Інформаційні технології “1С” в професійній підготовці економістів Криворізького технічного університету

Завдяки впровадженню у навчальний процес передових інформаційних технологій, студенти будуть спроможні опанувати сучасні методи управління підприємством, а також отримати навички роботи з найбільш поширенішими бізнес-процесами.

Однією з стратегічно важливіших сфер розвитку Українського суспільства є вища освіта. Серед пріоритетних напрямків розвитку системи освіти є збільшення акценту на підготовку спеціаліста, який буде конкурентоспроможним на національному і світовому ринках праці. Зниження бюджетного фінансування освіти привело до того, що ускладнився процес працевлаштування та проглядається тенденція до зсуву цілей вищої освіти від виконання “соціального замовлення” на випуск конкурентоспроможних спеціалістів.
З 2005 року Україна стала однією з країн – учасниць Болонського процесу. Його основна задача – наблизити освіту до ринку праці і підготувати людину, яка буде жити в європейському просторі. Цілком очевидно, що однією із вагомих якостей в зазначеному аспекті є здатність вирішувати професійні задачі засобами інформаційних технологій, потреба в яких породжується новими умовами сучасного ділового світу. Тому саме, для задоволення сучасних вимог ринку праці, інформаційні технології за своїм освітнім потенціалом можливо віднести до найбільш затребуваних ефективних інструментів інтенсифікації процесу навчання.
Особливу актуальність набуває завдання підготовки фахівців нової формації у сфері економіки і фінансів підприємства, де інформаційні системи й технології набувають більшого поширення. Завдяки впровадженню у навчальний процес зокрема Криворізького технічного університету передових інформаційних технологій, студенти будуть спроможні опанувати сучасні методи управління підприємством, а також отримати навички роботи з найбільш поширенішими бізнес-процесами. Вирішення цієї задачі потребує тісної взаємодії університетів та компаній – розробників програмного забезпечення.
На сьогоднішній день більше 1 000 000 організацій довірили свій бізнес програмним розробкам “1С”. Однією з пріоритетних задач поточного етапу взаємодії бізнесу з системою освіти стає розробка та впровадження в навчальний процес спеціальних продуктів для студентів та викладачів, створення сучасної навчально-методичної бази, підготовка кваліфікованих кадрів для потреб економіки на базі технологічних рішень “1С”. Саме тому наша компанія “Інфорс”, яка представляє “1С” у Кривому Розі і має достатній досвід комплексних впроваджень на середніх і великих промислових підприємствах України програмних продуктів “1С”, вирішила розвивати ще один напрямок своєї діяльності – співпрацювати з освітянським загалом, прикладаючи сумісні зусилля для підготовки кваліфікованих, дійсно необхідних економіці кадрів.
Першим вищим навчальним закладом, з яким у нас започатковано тісне співробітництво, є Криворізький технічний університет. Університет є багатогалузевим центром освіти і науки, який взяв курс на впровадження в учбовий процес інноваційних технологій. Однією з таких технологій є можливість проходження практики студентами економічних спеціальностей на базі Віртуального підприємства, яке припускає імітацію роботи інформаційної системи підприємства у комплексному вигляді для управління його діяльністю у рамках виробництва, фінансів, персоналу, тощо. Ця ідея була започаткована за часів ректора Вілкула Юрія Григоровича і знайшла подальшого розвитку за підтримки першого проректора Ступніка М.І. та зав. кафедрою економіки Ковальчука В.А. З цією метою, в учбовий процес для студентів Криворізького технічного університету, спеціальності “Економіка підприємства” була введена дисципліна “Інформаційні системи і технології на підприємстві” на базі комплексного програмного забезпечення “1С: Підприємство 8”, яка передує проходженню практики. При впровадженні даного курсу, викладачами кафедри економіки, організації і управління підприємства, спільно зі спеціалістами нашої компанії, було розроблено відповідне методичне забезпечення.
Для пошуку й побудові потенційної моделі інтеграції бізнесу та освіти, задоволенні університетами сучасних вимог ринку праці 16 лютого 2011р спільно з компанією “1С” в Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка була проведена науково-практична конференція “Нові інформаційні технології в освіти”. На конференції, де взяли участь близько 300 представників з 187 навчальних закладів України, досвідом реалізації застосування рішень “1С” у навчальний процес кафедри економіки, організації та управління підприємствами Криворізького технічного університету поділилися представники цієї кафедри та компанії “Інфорс” Інкіна Л.Ю. та Ільченко В.О. Ними була представлена презентація “Сучасні інформаційні системи на варті підвищення компетенції студентів економічних спеціальностей”, на якій було розкрито досвід впровадження у навчальний процес дисциплін на базі інформаційних технологій та комплексних рішень компанії “1С”. Дана інформація викликала велику зацікавленість як з боку учасників самої конференції, так і партнерів компанії “1С”.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії IT, програмування, розробка Бухгалтерія, облік та податки