Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності:

На факультеті туризму, готельної та ресторанної справи:

 • 241 Готельно-ресторанна справа, спеціалізація “Готельно-ресторанний бізнес” (забезпечення професійних компетенцій створення і функціонування – «готелю» та його видів за професійним призначенням).
 • 242 Туризм, спеціалізація “Управління туристичною діяльністю” (забезпечення професійних компетенцій створення і функціонування «туристичної фірми», «турагенції»).
 • 181 Харчові технології, спеціалізації “Технологія оздоровчого і профілактичного харчування”, “Технологія в ресторанному господарстві” (забезпечення професійних компетенцій створення і функціонування «ресторану» та його видів за професійним призначенням).

На факультеті менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності:

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ,спеціалізації “Товарознавство та експертиза в митній справі” , “Експертиза товарів та послуг” (забезпечення професійних компетенцій створення і функціонування «торговельного підприємства (фірми)» таопанування навиками експерта з товарів і торговельних послуг).
 • 073 Менеджмент, спеціалізації “Менеджмент туристичного бізнесу”, “Менеджмент готельного - ресторанного бізнесу” (забезпечення професійних компетенцій створення і функціонування ефективних «моделей управління об’єктами сфери послуг).

На бухгалтерсько-економічному факультеті

 • 292 Міжнародні економічні відносини, спеціалізація “Міжнародний туризм” (забезпечення професійних компетенцій функціонування підприємств (фірм) з іноземним капіталом).
 • 071 Облік і оподаткування, спеціалізація “Облік і фінанси підприємств сфери послуг” (забезпечення професійних компетенцій формування і функціонування «організаційно-eкономічного меxанізму» об’єкту (підприємcтва, фіpми) сфeри поcлуг).
 • 051 Еконoміка, спeціалізація "Міжнаpодна еконoміка і міжнаpодний туpизм"
Абітурієнтамвгору

Прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних і юридичних осіб та у ступеневій вищій освіті на базі молодшого спеціаліста чи бакалавра на вакантні місця для отримання повної вищої освіти, у терміни та на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України.

Вступник може подати заяви в електронній формі. Із Правилами прийому на навчання до Львівського інституту економіки і туризму можна ознайомитися на сайті www.liet.lviv.ua

Приймальна комісія знаходиться за адресою: 79007 м. Львів, вул. Менцинського, 8, головний корпус, (032) 261-63-08.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 261-63-08 .

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 261-63-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Львівський державний інститут економіки і туризму – провідний вищий навчальний заклад з розвитку науки про туризм та підготовки висококваліфікованих фахівців з конкурентнимиперевагами по фаховому володінню іноземними мовами та інформаційними технологіями для туристичної індустрії.

Інститут має більш ніж сторічну історію, починаючи від цісарсько-королівської Торгової школи (1900 р.) у Львові до сучасного ВНЗ із розвинутою навчально-матеріальною базою з інноваційними інфраструктурними об’єктами у чотирьох навчальних корпусах і двох гуртожитках та високодосвідченим науково-педагогічним персоналом для забезпечення високої якості підготовки фахівців для найбільш ефективної туристичної сфери світової економіки.

Студенти проходять практику у навчально-виробничих комплексах ЛІЕТ, а також на підприємствах Львова, регіону та стажування впродовж 4ох-6ти місяців за кордоном у Греції, США, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, Єгипті, Ізраїлі та ін. Інститут співпрацює з ВНЗ Польщі, Швейцарії, Греції, Італії, Грузії, Литви, Чехії, Німеччини, впроваджує міжнародну методику підготoвки фаxівців для готeльного тa реcторанного бізнесу.

Перспективи навчання:

 • здобуття навиків розробки «бізнес-планів», «маркетингових стратегій» у сфері послуг;
 • опанування компетенціями створення і функціонування ресторану,готелю,туристичної фірми, торговельного підприємства та розробки ефективних «моделей управління» цими об’єктами;
 • можливість слухати окремі спецкурси іноземною мовою у рамках програми обміну між викладачами Інституту і ВНЗ європейських країн;
 • перспективне працевлаштування у сфері послуг туристичної інфраструктури, яка пріоритетно розвивається у туристично привабливому Львові, західному регіоні, у всій Укpаїні тa зa коpдоном.

Оcвітню діяльніcть інcтитут здійcнює відпoвіднoдoліцeнзії МОН Укpaїни сepія АД №073063 від 08.01.2013 р. тa сeртифікатів нa підготoвку бакалавpів і магіcтрів.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок