Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

Функціональне тренерство, наставництво, навчання на робочому місці • 8200 грн
 • Договірна
Цільова аудиторія

 • Функціональні тренери.
 • Спеціалісти відділу персоналу.
 • Керівники різних рівнів, фахівці та наставники.

Програма

Модуль 1. Функціональне тренерство

Місце функціонального навчання у сучасній компанії

 1. Системний підхід до організації процесу навчання у компанії. Замовники навчання у компанії.
 2. Місце функціонального тренінгу у системі корпоративного навчання.
 3. Ролі, завдання та компетенції функціонального тренера.

 Розробка навчальної програми

 • Аналіз потреб у навчанні. Що таке результати навчання. Постановка цілей та завдань функціонального навчання.
 • Визначення теми навчання та збирання інформації.
 • Підбір методів навчання: розминка, фасилітація , модерація , групова дискусія, мозковий штурм, вправа, рольова гра, ділова гра, кейси, відео та аудіо-фрагменти. Вплив цілей та завдань функціонального тренінгу, особливостей групи, що навчаються на вибір методів навчання та їх черговість; роль функціонального тренера у використанні методу
 • Підготовка навчального посібника та презентації.
 • Підбір та використання засобів навчання:
 1. Особливості роботи з дошкою. Можливості та обмеження.
 2. Використання наочних посібників, схем, діаграм, графіків. Помилки використання.
 3. Використання мультимедійних засобів у навчанні. Робота із слайдами. Що повинен знати та вміти функціональний тренер.
 • Поділ всього заняття на блоки: розкадрування програми навчання.
 • Організаційна та матеріально-технічна підготовка.
 • Розробка системи оцінки результатів навчання:
 1. Показники ефективності навчання. Визначення критеріїв оцінки навчання.
 2. Методи оцінки результатів навчання.

Практикум: Розробка функціонального тренінгу.

Проведення навчання

 • Особливості навчання дорослих. Особливості мотивації. Особливості психологічних функцій.
 1. Чому люди сплять на навчанні?
 2. Властивості уваги, пам'ять та інші психофізіологічні особливості учнів .
 3. Сприйняття інформації. Як працює закон: Сказав – не означає «почули». Почули — значить «зрозуміли», а зрозуміли — значить «правильно зрозуміли».
 4. Прийоми, що підвищують увагу учнів .
 5. Використання прикладів (посилання на випадки, відомі аудиторії; приклади з життя відомих людей; використання контрастних чи барвистих порівнянь).
 6. Невербальні засоби на аудиторію.
 • Типологія учасників навчання та методи роботи з кожним типом.
 • Робота із «складними» учасниками.
 • Структура проведення навчального заняття. Прийоми та методи для підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу:
 1. Вступна частина.
 2. Основна частина: виклад матеріалу.
 3. Підбиття підсумків заняття.
 4. Висновок.
 5. Оцінка результатів навчання.

Практикум: Створення власної навчальної програми.

Модуль 2. Наставництво, навчання на робочому місці.

Ефективне наставництво.

 • Система наставництва у компанії.
 1. Роль наставництва
 2. Цілі та принципи наставництва.
 3. За що відповідає наставник?
 4. Система дій наставника, спрямованих формування основних функціональних навичок.
 5. Система дій з адаптації нового співробітника до корпоративної культури, норм і правил поведінки у компанії та підрозділі.
 • Специфіка наставництва.
 1. Особливості навчання дорослих.
 2. Чому стажери нас «не чують»? Властивості уваги, пам'ять та інші психофізіологічні особливості учнів . На що можна вплинути? Теорія компетентності та її використання у процесі наставництва.
 • Комунікація як інструмент наставництва.
 1. Значення позитивної та конструктивної позиції наставника у процесі спілкування.
 2. Донесення інформації до стажистів.
 3. Алгоритм ефективної комунікації.
 • Постановка цілей та завдань стажистам.
 1. Виробничі завдання та метод smart .
 2. Основні помилки наставника на етапі постановки завдань.
 • Формування навичок у стажерів.
 1. Механізм формування навичок.
 2. Навчання дією. Алгоритм навчання.
 3. Елементна дія - Комплексна дія - Стійка навичка.
 4. Як робити – демонстрація / «роби як я»
 5. Якого результату прагнути – демонстрація / коментарі
 6. Що важливо враховувати / нюанси / небезпеки — коментарі
 • Контроль та професійний зворотний зв'язок у наставництві.
 1. Що має контролювати наставник? П'ять кроків ефективного контролю.
 2. Цілі та принципи зворотного зв'язку. Елементи розвиваючої зворотний зв'язок. Критика. Як давати негативний зворотний зв'язок?

Практикум: Проведення частини власної навчальної програми.

 Особливості проведення «польового навчання»

 1. Поняття «польове навчання».
 2. Постановка цілей «польового навчання». Розробка плану проведення навчання «у полі».
 3. 6 кроків «польового навчання».
 4. Чек-лист як форма оцінки рівня розвитку навички. Приклади чек-листів щодо «польового навчання».
 5. Підводні камені та проблеми застосування «польового навчання».

Практикум: організація  навчання на робочому місці.

Ви можете залишити заявку

або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

 • Онлайн навчання
 • Корпоративне навчання
 • Індивідуальне навчання
 • Модульні навчання.

Додаткова інформація

Функціональні тренери – співробітники компанії, експерти, які довели свою ефективність, вони дуже добре розуміють деталі та особливості свого процесу у своїй компанії. Вони проводять внутрішнє навчання для підлеглих і колег з тих тем, які відповідають їх спеціалізації та завданням у компанії, наприклад, фінансисти — за основними фінансовими показниками та бюджетуванням, IT-фахівці — з програмного забезпечення та технологій, виробничники — з виробничих процесів та техніки безпеки , маркетологи – з продукту, презентації та роботи на виставці, збутовики – з продажу, переговорів та CRM, call -центр – з обслуговування клієнтів. Вони також можуть навчати клієнтів та партнерів продукту та технологіям своєї Компанії.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Коучинг, менторство

А також ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, робота в Києві