речень з використанням вищезгаданих слів. 

 • The horrible weather turned our picnic into a soggy mess. Жахлива погода перетворила наш пікнік на брудну кашу.
 • He tried to fix the defective toy, but it just fell apart even more. Він намагався виправити неякісну іграшку, але вона ще більше розсипалася.
 • Their inferior football team hasn't won a game all season. Їх футбольна команда другої ліги не виграла жодного матчу весь сезон.
 • The awful smell in the kitchen came from a forgotten pot of burnt soup. Жахливий запах на кухні виник через забуту каструлю з підгорілим супом.
 • It's reprehensible that they didn't clean up after their messy party. Неприпустимо, що вони не прибрали після своєї брудної вечірки.
 • I have an abysmal sense of direction and always get lost in this city. Я жахливо орієнтуюсь і завжди гублюся в цьому місті.
 • Despite the terrible movie reviews, we decided to watch it and regretted it immediately. Незважаючи на жахливі відгуки про фільм, ми вирішили його подивитися і відразу пошкодували.

Англійські ідіоми зі словом bad

Зі словом bad можна зустріти й ідіоми, значення яких варто дослідити перш ніж використовувати під час спілкування. Наступні  ідіоми розширять ваш словниковий запас і допоможуть краще розуміти вживання слова bad в англійській мові.

 • a bad apple — погана особа або елемент, який руйнує чиюсь репутацію.

Don't let one bad apple spoil the whole bunch.

Не дозволяй одному поганому яблуку зіпсувати весь кошик.

 • a bad hair day день, коли волосся має поганий вигляд.

Sorry I can't go out — I'm having a bad hair day so I've decided to just stay home.

Вибач, я не можу погуляти — у мене сьогодні погана зачіска, тому я вирішила просто залишитися вдома.

 • a bad penny — людина, яка завжди з'являється у непотрібний момент або завдає незручності

He's like a bad penny, always showing up when you least expect it.

Він — немов небажана монета, завжди з’являється, коли найменше цього очікуєш.

 • in a bad way в поганому стані або здоров'ї

After the accident, he was in a bad way for a while.

Після аварії він був у поганому стані протягом деякого часу.

 • bad blood — конфліктні відносини між людьми або групами

There's been bad blood between those two families for years.

Між цими двома родинами існують конфліктні відносини вже декілька років.

 • bad mouth — обговорювати або говорити погано про когось

She's always bad mouthing her coworkers behind their backs.

Вона завжди говорить погано про своїх колег поза їхніми спинами.

 • bad vibes — негативна аура або енергія в оточенні

I walked into the room and immediately felt bad vibes.

Я увійшов у кімнату і відразу відчув негативну ауру.

 • bad call — невдалий або поганий вибір або рішення

Choosing that path was a bad call on my part.

Обираючи цей шлях, я зробив невдалий вибір.

 • bad timing невдалий час для чогось або прийняття рішення

He decided to apply for participation in the important conference, but he found out that the conference dates coincide with his wedding — it was really bad timing.

Він вирішив подати заявку на участь у важливій конференції, але дізнався, що дати конференції збігаються з його весіллям — це був справді невдалий момент.

 • bad to the bone надзвичайно поганий або злодійний

That guy is bad to the bone; you should stay away from him.

Той хлопець надзвичайно поганий, тобі краще уникати його.

 • too bad, so sad — саркастичний вираз співчуття у випадку, коли вас не цікавить чиєсь горе або незручність

You missed the bus? Too bad, so sad.

Пропустив автобус? Шкода, але що ж поробиш.

 • bad news travels fast погані новини швидко поширюються

Bad news travels fast, and everyone in the office knows about the layoffs.

Погані новини швидко поширюються, і всі в офісі вже знають про звільнення.Вивчення ідіом вимагає більше часу та зусиль, оскільки їхнє правильне використання вимагає глибшого розуміння. Сталі вирази складніше розуміти й використовувати в правильних контекстах. Англійська для дорослих онлайн — це ваш шанс почати вивчати англійську прямо зараз!


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Музика, вокал Онлайн курси Підготовка до ЗНО/НМТ