Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ)

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ)


 • Київ · вул. Львівська, 23, 04071
 • (044) 409-27-65
  (044) 424-94-35
 • office@uu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр, спеціаліст
 • ЗВО (вуз) заснований у 1998 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

35000
студентів
3000
викладачів
1000
кандидатів
наук
250
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Соціальних технологій;
 • інженерно-технологічний;
 • біомедичних технологій;
 • комп'ютерних технологій;
 • економіки та менеджменту;
 • філології та масових комунікацій;
 • права і суспільних відносин.

Друга вища освіта

 • Психологія.
 • Фінанси.
 • Банківська справа.
 • Облік і аудит.
 • Менеджмент організацій.
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 • Правознавство.

Аспірантура:

 • «Фізична реабілітація».
 • «Економіка та управління підприємствами».
 • «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
 • «Педагогічна та вікова психологія».
 • «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».
 • «Комп'ютерні системи та компоненти».
 • «Загальне мовознавство».
 • «Теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень».

Абітурієнтам

Дисципліни доуніверситетської підготовки:

 1. українська мова;
 2. українська література;
 3. англійська мова;
 4. математика;
 5. історія України;
 6. хімія;
 7. біологія;
 8. творче завдання (живопис, малюнок, композиція).

Доповнення до переліку документів:

 • Заява подається на ім'я Президента університету Петра Михайловича Таланчука за єдиною формою, в якому вказується обраний напрям підготовки та форми навчання.
 • Медична довідка за формою 086/У.

Адреса приймальної комісії: вул. Львівська, 23, корп. А, каб. 104.

  Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 409-27-62, [відкрити контакти](044) 424-70-08 .

  До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

  Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 409-27-62, [відкрити контакти](044) 424-70-08 .

  Про ЗВО (вуз)

  Університет засновано у 1998 році.

  Університет «Україна» — єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

  В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співробітництво з українськими, іноземними та міжнародними установами і навчальними закладами.

  В університеті діють:

  1. Інститут післядипломної освіти.
  2. Корпоративний навчальний заклад «Інститут вищої професійної освіти ВМУРоЛ «Україна».

  В Університеті відкрито аспірантуру за спеціальностями:

  1. «Фізична реабілітація».
  2. «Економіка та управління підприємствами».
  3. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
  4. «Педагогічна та вікова психологія».
  5. «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».
  6. «Комп'ютерні системи та компоненти».
  7. «Загальне мовознавство».
  8. «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень».

  Однією з сильних сторін університету є його викладацький склад. Велика частина викладачів має науковий ступінь, багато з них одночасно працює в інших вищих навчальних закладах, передусім у національних, у тому числі Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ», КНЕУ ім. Вадима Гетьмана тощо. Та найцікавіші лекції студентам читають «практики» люди, які не одне десятиліття присвятили не теоретичному вивченню предмету, а застосуванню знань у реальному житті. Це програмісти, юристи, дизайнери, соціологи, редактори. Ті, кому не з чужих уст відомо про підводні рифи своєї професії та про те, як від них уберегтися. Студенти із захопленням слухають їхні розповіді про різноманітні випадки у професійній діяльності, таким чином здобуваючи найважливіші знання своєї спеціальності практичні.

  Безсумнівною перевагою Університету «Україна» перед іншими закладами освіти є те, що він в умовах безбар'єрного інтегрованого середовища, створеного на рівні світових стандартів, надає свої послуги тим, кого прийнято називати «люди з особливими потребами». Малозабезпечені, діти-сироти та інваліди мають право на безкоштовне (або пільгове) навчання в університеті. Не позбавлені привілеїв і ті, хто навчаються на «відмінно». Таким студентам університет щосеместрово надає знижку в оплаті за навчання. Відсоток цієї знижки можна суттєво підвищити, активно займаючись громадською роботою: ставши старостою групи, беручи участь у благодійних акціях університету, волонтерському загоні, працюючи у студраді, навіть президентом! Звісно, студколективу.

  Коледж «Освіта»

  Спеціальності:

  •  правознавство;
  •  фінанси і кредит;
  •  діловодство;
  •  бухгалтерський облік;
  •  обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
  •  соціальна робота;
  •  комерційна діяльність;
  •  розробка програмного забезпечення;
  •  обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
  •  організація туристичного обслуговування;
  •  видавнича справа та редагування.

  Адреса Приймальної комісії:

  м. Київ, вул. Львівська, 23 (ст. метро «Житомирська»).

  Коледж: [відкрити контакти](044) 425-29-13.

  Приймальна комісія: [відкрити контакти](044) 409-27-62, [відкрити контакти](044) 424-70-08.


  Відгуки

  Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


  Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві