Open International University of Human Development «Ukraine»

Open International University of Human Development «Ukraine»

 • Наличие бесплатного обучения
 • Наличие платного обучения
 • Наличие военной кафедры
 • Наличие общежитий
 • Последипломное образование
 • Аспирантура, докторантура
 • Подготовительное отделение

12000
студентов
941
преподаватель
368
кандидатов
наук
101
профессор
и доктор наук

Образовательные программы 757

Фильтры

014 Среднее образование

 • Специальность «Среднее образование», специализация 014.05 «Биология и здоровье человека» на 1 курс.
 • Факультет: Інститут біомедичних технологій.
 • Заочная форма обучения.
 • 2 года 10 месяцев учебы (01.11.2023 — 30.08.2026).
 • Бакалавр.
 • Подача заявлений: 2 — 17 октября.
 • Мест: контракт — 1.
 • Региональний коэффициент — 1.

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Среднее образование», специализация 014.05 «Биология и здоровье человека» на 1 курс.
 • Факультет: Інститут біомедичних технологій.
 • Заочная форма обучения.
 • 2 года 10 месяцев учебы (01.12.2023 — 30.09.2026).
 • Бакалавр.
 • Подача заявлений: 6 — 17 ноября.
 • Мест: контракт — 1.
 • Региональний коэффициент — 1.

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Среднее образование», специализация 014.05 «Биология и здоровье человека» на 1 курс.
 • Факультет: Інститут біомедичних технологій.
 • Дневная форма обучения.
 • 2 года 10 месяцев учебы (01.09.2023 — 30.06.2026).
 • Бакалавр.
 • Подача заявлений: 16 — 27 августа.
 • Мест: контракт — 3.
 • Региональний коэффициент — 1.

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Среднее образование», специализация 014.05 «Биология и здоровье человека» на 1 курс.
 • Факультет: Інститут біомедичних технологій.
 • Заочная форма обучения.
 • 3 года 10 месяцев учебы (01.12.2023 — 30.09.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заявлений: 6 — 17 ноября.
 • Мест: контракт — 2.
 • Региональний коэффициент — 1.

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Среднее образование», специализация 014.05 «Биология и здоровье человека» на 1 курс.
 • Факультет: Інститут біомедичних технологій.
 • Дневная форма обучения.
 • 2 года 10 месяцев учебы (01.11.2023 — 30.08.2026).
 • Бакалавр.
 • Подача заявлений: 2 — 13 октября.
 • Мест: контракт — 1.
 • Региональний коэффициент — 1.

0.00 Мотиваційний лист

Факультеты

 • Інженерно-технологічний інститут
 • Інститут біомедичних технологій
 • Інститут економіки та менеджменту,
 • Інститут комп’ютерних технологій
 • Інститут права та суспільних відносин
 • Інститут соціальних технологій
 • Інститут філології та масових комунікацій
 • Фаховий коледж «Освіта»

Абитуриентам

Університет «Україна» пропонує поглибити знання з улюблених та необхідних для
складання ЗНО навчальних дисциплін на курсах доуніверситетської підготовки. Тел.: [открыть контакты](067) 406-53-92, [открыть контакты](097) 739-54-85.

Вибір дисциплін здійснюється слухачем курсів підготовки до ЗНО самостійно з
поданого нижче переліку:

 • Математика
 • Англійська мова
 • Географія
 • Українська мов та література
 • Історія України
 • Біологія
 • Хімія

Для 11-ти-класників та випускників коледжів та училищ заняття проводяться щосуботи з 9 до 13 години. Для 9-ти-класників заняття проводяться по вівторкам і четвергам з 15.00. Для абітурієнтів, що планують навчатися за спеціальністю «Дизайн» діють курси підготовки до складання творчого іспиту (щочетверга о 15.00).

Наприкінці вивчення кожної теми визначається рівень успішності слухачів за
допомогою опрацювання тестових завдань різної форми. До роботи у відділенні залучені
висококваліфіковані досвідчені викладачі Університету «Україна».

Вступники відділення доуніверситетської підготовки мають можливість визначити
свій інтелектуальний потенціал і професійні схильності за допомогою спеціальних
психологічних тестів, а також пройти незалежне тестування із загальноосвітніх дисциплін
для визначення рівня знань.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси Університету «Україна», для вступу на основі повної загальної середньої
освіти до Університету «Україна» для навчання на природничо-математичних та інженерно-
технічних напрямах підготовки (спеціальностях), нараховується до 5 балів (до 1 бала – при
вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

Для получения полной и детальной информации касающейся сроков, условий приёма, экзаменов и необходимых сертификатах центра оценивая для выбранных специальностей, обращайтесь в приёмную комиссию по тел.: [открыть контакты](067) 406-53-92 , [открыть контакты](097) 739-54-85.

При подаче заявления в бумажной форме абитуриенту могут понадобится следующие документы

 • оригинал и копия документа о ранее полученном образовании и приложения к нему;
 • оригинал и копия сертификатов ВНО;
 • оригинал и копия документа, удостоверяющего личность;
 • 4 одинаковые цветные фотографии размером 3х4 см;
 • для юношей: оригинал военного билета или удостоверения о приписке;
 • оригиналы документов, подтверждающих право на участие в конкурсе, зачисление по собеседованию, зачисление по квотам (при наличии).

Окончательный список всех необходимых документов и форму подачи (оригинал или заверенная копия) уточняйте в приёмной комиссии по тел.: [открыть контакты](067) 406-53-92 , [открыть контакты](097) 739-54-85.

О вузе

На сьогодні Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — один із
наймолодших у державі — є одним із найпотужніших класичних університетів із сучасною
матеріально-технічною базою для здійснення навчально-виховної, науково-дослідної діяльності та упровадження інновацій.

Університет «Україна» виконує не тільки науково-освітню та громадську місію у формуванні гуманістичного фундаменту у правовому і громадянському вихованні
української молоді, а ще й спонукає до перебудови свідомості представників органів влади, суспільства в цілому в напрямку прогресивних світових тенденцій щодо визнання
рівноцінності кожного індивідуума.

Університет «Україна» — це єдиний ЗВО інтегрованого типу, відкритий для молоді
неоднакового рівня підготовки, соціальних можливостей та стану здоров’я.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» здійснюється клопітка, а головне — ефективна робота щодо збереження і примноження славних традицій минулого, розвитку вітчизняних — і освітніх, і наукових шкіл, формування сучасної молоді не тільки як фахівців своєї справи, а передусім як громадян-патріотів, будівничих України.

Гаслом єдності університету є цінності — європейські, традиції — національні,
технології — інноваційні.

А його місією — якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної
особистісної самореалізації на користь суспільства.

Метою — надання вищої освіти всім бажаючим, зокрема, молоді з інвалідністю, через
упровадження новітніх освітніх технологій.

Діяльність Університету «Україна» націлена на реалізацію сучасної політики і стратегії
держави, спрямованої на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію в європейське і світове співтовариство тощо.

Університет «Україна» не перший рік працює в напрямку освітніх інновацій. Інтерактивні технології, відеолекції, онлайн-конференції, тестові технології контролю рівня навчальних досягнень студентів та багато інших сучасних методик стали традиційними в освітньому процесі. Протягом останніх десяти років, завдяки чинній системі інтернет-супроводу, потужному методичному забезпеченню освітнього процесу, нам вдається «стиснути простір і час» та суттєво покращити змістову компоненту. Сайт інтернет-підтримки освітнього процесу став віртуальним майданчиком для провадження інновацій не
лише для професорсько-викладацького складу університету, але й для групи педагогів
професійних закладів освіти, коледжів та шкіл.

Наукова діяльність університету спрямована на розроблення та впровадження сучасних
технологій навчання і виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі; науково-
педагогічних засад інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище;
сучасних правових аспектів розбудови України, вирішення нагальних екологічних,
медичних і технічних проблем за допомогою розроблення та використання найсучасніших
технологій.

Можна констатувати, що за 25 років існування Університет «Україна» впевнено
вийшов на ринок надання освітніх послуг, насамперед, молоді з інвалідністю – інвалідам,
сиротам і матеріально незахищеним громадянам. Широкий спектр наукових досліджень за цією тематикою та отримані результати переконливо свідчать про те, що університет посідає провідне місце в Україні щодо розроблення та впровадження інклюзивного навчання у вищій школі. Не випадково МОН України визначило університет базовим ЗВО під час проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти».

Розуміння основних світових трендів розвитку вищої освіти, механізмів їх реалізації
закладає фундамент для аналізу міжнародного освітнього простору, визначення місця в
ньому Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У світовому
просторі Університет «Україна» має примножити свої освітні здобутки, зберегти
самобутність, культурні цінності, традиції. Дослідження зарубіжного досвіду розвитку
університетської освіти має стати міцним підґрунтям для подальшого розвитку науково-
освітньої діяльності, підвищення її якості, посилення привабливості й конкурентоспроможності Університету «Україна» на міжнародній арені.

Міжнародне співробітництво є надзвичайно важливим для університету, оскільки воно
дозволяє збагачувати наукову базу, підвищувати академічний рівень та залучати
висококваліфікованих науковців та студентів із інших країн, що може призвести до нових
відкриттів та знань. Міжнародне співробітництво також допомагає розширювати свої
міжнародні можливості та збільшувати свою міжнародну репутацію та престиж. Крім того,
міжнародне співробітництво допомагає створювати нові проєкти та програми, що можуть
мати значний вплив на розвиток освіти та науки в усьому світі. На сьогодні підписано 51
угода про наукове співробітництво між Університетом «Україна» і провідними науковими
організаціями світу.

Особливо плідна співпраця університету за останні роки єднає університет із
Canterbury Christ Church University (Велика Британія) та Mykolas Romeris University (Литва), в рамках співробітництва передбачено спільне дослідження з подальшим створенням кейсу супроводу людей із посттравматичним стресовим розладом. У рамках міжнародного співробітництва укладено договір із Технічним університетом м. Мюнхен (Німеччина), а також меморандуми про співпрацю з Університетом Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія) та Кельнським університетом (Німеччина). Плідна співпраця продовжується із громадською організацією «Зірки Миру» з Японії та Асоціацією українсько-китайської співдружності, а також провідними закладами освіти США та країн Європи.

Університет «Україна» та Шяуляйський університет підписали міжвідомчу Угоду ще у
2014 році щодо співпраці по обміну здобувачами освіти та персоналом у рамках програми
‘Erasmus+. Наразі університет працює над декількома проєктами Еразмус+, вже подано
пропозицій до співпраці Вільнюському університету (Литва), вони стосуються програм
мобільності як викладачів, так і здобувачів за напрямами інститутів.
Багаторічна співпраця з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні
(Німеччина), підтримує міжнародну діяльність університету в питаннях інклюзії. Спільно з
польськими колегами Університет «Україна» реалізовує проєкт «Кращий старт» який
направлено на підтримку українських родин, які виховують дитину з інвалідністю. Завдяки
проєкту родини отримують можливість на безкоштовну реабілітацію у спеціалізованому
дитячому садочку в Польщі.

Однією з основних форм міжнародної діяльності університету є надання послуг освіти
іноземним громадянам.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» діє програма
«Твій шанс», згідно з якою паралельно з навчанням в Університеті «Україна» є можливість
навчатися в одному з європейських ЗВО за їхніми програмами і під керівництвом їхніх
викладачів. Університет діє на підставі міжнародних угод із такими європейськими
партнерами:

 • Міжнародна Корпорація Університетів та Коледжів (Велика Британія) – всі
  ліцензовані спеціальності Університету «Україна»;
 • Шяуляйська академія Вільнюського університету (Литва) – магістерська програма
  із соціальної роботи;
 • Мюнхенська Академія Міжнародних Відносин (Німеччина) – менеджмент
  адміністрування;
 • Вища школа Міжнародних стосунків та Американістики (Варшава, Польща) –
  екологія, дипломатія та міжнародні відносини, національна та міжнародна безпека,
  кадровий консалтинг і управління персоналом, державне управління і
  самоврядування, економічний менеджмент тощо;
 • Гуманітарно-Теологічна вища школа (Варшава, Польща) – менеджмент туризму,
  педагогіка, теологія, профілактична медицина;
 • Академія фінансів та бізнесу «Вістула» (Варшава, Польща) – економіка,
  соціологія, фінанси;
 • Центрально-Європейський університет (Словаччина) – міжнародні відносини, міжнародна інформація, менеджмент раціонального природокористування, комп’ютерні науки.

Починаючи з 2022 року, здобувачі університету отримали можливість проходження стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Польщі (Maria Curie-
Sklodowska University) та Німецької служби академічних обмінів.

Шостий рік поспіль університет працює в рамках реалізації проєкта з міжнародного
стажування, співпрацюючи з Міжнародним фондом «ТВОРЧІСТЬ» та ГО «Комітет прав
захисту людини» під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України.
З травня 2022 року здобувачі старших курсів із різних інститутів університету брали участь у програмі стажування в Болгарії (Несебр) на базі туристичного комплексу «SOL NESSEBR RESORT».

Якщо обрана спеціальність у закордонному закладі освіти не збігається зі
спеціальністю в Університеті «Україна», організовується спеціальна інтегрована програма
навчання, в яку включено дисципліни обраної іноземної програми. У закордонних ЗВО
навчання проводиться відповідно до європейських програм подвійних дипломів ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Матеріально-технічна база: комфортабельні корпуси, бібліотеки, комп’ютерні класи,
лабораторії, лінгафонні кабінети, спортивні майданчики й зали, центри реабілітації у 22
містах: Біла Церква, Бровари, Васильків, Вінниця, Дніпро, Дубно, Житомир, Івано-
Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Нова Каховка,
Полтава, Рівне, Сторожинець, Тернопіль, Хмельницький, Хуст, Чернігів.
Освітній процес у базовій структурі організовано в нових сучасних корпусах із
затишною кав’ярнею. Студенти мають змогу користуватися класичною та електронною
бібліотеками, навчальними аудиторіями з технічними засобами. В Університеті «Україна»
поставлено завдання забезпечити кожного студента підручниками з усіх дисциплін робочого навчального плану.

В Університеті «Україна» створено єдине в Україні студентське містечко, повністю
адаптоване під потреби людей з інвалідністю, які пересуваються на візках, студентів із
порушеннями слуху та зору. Воно оснащене пандусами, ліфтами, обладнаними вбиральнями, лінгафонними кабінетами, тренажерами, спеціалізованим комп’ютерним обладнанням для глухих і слабочуючих студентів тощо.

З метою профілактики хвороб і реабілітації на основі новітніх технологій працює
Науково-практичний реабілітаційний центр, обладнаний найсучаснішою медичною
технікою. Студенти мають можливість відпочити у готельно-оздоровчому комплексі
«Петрівська слобода» в Закарпатській області. За наявності бажаючих може бути
організована літня мовна школа з носіями мов, які перебувають в Україні за відповідними
програмами.

За 25 років існування університету створено належні організаційні та матеріально-
технічні умови для творчого наукового зростання студентів, розвитку їхньої пізнавальної
активності, індивідуальних здібностей, розширення теоретичного світогляду та ерудиції,
набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності.


Отзывы

Руководство этого учебного заведения приняло решение не разрешать оценки и комментарии.


Все вузы в Киеве, а также колледжи в Киеве, курсы в Киеве, репетиторы в Киеве, тренинги в Киеве, работа в Киеве