Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

Контролінг у системі економічної безпеки  • 8700 грн
  • Договірна


  • Online
    22.06.202323.06.2023


Програма

Частина 1. Політика економічної безпеки для підприємства. Визначення економічних ризиків та побудова корпоративного захисту.

Основні поняття та визначення ризик-менеджменту

  • Невизначеність та ризик: чим вони відрізняються?
  • Джерела та класифікація ризиків. Фактори ризику: зовнішні та внутрішні ризики
  • Загальноекономічні та політичні ризики
  • Стратегічні, операційні та проектні ризики
  • Ризики бізнес-процесів
  • Ризики, пов'язані з інформацією для прийняття рішень
  • Огляд стандартів управління ризиками

Система ризик-менеджменту

  • Система управління ризику. 5 етапів ризик-менеджменту
  • Методи та способи виявлення та ідентифікації ризиків
  • Декомпозиція ризиків від рівня підприємства до рівня підрозділу
  • Класифікатор ризиків. Формування бази даних із ризиків. Реєстр ризику

Практикуми:

  • Опис та обговорення прикладу ризиків конкретного підприємства
  • Наскрізний кейс по всьому семінару «Керування ризиками»

Оцінка ризиків на підприємстві

  • Двофакторна характеристика ризику. Співвідношення ймовірності та шкоди
  • Побудова оцінних шкал. Прості (якісні) та складні (оцифровані) шкали
  • Покроковий алгоритм побудови матриці (карти) ризиків
  • Приклади матриць ризиків конкретних компаній малого, середнього та великого бізнесу кількох галузей
  • Нормування та строго ранжування ризиків: від незначного (допустимого) до катастрофічного. Допустимі рівні ризику
  • Показники, що випливають із матриці ризиків

Практикум «Розробка кількох варіантів матриці ризиків „ наскрізного ” бізнес-кейсу»

Реагування на ризик

  • Принципи та підходи. Стратегія управління ризиками
  • Чотири способи реагування (обробки) ризику, відмова від ризику
  • зниження ризику
  • передача / трансфер ризику
  • прийняття ризику
  • Критерії вибору способу обробки ризику співвідношення ефект-витрати
  • Розробка заходів щодо зниження ризиків

Практикум «Обговорення та розробка заходу щодо обробки ризику „наскрізного“ бізнес-кейсу »

Побудова моделі управління ризиками

  • Основні кроки побудови моделі управління ризиками
  • Організаційна структура управління ризиками та розподіл ризиків за рівнями управління компанією
  • Роль підрозділів внутрішнього контролю та аудиту
  • Інструменти розвитку культури управління ризиками

Практикум "Розробка процедури контролю ризиків у компанії"

Частина 2. Внутрішній контроль

Аналіз надійності контрагентів та безпеки комерційних пропозицій

  • Сучасні засади організації безпечної договірної роботи. Роль контролінгу у забезпеченні безпеки угод.
  • Алгоритм визначення надійності контрагентів - юридичних та фізичних осіб. Формування матриці перевірки організації залежно від суми угоди, передоплати та інших умов
  • Аналіз безпеки комерційних пропозицій та договорів. Вивчення ініціаторів проекту, їх інтересів та ділової репутації. Верифікація представників. Вивчення механізму одержання прибутку. Аналіз першого контакту.
  • Методи збирання інформації. Систематизація роботи зі збору інформації про контрагента. Інформація, що надається самим контрагентом. Отримання інформації із сайту контрагента
  • Одержання офіційної інформації із державних інформаційних ресурсів. Огляд офіційних сайтів державних органів та представлених на них інформаційних ресурсів.

Управління дебіторською заборгованістю

  • Концепція дебіторської заборгованості.
  • Види дебіторської заборгованості.
  • Освіта простроченої (безнадійної для отримання) дебіторської заборгованості
  • Технологія роботи з дебіторською заборгованістю. 7 етапів побудови політики.

Корпоративне шахрайство

  • Шахрайство як різновид злочину проти власності. Поняття та ознаки шахрайства. Відмінність шахрайства від інших злочинів проти власності
  • Модель шахрая. Шахраї та їх мотивація, психологічні прийоми, що застосовуються шахраями
  • Моделі шахрайських операцій, види та особливості корпоративного шахрайства. Загальна характеристика та види злочинів проти власності (крадіжка, розтрата, грабіж, розбій, здирство тощо)
  • Види корпоративного шахрайства. Основні прийоми та методи корпоративного шахрайства.
  • Поняття трикутника шахрайства (тиск зовнішніх обставин, можливість здійснювати шахрайство та можливість виправдовувати шахрайські дії)
  • Типові сценарії корпоративного шахрайства із боку найманих працівників. Типові сценарії корпоративного шахрайства із боку керівників. Ознаки корпоративного шахрайства з боку найманих працівників та керівників
  • Програма дій боротьби з шахрайством (попередження, виявлення, розслідування). Основні способи усунення можливостей корпоративного шахрайства

Практикум: «Розгляд різних методів корпоративного шахрайства»

Відкати

  • Поняття "відкат" у сучасних ринкових відносинах. Класифікація відкатів
  • Типологія « відкатоодержувачів »
  • Організація боротьби із відкатами. Психологічні прийоми Кадрова перевірка потенційних « відкатоодержувачів »
  • Створення корпоративного кодексу, що включає правила корпоративної етики
  • Формалізація внутрішніх правил, що описують процедуру проведення закупівель

Практикум: «Як виявити відкатоодержувача »

Ви можете залишити заявку або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

  • Онлайн навчання
  • Корпоративне навчання
  • Індивідуальне навчання
  • Модульні навчання.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Ощадливе виробництво, управління ризиками

А також ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, робота в Києві