Опис курсу

Магістр бізнес-адміністрування (Master of Business Administration, МВА) є всесвітньо визнаним, найвищим рівнем ділової кваліфікації менеджера та найпрестижнішою у світі програмою бізнес-освіти. Вона розрахована на керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій та установ; власників та співвласників приватних фірм та підприємств; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації.

МБА— це програма для осіб, які мають досвід професійної роботи у сфері бізнесу не менше 1 року. Оволодіння цією програмою розглядається як прискорювач кар’єрного зростання або засіб для службового просування.

Форма навчання - заочна. Термін навчання - 1 рік і 8 місяців.

Програма реалізується разом із зарубіжними партнерами (Великобританія). Навчання проводиться українською або англійською мовіою (в залежності від вибору програми).
Випускники програми "Бiзнес-адмiнiстрування" отримують диплом магістра і Международній сертифікат.

Місія програми МБА:

  • підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції;
  • надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

Особливостями програми МБА є:

  • універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
  • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією;
  • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу;
  • інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.

Структура програми:
Структура програми МБА відповідає принципам Європейського стандарту МБА та вимогам стандартів Міністерства освіти і науки України. Зміст та логіка побудови програми відповідають академічним критеріям та вимогам практичної управлінської діяльності у сфері бізнесу.

Навчальний план програми МБА відповідає світовим стандартам бізнес-освіти і охоплює три основні блоки:

  1. дисципліни базової підготовки. Цей блок є загальним для всіх програм МБА, що реалізуються у бізнес-школах та університетах. Він націлений на надання слухачам з різними базовими освітами фундаментальних економічних знань;
  2. дисципліни професійної підготовки. Даний блок включає в себе нормативні дисципліни, які відображають сфери діяльності основних підрозділів компанії, і призначені для поглибленого вивчення слухачами конкретних аспектів управління фірмою;
  3. дисципліни варіативної частини. Цей блок дисциплін дає змогу слухачам, крім систематизації отриманих знань, визначитися з вибором спеціалізації.
  4. Найважливішим результатом навчання є розробка випускниками консультативного проекту для конкретної фірми, а підсумковим продуктом засвоєння програми є підготовка дипломної магістерської роботи як творчого дослідження теоретичних та практичних проблем управління бізнесом.

З правилами прийому та умовами навчання, а також з повним переліком освітніх програм ви можете ознайомитися на сайті Інституту бізнес-освіти КНЕУ: http://ibo.kneu.edu.ua


Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок