Факультети і спеціальностівгору

Програми бакалаврської підготовки

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Програма «Економіка підприємництва»
 • Програма «Туристичний бізнес»

Спеціальність 073 Менеджмент

 • Програма «Управління бізнесом»
 • Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»

Програми магістерської підготовки

Спеціальність 073 Менеджмент

 • Програма «Міжнародний бізнес»
 • Програма «Стратегічне управління бізнесом»
 • Програма «Електронний бізнес»

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Програма «Економіка підприємництва»
 • Програма «Управління в індустрії туризмом»
 • Програма «Економіка та управління в рітейлі»
 • Програма «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси»

Бізнес-освіта

Бізнес-адміністрування (EМВА)

 • Програма «Трансформація та розвиток бізнесу: нові рішення»
 • Экономика, финансы, налогообложение

Програми бакалаврської підготовки

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Програма «Фінанси підприємства»
 • Програма «Фінансова аналітика»

Спеціальність 051 Економіка

 • Програма «Міжнародна економіка»

Програми магістерської підготовки

Спеціальність 051 Економіка

 • Програма «Міжнародна економіка»

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Програма «Корпоративні фінанси»
 • Програма «Міжнародні фінанси»
 • Програма «Фінансова аналітика»
 • Програма «Фінансовий інжиніринг»

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 • Програма «Облік, аудит та оподаткування»

Бізнес-освіта

Бізнес-адмініcтрування (МВА)

 • Прогpама «Фінанcи і банки»

Бізнес-адмініcтрування (МВА)

 • Прогpама «Упpавління інвеcтиціями»


Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 277-84-82, (044) 277-43-28, (044) 277-43-29, (050) 410-22-35, (067) 323-02-99.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників Міжнародного університету фінансів на основі повної загальної середньої освіти

051 Економіка:

Міжнародна економіка, Економіка підприємництва

 1. Українська мова та література (100,0 балів)
 2. Математика (100,0 балів)
 3. Іноземна мова або Географія (100,0 балів)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Туристичний бізнес

 1. Українська мова та література (100,0 балів)
 2. Математика (100,0 балів)
 3. Історія України або Географія (100,0 балів)

072 Фінанси, банківська справа та страхування:

Фінанси підпрємства, Фінансова аналітика

 1. Українська мова та література (100,0 балів)
 2. Історія України (100,0 балів)
 3. Математика або Іноземна мова (100,0 балів)

071 Облік і оподаткування:

Облік, аудит та оподаткування

 1. Українська мова та література (100,0 балів)
 2. Історія України (100,0 балів)
 3. Математика або Географія (100,0 балів)

073 Менеджмент:

Управління бізнесом, Міжнародний бізнес та аналітика

 1. Українська мова та література (100,0 балів)
 2. Математика (100,0 балів)
 3. Іноземна мова або Географія (100,0 балів)

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 277-84-82, (044) 277-43-28, (044) 277-43-29, (050) 410-22-35, (067) 323-02-99.

Докладніше про ВНЗвгору

Міжнародний університет фінансів (МУФ) розпочав свою діяльність у 1993 р.

З моменту створення МУФ динамічно розвивається в альянсі, як навчально-методичний та науковий комплекс, з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», зорієнтований на надання знань і компетенцій з економіки, фінансів та менеджменту на основі широкого використання сучасних програм, інноваційних методик і технологій навчання.

Модель розвитку МУФ передбачає успішний синтез традицій класичного університету і інноваційних підходів в освітній діяльності з акцентом на такі стратегічні цінності, як поєднання навчальної і наукової діяльності, створення нових знань, інтенсивність зв’язків з бізнес – спільнотою.

Переваги навчання в університеті

 1. Участь у програмах студентської мобільності. В університеті реалізуються спільні магістерські програми за моделлю «Два дипломи» з Університетом дю Мен (University Du Maine) – Франція, Вищою школою менеджменту IAEAix (IAEAixMarseilleGraduateSchoolofManagement) – Франція, Віденським університетом прикладних наук (The FHWien University of Applied Sciences of WKW) – Австрія. Програми дають можливість одержати якісну бізнес-освіту відповідно до кращих світових стандартів, високий професійний досвід і два дипломи: диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка та диплом відповідного зарубіжного університету.
 2. Якість викладання.Викладачі-професіонали з високим рівнем знань теорії та практики бізнесу.
 3. Поглиблене вивчення ділових іноземних мов.
 4. Вивчення професійних дисциплініз застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (SAP,SAS,BSC,PM, 1С: Підприємство 8 та ін.).
 5. Переддипломна фахова практика у провідних українських і міжнародних компаніях.
 6. Навчання у Академічному сертифікаційному центрі SAP на базі МУФ з курсу TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» з можливістю одержання міжнародного сертифікатуSAP.
 7. Цілодобовий доступ до навчальних матеріалів через інформаційний портал «Віртуальний Міжнародний університет фінансів».
 8. Іногороднім студентам надається гуртожиток.
 9. Розвиток можливостей для успішної кар’єри. Служба розвитку кар'єри інтерв'ює і консультує студентів з питань побудови ділової кар'єри, надає допомогу в складанні резюме, проводить екскурсії на підприємства, семінари з формування навичок пошуку роботи, а також організовує літні стажування і практики, Дні кар'єри.
 10. МУФ має власні навчальні та комп'ютерні аудиторії з доступом до Інтернету, бібліотеку, що налічує понад 37000 екземплярів економічної та управлінської літератури, соціально-культурну базу. 

У 2013 році Університет посів 2 позицію серед 76 приватних вищих навчальних закладів України за результатами національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів МОН України.

Випускники – головний критерій високого якості підготовки в МУФ. Понад 1000 випускників університету успішно працюють у провідних українських та зарубіжних компаніях («РайфайзенБанкАваль», «Приватбанк», «ПроКредитБанк», «Ліга», «МТС Україна», «ТРК Україна», «АвтоКапітал», «СанІнБев Україна», «Тетра Пак Україна», «Адміксер», «Фоззі-Груп», «Ашан Україна», «Укртрансгаз», «Мегаполіс-Україна» та ін.)

Заочно-дистанційнa оcвіта

Заочно-дистанційна освіта – це поєднання класичної заочної форми з сучасними технологіями дистанційного навчання, які забезпечують зручне здобуття якісної освіти:

 • індивідуальний характер навчання з використанням інтернет-технологій;
 • постійний зворотній зв’язок з Університетом: викладачами та методистами;
 • чітка організація навчального процесу та контроль за виконанням блочно-модульних завдань відповідно графіку;
 • зручне та об’єктивне оцінювання засвоєних знань та індивідуальних робіт;
 • кожен студент має персональну сторінку у «Віртуальному Міжнародному університеті фінансів», яка включає;
 • перелік дисциплін на навчальний семестр; навчальні матеріали (лекції, електронні посібники, підручники, презентації, електронну бібліотеку); розклад виконання завдань з кожної дисципліни; електронну залікову книжку. 

Заочно-дистанційна освіта – це новий популярний і цікавий підхід до якісного навчання! Не втрачайте свій шанс!

Спільні магістерські програми за моделлю «Два дипломи» Міжнародного університету фінансів з:

 • Університетом дю Мен (University Du Maine) – Франція.
 • Віденським університетом прикладних наук (The FHWien University of Applied Sciences of WKW) – Австрія.
 • Вищою школою менеджменту IAE Aix (IAE Aix Marseille Graduate School of Management) – Франція.

Друга освіта

На базі закінченого та незакінченого освіти за всіма напрямами підготовки та спеціальностями для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра.

Пільги при вступі:

 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ економіки;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • інваліди I та II груп, діти-інваліди до 18 років;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які зaгинули під чаc викoнання службовиx обoв'язків;
 • члeни сімeй шаxтаpів тa гіpничоpятувальників, щo зaгинули внаcлідoк авapії нa підпpиємcтві «Шаxтa імeні О. Ф. Заcядькa».
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 33 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Якщо хочете отримати нормальні конкурентоспроможні знання, йдіть в іншу контору. Бо викладачі переказуть підручники і навчати практично і професійно не мають жодного наміру. Погугліть їхні дисертації, в цих галузях (енергетика, машинобудування, економічна безпека, житлове будівництво, управління інноваціями) вони не працювали в цьому житті ані дня. Ці високодипломовані фахівці будуть з вас вимагати писати за них статті. Дипломною роботою "керують" хвилин 40 від сили за пів року. Ще є в МУФі дуже дивна традиція, скидати на флешку диплом просто на кафедру методисту. І потім ця надкомпетентна людина ухвалює рішення про твій захист: допускати чи ні! Ви уявляєте скільки там дипломів назбиралося? Потім потрібні люди захистять, як це і було в моєму випуску. Захищаються 2 групи магістрів: 10 чол ходили, а 10 прийшли за 2 роки перший раз. Віртуальна група, з віртуального МУФу либонь :)

,

Можна вимагати більше або менше знань. Але є деякі речі, які з розряду "помити руки" або "привітатися". Так, твої документи тут пролежять пару років, або й більше. Весь час здавається, що вуз на грані закриття. Диплом тут отримати звичайно можна, але його навіть не видадуть урочисто. Просто приходиш і забираєш. У керівництва вузу, де нас вчилося у групі 11, немає часу такими дрібницями займатися. Ну платив ти їм гроші 4 роки, вчився. Забагато честі!

,

Что можно сказать, это низкие требования, если работаешь или уже есть диплом то просто покупаешь бумажку о ВО в рассрочку. Преподы дают решать задачи, как в колледже и книжки проходим 10 летней давности. Как там оно в бизнесе реальном - кто знает. Потому что люди, которые нас учат, к бизнесу и финансам отношения не имеют. Деньги студентов посчитать могут. Отдельный привет бухгалтерии - родственникам проректора КПИ.

,

Провчилася тут, згаяла час і гроші. Хочу сказати, що багато залежить від особистості викладача. І це не залежить від того, КПІ це чи МУФ - "контора в конторі". Зубрили старі редакції кодексів, тоді як і юристи всі відповіді завжди шукають у довідковій літературі. Оце і всі пари. Викладач сказав завчити і з конспектом в руках перевірив. Старі методи, старі кадри. Усе на рівні понять. От є модне слово "інновація" - і воно скрізь. Але не на ділі.

,

У нас в группе 3 чел. На потоке нас 10. Лучшая реклама универа!

,

Действительно, кто может писать что-то ... кто не там? Нормальный ВУЗ, на стационаре мне нравится. К тому, же компютеры работают все на высшем уровне в компютерных класах по сравнению с техникумом КНЕУ, где я учился на первом курсе.

,

Нормальный ВУЗ, как можно писать, кто там не был (не учился). Учусь на стационаре, все устраивает.

,

Вуз как все вузы такого профиля. Инновации в управлении как переход от счетов с деревянными костяшками к калькулятору)). Но все,кто уже там,не станут же писать плохо. Это все равно,что расписаться в собственной неудаче. Так что все ОК,все хорошо!

,

Не пишите ерунды про диплом не госборазца! Что может не подходить для работы на госслужбе - это способности соискателя.
Получаю второе высшее, работаю по специальности, ни у кого претензий к тому где учусь нет.

,

Моя знакомая окончила МУФ,сейчас успешно работает в сетевом маркетинге. Довольна,хотя зарплата...

,

Закончила в прошлом году, как раз магистратуру бухучет, работаю в государственной структуре (бюджет) - и диплом подходит для работы в министерстве и учебой довольна особенно вечерней формой.

,

Училась на бух учете дистанционно, программы старые, и не актуальные, диплом не гос образца (( кто работает в гос службах не проходит

,

О поступлении не жалею, место себя оправдывает, интересные программы, можно получить + иностранный диплом, преподы понимающие..

,

Сестра будет поступать. Выбрали вот ) ВУЗ на мой взгляд хороший, есть возможность одновременно учиться за границей (во Франции, Австрии, надо англ. подтянуть конечно), более демократичные цены, но качество от этого не страдает, отношение лояльное, но требуют определенный уровень знаний (ну не просто так же диплом давать), много преподавателей с КПИ.

,

Защищала диплом в 2011 году, Это какой то ужас.
мало того, что преподаватель не подсказывал что хочет видеть, бло просто - пиши, потом смотрит - не то, переписываем.
Раз 5 переписывала, все равно не так, все равно плохо, точно сформулировать он не в состоянии, короче, защитилась на тройку, и никому этот ВУЗ не рекомендую. Отношение к студнтам просто отвратительное

,

Могу поделиться впечатлениями от МУФа как молодой преподаватель, который успел поработать в нескольких университетах. Есть с чем сравнивать просто ) Отношение к студентам очень лояльное, тут действительно обращают внимание на человеческую личность, нет прессинга какого-то и д.т.
Сам подход к высшему образованию соответствует нынешним реалиям - преподаватели-практики, изучение иностранных языков, международное сотрудничество с вузами за рубежом. Болонский процесс в действии )) Ни в одном вузе я не встречала такой материальной базы - проектор, компьютеры, кондиционеры, автономное отопление в аудиториях! Если выйти из этого "левого крыла КПИ" в сам КПИ, разница очень бросается в глаза. Оплата за обучение более чем демократичная, и это за 2 в рейтинге частный вуз Украины. Всем у кого подрастают абитуриентики буду советовать!

,

Ну не знаю. У меня первое образование - КПИ. второе - МУФ, закончила в 2013. Пошла по стопам брата, он тоже в МУФе получал второе образование. Еще перед сменой руководства. Могу сказать так - я шла туда зная, что руководство поменялось, и что такого беспредела как у него было - там уже нет. Он туда шел исключительно ради корочки - он программер. А я химик, и мне было действительно интересно учиться. Я поспрашивала у знакомых КПИшников разных курсов, как там сейчас - и получила ответы. Отучилась там сама на вечерке. Никто меня не тянул и А просто так не ставил. Я отличница, мне было важно получить А, и я честно по ночам два года решала задачи и по фин. менеджменту, и экономики предприятия, и инновац. менеджменту и курсачи с дипломом писала. Мне на шару красный диплом не достался и я считаю это своей заслугой и тех "монстров", кто пары проводил. Зато сейчас меня уже на две позиции повысили в крупной фармацевтической компании, мне экон. и мен-т помогли. Хотя и брат не бедствует))

,

Впечатление от ВУЗа очень неоднозначное.Вроде, и преподаватели относятся неплохо,но уж слишком "трясутся" над студентами.чтобы каждый сдал экзамен или зачет.Без нужной строгости,так сказать.Но какие при этом знания можно получить?Не ходил,не учил,а сессию сдал все равно.В общем,"корочку" получить можно.
Сама закончила еще в 2012.Видела и смену руководства.Наверное,новому руководству можно сказать спасибо за новые направления типа MBA и SAP,Какой уровень предлагаемых программ,судить не берусь - не училась.Понравилось то,что стал работать учебный отдел,когда сменили руководство.Еще особенность одну заметила,что можно пожаловаться на преподавателя или на кого-то из персонала-всегда станут на сторону студента. Может,и потому многих из персонала вскоре не увидела в универе.Секир башка,похоже..
Но то,что при новом руководстве очень сократился набор студентов -факт..У ВУЗа явно проблемы.Но на этом сайте одни хвалебные "оды".Так не бывает.

,

Училась в МУФе, 3 года назад закончила. Очень нравились сильные преподаватели ( из КНЕУ, КПИ, Шевченка и т д ), получается тебя учат преподаватели крутых университетов по нормальной, приемлимой цене. Так же сейчас вспоминаю, становиться приятно, что ни за одну сессию я не заплатила ни копейки денег, слава Богу про взятки там и речи не шло, а это сейчас редкость. На книги деньги тоже не тратила - нормальная, обновленная библиотека ( не только с книгами, а еще и новыми экономическими журналами), на всех всего всегда хватало. Группы относительно небольшие, так, что внимания уделяют студентам на парах достаточно. Сами аудитории - в нормальном состоянии, все новое, красивое, приятно находиться там. По внутренней атмосфере - очень классно, все очень дружелюбные, хороший отдел кадров, все внятно объясняют, помогают.
Довольна своим учебным заведением, с доброй ностальгией вспоминаю студенческие годы, одногруппников, преподавателей))

,

Нормальный университет, небольшой, "домашний" я бы сказал, как раз для тех, кто ищет знания!

,

Навчаюсь в МУФі на 3-му курсі. Все влаштовує, хороші аудиторії з проекторами і цікаві пари, можна навчатися і працювати паралельно, тому що є дистанційна система, в якій є доступ до всіх матеріалів з будь-якого предмету.
Ще для мене важливим моментом є можливість жити в гуртожитку на території кпі.

,

Учусь в МУФе с 2010 года.
На самом деле встречаются разные преподаватели, но в основном знания дают на хорошем уровне, причем с реальной практикой.
Не знаешь предмет-иди на пересдачу, пересдачи зачастую сдают все. Никто никого не заставляет взятки давать.
Большой плюс - территория КПИ.

,

Каждый нормальный человек думает о своем будущем, о своей профессии, все хотят, чтобы работа была любимой и хорошо оплачиваемой.

Вот и мне пришлось задуматься, хотя у меня уже было высшее техническое образование, которое я получила сразу после окончания средней школы. Но, как говориться, не пошло. Я увидела рекламу МУФа и рискнула, два года пролетели быстро. Я получила высшее экономическое образование по финансам.
Нашла отличную работу, в которую влюбилась с первого взгляда. Сейчас я возглавляю отделение одного из ведущих банков в Украине. Очень благодарна преподавателям МУФа за полноценные знания, лояльность, современные условиям образования и бесплатный Wi-Fi :))

,

Университет отвечает своему уровню аккредитации.Образованный, внимательный пед.состав, высокий уровень подготовки студентов.Учусь на 2м курсе,очень довольна!Отношение к студентам прекрасно,преподаватели в основном,профессора,минимум,доценты.Ни разу не пожалела о своем выборе.Советую учиться в Международном университете финансов.Организация учебного процесса,легкая атмосфера в университете,конечно не без трудностей.Институт у нас маленький,поэтому преподаватели почти всех знают в лицо,и соответственно о успехах своих студентов тоже прекрасно осведомлены,и это всегда служило хорошим стимулом к своевременной сдачи всех экзаменов и зачетов.Тут сама обстановка располагает к учебе,в школе нравились больше гуманитарные предметы, и не была уверена в своих знаниях в точных науках.Но наши кафедры меня обрадовали,преподаватели все объяснят,и если увидят что не понимаешь,помогут тебе освоить полученную информацию,без каких-либо упреков и нареканий.Обеспечение работой выпускников почти 100%.

,

Преподаватели очень компетентные, имеют очень большой педагогический опыт, с уважением относятся ко всем студентам. Если возникали какие-то вопросы по предмету, приходила на консультацию и мне все подробно объясняли. очень жаль, что у вас такое негативное мнение о вузе

,

Хоть один функционирующий ВУЗ с нормальной европейской дистанционной формой обучения в Киеве. Работаю в частной торговой фирме на руководящей должности - подкована математически (техническое образование), а вот теоретических экономических основ в общении с клиентами не хватало. Занятость на работе - 100%, не вырваться на заочное никак. А тут - захожу с паролем, все лекции в открытом доступе - читай - не хочу любой предмет, тестирование прохожу в он-лайн режиме, ДКР отправляю туда же в виртуальный МУФ - и никаких проблем. Ставят баллы - и никаких проблем. Очень удобно!

,

В киевском МУФе учусь на вечерке - очень удобно, паралельно на дневном на ФАКСе в КПИ - пока совмещаю успешно. Преподы нравятся, в аудиториях проекторы, всегда готовят нам презентации на лекции - это гораздо интереснее, чем под диктовку записывать "сухую" начитку. А на практиках выносят не просто обязательные задачи, а еще рассматриваем все вопросы связанные с ведением бизнеса - я лично получаю то, что хотела - знания практического характера. Нравится отношение к студентам, всегда можно зайти на форум на сайте МУФа, задать вопрос по задачам или отправить вопрос на емэйл препода - отвечают. По пятибальной шкале пока ставлю пятерик!:) Не зарекаюсь - посмотрю, как диплом сдам, стремно, но руководитель говорит- прорвемся))

,

Все меняется и МУФ 2009 года нельзя сравнить с 2011. Дисциплина и знания как на первом, так и на втором высшем, международные программы. У меня одногруппники от вуза поехали бесплатно во Францию, а в прошлом году магистры были в Швеции!!!! И отзывы о них замечательные!

,

отличный универ!

,

Преподаватели очень квалифицированные, кто желает чему-то научиться, научиться. У меня много друзей закончили и очень довольны. Хороший, современный перспективный университет. И цены, кстати, самые демократичные. Поступайте и не пожалеете!

,

Хороший вуз, преподавательский состав просто отличный.

,

норм универ

,

Качественный преподавательский состав, хорошая материально-техническая база, много хороших профессиональных преподавателей. Очень демократичный и справедливый.

Но если нет желания учиться лучше не поступать, так как учиться в нем не заставляют.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок