Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності:

 • 011 Освіті, педагогічні науки
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • 015 Професійна освіта (за спеціальностями)
 • 016 Спеціальна освіта
 • 022 Дизайн
 • 024 Хореографія
 • 035 Філологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 101 Екологія
 • 231 Соціальна робота
 • 242 Туризм

Факультети:

 • Географії, туризму та історії
 • Психолого-педагогічний факультет
 • Факультет дошкільної та технологічної
 • освіти
 • Природничий факультет
 • Факультет української філології
 • Факультет іноземних мов
 • Фізико-математичний факультет
 • Факультет мистецтв

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Математика).
 • Середня освіта (Фізика) та спеціалізація: Робототехніка.
 • Середня освіта (Інформатика) та Середня освіта (Мова і література англійська).
 • Середня освіта (Інформатика) та спеціалізація: Програмування.
 • Середня освіта (Інформатика) та спеціалізація: Робототехніка.

Природничий факультет

 • Середня освіта (Хімія) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Психологія.
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (Хімія).
 • Екологія, спеціалізація: Екологія міських ландшафтів і садово-паркових об’єктів.
 • Середня освіта (Фізична культура) та спеціалізація: Спортивний туризм.

Факультет географії, туризму та історії

 • Середня освіта (Історія) та Середня освіта (Географія).
 • Середня освіта (Історія) та Середня освіта (Мова і література англійська).
 • Середня освіта (Історія) та спеціалізація: Правознавство та суспільствознавчі дисципліни.
 • Середня освіта (Географія) та спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота.
 • Туризм, спеціалізація: Екскурсійна справа.
 • Соціологія, спеціалізація: Соціологія масової комунікації, журналістики та реклами.

Психолого-педагогічний факультет

 • Початкова освіта та Психологія.
 • Початкова освіта та спеціалізація: Англійська мова.
 • Початкова освіта та спеціалізація: Фізична культура.
 • Початкова освіта та спеціалізація: Інформатика.
 • Психологія, спеціалізації: Спеціальна психологія; Сімейне консультування та психотерапія; Психологічна абілітація та реабілітація дітей з особливими потребами; Організаційна психологія; Практична психологія в освітніх закладах.
 • Соціальна робота, спеціалізація: Соціальна педагогіка.

Факультет дошкільної та технологічної освіти

 • Дошкільна освіта та Психологія.
 • Середня освіти (Трудове навчання та технології) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіти (Трудове навчання та технології) та спеціалізація: Позашкільна освіта.
 • Профілі основної спеціальності: Конструювання та моделювання одягу; Конструювання та дизайн меблів; Автосправа; Кулінарія та сервіс у ресторанному бізнесі.
 • Професійна освіта (Сфера обслуговування), спеціалізація: Організація готельно-ресторанного бізнесу.
 • Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), спеціалізація: Дизайн одягу.
 • Професійна освіта (Транспорт), спеціалізації: Експлуатація та ремонт автомобільного транспорту; Логістика; Агротехсервіс.
 • Спеціальна освіта, спеціалізація: Логопедія.

Факультет мистецтв

 • Хореографія, спеціалізація: Організація роботи хореографічного колективу.
 • Середня освіта (Музичне мистецтво) та спеціалізація: Художня культура.
 • Середня освіта (Образотворче мистецтво) та спеціалізація: Декоративне мистецтво.
 • Середня освіта (Образотворче мистецтво) та спеціалізація: Флористика.
 • Дизайн, спеціалізації: Графічний дизайн; Дизайн одягу; Дизайн середовища.

Факультет української філології

 • Середня освіта (Українська мова і література) та Середня освіта (Мова і література англійська).
 • Середня освіта (Українська мова і література) та Середня освіта (Історія).
 • Середня освіта (Українська мова і література) та Психологія.
 • Середня освіта (Українська мова і література) та спеціалізація: Редагування освітніх видань.

Факультет іноземних мов

 • Філологія, спеціалізація: Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська, друга – німецька.
 • Середня освіта (Мова і література англійська) та Середня освіта (Мова і література німецька).
 • Середня оcвіта (Мoва і літeратура німeцька) тa Серeдня оcвіта (Мoва і літeратура англійcька).
 • Середня оcвіта (Мoва і літeратура російcька) тa Серeдня оcвіта (Мoва і літeратура англійcька).
Абітурієнтамвгору

Криворізький державний педагогічний університет проводить заняття для слухачів підготовчих курсів за програмами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з таких дисциплін: українська мова, українська література, англійська мова, біологія, математика, історія України, фізика, хімія, географія.

Слухачі підготовчих курсів користуються бібліотечним фондом КДПУ, беруть участь у наукових, виховних і розважальних заходах університету. За результатами підсумкової атестації (за умови вступу наспеціальності, яким надається особлива підтримка – природничо-математичного спрямування) слухачам додається до 20 балів (згідно з Правилами прийому до КДПУ у 2020 році). Щороку студентами Криворізького державного педагогічного університету стають близько 95 % слухачів підготовчих курсів.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (056) 470-13-47, (068) 265-95-77 .

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (056) 470-13-47, (068) 265-95-77 .

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: 5 навчальних та лабораторних корпусів, оранжерея, 3 гуртожитки, бібліотека, 5 читальних залів, 4 музеї, 2 актові зали, 2 спортивні зали, 2 їдальні, 4 буфети.

Університет засновано в 1930 році. За роки існування університет підготував близько 30 тисяч спеціалістів для народної освіти, які працюють у закладах дошкільної, початкової,, середньої, професійно-технічної, вищої освіти, у закладах культури.

Колишні студенти КДПУ – нині заслужені вчителі, відмінники народної освіти України, керівники шкіл, департаментів та управлінь освіти. В університеті навчалися відомий український поет-гуморист Павло Глазовий, письменник Панас Ногін.

Сьогодні в університеті здійснюється цілеспрямована робота з модернізації змісту педагогічної освіти, приведення його у відповідність до сучасних надбань науки, завдань розвитку національної школи, суспільства.

В освітній процес впроваджуються нові технології й активні методи навчання, наукові доробки викладачів кафедр, зміцнюється навчально-матеріальна база, поліпшуються умови навчання й побуту студентів.

Високий рівень наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу, педагогічної майстерності, свідоме ставлення студентської молоді до навчання є гарантією того, що випускники університету будуть і надалі гідними поповненнями учительської інтелегенції України.

Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття проводяться у відповідно обладнаних аудиторіях, лабораторіях та інших приміщеннях.

До читання лекцій залучаються висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, провідні науковці та спеціалісти.

Значна увага приділяється інтенсивним технологіям навчання, які визначаються конкретними завданнями навчання, особливостями навчальних дисциплін, навчальним досвідом студентів, формою навчальної діяльності тощо. На факультетах введена модульно-предметна система навчання, розширена самостійна робота студентів, практикується читання лекцій за наперед даними студентам опорними конспектами, використання так званих фрагментів діяльності майбутнього вчителя найсучасніших засобів навчання тощо. В університеті здібна молодь навчається за індивідуальними планами підготовки, що забезпечує поглиблену співпрацю педагогів та студентів. Поширюється впровадження комп'ютерної техніки до навчального процесу.

Щорічно проводяться загальноуніверситетські науково-практичні конференції, на яких розглядаються актуальні проблеми навчання та виховання молоді.

Народженню всебічно, гармонійно розвиненої особистомті майбутніх учителів сприяє студентський клуб університету, який створено задля задоволення духовних інтересів і потреб, організації дозвілля, реалізації творчого потенціалу студентства молоді.

Студентський клуб підтримує творчі задуми студентів, розвиток мистецьких здібностей, тому в університеті все більше поповнюються форми клубної роботи - організація лекцій та цікавих зустрічей, тематичні вечори тa вeчоpи відпoчинку, рoбoта гуpтків худoжньoї самодіядбнocті тa любительcькиx об'єднaнь зa інтерecами, оpганізaція екcкурcій, образотвоpчиx рoбіт, дeкоративно-пpикладного, кінo тa фото-миcтeцтва.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 195 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

ВНЗ - жахливий. 10 років тому за 3 з мінусом треба було дати 200 грн. Плата за навчання 5000 грн заочна форма. В Полтаві зараз у 2020 році коштує 8500 грн. 7 разів ходив перездавати іспит. Навіть трійку не захотіли ставити. Корупція страшна. Всі лекції були оцінені на "5", а здаєш іспит, то одразу кажуть, що не старайся більше ніж "3" не поставлю.
В минулому році я захистив десертацію на базі іншого ВНЗ і жодної гривні не заплатив, навіть коли і сам пропонував. Птсати змушують томами. Це нікому зараз не потрібно. Кафедра філософії хвора на всю голову. Не написав 100 зошитів конспектів - залік та іспит ніхто не прийме. Викладачі все качають з Інтернету і читають лекції з листка. На пари можуть замість себе прислати студента 4, 5 курсу. Дурять із спеціальністю. Платиш за додаткову спеціалізацію, а при отриманні диплома її там немає!!!! Знайома закінчила цей ВУЗ і видали диплом за кваліфікацією історика а вона платила за географію додатково. В дипломі цього немає

,

Це - моя alma mater! Дуже вдячний університету, який дав мені дорогу в життя. Головне - глибокі і сучасні знаяя з фаху. Ну а студентське життя, студентські весни фестивалі, конкурси запам'ятались на все життя! Дякую викладачам, дякую університету!

,

Сегодня зашла в приемную комиссию, узнать информацию по вопросам поступления. Получила исчерпывающие ответы, на все интересовавшие меня вопросы. Большое спасибо, специалистам, которые прекрасно знают и делаюn свое дело. Обязательно буду поступать сюда и всем советую! Кстати, хочу отметить очень хорошую организацию работы - уже при входе сидят дежурные премной комиссии, которые сразу дают первоначальную консультацию и объясняют, к кому обратиться дальше.

,

Пришла в приемную комиссию задать необходимые вопросы по поводу поступления.
Зашла познакомится с преподавателями на кафедре где меня "послали в приемную комиссию, мы тут на вопросы не отвечаем".
В приемной комиссии куратор мне томно неторопясь задавал вопросы "а зачем Вы к нам пришли, а почему Вы выбрали такую специальность, а где и кем Вы работаете", а на мои вопросы мне не отвечал. Название кафдр, специальностей, наличия приема, цены обучения куратор не знал. Сказал приносите документы там разберемся.
Такое безразличное, непроффисиональное, "совковое" отношение на этапе знакомства с ВУЗом отбило желание сюда поступать, а отзывы укрепили моё впечатление.
Если на этапе, где абитуриета должны заинтресовать привлечь учится в ВУЗе уже посылают понятно, как обучение будет происходить дальше.
Хорошо, что еще нет монополий на ВУЗы и можно найти современное и не нахальное учебное заведение в котором будут уважительные и добрые отношения к студентам и преподавателям.

,

Уважаемые абитуриенты, на заочном в этом вузе делать нечего, никому ни до кого дела нету, никто толком ничего не рассказывает, к примеру, на парах преподаватель рассказывала про свою молодость, а не про учебный процесс, потом студент остается всегда виноват. На дистанционном обучении студенту отвечают спустя недельку... До последнего молчат за курсовые и за зачеты, задания дают в ночь перед зачетом, бардак, если ты работаешь, в твое положение не войдут. Не советую. Есть более достойные ВУЗы.

,

Усюди є свої плюси та мінуси і наше сприйняття університету та навчання в ньому на 70% залежить особисто від нас. Особисто я хотіла б просто подякувати педагогічному колективу факультету української філології, які зробили величезний внесок в моє життя і навіть зараз, в умовах карантину на дистанційному навчанні, вони тримають з нами зв'язок, проводять онлайн-конференції та просто підтримують нас. Це ті люди, які поряд зі мною вже довго і неабияк посприяли моєму особистісному розвитку. Їх вдалі слова, своєчасна підтримка та педагогічна компетентність спрацювали на 10000%. Хотілося б подякувати: Ковпік С. І., Журбі С.С., Дмитренко В. І., Городецькій В. А., Малюзі Н. М., Щербак С. В., Бакум З. П., Колоїз Ж. В., Білоконенко Л. А., Мельник Н. Г., Семененко Л. М., Вавренюк Т. І..

,

В этом году закончил КДПУ, магистратуру по гумаритарному профилю. Учиться можно и без проблем. По поводу взяток , все решают студенты, если человек ничего не хочет учить- он платит , и соответственно хочешь учиться- учись , никто мешать не будет. В планах поступление в аспирантуру так как пркподаватели люди толковые и у меня лично не было проблем при обучении. Если надо, можно было и досдать экзамен- зачёт, и досдать бесплатно, с меня лично никто денег не брал.
Остальным учащимся- поступающим могу сказать одно, напрягайте детей пусть учатся, так как многие кто даже учился со мной говорили родителям что требуют взятки преподы и тд а по факту забирали деньги себе). Так что кто хочет учиться тот выучиться.

,

не жалію що забрала документи і пішла з цього вузу, по факту нічого АБСОЛЮТНО нічого хорошого про цей вуз сказати не можу!

,

Не так давно закончила этот ВУЗ. Сказать спасибо, это ничего не сказать. Здесь по сути незачто говорить спасибо. Соглашусь с большинством комментариев. Это действительно так. Деньги платились за учёбу просто в пропасть. На сессии потолок практически падал на голову. Я уверена что и сейчас он сыпется и с него течёт студентам на голову. Те лекции, что читались можно было просто открывать интернет и следить по словам. Не советую идти сюда учится. Это просто трата времени и больших денег. Просто 1000 раз подумайте и один раз решите, что для вас важно.

,

Закончил английскую кафедру , самые лучшие воспоминания , особая благодарность Сорочан Лилии Федорiвне . Ни копейки за пять лет взяток не дал , да и не просил никто .

,

А от на другому курсі вже починаються проблеми. З"являються так звані "любимчики" , викладачі виділяють деяких студентів ,система оцінювання зовсім не зрозуміла(особливо у фізруків. Коли ти все виконуєш як і інші ,здаєш нормативи ,а оцінка чомусь набагато гірша , то вихід тільки один- принести банку фарби). Викладачі ставляться до студентів зверхньо .і вже не дуже приховують свої розцінки . Так одна викладачка за трійку просить 1000грн! А про море вбитих нервів я взагалі мовчу . Поганий настрій через навчання став складовою мого життя. Почалось щось схоже на затяжну депресію . Психічний стан дещо похитнувся.. Викладачі морально тиснуть. Стан корпусу жахливий, аудиторії дуже холодні . Окрема тема -це студосінь та студвесна. На репетиції тебе забирають з пар і деякі викладачі схвалюють твою участь і не заперечують та ставлять якісь додаткові бали, а деякі говорять, що це не причина , щоб пропустити пари і обіцяють за це проблеми на екзамені. Тому не дуже зрозуміло що ж все-таки робити

,

УВАГА! Якщо ви не хочете змарнувати свій час - не вступайте до КДПУ. Корупція процвітає, ставлення до студентів жахливе. Деякі викладачі дуже багато вимагають і складається таке враження , що вони не розуміють , що крім їхнього предмету є ще інші . У перший місяць навчання на першому курсі я вже хотіла забрати документи з вузу, але надіялась, що щось зміниться. На жаль, нічого не змінилось. Деякі викладачі не дозволяють друкувати матеріали , а тільки писати . А писати треба дуже багато. З жахом згадую як на першому курсі ми писали стільки , що не вистачало часу на нормальний сон і відпочинок, як жахливо боліла рука і очі від втоми. Безглузда писанина - цими словами можна описати перший курс. Добре хоча б те ,що на першому курсі мало кого відраховують( хоча краще б мене відрахували ще тоді) . Як кажуть самі викладачі : " Ми просто вас жаліємо ,бо це перший рік". А от на другому курсі вже починаються проблеми.

,

Учился на физмате, к сожалению не закончил, но воспоминания самые теплые

,

Это крик души!Какое будущее ждет наших детей если ваши доценты вымагают взятки, сами не посещают пары еще и ведут аморальный образ жизни. Имел честь встретить такую особь в одном из заведений Кривого Рога. Еле держалась на ногах, но при этом кричала во все услышании, что она доцент кафедры в Педагогическом университете!Поведала эта дамочка и о том как берут взятки и не стесняясь за определенную плату предлагала порешать в случае необходимости. Далее гордилась тем , как отрывается, демонстрировала свои татуировки и хвасталась что курит траву! Мир сошол с ума.

,

Физ-мат лучший! Здесь никто не требует взятки, знания дают прекрасные,но только кафедра математики и физики, а вот кафедра информатики ужасная за исключением некоторых преподавателей, знаний они не дают, но требуют. Если вам нравится математика, то наш пед это лучший вариант, отношение преподавателей математики к студентам как к своим детям, а это дорогого стоит. Учится сложно, но преподаватели делают всё возможное чтоб вы поняли материал!
Так же слышала о том, что ГОЕ и ОТД так же достойные факультеты где преподаватели замечательно относятся к студентам, чего нельзя сказать про химию и ин.яз, там опускают студентов ниже плинтуса. Так же есть преподаватели философии, политологии, педагогики и т.д, тут уже всё равно какой факультет, или повезет с преподом или нет, но это не профил и можно пережить))) Так что когда пишут, что ПЕД плохой это не правда, нельзя говорить за все факультеты, есть прекрасные, а есть ужасные, но так во всех ВУЗах страны, нигде нет идеальных преподавателей!!!

,

Физмат лучший

,

Учусь на факультете иностранных языков на 2курсе.Коррупция, беспредел зашкаливает.Чтобы сдать экзамен нужно сдать по 1000грн через деканат чтобы получить Е по экзаменам.Учителя позорище очень высокомерные считают что студенты быдло которых можно завалить.

,

Ужасный университет.Я училась в этом ,если можно назвать "университете 2 года на факультете иностранных языков.Мои 2 года там прошли зря,учителя не преподают нормально языки,не объясняют английский язык, только каждый открываем тетради проверяем д/з,и так каждый день... Коррупция зашкаливает,учителя берут по 500 гривен за то что поставить (E) тем которые ничего не учили.Каждый месяц собираются по 20 гривен на какие-то бумаги для экзаменов,на ужасный спортзал или бассейн просят по 340 гривен.
За последние 2 года моего прибывания ничего не научилась, преподаватель по английскому, ужасно преподаёт.
Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ СЮДА ПОСТУПАТЬ, ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕНЬГИ,ВЕДЬ 19100 тисяч гривен не валяются на дороге,Поступайте в Польшу или в Болгарию!
Образование НОЛЬ, КАЧЕСТВО ХУДШЕЕ и ещё в кабинетах и аудиториях так холодно особенно зимой и осенью просто дубарь!

,

Насчет того что на гуманитарные факультеты идут только те , кто не может связать и слова. Порог на зно, на языки и гум.направления намного выше, чем на математику или же физику, так что не думаю что уж такие "глупые" дети могут так просто его сдать.Это вам не ваши задачи молча решать, здесь говорить нужно и развивать себя. Такие комменты зачастую и пишут те , кто сдает экзамены "автоматом " потому что бегают за преподами , хотя в итоге заучивают все просто чтобы нормально ответить или дети преподов которым блат везде.Если не были в чужой шкуре и не знаете систему всех преподавателей, но не надо говорить что все прекрасно.Если вы хотите отдать своего ребенка сюда,то лучше не стоит, потому что будете видеть как ваш ребенок мучается,отдавать по 18 тысяч в год за непонятно что,учась на бюджете терпеть то что ты "ДОЛЖЕН" пахать,потому что они не получают зарплату из-за тебя , ходить в бассейн ужасный за 300грн хотя у преподавателя даже нету курсов каких-то чтобы не дай бог что , спасти.

,

Что касается университета , могу сказать что не все так гладко , как пишут те кто "никогда" не давал взятку и тд. Знания действительно даются на 30% , общаги убитые , а в корпусах ужас творится хотя обучение не такое и дешевое. Взятки берут все,так что не надо рассказывать что никто и никогда не требовал ничего. УМЛ покупают книги как бонус за то что им поставят экзамен , ист.фак дает взятки в размерах 1000+ грн. Не все зависит от студента и того , предлагает он деньги или нет, не у всех есть достаточно времени или знаний чтобы получать "автоматы" , а тратить весь день на то что бы сделать всю домашку это тоже бред,потому что должна быть и своя жизнь. В общаге каждый месяц дезинфекция тараканов , в гуманитарном корпусе разваленные стульчики, зимой ужасно холодно , а некоторые преподы ведут себя так,будто они божественные существа. Не все зависит от того попал ты на физмат или пошел на иняз. Есть те кто действительно хочет связать свою жизнь с языкознанием.

,

Ещё по поводу взяток, поборов, "жнив преподавательских" и тому подобного. 98% подобных явлений - это 100% инициатива именно студентов и не просто студентов - а лентяев, прогульщиков, и бездельников - которые сначала прогуляют весь семестр, пропустят 90% занятий, а потом - когда приходит сессия - приходят к маме и папе с слезами на глазах и сочиняют сказки - про то что по честному здать нельзя, что все платят, что преподаватели звери И. Т. Д. Поверьте, если студент не прогуливает, если он делает хотя-бы половину домашних заданий, и если хотя-бы пару раз выступит на семинаре никаких проблем у него не будет - он свободно и без проблем получит свой зачёт или экзамен автоматом. А родители, вместо того чтоб верить своим чадам - лучше бы хотя-бы раз посреди семестра пришли в деканат и посмотрели журнал, поговорили бы с преподавателями, с куратором и очень сильно бы удивились узнав что их ребёнок каждое утро идёт на занятия, но до института не доходит.

,

Судя по комментариям, самые недовольные ВУЗОМ - те кто учились на УМЛ и Педфаке. Так вот - не стоит оценивать по этим двум направлениям весь ВУЗ. В вузе есть много прекрасных адекватных направлений, таких как ОТД, Физмат, ГОЕ, История, БХ и др. Там и студентов никто не унижает, и деньги не требуют, и знания дают. Кто же вам виноват, что сейчас большинство школьниц-выпускниц два и два сложить не могут и квадрат от круга не отличают? Потом с горем пополам сдают гуманитарные ЗНО чуть больше минимальных 100 баллов - и текут потом реки народные этих горе абитуриенток на единтвенные два направления, где где их с таким дивным набором ЗНО могут взять - на УМЛ и на Пед фак. Хотя им скорее нужно идти сразу учится делать ногтики и реснички и не мучать ни себя, ни других своим безтолковым присутствием в университете в течении долгих 5-ти лет. Их головы напроч отвергают любые знания - как чтоито инородное, и начинается взятки, деньги, издеватрельсва и т д. А потом они приходят сюда и пишут отзывы.

,

Кафедра дошкільної освіти. Про убитий корпус, відсутність їдальні і хоча б присутність стрільців в коридорі, говорити не так доречно. Найкраще відчувається дух психологічного знущання над студентами. Спочатку ім'я називати не хотіла, але країна має знати своїх "героїв" БМВ-це жах для людини з нормальною психікою, їй мабуть, знущання над студентами приносить задоволення! Лк це швидке торочіння з книжки, а ти попробуй тільки не писать. Їй треба все "усложнять" щоб "дама в образе" (вона сама себе так називає) була задоволена, вчить необхідно тільки її предмет. Дякую, Ковшар О.В. та Недодатко Н., Чулошніковій М.О за знання, за розширення кругозору, як педагоги-ви кращі. Іншаков А.Є. та Савченко К. Ю. це педагоги з яким проблем нема, вони що дають, те й вимагають. Щодо корупції, нічого негативного сказати не можу, переважна більшість все здає сама, гроші ніхто не вимагає, якщо геть тупий, то вже без варіантів і то після декількох самостійних спроб хоть щось розказать.

,

Сейчас учусь на втором курсе ППФ. Сдавала всё всегда сама, взятки никогда не просили ни у меня, ни у группы. Относятся преподаватели всегда с пониманием. Дают колоссальную базу знаний, всё конечно зависит индивидуально от педагога, но основная часть дают не "сухие" термины, а всё объясняют и рассказывают как на практике применить эти знания. Я счастлива что учусь именно здесь.

,

Здесь вы не люди, вас пошлют, обматерят и унизять. Училась в педагогическом - психологическом факультете, так что не могу говорить о всех. Валят просто потому что им нужна статистика и деньги. Как бы ты не работал до сессии, можешь все выбросить или вообще не ходить, главное чтобы было несколько тысяч гривен на взятки. Преподаватели открыто и доходчиво расскажут сколько им нужно от вас денег и что с вами будет , если вы им откажете. Сам корпус - ужасный! Холодный, старый и отвратителтный. Все старое, дряблое и шанс, что под вашей рукой развалится перила, очень большой. Общежития так же оставляют желать лучшего. Не знаю, как у других, но 3е общежитие - кошмар. Один душ на весь дом (спасибо что разделено на м/ж), теплой воды нету. Очень сожалею, что не читала отзывы об этом...универе. если бы можно, поставила бы -5 балов.
Если у вас много денег, стальные нервы и вы пофигист, то этот "университе"т как раз для вас.

,

Учусь на 3 курсе,факультет УМЛ. За все время учебы ни один преподаватель не требовал с меня взятку! Учиться трудно,но интересно.Проблемы конечно есть,как и в любом другом ВУЗе Украины.но что касается знаний-здесь их дают 100%.

,

Навчаюся на факультеті української філології третій рік.
Сумно, бо більшість викладачів тут байдужі до процесу навчання.
Єдиний викладач на лекції, якої цікаво ходити і корисно - це професор С.І. Ковпік. Всі решта повний відстій.

,

Преподаватель кафедры УМЛ-взяточница и вымогательница(ее аппетит растет с каждым годом)-накануне каждой сессии требует оплату от 300-800 грн с человека в зависимости от высоты балла и независимо от посещения студентом ее лекций.Это так называемый пропуск на экзамен! !

,

Люди, я вот не пойму ,вам или заплатили за прекрасные коменты или вы там не учились! А кто прошел эту учебу* говорить о том , что деньги не берут НЕ БУДЕТ! Так было бы неплохо знания там получать , а знания понятно, что нужны только нам и на сессии как ты не учил и как ты не старался на протяжении (конспекты, посещение, активность) оценки распределены еще до экзамена, и если четверок уже не осталось , то как бы ты не извивался в ответах ,препод со словами - а ты и это знаешь! молодец ТРИ! и это вы говорите "учиться надо?" та прошла знаю! А самое интересное когда пришла на работу устраиваться .Спросили что закончила , и услышав ответ так скорчили свою гримасу , сказав проходили знаем ! Знаний полный ноль!!! У меня вопрос - а эти отзывы кто то читает из руководства ? неужели им по барабану , что говорят и пишут,как выяснилось ничего не меняется годами . Или они по принципу " И так сойдет проходило сколько лет и еще пройдет" или рыба гниет с головы ,только какой ?наверное декана

,

Прекрасный ВУЗ, замечательные преподаватели, масса тёплых воспоминаний, чтобы не платить, надо самому учиться

,

Даже не знаю, какую оценку поставить этому ВУЗу. Расскажу свою историю. В 2000 г., когда мне было 17, я поступал на "Химию", закончив Жовтневый лицей с отличием. Не поступил. Единственной "ошибкой" в экзаменационной работе, за которую мне поставили "2", было отсутствие, наряду с полным описанием доменного процесса, формул шлаков, которые образуются на выходе. При этом апелляцию никто не рассматривал, сказав прямо в лицо, что нам умные студенты не нужны, а если хочешь на контракт, давай 200 дол. Но, благо, в стране не один ВУЗ. Параллельно поступал в КНЭУ им. В. Гетьмана, где получил степень магистра, после чего защитил кандидатскую. Работаю в отраслевом филиале Национальной академии наук Украины. Выводы делайте сами.

,

Меня удивляют коменты людей, которые закончили вуз в 80, 90-х годах, ставят отличную оценку и восхитительные отзывы. Сайт создан для того, чтобы помочь современным абитуриентам определиться, а что толку от ваших отзывов тридцатилетней давности. Мы вам очень верим, что в то время вуз был прекрасный, но, люди, вернитесь наконец-то из советского союза в реальную жизнь. Сейчас все по-другому, и у тех же преподавателей совсем другие приоритеты - деньги. Нельзя сказать плохо обо всех факультетах. Знаю, что на остродефицитных специальностях взятки не берут, а на остальных - без зазрения совести.

,

Старательным студентам экзамены ставят "автоматом". Я про факультет украинской филологии.Есть преподаватели, которых будем вспоминать с благодарностью. А есть и полная противоположность.Фамилий называть не буду. Кто там учился, знают. Профессором можешь ты не быть, а человеком быть обязан. Короче говоря, кто не боится трудностей, поступайте.

,

так сложилась судьба , что наш ребенок учится в этом вузе и не первый год уже ( так что мы в курсе всего и впечатления зашкаливают по полной !По универу нет ни одной группы , которая бы не собирала деньги , правда в этом году на летней сессии деньги раздали студентам , так как была написана анонимка бакалаврами по этому поводу и напугали некоторых преподов , и понятное дело их "жныва" прошли в холостую! Но это не надолго , такое уже было , со временем приутихло и по новой все !БралиБерутИбудутБрать!Не делайте не обдуманных шагов!

,

Худший университет!! Факультет иностранных языков - сплошная коррупция!!!! Во всем требуют деньги!! Преподаватели не стесняясь говорят свои расценки ! Для бюджета - разрешается определенное количество студентов для стипендии..остальных специально валят!!!
В аудитория холод собачий ! знаний дают на 30% от силы. В общем. ин яз - наибольшее разочарование!!!

,

Моя внучка заканчивает 3 курс физмата и ни разу никто не требовал с неё денег, она даже не знает ,чтобы кто-то платил в группе за экзамен или зачёт. Я тоже закончил ДМетИ и в наше время не знали, как это можно дать взятку преподавателю, можно было за это и "вылететь" из института.

,

Все зависит от факультета,нельзя приравнивать всех. На физмате работают замечательные преподаватели на их лекциях сидеть одно удовольствие, люди сутками впахивают лишь бы студенты понимали материал. Но так можно сказать только о кафедре математики и физики, на информатику поступать не советую, там вообще ничему не учат. Если нравится математика или физика, то тебе к нам,знания дадут отличные, но учиться надо,просто так никто оценки ставить не будет, у преподавателей есть консультации в которых они никогда не отказывают и + всегда можно обратиться к студентам старших курсов (только спросить у преподавателя к кому именно) они тоже не отказываю и помогают младшим))Касательно кафедры педагогики,психологии и философии, то там уже как повезёт с преподавателем,ведь они все разные и каким-то факультетам попадаются хорошие, а каким-то нет. СТОИТЬ ПОМНИТЬ, что преподаватели тоже люди и как и у всех профессиях есть замечательные, а есть нет и так в КАЖДОМ ВУЗЕ нет всех идеальных преподавателей.

,

Берут Взятки. Преподаватели переходят на личное. Зимой температура в классах доходит до 10 градусах. Даже в курточке руки трясутся. Ужасный ВУЗ.

,

Университет отличный. Преподаватели хорошие, умные и всё понимающие люди. Излагают материал прекрасно, но всё зависит от самого студента, от его желания получить эти знания. Деньги никто не требует! Огромные претензии только к общежитию, цены постоянно растут, а условий для жизни нет. Душ, мало того что один на всё общежитие, так еще и почасовой (утром и вечером), это просто жесть. Часто пропадает вода в блоках. Холодно! Ремонт ещё СССР, всё рушится. Что бы жить в более-менее нормальных условиях нужно самому всё делать, так как больше это никого не интересует. А денег хотят много, за условия которых нет!!!!!!

,

не идите в этот универ. никогда! учусь на ин язе, подымают цену каждый год на обучение на 2к грн. преподы берут взятки, а некоторые и просто говорят "вам мой предмет не понравится". самый ужасный период в моей жизни. деньги то туда сдай, то туда. в аудиториях холодно. в старом корпусе не могут даже шторы повесить, зато у секретаря и на разных кафедрах приятно и тепло. преподы и студеты должны мерзнуть в этих отстойных аудиториях. и клеили мы окна, потому что не стеклопакет. а знаете чем клеили? мукой и тряпками. вот так вот с каждого студента по 17к в год, а никакого ремонта, только в своих кабинетах. немецкого и английского мало часов нам. главное, чтоб психологии и педагогики было побольше!
не поступайте сюда. одумайтесь .

,

Інститут закінчила 5 років тому. Тільки позитивні емоції. Просто в захваті від кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування. Велика подяка моїм улюбленим викладачам вокалу Косяк Людмилі Іванівні , фортепіано - Сидоренко Тетяні Дмитрівні і диригування - Любар Руслані Олександрівні. Досі згадую їх з теплотою, хай у них все буде завжди добре! Особливо хочу подякувати вимогливій, але дуже чуйній і творчій людині - Ракітянській Людмилі Миколаївні - справжньому професіоналу і новатору. Я вчитель з досить великим стажем, але те, що мені дали в інституті , було новим і корисним. Дуже подобалися лекції з теорії музики, художньої культури, етики та естетики. Все знадобилося, все використовую у роботі. Так що ті, хто хоче дійсно отримати якісну музичну освіту - йдіть тільки сюди. КДПУ - найкращий!

,

Я не довольна ВУЗом. Дочка поступила на бюджет,учится не плохо,но в конце семестра начали валить.
Оказалось,что в группе стипендию должны получать только 7 человек,а остальных
завалить.Таково распоряжение деканата.Куда мы катимся?

,

Все покупается и все продается , как не печально это звучит в стенах вуза.Первый день на заочном и фраза которая сразу не дошла, а потом убила ( - вам опт или розницу ? Как оказалось : опт - плата за все экзамены ну и розница соответственно по отдельности( Шок от этого прекрасного* вуза .Знаний полный ноль.Называется с чем пришла - с тем и ушла , хотя нет в кошельке стало пусто, так как вообще без вариантов сдать хоть что нибудь без оплаты .Управы на них нет !

,

Самий кращий факультет - це психолого-педагогічний! Декан, Євгеній Леонідович, один з найкращих людей нашого вузу. А такі викладачі як Лариса Гапоненко та Шаповал Іванна - це взагалі бомба! Навчаюсь на практичного психолога і дуже задоволена!Всім рекомендую вступати саме на цю спеціальність і гарантую, що ви ніколи не пошкодуєте.

,

Если честно, то я разочарована в университете. Когда поступала, то была полна надежд, а теперь только горькое послевкусие. Учусь на украинской филологии. Хочу сказать, что тут только Ковпик С.И. и Василенко хорошие и классные педагоги, которые научат и нормально относятся. Но есть ужаснейший педагог с нереально завышенной самооценкой(хотя на деле пустое место при должности). Жалею, именно из-за такой хочется бросать учёбу.

,

ЛЮДИ,ні в якому разі не подавайте сюди документи! Мовчу за гуртожиток та повністю підтримую попередню маму!В мене душа болить за навчання Хто вчить того й бьють*,а хтось тільки зранку взнає який сьогодні іспит та як виглядають білети Невже нікому там не видно,яка дитина і що собою представляє.Гроші вирішують автомати, на пари можна таким чином не ходити. Моя дитина пропускає тільки з поважних причин,але потім все пише та здає та чи приймають?то беріть оновлену інфо в інеті,то навіщо ви корстуєтесь інетом) навіщо ви написали,якщо потрібно друкувати.а скажіть ШАНОВНІ педагоги ,написане чи друковане підтверждує те,що дитина сама написала?то чому не на кольоровому прінтері?а тому ШАНОВНА,що роздруківка 5грн та 180сторінок помножте якільки треба грошей тільки на це,а ви завернули третій раз?може профінансуєте наступного разу?Цікаво б спитати в неї чи зробив ще хтось скіль ж?ДУЖЕ ШКОДУЮ,що подали саме сюди документи,як би можна було повернути все назад,та ні за що сюди б ми не приїхали

,

Навчання в КДПУ найкращі роки мого життя.Все було супер.Сам університет на мою думку є кращим в місті.ГОЕ 03 2 2

,

Коли привезли оригінали документів, університет справив гарне враження, хоча про гуртожиток нічого не змогли дізнатися. Коли приїхали заселятися, зрозуміла чому все держали в таємниці, говорили що є душ, насправді виявилося, що він буде коли ввімкнуть опалення, ще один сюрприз, душ на першому поверсі декілька кабінок, дев'ятиповерхового гуртожитку!!!!!!, кімнати просто жахіття, умови такі ж, досі не ввімкнули опалення(11.11.2017) в кімнатах холодно, (хоча говорять що опалення вже є). і за все це "райське задоволення" платимо за гуртожиток щомісяця 580 гривен!!!! А в Миколаєві, де навчається племінниця, за гуртожиток з євроремонтом і бит.технікою 320 грн. Чому така різниця????. Ще одна цікава мить: в нормативах по фіз. вихованню є плавання, але, щоб ці нормативи здати потрібно купити абонемент за 300 грн. Ще є: хочеш не хочеш ти повинен купити методички, які нібито написані викладачами (хоча тексти методичок нагло передерті з інтернету) а взяти зробити ксерокс ні не можна.

,

Окончила муз.пед 20 лет назад, прекрасные годы! Больше всех обожала Аллу Ивановну Тимченко- светлый, прекрасный человечек, необыкновенная женщина и замечательный хормейстер. Спасибо огромное всем этим прекрасным людям, удивительным преподавателям и низкий им поклон! К сожалению многим из них этого уже не сказать. Вечная вам память, ушедшие наши педагоги... Образование пригодилось,работала по специальности вполне успешно. Никого не слушайте, дети, идите и учитесь. Моему сыну сейчас 20 лет, учится в КНУ- вот где ужас так ужас! А пед.универу великий респект.

,

В этом году поступили в университет. Пока только положительные отзывы. Очень приятные люди были в приемной комиссии, все просто без пафоса, культурно, вежливо. Надеюсь все годы учебы будет так же! Огромное спасибо Иванне Викторовне, замечательная женщина, позитивная, очень приятная в общении!@!

,

Здесь написано про факультет иностранных языков якобы есть
(английский и немецкий язык и литература
немецкий и английский язык и литература)
Но конкретной кафедры которая объединяет английский и немецкий нету на самом сайте университета.

,

Первый курс, учусь на историка. Учителя отличные, новых знаний море. Получаю стипендию, взяток ни разу пока не давал. Возможно мне просто повезло с факультетом, а может быть кое кто учиться не хочет. Огорчает только работа администрации, и некоторые учителя с других факультетов. Поэтому только 4, ещё есть куда расти

,

Взятки приветствуются,у меня в группе нет ни одного человека который не платил ,все платили ,только у всех было по разному,у кого зачёт, у кого экзамен,у кого курсовая. Всё зависит от преподавателя,если нормальный то поставит даже 3 за то что ты посещал и пару раз ответил, а есть такие что ходи, что ни ходи..в конце концов деньги с тебя сдерут.Если преподаватель захочет то завалит,каким бы ты отличником не был бы.

,

Для мене найкращий університет!Закінчив в 1996 році.З повагою згадую моїх викладачів І.А.Добровольського,Демченка О.І,Толчинського С.Є,Дроздова О.М.,Стригунова В.І,Заруднєву М.Т.та багатьх інших.Для мене вони приклад справжнього вчителя,людей, які навчали ,вкладали в нас тільки найкраще- людяність ,любов.повагу.Дякую університету за найкращі роки життя!

,

представляете не выдают диплом уже целый месяц. буду идти в суд.

,

Хорошо можно сказать только лишь о единицах преподавателей. В основном ставят оценки непонятно как и никто их не контролирует. Взятки приветствуются, иначе на стипендию не рассчитывай (((берут через старост групп. Как насчитываются баллы в течение учебного полугодия непонятно((. УЖАССС. Все методы обучения устаревшие, многие преподаватели (по фонетике) прямо на парах говорят как они ненавидят работать в этих стенах. Подумайте, если есть возможность не поступайте в этот "ВУЗ". Всем остальным, как и мне, терпения.

,

Работают люди с устаревшими методами воспитания студентов, кого вы выпускаете, каких специалистов , если сами не умеете слушать и слышать. Это в 1985 году приступив к должности можно использовать было коммунистический подход и мышление. Очень хочется , чтобы преподаватели, обратили внимание на современные европейские методы общения , на диалог в первую очередь, а не бюрократический подход к проблемам студентов и соответствующие решения различных ситуаций, окружив себя людьми с 1985 года с их практическими навыками общения при коммунизме, тяжело идти в ногу со временем. Меняйтесь и услышьте студентов!

,

Учусь в этом ВУЗе уже на 5 курсе. Прочитала комментарии, очень много пишут о взятках. На самом деле, если ты учишься, то с тебя никто взятки требовать не станет. За всё время обучения ни разу не заплатила, хотя иногда было лень что-то сдавать, но принципиально решила для себя, что закончу без взяток. Поэтому, если ты человек с головой и имеешь хоть каплю совести, то вполне реально выжить и доучиться в университете без взяток.
Перед тем, как поступать подумайте хорошо. Легко здесь не будет 100%, но если ты готов впахивать-тебе к нам

,

Навчався ОТД 77-4.Дуже хороший педвуз, прекрасні викладачі-майстри своєї справи і не тільки знання, а й душевні люди. Низько вклоняюсь усім. Хто бажав навчатись-той навчався, а хто не хотів той кидав або виганяли. А я міг порівняти-мав педосвіту, стаж роботи в школі, два роки армії. У нас на потоці (чотирі групи. зразу булр 100 чол.) більше 10 чол. отримали дипломи з відзнакою. Прекрасний гуртожиток(№1)-працював студпрофком, дисципліная,чистота і порядок. Найкращі роки,І навчалисьі, і відпочивали, і додатково працювали.

,

Уже на 3 курсе унивеситет хороший , хочу учусь, хочу не учусь, а образование будет, диплом будет, деньги все решают, а там платная работа. Психология работа не нервная.

,

МФ-88 Замечательные 5 лет. Всего 4 звезды, потому что тяжело было. От нас хотели знаний - не денег!!!

,

В 1987 году я закончила этот институт ( тогда еще КГПИ) и очень благодарна своим преподавателям за все! Группа НК-83-1.

,

Навчаюсь тут третій рік, і з кожним днем все більше розчаровуюсь в нашій системі освіти.У цьому закладі готують "справжніх вчителів" з розхитаною нервовою системою, які потім будуть відриватись на ваших дітях:) Змушують ставитись один до одного як до тварин,такий собі природній відбір. Деякі викладачі навіть не дають можливості,тобто або платіть або ідіть геть.Так,звичайно, не так все погано, але це просто бочка дьогтю з краплею меду. Якщо хочете тут навчатись, то будьте готові до різних ситуацій і забудьте про людяність з боку викладачів:)

,

Все, кто жалуется на качество образования и взятки - вы просто лентяи и разбалованные дети. Педагогический ВУЗ создан для того, чтобы профессионалы, окончившие его - были мастерами своего дела, а не просто получили диплом. На историческом факультете замечательные преподавали-специалисты, которые асы своего дела. Учиться тяжело, если хочешь стипендию, то нужно работать так, как это требуется. Со вступлением в ВУЗ заканчивается детство, где приходится самому решать свои проблемы, а не жаловаться на "плохих преподавателей", которые не хотят ставить 5 за красивые глаза.

Совет всем, кто хочет поступать: выбираете педагогический - будет тяжело, но учась здесь вы поймёте, что от того, как вы относитесь к учебе прямо будет зависеть отношение к вам. Пишите все конспекты, не пропускайте пары, учите - и желанные оценки ваши. За вами бегать никто не будет, это уже не школа.
Наш ВУЗ даёт прекрасное образование тем, кто хочет учиться. Спасибо преподавателям за вашу роботу, мы вас очень любим!

,

1998 - худграф
Воспоминания самые теплые. Ни одной взятки не требовали, ни одной взятки и не давала - закончила хорошо.
Спасибо всем преподавателям за знания, тепло и доброту!

,

Если хочешь получить реальные знания, то получить их можно везде. Главное-желание. Не стоит огульно обвинять всех во взяточничестве, у нас есть такие преподаватели, которым страшно предложить букет цветов,т.к. они приходят в негодование и говорят,что таким образом мы себе не облегчим жизнь.Эдакие люди "старой закалки". Конечно,некоторым студентам легче заплатить чем выучить, но я себе этого позволить не могу, поэтому учусь, получаю знания и никто мне в этом не мешает.

,

Да вуз может быть и хороший! но платить за то что знаешь предмет чтоб сдать зачет или экзамен это очень по хамски со стороны преподавателей! вот например чтоб сдать зачет даже если знаешь отлично предмет и ходил на все пары нужно заплатить 300 грн. А если не заплатишь то хрен ты сдашь зачет! точно также и экзамены! Даже практику чтоб тебе поставили тебе нужно заплатить 400 грн. это даже тебя никуда вуз не направлял! а за курсовые и диплом я вообще молчу! И это все на заочных отделениях! Да я понимаю студент не знает предмет он эму не даеться! Студент взял и заплатил за то что не знает предмет! Это еще можно понять! Но платить за то что знаешь вы меня извените! Те кто берет деньги за то что студент знает педмет даже на тройку и брать с него деньги и просто свинство! Еще немного и на этих преподавателей найдеться управа! На все только воля господа! Когда то и эти преподаватели поплатятся за все! Но согласен хороших, честных преподавателей очень мало!

,

Дуже гарний ВНЗ. Навчаюсь на дошкільному відділенні. На жаль вже на 5 курсі. Буду сумувати. ВУЗ допоміг систематизувати отримані раніше знання. Дякую всім.

,

Согласна- в этом институте одни взятки! Очень мало порядочных преподавателей! Какой руководитель- такие и преподаватели! Собрал вокруг себя взяточников. Пишут о себе замечательно, нутро гнилое и вонючее. Ребята, учиться надо там, где дают знания, где есть перспективы. В педе все наоборот, умных преподов гонят, а серость "главный" приближает к себе, награждает. В этом педе много бывших учителей, за коробку конфет и тортик продаются ну и за деньги - это особенно!

,

Гарний університет

,

Ужасное заведение. Преподаватели хамы и взяточники. Вместо того чтобы давать знания вымагают огромные деньги . Зачет не поставят, пока им не дадут 220 евро на поездку за границу. Позор. Закрыть надо это так звание "высшее учебное заведение". Не тратьте свое время , не советую сюда поступать.

,

14.10.15 вместо государственного выходного ректорат заставляет детей выходить на обучение.Это в каком статуте университета такое правило есть об отмене выходного.

,

Вуз чудовий. Проте не всі зможуть вступити на бюджет. Рядом Жовтоводське педучилище : дошкільна і початкова освіта, місця бюджетні, а потім на скорочений термін навчання і вища освіта здобута,робота завжди є.

,

Ужасный вуз!

,

К сожалению, действительно хорошие преподаватели теряются на фоне хамов. Коррупция процветает, хоть и не берут цветы на экзамене. Никому не нужно твое мнение, или твое самообразование, что записал в лекции - то и рассказывай, ни больше не меньше) Студенческая жизнь как таковая отсутствует, только Студ. весна и студ. осень. Проучилась в этом университете год, не выдержала. Сейчас учусь в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченка, о потеряном годе ни на секунду не жалею. Здесь я поняла, почему студенческие годы называют лучшими в жизни, лекции известных профессоров, встречи с политиками, писателями, артистами, общественными деятелями, безграничное количество факультативов, секций, экскурсий... Понимающие преподаватели, умные люди вокруг, масса возможностей для самореализации. Поэтому прочите все предыдущие отзывы и задумайтесь на что вы хотите потратить 5 лет жизни))

,

Университет заслуживает
высокой оценки. Весь негатив
пишут люди, которые хотят
ничего не делая получать
высокие баллы. А ведь для
результата нужно "пахать" и
днем, и ночью.Я учусь на физмате,на математике,знания дают отлечные,преподаватели даже цветы на экзамене не берут,не то что деньги...за них и речи быть не может,сдавать нужно все самим,не валят..наоборот если очень нужно то вытягуют,в моей группе стипендию получает половина группы,а остальные просто не напрягаются.Так что если есть желание учиться,то сдесь есть все условия для этого.
Р.S.я поступила и в киевский ВУЗ,и в Одессу и в Ялту,но не захотела уезжать из города.....и ни разу не пожалела об этом.

,

ВУЗ просто ужас! учусь на заочном, преподаватели вымогают деньги! сдать самому очень сложно,почти нереально!Цены от 700 гривен за зачет за экзамен вообще молчу! Но есть и хорошие Талаш И.А., Зычков А. К., Шимко И.Н., Майбородюк Н.Д.!!!!! Очень хорошие, понимающие, дают хорошие знания и от студентов требуют знания учебного материала!

,

Преподаватели сплошные хамы!!! Ждут сессию(как дополнительный заработок) и детей валят по полной программе...Где это видано за 5 баллов платить 850 гривен... А руководство смотрит только в ту сторону кто с ними делиться....

,

Училась на филилогическом 2000-2004 очно, пятый курс заканчивала заочно.Огромное спасибо Виняр Г.М.,Колоиз Ж.В.,Демченко,Городецкой,Козлову А.В.-прекрасный преподавательский состав,очень сильный,материалы лекций и методичек использую в работе(работаю учителем в сзш230 г.Киева).О годах обучения самые теплые воспоминания,сколько училась,никто взятки не потребовал,преподаватели всегда шли навстречу;другое дело в группе были нерадивые студентки,которых по пол года в глаза никто не видел,такие выкручивались:):):)Я училась на хорошистку,и сдругих кафедр нормально к нам относились,философию у Хорольской с первого раза сдала на добре,так что не верьте,люди,что в универе одни взяточники!У Демченко диплом защитила на отлично,с меня никто и копейки не потребовал!

,

учился на истфаке 2000-2005гг ни одной взятки не дал...были пересдачи с 11-го раза..если не хочешь давать то никто тебя не заставит...учите предмет

,

Одни взятки, куда смотрит министерство, одни взятки!!! Особенно по истории у заочников, педагогике- преподы хамы, не дал взятки - специально валят чтоб другим было не повадно. Надо закрыть этот институт!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Жахливо, потому что творится в вузе, я окончила вуз в 1993году то взяток тогда не брали, но издевались порядочно, но взятки боялись брать, а сейчас прчитала коменты ужаснулась, крепитесь ребята кто выбрал эту ужасную прфессию учитель, крепитесь и устраивайте свою жизнь вне школы.

,

найкращий ВНЗ,обожнюю його))))викладачі просто чудові))

,

на редкость никчёмное учебное заведение.

,

В вузе страшная коррупция и взяточничество. Разве это педагоги, которые с будущих коллег требуют такие деньги?! Остановитесь, одумайтесь, вы же учителя, а не грабители, поставьте себя на место бедного студента! Размеры взяток возрасли вдвое по сравнению с прошлым годом, но зарплаты остались те же! Где же люстраторы? Пора мусорные баки подвозить к институту и самых ненасытных - туда.

,

ОДНИ ВЗЯТКИ!!!!! позор этому вузу.

,

Соглашусь с последними комментариями.Мне запомнится,только (даже если все учишь)бесконечные взятки, глупые и наглые преподы.Не поступайте сюда. Ищите достойный ВУЗ.

,

Ужасно! В этом году перевелась в другой университет. Здесь ты не человек, а просто пчелка с огромным кошельком (так думают преподы ). И дело даже не взятках, хотя я не платила ни копейки, а дело в отношениях. Прилюдно обсрут, пошлют матом, а декан и бровью не поведет. Нету человеческого понимания. С первого курса говорят, что вы тут тупо кошельки. Со временем понимаешь, что тупеешь.
Но есть плюс. Некоторые преподы будут над вами издевается, мучить и т.д. но в итоге поставлят зачет. Или он уже оказался поставленный, но вам не сказали.
Ваше дело поступать или нет. Я написала все как есть

,

Проучилась 5 лет в этом универе и вспомнить хорошего просто нечего... Касаемо группы и коллектива, это одно греет душу положительными воспоминаниями. Но что касается преподов, отношения к студентам, всей системы в целом это ужас... На историческом факультете коррупция просто превысила все фантазии... Противно было от человеческой жадности.

,

Хотелось бы сказать что хороший универ. да вот пошлина высокая не дает.

,

Заканчивая этот вуз могу с уверенностью сказать то, что условия в которые ставят студентов некоторые преподаватели просто невыносимы! Во - первых, занятия с 7.30 и до 13.30 - это стабильно, 4 пары это норма для этого вуза, особенно на младших курсах, про 2-3 пары только сниться студентам (в то время как в кту и нархозе 3 пары это уже много, студенты не представляют себе как это сидеть 4 пары). Во-вторых, преподаватели старой закалки и требуют тупое переписывание от руки книг в виде самостоятельных работ, которые никому не нужно, так как от них толку ноль, а студенты ночами на автомате это пишут. Также, есть куча предметов на выпускных курсах (4-5) которые не касаются специализации, а времени и сил забирают достаточно. Действительно есть хорошие, человечные преподаватели, но их очень мало! За месяц до конца обучения, могу констатировать тот факт, что знания у меня конечно есть, НО вместе с тем, у меня нервная система изрядно подтрёпана и зрение гараздо ухудшилось чем при поступлении.

,

Универ ужасный. Первый год обучения сделал из меня психически неуравновешаной. Есть конечно хорошие люди, есть. Но их очень мало! Столовой нет, корпус где я училась -убогий, похож на сарай.
Есть и хорошие моменты...как придумаю, напишу...
Будут капать вам на мозг серной кислотой, долго и мучительно. Если вы выдержите это, то будете учится.
Удачи.

,

Отличный ВУЗ, особенно кафедра математики,всегда помогут и никогда не откажут ,было бы желание учится

,

Всі хвилюються за свої кишені. "Бюджет? - забрати степендії, нащо вони вам?". болонська система в досить дивному вигляді представлена. взагалі не рекомендую. студент фактично не має права перездачі екзамена, після перездачі його позбавляють стипендії. чесно, нікому не рекомендую. назустріч студентові йде мало викладачів(факультет іноземних мов), взагалі де наше міністерство, куди воно дивиться?

,

Институт, просто бездонная бочка,если раньше взятки начинались 150-200, то сейчас 800- и выше. А физкультурник, вообще вообразил наверное что он космонавтов к вылету готовит, такие требования, и денег гребет не мало!

,

Училась на ТПФ. Факультет супер!!!Декан Александр Иванович просто незаменимый. Советую всем! Ни дня не пожалела ,что поступила в педагогический университет

,

Помню и ценю каждую минуту обучения. Огромное спасибо Улановой !!!
Ее лекции очень помогают в работе до сих пор.
Поступайте и учитесь. Здесь стоит учиться.

,

В этот ВУЗ нужно поступать тем людям, у которых стальные нервы и несгибаемая устойчивость к стрессам.. Безалаберность, угнетающая атмосфера. Я проучилась в этом ВУЗе всего лишь 1 год, и моя нервная система дала трещину.Причина: Факультет искусств. Не знаю как на других факультетах, но на худ.графе студент-не человек.Преподавателям глубоко насрать на учащихся и их проблемы, не спорю: во-первых: это не школа и студент сам должен себя тянуть, а во-вторых:да, есть замечательные, начитанные и образование преподаватели,позитивные и доброжелательные. Но большинство смотрит на тебя как на какое-то умственно-отсталое существо, уныло ползающее под плинтусом.Никакой инициативы, уровень знаний хромает, а мозги долбут по-черному. Ребята, прежде чем поступать хорошо подумайте, особенно на учителя. Тратить свои лучшие годы в этом рассаднике цинизма и морального угнетения, чтобы просто учить маленьких соплячков,либо же получить что-то действительно стоящее и полезное без нервных срывов и истерик.

,

ВУЗ просто супер,особено ТПФ,декан отличный всегда прийдет на помощь,есле посещать все пары преподаватели всегда помогут и поддержут, если есть желание учится ,то этот ВУЗ для вас)

,

Университет прекрасный, учим дочь второй год на биолога. Хочу сказать,что учиться можна везде,если есть желание. Бегать за студентами преподаватели не будут,это не школа. Сама была студенткой помню,что нечего прогуливать пары, тогда не прийдеться платить150 гр за нб по физкультуре- это позор не физруку Если кто берет, то радуйтесь,что не в долларах, как в "престижных" ВУЗах Украины. Хорошо там,где нас нет....Поступайте смело,не пожалеете

,

Университет ужасный, преподаватели ужасные. Взятки берут и не мало, как пример приведу одна "нб" у физрука( не буду называть фамилию ) стоит 150 гр,
НЕ поступайте в этот вуз, потом останетесь ни с чем. Только с потраченными нервами и дипломом который можете выкинуть.
Отношение к студентам ужасные, за людей нас не считают.
Подумайте прежде чем сюда поступать чем потом жалеть!!

,

Уровень действительно не очень. Но ВСЕ преподаватели на кафедре истории супер. Особенно Москаленко. Воспоминание самые лучшие, платила за 5ть лет 2 раза, один по своей вине. Преподавание права просто ужасное, но считаю это не проблема, если человеку нужно и сам выучит, была бы бумажка об образовании. Хотя диплом так на полке и пылиться. Муж окончил химию-информатику. Тоже доволен, но диплом тоже лежит мертвым грузом.

,

Я успішно закінчила навчання КДПУ в 2012р. тепер працюю за професією і хочу знову поступати в КДПУ на психолога. Сподіваюсь у мене вийде бути студенткою найкращого вуза.

,

У мене залишилися гарні, теплі спогади про навчання. Закінчила КДПУ в 2005 році, заочне відділення, "Психолого-педагогічний ф-т". Дуже часто згадую роки навчання. Допомагає згадувати метод. посібник, який надрукувала, пишучи дипломну роботу з методики укр.мови, використовую його у своїй роботі в школі, вперше використала його під час першої атестації. Членам атест.комісії він сподобався. Спасибі Білоконній Н.І. Завжди буду її згадувати теплими словами! Згадую прізвища викладачів: Лисечко, Білоконна, Шпачук, Друзь,Сильнова, Остапчук, Марков, Шрамко. Велике вам спасибі!!!

,

Университет очень хороший. Я благодарю всех преподавателей за их труд! Желаю Вам успеха и процветания!!!

,

Университет очень хороший. Я благодарю всех преподавателей за их труд! Желаю Вам успеха и процветания!!!

,

КДПІ так називався , коли я там навчалась. Найкращі спогади. Подяка усім викладачам того часу.

,

моя группа умл-83-2 уже 25 лет прошло после выпуска было трудно взяток небыло. С особой теплотой вспоминаю Козлова А.В. Скыбу М.М. Арешенкова Ю.А. Явир В.В. Ялового Ф.З. Белоусенко П.И.желаю всем здоровья и спасибо за знания. Все что казалось плохим на момент учебы сейчас кажется смешным и ненастоящим. Ребята поверьте пройдут годы и вы поймете что студенческие годы самое прекрасное и беззаботное время не смотря ни на что.

,

Меня отчислили с 3 курса, через некоторое время только понял, что потерял. Преподаватели очень внимательные, терпеливые, никогда не гнобили, а насчёт взяток... ну это есть везде. Очень хотелось бы вернуться, это действительно то самое место, откуда ты выйдешь образованным и готовым к взрослой жизни. Советую, он один из лучших

,

В этом году буду побывать к вам поступить,говорят что ваш ВУЗ самый лучший=)

,

У мене залишилися лише найкращі спогади про навчання. Я закінчила КГПУ у 2010 р. Навчалася на філологічному факультеті (заочно). Безмежне спасибі Колоїз Жанні Василівні! Вона навчила тому, чому не змогли навчити в школі і дала величезний багаж знань. Вербовий Микола Володимирович - ))))))))))))))))))))...хочеться знову опинитися на його лекціях. Кваліфікацію спеціаліста я здобувала в ДНУ ім.Олеся Гончара. Ось де є коррупція. За три роки навчання в КДПУ я менше витратила коштів, ніж за один рік в ДНУ. І ніяких нових знань я не отримала там. Кому як пощастить...

,

Уважаемые студенты и раздумывающие- поступать, или нет-скажу вам следующее . Я окончила ВУЗ в 2000 году, физ-мат факультет, и в 2004 году еще пришлось закончить экономический университет. То есть мне есть с чем сравнивать. Экономический- вот где ПТУ с преподавателями- вчерашними студентами, которые имея минимальную разницу в возрасте ,со студентами ведут себя нагло, "тыкают", знаний не дают - да и сами их не имеют-одна обозленная мадам-преподаватель, так сказать, которая нам, людям получающим уже второе высшее образование, диктовала вообще левые тексты в конце пары-лишь бы заполнить время))). Пед. университет выгодно отличался составом преподавателей- доценты, кандидаты наук, уровнем преподавания и личной культуры преподавателей. Может, за 12 лет что-то изменилось- не знаю, но ведь и уровень студентов , к сожалению,стал уже не тот.
Пед ВУЗ стал для нас, выпускников 2000 школой жизни и дал очень неплохой старт в жизни.Спасибо ему за это-и земной поклон все преподавателям.

,

Мне нравится!!

,

КПИУ-- прекрасный вуз, спасиба математикам Любовь Александровне - зам ОТД, Кырыку, декану Корольському , та всему преподавательскому составу факультета ОТД -83-88гг. Всему колективу КПИУ здоровья и успехов в работе и жизни.

,

КНУ рулит

,

ну получил я диплом, теперь хоть в з.... его засунь.Обманули как мальчишек: поступал на специальность "автодело", а в дипломе написали "учитель труда", и куда я теперь????????????? Всю жизнь "мечтал" стать учителем труда. Как ни бились группой - ничего не доказали в универе. и продолжают разводить пацанов. Автодело хотел преподавать всегда, но в школу не пойду, трудовиком не буду. Вот и получается, что пять лет коту под хвост, хоть и защитился на "5". Пацаны, не повторяйте мою ошибку! В дипломе "автодела" - НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

,

Закончила художественно-графический факультет данного вуза.
"-"
- низкий уровень преподавания некоторых дисциплин. Особенно огорчает что после университета не/плохо владеешь компьютерными программами; английский язык, история искусства
- многим преподавателям все равно
- нет достойной столовой
- нет практики по специализации, а лишь в школе
"+"
+ хороший уровень преподавания живописи и рисунка(в зависимости от преподавателя)
+ я за все время платила лишь 2 раза,по мелочи, и то лишь потому что сама проявила желание. А так, все реально сдавать своими силами. Мало того, не нужно быть заучкой, просто быть ответственным человеком.Всегда пугают философией. У меня был преподаватель Холин, хочу сказать что очень толерантный человек , и справедливый. У него сложно сдать когда есть пропуски и постоянно не готов, не отработаны занятия. А так, еще и поможет, подскажет.
+ все преподаватели относятся к тебе как к своему, помогают (но,опять же- нужно быть нормальным человеком)

,

Закончила БХ в 2006г. воспоминания самые теплые. Преподаватели очень классные. Самое главное, если есть ум и желание то за 5 лет обучения никаких взяток!!! Помню и благодарю за труд для меня Евтушенко Е.Х., Антоника В.И., Григоренко Л.В., Булку О.С. Томилину, и многих других. Спасибо вам за ваши высокие моральные и профессиональные качества, за то, что вы были и будете достойным примером для нас.

,

Худграф - самый классный факультет в универе!!

,

Если сравнивать этот университет с Мелитопольским,то лучше конечно Мелитопольский...Там конечно есть преподы-маразматики...Ну а где их сейчас нет...А взятки есть,были,будут-всегда и везде.П.С.Здесь преподаватели НЕЛЮДИ И ДИКАРИ какие-то.В Мелитополе хоть добазарится в смысле договориться можно...А здесь какие-то жахнутые.Адьйос.

,

Хороший университет!Я сейчас в нём учусь.Мне всё нравится. Есть конечно преподаватели с "особыми" взглядами, но думаю, что это ещё пережить можно.

,

Качество образования ужасное, безразличные ко всему преподаватели, которые в основном тебя за человека не считают. Очень слабая база обучения , да и перспективы очень слабые .Учиться скучно и действительно странное чувство отупления .Вообщем советую 100500 раз подумать перед тем как поступать сюда.

,

Очень достойный университет.Преподаватели ценят умных студентов.Очень высокий уровень преподавания биологии.Работу нашла сразу в лучшей школе моего района а мои ученики заняли 1-место на городской олимпиаде.Приглашают сотрудничать с кафедрой экологии ДГУ.Перспективы роста не ограничены.Ни сколько не жалею,что мой выбор -педуниверситет !

,

Закінчила ВУЗ у 1993 році, факультет української філології, працюю в школі. Про роки навчання лише теплі спогади. Вдячна всім викладачам, часто згадую своїх однокурсниць. Миколаївська область

,

Після об"єднання ВНЗів Кривого Рогу у "національний " університет багаторічну історію КДПУ можна викреслити, а сам педзаклад - поховати! Це ж могла прийти комусь в голову ідея обєднати під один дах технарів та гуманітаріїв! Раніше я вважав, що статус національного надається лише закладам із значним здобутками, а тут злили в один "посуд" різнопрофільні заклади від 1 до 4 рівня акредитації, ще не знають що з цього вийде, а вже мають національний університет! Просто смішно! Сумно, що "єдина команда професіоналів" на чолі з ПРОФФЕСОРОМ чинять як нерозумні малюки...

,

Вот почитала позитивные отзывы, в который раз убедилась, что делаю правильный выбор, решив поступать сюда. Единственное что смущает - это разговоры о коррупции, взятках и т.п.

,

Отличный уневерситет, но правдв в семье не без уродов

,

Враження здебільшого неґативні. Рівень викладання занизький (довелося тікати після бакалаврату й закінчувати її в престижнішому закладі з кращими за рівнем (у більшості своїй) викладачами, хоч спокійно встив би до маґістратури й у криворізькім педі). Звісно, є гарні фахівці (і їх багато, вони лишають приємні спогади), але вони губляться на загальному рівні, а головне - вбиває схоластична муштра (особливо наголос на педагогічних дисциплінах), відсутність підтримки будь-якої ініціативи студента. Відсутність перспективи вступити на бюджет у аспірантуру для будь-кого, в кого немає блату (величезний контраст із усіма пристойними закладами) - знов таки віднаджує від бажання тут навчатися. Радий, що вирвався й не зіпсував собі життя остаточно, залишившись там. І вам раджу - тікайте, поки вмієте думати. Особливо ті, хто має амбіції вищі за містечковий рівень. Провінційність і заскорузлість, несприйняття нічого нового тут просто квітне…

,

С Новым годом группы УМЛ 81- 1 и УМЛ 82-2!!Прекрасный ВУЗ!!Хорошие знания!!Спасибо всем преподавателям!!Я работаю уже 23 года по специальности и с добротой и благодарностью вспоминаю Кривой Рог!!

,

Моя мама закінчила цей ВНЗ у 90-х. Тепер вона завуч загальноосвітньої школи. Це ж про шось говорить?

,

Зараз вчуся в КТУ. Не подобається. По-перше тому, що я хотів йти на іншу спеціальність. По-друге викладачі часто-густо ускладнюють і без того складне навчання. Є наприклад такий один "прафєсар" Несмешний Євген Олександрович. Він змушує студентів купувати власні книжки. Якщо цього не зробити - ризикуєш потрапити у "чорний список". Але навіть купівля макулатури не врятує, якщо ти потрапиш до нього у немилість. Старшокурсники знають, шо студент може просто-напросто несподобатися викладачу і тоді твої шанси бути виключеним з універу зростають до +нескінченності. Думаю скласти ЗНО-2012 і вступати до КДПУ на історичний. У мене там знайомі навчаються. Кажуть непогано.

,

Поместите на сайт укр філ факульт фото зустрічі у 2011 році випуску 1986 року!!Дякую!!класний вуз!!!

,

Найкращий вуз!!

,

хотілось на зустріч випуску 1986р.Я закінчила УМЛ 82-2.Працюю в школі.Хотілось зустрітись з однокурсниками.Великий привіт Ірині Іншаковій та Миколі Вербовому.Л.Таран О.Нагірна -ми працюємо в одному місті!!Хотілося зустрітися !!!Великий привіт Юрію Арєшенкову-викладач наш улюблений!!!Це найкращий ВУЗ!!!Дякую викладачам!!!

,

Институт просто СУПЕР,может поступлю:)))100%

,

закончила его пару лет назад....остались только приятные воспоминания)

,

эх,учусь и понимаю,что не моё это...
филфак просто убогий...ну ладно ремонт,фиг с ним.но эти расшатанные стулья в столовке!они ещё при Ленине наверное были,садиться страшно.а преподы...есть которые объяснить толком не могут,зато спрашивают сполна.
жду не дождусь,когда меня уже отчислят наконец!

,

Я бывшая студентка другого вуза.Знакома со многими преподавателями по долгу службы - очень умными, мудрыми и достойными уважения людьми.Заметила такую особенность в отзывах : чем больше ошибок в тексте - тем больше возмущений или претензий. Хочется задать простой вопрос - как может человек, не знающий грамматику, претендовать на звание - "учитель"? Зачем нам безграмотные учителя? Чему они научат наших детей?

,

закончила КПИ в 1995,Пикельной В.особое спасибо,она жизни учит.Поступайте и учитесь,потом и вы спасибо скажете.

,

Закончила в 2007 году,очень понравилось учится!Училась на биологическом факультете.Там почти все преподы нормальные.Насчет философии просто ужас вобще не реально сдать.У НАС МНОГИХ ОТЧИСЛИИ!А вообще очень скучаю за студенческой жизнью!

,

Я только поступила, но уже в шоке(коррупция страшная), не знаю, что делать, буду бросать :(((

,

универ - супер... единственное "но" - это тётушка Пикельная...

,

Училась тут. Очень хороший университет, И знания дает просто отличные, Учиться надо хотеть. Общежитие неплохое, все в порядке!

,

офигеное место.поступилкуда надо а главное по специальности

,

КДПУ - один із найкращих вищих навчальних закладів України! Я навчалася 20 років тому, маю певний досвід, відбулася як особистість, фахівець, керівник! Завдячую не тільки своїй наполегливості, а і викладачам КДПУ. Раджу не слухати брехні про наш ВНЗ, а вступати і вчитися. Багато чого залежить від себе самого, від відношення до навчання та дозвілля. Велика кількість випускників КДПУ займають серйозні керівні посади на рівні міста, області, держави. Молодь з дипломом пед.ун. знайде гідне місце в нашому суспільстві, я запевняю вас!Побажання до викладачів - не стояти на місці, більше використовувати сучасні технології в підготовці майбутніх фахівців і головне не "відриватися" від практики! Бажаю всім успіхів, а рідному КДПУ - найкращих, розумних, перспективних студентів!

,

прекрасний універ вступайте на природничий факультет

,

Ничего он не ужасный. Поступайте!

,

самый ужасный универ !!!! не поступайте сюда!!!!!!!!

,

Отличный ВУЗ, с удовольствием вспоминаю студенческую жизнь! Знания, полученные там, очень выгодно отличают нас от выпускников других вышев. Меня научили работать с людьми а это самое главное. Кафедры математики физики и информатики самые лучшие! Процветания любимой альма матер!

,

Универ как универ. есть плюсы, есть минусы.есть жуткие взятки, есть честные зачёты и экзамены. Есть преподы-человеки, есть откровенные уроды, ну как и всё в нашей стране.Одно пожелание: идти в ногу с новинками современного образования.Методика преподавания и воспитания не всегда соответствует действительности.Особенно это заметно работающим учителям-заочникам.Часто мы о практике знаем больше преподавателей,но сказать об этом вслух - убить себя на месте.Многим благодарна за понимание и хорошие знания: Власенко, Чеботаренко, Черныш (светлая ей память), Ракитянская, Решетникова, Викторова - спасибо!!!Молодёжь, поступайте,учитесь, боритесь со взятками хорошими знаниями, умейте за себя постоять. Нам нужна достойная смена. Учительский состав страны заметно изнищал. Молодые кадры не умеют, да и не хотят работать с полной отдачей.Прежде,чем жаловаться на универ, возьмись за себя!!!

,

РЕБЯТА!!!!!!!!!!!одумайтесь прежде чем поступать в этот ВУЗ!
проучившись здесь 3 года я осознала что я ТУПЕЮ!
при поступлении я знала на много больше,а все по тому что преподаватели не дают так много как хотелось бы и все сваливают на тебя.
Я понимаю что основная задача студента получать знания самостоятельно,но проблема в том - ГДЕ БРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ!!!БИБЛИОТЕКИ ОЧЕНЬ БЕДНЫЕ и это пичально((а ениги нынче покупать очень дорого.
я даже не собираюсь здесь заканчивать 5 курс буду переводится в другой пед. ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ.бегите пока не поздно.

,

Закінчила інститут в 1989 році, ГБ. Працюю в школі і кожного дня згадую той прекрасний час і викладачів : Боченко В.Є., Риженко В.І., Фомічова О.І.
Булгакова В.В., Карандєєва Ю.Т., Соломінцева Є.С. та інших Великих людей та викладачів. Дали прекрасну базу. Жодного разу не пошкодувала про те, що навчалась в КДПІ. Хто хоче отримати знання той їх отримує, а хто приходить до навчального закладу задля якого - небуть диплому, той звинувачує ввесь світ.

,

Закончила этот универ в 2010г.__на филолога_)))В принципи всего было и хорошое и плохое_)))Да и учителя разные и классные и дибилы_))Но учится можно если постаратся__))Знания дают хорошие__)Взятки бирут все__только у каждого свои рассценки__Кто там покруче из педагогов _-тот больше гребёт__а кто среднячёк___тот меньше__Но тут ещё зависит от важности предмета__))А на заочном отделении---так вообще лафа учится---только денег побольше и всё---Диплом специалиста в твоих руках!!_)))

,

Викладач той, хто сам постійно є взірцем та гризе науку, а не той, хто давно забув, що таке мораль, пристосовується, бреше і не дає працювати нікому!

,

Кафедри цього ВНЗ конче необхідно "почистити", адже є викладачі, які працюють тут випадково: знань немає, совість також відсутня, над собою не працюють та і іншим заважають. Можна погодитися зі студентом, який про це вже сказав. Спасибі, що є ще викладачі, які навчають, змушують мислити, розвивають бажання постійно вчитися.

,

Охохо!!!Хорошо где нас нету!!!)))ВУЗ неплохой....но иногда само отношение преподов убивает)Цель выжить---легких путей нет, есть только напутствия на них)Удачи Вам всем в грызении Гранита "НАУКИ")

,

ребята, бежите с этого Педа куда подальше!!!!!

,

Огромное спасибо Салате И.А.

,

Если это заведение называет себя университетом, то я могу с таким же успехом назвать себя академиком.
Подавляющее большинство преподавателей (если их так можно назвать) непонятно чем там занимаются (хотя во время зачётов и экзаменов поймёте чем). Некоторые преподаватели вместо науки занимаются лже-наукой, преподнося свои собственные идиотские разработки как последние исследовательские достижения. Не могут даже чужой учебник переписать без ошибок.
Как ПТУ сойдёт (хоть и дороговато), но как университет.... Извините, но не тянет это УЗ на такое звание. Грустно это всё.

,

На данный момент я учюсь в этом ВУЗе на заочном отделении. Мне нравится все. Пусть говорят что заочники леньтяи, но я с этим не согласна. Все зависит от человека, поставленных целей и приложенных усилий. Преподаватели конечно разные и даже ОЧЕНЬ интересные и все они настоящие мастера своего дела. Поступать в этот ВУЗ советую многим, но ой как тяжело вам будет с филсофией!!! Дерзайте!

,

Хочу подякувати викладачам університету за отриманні знання, а особливо - Віняр Ганні Миколаївні та Семененко Любові Миколаївні. Якщо сумлінно вчитися, то обов"язково можна отримати гарні знання у цьому навчальному закладі.

,

Я там училась!!! Воспоминания - самые радужные! Преподавателей на БХ до сих пор вспоминаю с благодарностью: Толчинского, Зарудневу, Шанду. Спасибо им за терпение, понимание, профессионализм.Замечательный ВУЗ!!!

,

Я сейчас учусь в этом ВУЗе, мне нравится практически все, декан у нас самый лучший!!!!! Очень любит студентов... А Пикельная В.С. уже вроде как не работает, но и ней было неплохо. Но вы не думайте,что наш факультет один из легких!!! Совсем наоборот,очень много тяжелых предметов. Но все равно советую поступать к нам, а "нехорошие" учителя,так сказать,есть в каждом ВУЗе

,

я буду поступать в етот институт.Друзья говорят там супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

15 лет работаю с дипломом БХ-факультета. Имею победителей областных и всероссийских олимпиад, а научили меня Толчинский, Дзюба и иже с ними. А Томилиной Л.И. низкий поклон за терпение и науку. Люблю все, помню и ценю профессионалов.Уровень образования в институте достаточно высокий, а дальше всё зависит от самого человека.

,

Хоть я в этом университете и получила диплом магистра с отличием, всё же хочу сказать тем, кто желает сюда поступить - ОДУМАЙТЕСЬ!!! Не делайте глупостей! После пяти лет учёбы осталось очень мало приятных воспоминаний.
Некоторые преподаватели просто нелюди!!!
Кафедра философии так вообще, по-моему, как в матрице живёт, кроме Канта и Гегеля они никого за людей не считают! Не много ли чести - заниматься философией больше, чем любым другим предметом по специальности! Это абсурд!!!
Очень мало человечных преподавателей! Но всё же среди преподавательского состава есть и очень хорошие люди!

,

Хороший университет. Я там училась.

,

Найкращій ВУЗ!!!Особливо фізико-математичний факультет..Дуже пристижно на ньому навчатись!!А найголовніше всі викладчі відносяться лояльно і ставлять те що заслуговуєшь..тут все залежить від тебе..хочешь навчаєшся,а хочешь ні!!Я в захваті!!

,

мені він взагалі не подобається!!!!!!!!!!!
диже низький рівень знань.

,

Достойний уваги навчальний заклад. Освіту отримати можна на найвищому рівні, тільки не лінуйся, працюй. Закінчив ВУЗ доволі давно, але враження - найкращі. Коли працював в одному з столичних ВУЗів, питали - "Ви випускник МГУ", коли казав що Криворізький педінститут, були приємно вражені... Рівень переважної більшості викладаців як фахівців (геофаку та біофаку) - високий. Рекомендую тут навчатись.

,

Это самый класный универ в Кривбессе!

,

Найкращій вуз в Україні

,

Я коли повз унiвер проходжу в мене мандраж. э i не поганi викладачi, але не всi.деякi з них до студетiв погано ставляться. приэмних спогадiв вiд навчання залишилось небагато (((((((((((((

,

из этого вуза отчисляют без предупреждения, но самое главное вразумительно не могут сказать по какой причине, то ли за одну академическую задолженность, то ли еще за, что то..

,

Очень маленький бюджет

,

я навчаюсь в цьому університеті і хочу сказати,що він найкращий в Кривому Розі!!!

,

Мой совет: не идите рябята туда учиться! Все преподаватели считают себя вісшей кастой, а ві так - плебей, бездари, широко используется принцип "добровольнопринудительно"

,

Самый класный ВУЗ в Кривбассе!

,

Навчатися подобалося. Завдяки диплому 2001 р. працюю директором гарної школи на Дніпропетровщині!

,

Класснинький я тоже хочу здесь учиться

,

Обожнюю КДПУ особливо психологи дуже добре тут викладають, багато корисного для життя можна почерпати!!! а головне що якщо є в тебе розум і бажання то ні копійки не заплатиш!!
студеньтське життя дуже яскраве ...))

,

Классный универ. Уменя бабушка, папа, мама, брат закончили его и стали отличными специалистами. Если ты хочешь получить знания, а не просто так диплом,это именно то что тебе нужно!!!!!!!!

,

замечательный универ и педогоги

,

Універ фуфло, викладачі нелюди( ну є й люди). Жаххххххх!

,

Качество уровня образования очень низкое, такая элитная специальность как "Практический психолог" преподается на очень низком уровне, сложно потом найти работу в достойных учереждениях. Единственный профессор этой кафердры купила себе диплом в переходе возле МГУ(!), а деньги со студентов берет бешенные. Я лично чтобы сдать у нее зачет- на новый год в ее баре работала снегурочкой :(:(:(:(.

,

Нормальний універ, який залишає тільки позитивні відчуття, чуйні викладачі, цікаве студентське життя, трішечки храмає матеріально-технічна база.

,

Люблю инстик не только за то что можно увидется с подружками, а и за некоторых нормальных преподов которые к тебе относятся так как ты к ним.

,

університет як для провінційного то нормально, і в місті він один з найкращих (я маю на увазі ще КТУ)

,

хорошо

,

Если Пикельная на пенсии - то университет СУПЕР!!!
А если работает, то на ОТД ни ногой!!!

,

Классный ВУЗ

,

Самый лудьший ВУЗ в Кривом Роге!!!!!!!!!!!

,

Я в восторге от института.....Буду пробувать поступать.

,

Мне нравится этот университет.Я хотела бы там учиться.

,

В последние годы качество подготовки специалистов стало низким.

Усі ВНЗ в Кривому Розі, а також коледжі та технікуми в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі

Зворотній зв'язок