Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


 • Івано-Франківськ · вул. Карпатська, 15, 76019
 • (034) 254-72-66
  (034) 254-71-39
 • admin@nung.edu.ua
 • денна, заочна, дистанційна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1967 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

10000
студентів
617
викладачів
300
кандидатів
наук
99
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Інститут архітектури, будівництва та енергетики.
 • Інститут природничих наук і туризму.
 • Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.
 • Інcтитут еконoміки тa менеджменту.
 • Інcтитут інженeрної механіки.
 • Інcтитут інформаційниx технологій.
 • Інcтитут нафтогазовoї інженeрії.

Абітурієнтам

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 01 липня до 31 серпня 2020 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1630 години, в суботу — з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених п. 5.2-5.4. Тривалість обідньої перерви становить 1 годину.

За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (ОКР спеціаліста) проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 та 2020 років).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 1. Для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно Правил прийому.
 2. За наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах.
 3. У разі подання іноземного документа про освіту.
 4. У разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.
 5.  У разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі.
 6. У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Перелік документів, що подаються особисто абітурієнтами, рекомендованими до зарахування або за наявності особливих умов вступу:

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 та 2020 років) та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
 • медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
 • два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування. (*.pdf)

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Пріоритетність:

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії. 

Надання вступнику рекомендації до зарахування на навчання за державним замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю.

До уваги абітурієнтів !

Переможцям Всеукраїнської олімпіади ІФНТУНГ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, будуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала ІФНТУНГ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Всеукраїнська олімпіада Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 No 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому до ІФНТУНГ.

До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. Студенти закладів вищої освіти до участі в Олімпіаді не допускаються.

Олімпіада проводиться в два тури.

 • I тур олімпіади (дистанційний) проводиться в лютому 2020 року.
 • ІІ тур (очний) — у березні 2020 року в ІФНТУНГ.

Дистанційний тур: завдання та онлайн-форма для реєстрації у першому турі розміщуються на інтернет-сторінці приймальної комісії університету: https://nung.edu.ua/index.php/pk.

Перший етап олімпіади (дистанційний): з 05.02.2018 р. по 03.03.2020 р. (Завдання на сайті університету).

Другий етап (в університеті): орієнтовно 23-27 березня 2020 року.

Детальніша інформація про Всеукраїнську олімпіаду ІФНТУНГ та підготовчі курси на сайті університету за посиланням: http://nung.edu.ua/node/3888

Вартість одного року навчання в ІФНТУНГ на 2019-2020 н.р.*.

Спеціальності за ступенем бакалавра, грн./рік:

 • архітектура та містобудування** — 18600;
 • будівництво та цивільна інженерія — 13000;
 • філологія** — 16050;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа — 12200;
 • публічне управління та адміністрування — 12200;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка — 13000;
 • облік і оподаткування; економіка; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; підприємництво, торгівля та біржова діяльність — 14850;
 • екологія; технології захисту навколишнього середовища; науки про Землю; геодезія та землеустрій — 13500-13900;
 • туризм — 14850;
 • нафтогазова інженерія та технології — 15000;
 • інженерія програмного забезпечення — 16500;
 • комп’ютерна інженерія; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; телекомунікації та радіотехніка — 15800-16200;
 • прикладна механіка — 12600;
 • автомобільний транспорт — 14000;
 • гірництво — 14500;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка — 12600;
 • заочна форма навчання(всі спеціальності, за винятком**) — 10900.

* - вартість навчання може бути змінена в залежності від рівня інфляції.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.:

[відкрити контакти](034) 254-72-18, [відкрити контакти](050) 766-32-40, [відкрити контакти](067) 132-63-11.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:

[відкрити контакти](0342) 54-72-18[відкрити контакти](050) 766-32-40, [відкрити контакти](067) 132-63-11.

Про ЗВО (вуз)

Матеріально-технічна база Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В університеті створена потужна навчально-наукова база: 12 навчально-лабораторних корпусів, бази практик, 31 лабораторія, серед яких високотехнологічні лабораторії «нових поколінь»: апаратно-програмних засобів «SIEMENS», тампонажних розчинів, автоматизованих систем керування та промислових телекомунікацій «Phoenix-Contact», Smart-технологій, «Інтернет речей», Тренажерний буровий центр, акредитований міжнародною організацією IWCF та надає освітянські послуги за міжнародними стандартами для спеціалістів бурових підприємств нафтогазової галузі України та інших країн.

В 2000 році університет створив інноваційну структуру «Нафтогазовий науково-технологічний парк» з метою розробки та прискореного впровадження нових наукомістких, конкурентоспроможних, енергоощадних та економічно безпечних технологій. При університеті діє Національний контактний пункт (НКП) за напрямом «Енергетика» та НКП «Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика». Створено Дністровський інженерно-екологічний навчально-науковий виробничий протипаводковий полігон,єдиний в Європі науковий полігон з п’яти нафтових свердловин, єдине в Західній Україні наукове містечко «Нова Енергія», яке функціонує на базі університету.Університет справедливо пишається Геологічним музеєм, мінералогічна колекція якого визнана однією з кращих в Європі та становить національне надбання України.

Успішно функціонує при університеті Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор», який за підтримки міської влади реалізовує низку соціальних проектів.

ІФНТУНГ тривалий час реалізує проект Україна-Норвегія «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню».


Відгуки184

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Вивчити за 4 роки щось і можна, але це будуть застарілі технології, які вже ніхто не використовує. На стипендію нема що розраховувати, навіть якщо сумлінно вчишся цілий семестр. Прийдуть "всякі", заплалять і будуть мати по 100 з предметів, а ти з своїм чесно заробленим 90 будеш десь в кінці списку. На ІІТ просто процвітає корупція, страшно глянути на їхніх відмінників та знання. Багато зайвих предметів.

,

121 Інженерія програмного забезпечення. Дисципліни професійної підготовки (нагологшую - професійної а не загальної): основи економіки, основи екології, бжд та цивільний захист, основи охорони праці...Тобто, скажімо в КПІ навіть в дисциплінах загальної підготовки є програмування і математика і теорія ймовірностей, то в нафті програмістів будуть вчити бжд.. Рука лице. А ще, знаєте яка дисципліна має найбільше годин на цій спеціальності? Думаєте якесь там програмування чи щось дотичне до того? Ага, тримайте рот ширше. Готові?! Краще присядьте.. Татам -- Фізкультура - 428 годин. бгггг

,

Навчалась у трьох ВНЗах і маю з чим порівняти. Тверда 4рка університету, є, звичайно, викладачі номінальні, а є Викладачі, які дадуть тобі базу і навчать в першу чергу думати і аналізувати, а не переписувати в конспект визначення з Вікіпедії. За весь період навчання ніхто особисто з мене грошей не вимагав і спокійно все здавала своїми силами. В масштабах групи був 1 прецедент, коли викладач відкрито натякала на хабар, дана інформація була нами донесена до деканату і її було відсторонено від нашого потоку - це з плюсів. З мінусів - англійську тут не вивчити, не зважаючи на обіцянки і волонтерів з корпусу миру (які мають буквально 1-2 пари на тиждень для однієї загальної групи, зовсім не поділеної по рівню знань. Тобто, грубо кажучи, будете грати ігри і спілкуватись на рівні А1, щоб "всім було доступно"). В гуртожитку не жила, тому сказати не можу нічого.

,

Закінчила університет з червоним дипломом без знайомст у 2019 році, дуже задоволена. У Франківську з університетом рахуються, тому швидко знайшла роботу по професії. За час навчання хабарі не давала, хто хоче - той вчиться, хто не хоче - шукає виправдання. За період навчання жодного разу такого не бачила, щоб людина добре володіла матеріалом і її завалили. За любимчиків це правда, але це людський фактор, якщо ви вчитесь, то вам немає чому торбуватись люблять вас чи ні. Єдине, що рейтинг, п‘ятірка є 90, а є 100, і тут справді буває обідно..

,

Таке відчуття,що залетіла людина з ПНУ і розклала по одній зірочці Говорять про хабарництво не хочеш вчитись плати Про свою кафедру ЕЕМ можу сказати не один викладач не просив гроші всі доступно все пояснють якщо і є проблеми то тільки з викладачами інших кафедр, і то всьо можна здати самому, і наскільки я знаю по моїй спіціальності всі хто шукав роботу знайшов її можливо і брудну зате гарно оплачується якщо ти поступаєш на архітектора або нафтовика нічого плакати ця професія непотрібна просто в україні.

,

Якщо хочете йти сюди вчитися, беріть гроші і купу нервів. Хабарництво і "любимчики" процвітають. Як би ти гарно не знав, возвишатимуть "любимчика", котрий нічого не петрає. Державі розумні не потрібні.

,

Керівництво зухвале. Старається заради "своєї кишені" та слави. В приорітеті тільки викладачі, інших працівників не існує. Є викладачі що нагло натікають на гроші. Ніхто не думає про суд Божий. Думають що всемогутні та безсмертні. ЗАЖРАЛИСЯ!!!

,

Викладачі в університеті непогані. Але є винятки, які беруть хабарі і кажуть про це відкрито, натякаючи, що це єдиний шанс мати нормальний бал. Оцінювання відбувається необ'єктивно, несправедливо (якщо ви справді вчите матеріал, то у вас бал буде менший, бо хтось викладачеві сподобався більше) та через зв'язки! Якщо ви не маєте нікого знайомого впливового, навіть не пхайтесь, вас тут матимуть за ніщо.

,

Інститут інформаційних технологій зможе навчити вас тільки як правильно давати взятки викладачам, більше ви тут нічого не навчитесь. Намарно витрачений час і гроші.

,

Університет просто супер) Прочитавши ваші відгуки, можна зробити висновок, що на пари ви не ходите і що таке навчання не знаєте . Я вчуся в економічному інституті, вчуся на державному, отримую повишену стипендію і нічого не платила, бо вчуся!!! В будь-якому інституті, якщо не вчишся і не ходиш - плати. Навчання чудово, є звичайно різні виклалачі, але я задоволена. Рекомендую?

,

Дякую за всі попередні відгуки, посміявся від душі. "Нафта" - звичайний середньостатистичний університет, тут усе просто: вчишся сам або "башляєш бабки". Університет доволі корумпований, але навіть так тут ніхто не вимагає у студентів гроші, все добровільно. Та й ціни доволі демократичні, якщо порівнювати із НУ ЛП чи ЛНУ. Університет надає можливості для навчання, тільки не всі їх використовують. І якщо ви дійсно думаєте, що ви чи ваше чадо дійсно краще б училося в іншому університеті, то ви глибоко помиляєтеся. Якщо ви дійсно думаєте, що інші університети нададуть вам кімнати у гуртожитках із євроремонтом, а матеріально-технічна база самих університетів повністю оновлена і ніяким совком там навіть і не пахне, то мені вас глибоко жаль. Особливо позабавили два останні відгуки. Панове, якщо у вас руки ростуть із одного місця і ви не можете розібратися у структурі сайту, але від разу лізете сюди ліпити одиниці, зробіть добру послугу - позбавте світ від таких ідіотів як ви

,

Це повний жах а не навчальний заклад . Викладачі які сидять в приймальний комісіїї нічого пояснити не можуть. Сайт також зроблений доволі дивно. Як можна зрозуміти кількість бюджетних місць на 2019. Поїхатвши в Франківськ даремно витрачено час та гроші на білет .

,

Прочитала в Интернете про дистанционное высшее образование. Зашла на сайт, бродила бродила по страницам, искала искала, ничерта не написано, ничего не ясно. В итогe проанализировав ситуацию, для себя решила: если изначально с подачей информации для абитуриентов туго, то и в дальнейшем ничего хорошего от обучающего процесса не стоит ждать. У вас что нет нормальных программистов или талантливых людей, которые могут смастерить нормальный сайт? Какой то бред, то английский сайт то стрелочка "перейти на старую версию" которая вообще не работает. Вообщем отстой! Не стала тратить свое время на этот мрак, ушла смотреть другие вузы.

,

Навчаюсь в інституті інформаційних технологій. Якщо ви хочете пов'язати своє життя з ІТ, навіть, не думайте сюди поступати!!! Якість освіти - нижче плінтуса, вокруг самі хабарники, а завідувач, напевно, мільйонер, бо які б не були доздачі у студента чи курсова, то він все вирішує без проблем(ціни доступні). Я все здаю сам і грошей від мене не дочекаються. З усіх викладачів тільки 3 чогось можуть навчити. Всі інші викладачі - кошмар! Нічого в цій галузі не розуміють, є один викладач, який, взагалі, на пари не ходить, всі про це знають: студенти, викладачі, кафедра. СОРОМ!!! Но всім до лампочки, тому що за недоздачі до нього "куш" будуть зривати вони. Деякі рандомно бали ставлять, не зрозуміло за що, тому хоч ви будете здавати все і ходити на всі пари, але в кінці побачите 2 - не дивуйтесь, тут це норма (думав, що от-от пошлю...). Гуртожитки жахливі, обов'язково познайомитесь із "травою" та іншою мерзостю, там ця "галузь" активно росте і процвітає.

,

Не поступайте сюди!Всі хто тут вчиться відчувають себе,ніби вони перенеслись в 80-ті роки минулого століття)Гуртожитки, аудиторіїї, їдальня, бібліотека, викладацький склад і книжки по яким вас будуть вчити-це все СОВОК))Я серйозно!Таке враження,що тут нічого не змінилось з тих часів.І найгірше те,що в цьому універі не йдуть назустріч прогресивним студентам! Після закінчення університету роботодавці будуть шарахатись від того,що ви не володієте знаннями і не розбираєтесь в сучасних технологіях.Звичайно,що на роботу після такого ніхто не візьме(Зате на завод,який розвалюється,де все обладнання із СРСР,де всі спиті від горя, де зарплата 5000 грн вас візьмуть))Зараз вік цифрових технологій.Цей універ не йде з ногою з часом!

,

Нікому не рекомендую поступати сюди на АРХІТЕКТУРУ!!! поважайте себе. Половина викладачів ,Я взагалі не знаю, що вони тут забули....і не впевнена що знають що таке педагогіка!(звичайно є хороші,але їх одиниці) На 4 курсі якщо ви працюєте і не ходите на ВСІ пари,не сумнівайтесь-деякі викладачі ставитимуться до вас як до не зрозуміло до чого. Субєктивне значення,безліч непотрібних завдань,які вам ніяк не пригодяться -те що вас чекає. і не думайте ,що тут вас навчать працювати в архітектурних компютерних програмах. Ви просто змарнуєте свій час. Хочете бути хорошим архітектором-не йдіть в нафту. Сьогодні після однієї пари в мене не витримало терпіння. Викладач змогла собі дозволити вказувати мені щоб я обирала між роботою та навчанням.Я заробляю собі на життя,але вона чомусь вирішила,що має право казати мені що я маю обрати щось одне бо тут стаціонарна форма навчання .

,

страх всіх першокурсників (гірший з вчителів української мови)

,

Жахливий університет, не дає нормальний знань, підкуплено і нечесно, лише декілька викладачів, які справді чогось вартують. А все інше не поміняється, бо все-гроші. Не поступайте сюди-дарма витратите час і нерви.

,

Нікому не рекомендую поступати сюда на туризм це просто капецьь!!!!

,

Закончила бакалавра в прошлом году, но решила получить магистратуру в Германии, по финансам обходится дешевле, оплачиваю только административный сбор, но нужно хорошо владеть языком. Сейчас прохожу практику в немецких компаниях и планирую жить именно здесь.

,

Закінчив я цей вуз 3 роки тому. Що можу сказати, від щирого серця не поступайте в цю бурсу. Загубите своє майбутнє в ньому.

,

Колхозний університет))Жахливі умови навчання і жахливий диплом(Не бачу сенсу сюди поступати розумним дітям!Та й розумні діти і так виберуть Київ або Львів)Моя самооцінка нище плінтуса після закінчення цього ПТУ.Я закінчив інститут нафтогазової інженерії-це дно!Як можна було так затупити?Викладацький склад сильно бреше про престижність цієї профессії.Вчити роботяг можна і в звичайному коледжі.Навіщо за це 5 років?Краще не формули вчіть,а м'язи качайте)На брудній фізичній роботі більшого не треба!Буде тяжко,але як говорять-"Хто на що вчився"((((

,

В звязку з останніми подіями:епідемія кору всі ВУЗи йдуть на карантин(крім нафти),через нестачу газу закривають всі навчальні заклади(крім нафти,)"будемо економити "хоча в більшості аудиторій температура нижча ніж допустима(А11 в якій стабільно 8 градусів).Я поступав на програмну інженерію компютери нікудишні,викладачі теж.Не робіть помилку не поступайте в цю шарагу.

,

На 5-ому курсі вас будуть вчити кап ремонт і задачки з фізики,в той час як в престижних навчальних закладах технярі уже на 3-ому курсі досконало володіють такими програмами,як AutoChad, 3d-Max і тд)Повід задуматись-правда?Готові без знань і досвіду закінчити цей вуз і отримати диплом?Тоді цей вуз для вас!А якщо ви прагнете до знань технічних програм моделювання, до практики ще на 3-ому курсі і отримання досвіду після закінчення універа,то поступайте в ЛП чи КПІ!Я би поставив оцінку ''0'')

,

Інститут нафтогазової інженерії (ІНГІ)-здійснює підготовку охоронців, таксистів, кочегарів і трактористів)Думаєте-це жарт?А ви попробуйте знайти роботу з таким бичим і не престижним дипломом!А якщо і знайдете щось по спеціальності,то це буде помічник помбура чи майстер,що тоже плінтус-рабська,фізична і брудна робота в залупі світу((Кидайте цей універ і не плямуйте собі майбутнє!Майбутнього в нафтовій галузі нема!Я закінчив цю бурсу і знаю,що говорю!

,

Можливо, за Союзу, це був популярний і потужний заклад. Зараз все зійшло на пси. Корупція зашкалює. Рівень багатьох викладачів нижче плінтуса. Покупляли звання і тепер гроші відбивають на студентах.

,

Стидно комусь казати,що закінчив цей ВНЗ:-)Позор на все життя!Практики у вас не буде, а максимум, на що ви можете розраховувати після закінчення цього університету-це робочі спеціальності крановщика чи кочегара:-)Ось такі от проблеми(((Не повторюйте моєї помилки!Диплом нічого не вартий!Тікайте в престижні Вузи поки не пізно!

,

Шарага. В українських рейтингах внз він завжди посідав посередні місця.

,

Закінчив у 2010 році, опісля на роботу не направляли, по спеціальності нічого толкового не знайшов. Працював охоронцем 2 роки потім поїхав в Польщу на будову,ягоди,м ясокомбінат. От така вища освіта, досвіду роботи нема, беруть тільки на посади низькокваліфіковані ,типу копати тарнеї,будова,охорона і т.д.і т.п. Для чого я вчився 5 років, верніть мої гроші, лібше б вклав в якийсь бізнес, в житті головне як ти заробляєш, а не на кого вчився.

,

Хороший ВУЗ. Тоже учился с 1988г по 1990г, группа НО-88-1 мехфак. В то время преподователи были профессионалами образования, требовали учиться. Хорошо развитый спорткомплекс, поэтому в шутку говорили ИФИНГ - институт физкультуры и немножко газа.

,

Я закончил этот ВУЗ в 1976 году и не понимаю как можно так негативно писать, пишите взятки , так сами виноваты, надо было учиться, а не отлучать диплом за деньги. Неуч всегда найдет причину. Я вспоминаю учебу в институте как лучшие года жизни.

,

Ні в якому разі не поступайте в цей університет!Це шарага в якій поступають лише двійочники,бо це єдиний вуз де їх взяли на бюджет:-)Я поступив в цю контору,бо батьки не мали грошей щоб оплатити мені навчання в престижному універі і отримав шрам на все життя:n((Зрозуміло, що диплом одного з найгірших вузів не ціниться і перспектив с дипломом бурси ніяких!Особливо це стосується ''нафтогазової інженерії'', де ні знань, ні практики вам ніколи не дадуть!Викладацький склад-одне бидло,яке тільки вміє хамити і ображати студентів.Є звичайно і хороші,але це як правило молодь,які тільки недавно закінчили аспірантуру.Я би цій бурсі понизив рівень акредитації до трьох, бо на це він і заслуговує:-)

,

Інститут інформаційних технологій Курсова - 500 грн. Дипломна- 2500 - 500 грн. Більше писати нема про що.

,

Закончила ИФИНГ в 1979 г. (группа ГФ-74-2). С удовольствием вспоминаю то время. Плюс на факультете (геологоразведочный) была секция альпинизма. Поездки в Карпаты, летом - в альплагеря Кавказа! Это вообще незабываемо!

,

Це ідеальний університет, щоб відкосити від армії, отримувати стипендію, нічого не роблячи, і вкінці з оплесками забрати всою корочку. Вся суть навчання - це здати щось аби було і заробити собі кращу оцінку. Викладачі не вважають обов'язковим ходити на свої предмети. Велика частина викладацького складу - це просто залишок, які вважають себе крутими професорами, які знають по 20 мов програмування, на ділі будуть просто лити воду при будь-якому профільному запитанню. Єдиний предмет, який я можу зараз використовувати у своїй роботі - це Бази Даних, там і викладач компетентний (Вовк Р. Б.). Але в цілому - БОЛОТО. Наведена інформація стосується тільки Інституту Інформаційних Технологій (ІІТ), так як про інші кафедри судити не маю права.

,

Типовий український виш. Навіть не знаю хто дурніший, студенти, які в ньому "вчаться", чи викладачі, які "вчать". Більшість викладачів погано знають матеріал, який викладають, та й викладають те, що ніколи в житті не пригодиться. Тут вас нічого корисного не навчать, але хто ж іде в "нафти й шміру", щоб чогось навчитися, сюди ідуть, щоб отримати корочку і просто тому, "бо так треба". Викладачі беруть (майже всі), проте ніколи не зустрічав, щоб хабарі вимагали, студенти самі дають по власному бажанню, а прєподи просто "ідуть назустріч". В аудиторіях холодно, в туалетах "сайлент хіл", на партах "ікс-ігрик..."... Ну, але ви ж усі знали на що ідете, чого ви чекали від провінційного українського ВУЗу. Якщо хочете чогось навчитися, то вам точно не сюди! Якщо ж вам потрібен тупо диплом по відносно невисокій ціні (зазвичай сесія обходиться студенту (який не вчиться) в половину стипендії, це при тому, що він бере ці грощі і ще половина стипухи залишається, то вам сюди.

,

Національний університет із сумнівною репутацією,з власного досвіду навчання в ІІТ(інститут інформаційних технологій), викладачі-хабарники, завідувачі кафедри хабарники, директор інститу Чигур І.І. некомпететний, хамовитий, не говорячи про його заняття із "Штучних нейромереж в системах автоматизації", Заміховського Л.М. взагалі має перевіряти СБУ за систематичне хабарництво. Ні в якому разі не поступайте в це болото, тому що крім папірця який нічого не вартий і сум вкладених в курсові, заліки, дипломні, ви нічого не отримаєте. Безперспективний навчальний заклад у сегменті інформаційних технологій, жаль, що народна люстрація не була направлена на такі розсадники хабарництва. Дуже сумно...

,

Якщо ви мрієте стати хорошим спеціалістом в сфері архітектури цей університет точно не для вас, але якщо все ж таки оберете цей навчальний заклад тоді знайте , що самоосвіті прийдеться приділяти не менше 90 % вашого навчання. Ніхто не зацікавлений вам допомагати

,

Чому не опалюються аудиторiiВУЗу? Чи вiдомо Вам, що викладачi та студенти навчаються в аудиторiях , де температура повiтря - 4-10 градусiв. Студенти на перерву виходять на вулицю, щоб погрiтися.

,

Що тут такого особливого, що є позначка VIP, я не знаю. Як на мене, то 3 з мінусом. База застаріла, викладачі - нічого особливого, контингент студентів - нижче плінтуса. От такий VIP.

,

Закінчив цього року цей вуз. Спогади залишились вкрай негативні.Тепер немаю ні перспектив щодо кар'єри, ні здоров'я. Дуже і дуже жалію що поступив сюди.

,

Уважаемые студенты! Я окончил ИФНТУНГ в 2010 г. и могу сказать следующее: ВУЗ вполне нормальный. Довольно доступно и объемно преподносятся знания и для тех, кому это нужно, учиться не сложно, а кому нет - извините) Прочел ваши некоторые комментарии, ох и развеселили - у нас экзамены и зачеты сдавали 99% из групп. Замечу, что не всегда с первого раза, с кем не бывает). Если кого-то обманули после того, как он дал взятку, так сами виноваты - усадите свою Ж и откройте хоть раз конспект, если он у вас вообще есть и все будет ок) Зачем добавлять себе гемор. Преподы в большинстве случаев идут на встречу, если вы не раздолбай, который ни фига не делает! Разве не за знаниями вас отправили родители сюда?! Так что, господа, не надо раздувать из мухи слона и хаять место, куда вы смогли поступить. Учитесь, вникайте и, в любом случае, это вам пригодится. Удачи!

,

Универ так себе на любителя хочешь учи не хочешь плати

,

На рахунок хабарів - повна брехня, хіба що якщо ти взагалі не ходив на пари і нічого не знаєш. За 5 років навчання нікому не платила і нічого не вимагали !!!

,

Классный универ!! Огромное спасибо Профессору Яремейчуку Р.С Возному В.Р. Крым вас помнит и гордится вами!!

,

Ніколи не поступайте сюди! Викладачі вимахуються беруть взятки і дурять.

,

Хто хоч трішки розбирається в матеріалі, той з легкістю здасть без нрошей. Я не намагаюся сказати, що ІФНТУНГ - класний універ, ні, він ніфіга не класний: в аудиторіях холодно, в туалетах "сайлент хіл", на партах "ікс-ігрик...", викладачі знають матеріал не краще за студента-відмінника (за винятком деяких "гургул":)) )... Ну, але ви ж усі знали на що ідете, чого ви чекали від університету, який навіть не входить в 20-ку кращих. Особисто я не шкодую, що пішов саме в "нафти і шміру", так, він не ідеальний, але хіба в цьому світі є щось ідеальне.

,

Підтримую, ніколи не поступайте сюди! Принаймні в ІІТ (спец. ПЗАС), тут нічого не навчать,майже кожен викладач буде тільки вимахуватись,який він розумний,а всі студенти - це ніби стадо баранів,і головне що свою правоту доказати майже неможливо,навіть якщо ви на 100% в чомусь впевнені. Гроші по-чорному беруть,навіть червоний диплом запросто купиться (мені так здається). Якщо ви працюєте і вирішили отримати диплом про вищу освіту, але щось ще при цьому вивчити - вам не сюди дорога,бо тут вас ніхто не зрозуміє,навіть якщо працюєте за спеціальністю (програмістом,веб-дизайнером і т.п.) - все рівно вас рахуватимуть за дурня,хоч ви можете і багато знати,і намагатись здавати заліки самі. Після 1-го місяця навчання дуже розчарувалась і планую забрати документи (поступала на 3 курс). Тому моя порада - обирайте кращі ВНЗ,які вас щось навчать і розкриватимуть вам хоч якісь можливості після закінчення університету, а не ІФНТУНГ. Не хочеться,щоб хтось став на ті ж граблі, що і я. Крапка.

,

Ніколи не поступайте в цей університет, це може стати вашою найбільшою помилкою у житті. ПІсля першого місяця навчання ви пожалкуєте. Дуже важко вчитись ( принамі на нафтогазовій справі). Особливо розчарували деякі викладачі... в них ще й далі комунністичні погляди на життя, вони навіть не намагаються зрозуміти студента, а при кожному, як вони називають "зальоті" змушують робити реферати (від руки) і їх не цікавить, що можливо в тебе якісь проблеми, або. Жаль, що відносини викладача можна оцінювати не як наставника ( як у європейських країнах), а як Начальника, якому треба догоджати всіма способами. Особливо розчарувала кафедра інформатики. Отже, моя вам порада ніколи не поступайте в цей інститут, тут вас нічого не навчать, і жодні можливості перед вами після закінчення не з'являться.

,

Так, універ класний! На відміну від "деяких" інших. Єдиний нафтовий ВУЗ в Україні, як не як)) Але є свої нюанси

,

Мій рідний університет. Моя найкраща кафедра ОА. Жодних хабарів. Ніколи їх не забуду.

,

Закінчив вуз. Прожив 5 років у гуртожитку і задоволений. Так гуртожитки не в найкращому вигляді але на то вони і гуртожитки. Зроби собі ремонт і проживай на протязі 5 років так як забажаєш. Завідувачі адекватні люди це студенти є придурковаті. Викладачі звісно не соловейки але є класні до яких є бажання ходити і навчатись.

,

Гуртожитки ужасні і завідуюча теж

,

Люди, не раджу вам поступати в цей заклад. Деякі викладачі просто ненормальні.

,

Чудові спогади! Прекрасні враження! Франківськ - моє найулюбленіше місто! Сам захотів поступати - їздив (з мамою) складати іспити за 120 км (м. Красноград, Харківська обл.). Закінчив найважчий - МФ (гр. НОв-97-2) 2002 р. - працюю за фахом в Україні - Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування". Важкі тоді були часи: така собі школа життя - виживали найсильніші. Адекватні викладачі, інше ставлення до людей, ніж тут, на Сході - відчувається подих Європи. Так, були відверті "обов`язкові" хабарники - типові "совки" (одиниці), але більшість - вимагали знання, тому в нас навіть у трієчників були всі конспекти та ідеальне відвідування. Тоді - хотілося додому, зараз - хочеться повернутися туди. Знаєте, у Франківську я став "бійцем по життю", якому сам чорт не страшний, а ще, я остаточно став українцем. європейцем, бо їхав туди саме за цим. Зараз у пам`яті зринають лише найкращі моменти, які з часом стають все яскравішими. Хочу, щоби і мій син вчився і жив саме у Франківську. Щасти Вам!

,

Навчався на МФ. Диплом захистив на 4. За 5-ть років дав взятку 120грн. і то віддали сам здав. Навчили жити. Не стогнати, тяжко але результат дав про себе знати.Працюю, нормально заробляю. Вчився і заочно, і стаціонарно.І там, і там можна вчитись.Туалети і їжа, хоч краще їдь на курорт, але результат напевно буде іншим. Лінивим:"Не займайте даром місце,може хтось хоче вчитись".Я не жалію!!!!! Хто не хоче вчитись, не йдіть!!!!! шкода ваших батьків і іхніх грошей(навіщо викидати на вітер).Наслідки будуть: нема знань,нюльовий спеціаліст, довго на роботі не протягне, а потім винні батьки:змусили йти вчитись. Р.S. В туалетах пари не проводять, в туалетах сидять прогульщики і двійочники. Де просидів пари там і працюй."Після закінчення універу починається життя доросле, як ти до нього приготуєшся залежить тільки від тебе"філософія студентського життя на МФ. Там було класно, але все проходить!!!

,

Все что там нужно от студентов - деньги. Не рекомендую поступать. Сплошные взятки!!!

,

Закончил университет в 2005 АУ(КТиСУ), на моем потоке 2 человека не заплатили за диплом, я и еще один студер из параллельной группы. Платил за гос.экзамен, хотя на 3 бала сдать было без проблем. На кафедре еще работали люди. которые занимались реальным производством и наукой. Хочется отметить, отличную спортивну базу. Реально ходил на факультатив по физ-культуре 3 семестра абсолютно бесплатно (по сути оборудованный спорт-зал с опытным инструктором), за что очень благодарен. За 5 лет было 3 плохих припода-по метрологии какой-то пацан-родственик зав-кафедры взяточник, преподаватель философии Ананасова-абсолютно неадекватный человек и препод по физике IQ с не более 60-бубнил на лекциях не понимая о чем говорит. Почти все без трудоустроились.

,

щодо спеціальності туризм, то погоджуюсь- це дійсно, поки-що, безперспективно!!! Я закінчила ІФНТУНГ в 2011р. якраз по цій спеціальності, але цілий рік пошуку роботи не дав результатів, тому працюю зараз взагалі не в тому напрямку(((((.....Проте, коли влаштовувалась на роботу, то той факт, що в мене диплом ІФНТУНГ- зіграв позитивну роль!!! А якщо говорити про універ і викладачів, то на моїй кафедрі було лише декілька дійсно розумних і знаючих своє діло, а інші, взагалі...тихий ужас!!!)))) В загальному - універ непоганий, але я сподівалася на більше коли поступала...(((

,

така спеціальність, як туризм є абсолютно зайвою і перспектив ніяких!!! ніколи!ніколи не робіть таку помилку!!! це марнування 5ти років...

,

нікому не раджу поступати сюди на туризм і геодезію...краще по нафтовій промисловості

,

Я закінчив університет в 1999 році про що не жалкую, вчитись звичайно важко адже це техній ВУЗ. Викладацький склад на високому рівні, хто хоче реально вчитись нічого нікому не платить, звичайно що більша половина студентів вчитись не хочуть, а хочуть відпочивати та ходити по барах і дискотеках це так. Університет нормальний, тож вчіться шановні студенти.

,

Дуже дякую викладачам , гарни ВУЗ. Роман Кайранбаев. гр.НО-86-3 Казахстан. м.Атырау (Гурьев)

,

платять студенти, які не хочуть вчитись!)) провчившись 5 років не заплатив жодної копійки (факультет МТФ), але з роботою скрутно, важко найти хорошу роботу з гарною зарплатою, тому працюю не по спеціальності(((

,

Все супер.Навчалась там !!!!! Якщо вчитись , то не дуже і багато хабарів треба давати!!!!!

,

Велике спасибі викладачам , дуже хороший ВУЗ

,

Універ нормальний, ще залишились толкові викладачі якщо визначитись ким хочеш стати і вчити то ,що справді потрібно, а не бути задротом і робити тупорилі лаби (50%), які так сказати для "общего развития", то можна непогано навіть відпочити з користю. Одна проблема це працевлаштування і надії на універ ніякої, хоча є для галочки таке поняття як працевлаштування державників. Однак незважаючи на всі недоліки, хабарництво, погані умови в гуртожитках №№ 5, 6, 3,1,2 застаріла матеріальна база - знання здобуті в ІФНТУНГ є підготовкою в доросле життя (стаціонар) і можливо ви вийдете не фахівцем в обраній спеціальност але отримаєте таку здатність як розум і мисленння. А на рахунок дибілізму і поганого відношення до студентів то в порівнянні з строковою службою в ЗСУ - оддих на берегу Лазурного моря. (ПЕРЕВІРЕНО ОСОБИСТО, випуск ІЕФ 2011, ДМБ літо 2012)

,

Я тут прочитав пару коментів про хабарництво викладачів. І ось. що я хочу сказати. Не маєш грошей - працюй на будівництві в Польщі, Чехії, Росії (та все одно потрібні гроші, щоб туди виїхати). Та якщо ти хочех працювати в нафтогазовій промисловості, потрібно дещо витратись на навчання у ВУЗі, а потім ще проплатити прийом на роботу. Для довідки: улаштуватись в Росії пом.буром КРС - 800-2000 $, майстром КРС від 1500-3000 $, в буріння - у два рази дорожче!!!!!!!!!!!!!! Все залежить від регіону; престижу нафтової компанії; волосатої руки, яка вас туди потяне. В Україні ситуація не краща. (у 2007 р пропонували посаду оператора по видобутку нафти в Надвірні за 2000 зелених, але без всяких гарантій. Тому, перед тим, як писати про хабарництво як проблему ІФНТУНГ, треба осмислити, що це є всесвітнім явищем під назвою " плата за додаткові послуги, та супутній ризик".

,

Я сам закінчив ІФНТУНГ, факультет газонафтопромисловий. На даний час, я, як і багато інших віпускників, працюю в Росії в капітальному ремонті свердловин. Ті знання, що я отримав навчаючись в універі, є незамінні. Тому, хочу висловити велику подяку за підготовку СПЕЦІАЛІСТІВ викладачам ГНПФ вцілому, та особливо - кафедри РЕНГР.

,

Я був студентом ІФНТУНГ кафедра документознавства ФУІД, тому можу сказати одне: хочеш знати - вчись і все здаш без проблем, не хочеш вчитись - плати і все здаш без проблем. Тут ніхто не заставляє платити, але щоб здати - треба знати. Це про більшість викладачів. Є і хабарники, але і їх обламати можна, якщо підготуватись. Декан ФУІДу ще той жук - хабарник і алкоголік, але це не впливає на роботу кафедри. Знання у цьому універі дають тим, хто цього хоче. Я, наприклад, за 5 років навчання із взяток купив якусь косметичку:) економічці за 19 грн. і все:) і маю червоний диплом. Тому раджу цей вуз, хоча у кожного своя голова на плечах.

,

я надиюсь що це хороший университет

,

Що стосується туалетів - це просто смішно, ви плануєте вчитись чи в туалетах сидіти? Так, побутові умови не найкращі як в навчальних корпусах так і в гуртожитках, але це не повинно бути вирішальним аргументом при виборі вузу. Жити можна і на квартирі, а рівень комфорту буде залежати тільки від її вартості. В загальному хочеться рекомендувати даний навчальний заклад. Якщо ж побутові проблеми не на останньому місці - тоді Львівський Політех, там трохи кращі умови. А взагалі Франківськ не є гарним містом, по суті, це велике село з тролейбусами. Тривале перебування в ньому однозначно відобразиться на здоров'ї Вашої нервової системи :) Проте - вибирати Вам. Успіхів у навчанні!

,

Моєю метою вступу в ІФНТУНГ було отримання документу про вищу освіту, посада вже в мене була. Я своєї мети досяг, диплом отримав. При цьому 95% усіх іспитів і заліків проплатив. Проте хочеться відзначити одну людину РОМАНЮКА ЮРІЯ ФЕДОРОВИЧА, викладача кафедри електропостачання, який вів у нас предмет "Електричні станції і підстанції". Це була єдина людина, яка принципово не брала хабарі. Його предмет мені довелося здавати своїми силами, в тому числі лабораторні, заліки, курсовий іспити. Це зайняло трохи часу, але з його предмету в мене була тверда 4. Висновок: хто хоче вчитися - вчиться, здає своїми силами і хабарі не платить, в кого з якихось причин (бажання, час, власна тупість і т. п.) вчитися не виходить - платить і "мовчить в ганчірку". Ще один момент: написання диплому і його захист було для мене справою честі, тобто я дійсно власноручно від першого слова до останньої крапки написав пояснювальну записку і накреслив усі графічні листи. Впевнено захистив диплом на 5.

,

Я закінчив цей універ у 2005 р. Гр. ЕПз-00-1. ЗФ. Враження від навчання двоякі: з однієї сторони дійсно, при бажанні можна отримати певний рівень знань, але не треба перехвалювати роботу викладацького складу - викладачі такі ж люди як і всі решту, тому їхня діяльність направлена в першу чергу на покращення свого матеріального становища, і є природнім бажання заробити лишню копійку (або лишніх кілька десятків тисяч копійок). З іншого боку - практично всі викладачі готові "подати руку допомоги" і витягнути з "біди" нерадивого студента. Питання полягає у меті вступу в даний вуз - потрібен диплом без лишніх заморочок - платиш хабарі і впевнено дивишся в завтрашній день сесії, потрібні знання - вчиш, зубриш здаєш своїми силами (такий варіант також проходить), а якщо виникають "нюанси" - то їх завжди можна вирішити. На момент навчання я працюва за спеціальністю, і можу з впевненістю сказати, що більше давав для навчання досвід роботи, ніж для роботи навчання.

,

Поступайте і не пожалієте!!!!

,

Моголо бути й гірше, як Стефаник наприклад

,

Та пофігу. Башляти треба це факт. Але диплом нормальний. Хочеш вчитися - вчится і не башляй. Мені нема часу вчитися а корочки треба. Підїхав поплатив - сесія закрита. Нормально. Ринкова економіка. Хоча мать їх дехто любить загнути ціну

,

В часи, коли навчався сам, за "хвости" і "зальоти" платили тільки розгільдяї і прогульники. Та навіть таке було рідкістю, бо викладачі,в основному, були людьми. котрі поважали себе. А зараз. Та учись ти як Лєнін, все рівно тебе загонять в ситуацію вихід з якої, здача бабла . Таке враження, що деякі факультети, а особливо новостворені, це машини для викачування грошей зі студентів. А заочна освіта ? Це особлива пісня. Ти ходячий гаманець з баблом для викладачів. Хочеш диплом- готуйся до конкретних витрат !

,

Дуже поганий ун!верситет,одна крупц!я да ! Все якщо у вас купа грошей то звичайно проблем у вас не буде . Староста з!брав ,здав викладачу ! Маеш соб! Зал!к . Книжок нема ,викладач! вже давно махнули на все рукою, лаборатор!й теж нема все здано на брухт. От так! Там справи. Я вам НЕ рекомендую поступати

,

дуже хочу поступити )))

,

Хотілося б поступити саме сюди!)

,

найкращий універ франківська!!

,

закінчую 4-й курс факультету МТФ, викладачі знають свою справу , вміють знайти підхід до студентів.... одним словом нежалію що поступив .... універ супер

,

Я б вам не радив сюди вступати навчання важке ... Вступайте краще в Львівську політехніку я сам там навчаюся і вам рекомендую це найкращий універ =)

,

очень стабильный университет!

,

якби не тi корупцiонери, та половина з вас би цей унiвер не закiнчила!!! ще дякувати треба що вони студентам помагають))) хто говорить про корупцiю - iдiть до Гiмера на диплом))) закiнчив в 2008р НГО. Головне що диплом в за кордоном принiмають...

,

Я навчаюсь цьму універі на 3 курсі, Недоліки звичайно є особливо туалети, їдальняну і холодні авдиторії ну а гуртожитки окрема тема . Викладачі вимогливі та компетентні)))))Я рада що я сюди вступила))

,

Універ - кращий у своїй галузі!!! КОЦКУЛИЧ Я.С. - кращий зав. кафедри. Оринчак М.І.-вимогливий, навіть дуже. Коронна фраза його: "ти геть туповатий"! Найкраща спеціальність- БУРІННЯ. Краще поступати в цей ВНЗ після Дрогобицького нафтового технікуму (набагато легше вчитись)!!!

,

Я з Києва. Колись я міг (при комуністах) вступити у цей вуз, але порахував западло їхати з Києва. Закінчив КПІ, а тепер працюю в нафтогазовій галузі. Росту нема, бо непрофільний фахівець, тобто спеціальність не нафтова. Хто ж знав, що так станеться? З цим університетом трохи пов"язаний, але вчитись вже пізно. Знаю дещо негативного про нього, але де немає хабарництва? Тай й воно тут у межах припустимого, хоча все рівно: геологів при конкурсі беруть ліпше з Києва або Львова...

,

дуже хочу сюди поступити

,

престиж будь-якого закладу варто оцінювати по відповідності його до санітарних вимог.... коротше-умови для відбуття 4 пар ніякі: туалети - катастрофа, а їда - це старт для будь-якого гастриту ( так, я про булочки, корзинки і піцу....і то курзиме в пластмасових стаканчиках).... а так всьо супер готель на три звізди (на парах добре спиться)

,

нормальний,малокорумпований ВУЗ

,

дякую всім викладачам внг2006 ,хто хотів той отримав знання.

,

Універ класний ,але як то кажуть, в сімї не без уродів.Буває по різному (хтось любить студентів ,а хтось над нами просто знущається, але з усіма можна знайти спільну мову навіть без грошей ).ГНПФ найкращий!!!!!

,

Дуже класний універ,високий рівень знань,які тут можна здобути.Гарне відношення викладачів.Звичайно,обсяг матеріалу великий,і треба посидіти повчити.Звідси виходять гарні спеціалісти.

,

універ норм. вище сказане майже правда. не жалію що тут навчався. правда практики мало було. скажу так якщо хоча б трохи вчитись то все буде ок.

,

вуз нормальний. викладачі з доброю базою. ректор супер!!!!!! але побутова база слабка! Куди дивиться проректор з побуту! добре що туалети в 1 кор.ремонтують НАКІНЕЦЬ . Але навчання вже закінчується!

,

чего никто не написал что бабла не мерено дерут. ставки за экзамен очумелые. такого бордака и наживы нет нигде

,

универ конечно класс но и денег не мерено уходит что за обучение что преп. берут там нехило. будьте уважливы.

,

А правда те що там дуже погані умови навчання

,

Теж вчилась в цьому універі. Все суперово...............

,

такого дибілізму і здирання бабла як в ІФНТУНГ більше нема ніде. Обминайте його далеко, а хто там уже навчаєть попаде точно в рай)))

,

Газонафтопромисловий факултет найкращий!

,

Універ галяк!!!!

,

Універ - пристижний ,та й перспективи великі і порівняно з тим ,що мені розказують друзі про свої ВНЗ то тут "РАЙ"

,

Інститут нормальний і перспективи в ньому великі!

,

ІФНТУНГ як на мою думку один з найкращих університетів!!!)))

,

Що тут доброго, екзамени і заліки студенти купують, короче стоять в черзі за дипломами, а особено екологи тупі тупиших не бачив, бо їх учать сімейні клани типа Адеменків.

,

Закінчив в 1993 році, після ДНТ. Ситуація така, що наявність диплому надає перевагу тільки коли Ви вже працюєте і здобули якесь визнання в колективі. Без диплому вище рівня майстра Вам не піднятись. Те що універ"хизується" своїми туалетами і поганими умовами для навчання - ганьба. Відносно поборів - вчіться краще і не лініться, а то в більшості знання не в голові а тільки на флешках. Приходять студенти на практику на підприємство, за кілометр видно - 50% ліві люди в нафтовій справі, просто так склалось що вчаться в ІФНТУНГ. Працюю за фахом. На мій погляд це кращий нафтовий інститут. В мій час, на теренах СРСР престижніше було навчатись тільки в ім.Губкіна (Москва).

,

мені не подобається цей універ. Особливо деякі викладачі.

,

Я вчився в ІФНТУНГ, закінчив 2002 року механічний факультет. Гарний ВУЗ! Тоді були інші часи: період становлення, переходу до нового життя. Було важко фізично та психологічно, але я вижив і отримав чудовий диплом! Здобув непогані знання, але найбільше, що вкарбувалося в пам`яті: дисципліна, самовідповідальність та вміння виживати у важких умовах! Тепер це дуже допомагає мені в житті. Зараз я працюю за фахом, не жалкую, що був тут і віддав свої найкращі року цьому ВУЗу та місту. Сподіваюсь завітати сюди восени на підвищення кваліфікації. Щодо корумпованості, хочу зазначити: а де її зараз немає? Ці речі доволі відносні та мають своє природне пояснення: одним потрібні дипломи, іншим треба якось жити. Стосовно дописувачів цього форуму: не ганьбіть себе та Ваш ВУЗ, бо такої дикої безграмотності я давно не бачив! Не дивно, що у вас були проблеми в навчанні, адже ви припускаєтесь дитячих помилок при письмі! ІФНТУНГ та Франківську - велика шана та побажання розвиватися на благо України!

,

мої діти тут вчитися не будуть це точно! деяким викладачам викладачам треба ставити меморіал за самі нудні і безтолкові лекції!

,

Не бачу в цьому університеті нічого класно. Застарілий менеджмент радянського зразка. Керівництво уже в роках, відповідно інертне, ніяких новацій, ніхто не хоче нічого робити ,ніякого руху вперед....Головне, що всі там займаються дуже "серйозною" наукою, там іде "робота " "серйозна".Як вже зазначалось вище, туалети просто жахливі, особливо в першому корпусі, комп'ютери старі, гуртожитки теж не кращі,обладнання теж. Є звісно класні викладачі, класні кафедри, є і навпаки, ну як у всіх. Доступ до інтернету на території університету доступний тільки від університету, ціни зашкалюють, єдиний вихід якийсь 3G ) Хто поступає,то пам'ятайте, що треба вчитись самому, університет крім папірця , часу для самоосвіти та купи непотрібних вам предметів, більше нічого не запропонує. Головне то визначитись ким хочете працювати, і потратити 5 років із користю для себе, чогось навчитись самому дійсно корисного. Ну і пам'ятайте, студентські роки то є найкращі роки)

,

Корпус на Шопена достатньо теплий на відміну від великих аудиторій 1-го

,

Універ не добрий,і роботу після нього важко знайти!бо у дипломі зазначається у якому універі вчився...і з нафти й газу брати нехочуть!!!

,

університет нормальний, хоча як сюди поступала думала буде краще, а насравді весело тільки з одногрупниками час проводити, а от викладачі як хто, але найважче з молодими (занадто самовпевнені). а нарахунок хабарів - то університет роцвітає=)

,

Ну університет.....Трошки на заочному важко на 5 курсі....А от викладач Колісник це просто звірюка.....А місто супер....Є де повисіти.....Дівчата просто фантастичні.....А дівчата з медичного університету це просто супер............Я там 2 тижні жив.....Супер такі гостинні...І нагодують.........І спати вкладуть......Одним словом поступайте!!!але на легке навчання не надійтесь.....

,

Стосовно взяток! Не треба пропонувати нікому гроші, а треба вчитися так як я. Оскільки закінчив універ з червоним дипломом і ніяких хабарів нікому не давав і ніхто з викладачів не вимагав ! Дорогі студенти вчіться і все буде гаразд !!!

,

Обладнання і компютери в лабораторіях дуже старі, туалети в корпусах жахливі хоча ми платимо такі гроші! Ні в одній лекційній аудиторії немає полілюкса, не говорячи вже про мультимедійні проектори. Викладачі зобовязані малювати на дошці різні рисунки замість того, щоб це демонструвати на екрані. Куда дивиться адміністрація універу? Хіба, що вміє хвалитися тай розказувати, як все класно !!! Добре, що самі такі зарплати гребуть по 20-30 тис.грн, а то і більше!!!!!!

,

нормальний університет,деякі предмети важкі,жити можна

,

нормальний універ я зкінчив ГНПФ факультет(видубуток нафти і газу) два роки тому,по спеціальності не працюю і не працював.........бо дуже важко знайти роботу без звязків по нафті,кожний пхає свого по нафті працюють тільки династії.....жалію що 5ть років відучився.....хоча диплом хороший і після нафти легко знайти роботу не поспеціальності....вилика подяка 2м (Кондратам)хороші викладачі і дають хороші знання....це єдині викладачі про яких я хорошої думки.....курумпований університет дуже багато хабарників...зокрема(Бойко)усіх дістав зі своїми книжками кожну купляти по 700гривень.....а так взагальному нормпльно. Ще нормальний університет мед академія......стифаника (Прикарпацький)це повний атстой....чиста бурса....

,

прикольний , можна прохалявити якщо в голові не пусто Я його закінчила і дуже задоволена, працюю по спеціальності

,

универ подходит только для технических профессий,больше ни для кого-в университете нет никаких практических знаний,ужасные оборудования,компьютерные классы, очень консервативное отношение к студентам,в отличии от того же прикарпатского. зато взяточничество процветает вовсю.

,

Універ - до дупи. Ніхто там тебе за людину не тримає, хоча халявив я досить рідко...Низький рівень підготовки викладачів - то частина світової змови. Дійсно краще вчитися у Львові - мій татуньо закінчив Політех і ніколи від нього кривого слова я не чув. Амінь)

,

Все в нормі, як на Україну. І корупція є, і вимоги подекуди вищі ніж в інших універах, але в загальному я заоволений, що закінчив ІФНТУНГ. Привіт 6 гуртожитку-- ти найкращий. правда дівчат мало.

,

Согласен с написавшими ранее. Университет очень даже не плохой! И качество преподавания в целом тоже супер. Но условия - и правда ужас!!!!!!!!!!! Столовка, аудитории, туалеты, корпуса, оснащение и все остальное - просто позорище... И что-то мне так кажеться это показатель не только и не столько того, что выделяеться мало денег, а показывает в первую очередь хреновый уровень менеджмента ВНЗ. Я признаю высокие научные заслуги ректора - это действительно так, но как хозяйственник он нулевой... По некоторым корпусам и аудиториям ходить страшно - того и гляди или нога в пол провалиться или потолок упадет...

,

Нормальний державний вуз - на відміну від купи приватних кантор по виготовленню дипломів.....

,

дякуючи корупції і викладачам,за 2 роки допомоги халтурникам вдалося заробити на мерс.

,

Універ супер!!!!!!!!!!!!!

,

можно счесть любой факультет "нормальным", кроме управления и информационной деятельности. там все не как у людей, да и людей среди преподавателей невероятно мало. не губите свою молодость! уважаемые иностранцы! выберите для себя более престижный факультет, таких достаточно. ну зачет вам диплом Бакалавра Культуры. я вообще сомневаюсь, что он хотя бы кому-нибудь нужен в этом мире...

,

Нормальний універ! я зараз на 5 курсі (спеціальність -туризм). ну, коли поступала, то думала, що це "ЩОСЬ", але з кожним роком бачила все більше недоліків і несправедливості... та загалом тут нормально. Хто хоче вчитися і щось винести корисного для себе, той це здобуде! щодо корумпованості....., то можна все здати і без хабара, якщо вчитися і навіть автомат отримати!!!..... а я навіть думаю поступати в аспірантуру, тому сподіваюся, що ситуація ще зміниться в кращу сторону!!!

,

Коментарі двох типів: -від людей які навчались в даному університеті -від тих людей яким не пощастило... Шановні - ніхто із випускників не жалів що він тут навчався( і я теж одним із них) Ми всі як і ви пройшли через холодні аудиторії,бідні лабораторії як ви пишете і т.п. і повірте що в інших ВУЗах ця ситуація набагато гірша. А чому вони холодні? А скільки ви платите за навчання? При такій вартості навчання дякуйте Богу за те що маєте.( Для прикладу, зараз я не в Україні, так от тут НЕМАЄ ШКОЛИ із навчанням дешевшим ніж наші ВУЗи, не кажучи про коледжі де для отримання диплома інженера із періодом навчання 1,5-2 роки вам прийдеться заплатити 20-40 тис$,+екзамени оплачуються окремо.Зате аудиторії теплі.Тільки таких знань як у нас вам тут ніхто не дасть.) А взяток у нас ніхто не вимагає,самі несете а потім говорите. Поступали вчитись - то вчіться, знання ніколи не помішають,і легко не приходять нікому. Чим більше постараєтесь зараз, тим легше вам буде в майбутньому. Хай щастить!

,

ИФИНГ это супер,особенно механический факультет.Не хай живе ИФИНГ!!!!

,

Класный Универ.

,

Реально толковий вуз, просто з фінансами туго, тому на деяких кафедрах лабораторії бідні. Комп"ютерних класів нормальних мало, бібліотека без нових книжок, тощо. Але таке всюди є. Викладачі теж різного рівня трапляються, але в загальному викладання на пристойному рівні. Корупція? Буває. Та де ж її нема? І говорити про тотальну корумпованість цього вузу неправильно, бо переважно можна здати без хабарів.

,

О Боже !!!!!!!!!! Не губіть своє життя!!! Не поступайте сюда! Гірше лиш в Стефаника!

,

Універ з великими прадиціями,хто хоче вчитись-отримує якісну освіту і без всяких хабарів, а випусники з головою-в ціні та пошані. Викладачі-профі , а мажорам тут нічого робити(потрібно вчитись а не пальцями водити) Вчіться і все буде OK!!! (практик-нафтовик , випискик НО-88, магістратури , аспірантури)

,

Mne nravilsya etat universitet

,

можливо у Івано-Франківську найкращий, проте якість викладання та відповідний рівень викладачів не відповідають їхнім ступеням, десертації деяким взагалі пишуть їхні ж студенти (була свідком такого випадку). Лабораторії совкові((( якість викладання низька((( хабарників теж вистачає((( нажаль це не тільки в ІФНТУГ, але і у інших вузах(можу стверджувати, оскільки маю досвід навчання в кількох університетах). Освіта в нас храмає (((

,

про все домовляється староста

,

Навчаюсь на заочному , навідміну від ДНТ тут взагалі курорт

,

Просто СУПЕР..........

,

супер

,

Гарний університет. Тут вчились мої два брати і братова, але на денному. Тепер хоче поступати мій чоловік на заочне відділення.Скажіть, заочники, як з контрольними та екзаменами, викладачі допомагають?

,

универ рулит

,

супер

,

Універ найкращий в Україні!!!

,

Хороший універ! Найкращий в Івано-Франківську!

,

Універ_супер-пупер...Но вчитися то важко....!!!

,

все просто супер - було в 1999-2004 році

,

Супер універ

,

Універ - супер!!! Найкращі роки пройшли у Франіку!

,

універ супер, але потрібно жорсткіший відбір,а не тупих баранів, які тільки чекають коли за них замажуть

,

обожнюю цей університет.. Найкращий серед усіх ))))))))))))))

,

норм універ)

,

Я стикнувся з корупцією при вступі не допомогло і ЗНО проти колядників!!!! Як поляк говорить керівництво До Цюпи

,

Не знаю що і сказати(було багато сказано......і з усього є якась правда) Університет солідний(кажуть,найкращий в Франіку......не знаю,якщо чесно) Але вище сказано,була 100% правда про те,що взимку холодні аудиторії,занедбані парти(мабуть ще 70-х років) Але від інших людей чую що після закінчення ВУЗу буде якась нормальна оплачувана робота(сподіваюсь) Але,щоб мати нормальну оплачувану роботу....потрібні перш за все хороші зв"язки,знання,мабуть,також не помішають!!! Всім звичайно не вгодиш!! Я б не сказав що вчитись важко!!Просто не потрібно запускати багато!!! P.S.Лісафін В.П.-ви класний декан))

,

Класний, але недешевий.Закінчила у 2009 році( магістр). Шкода, що немає відповідної роботи.

,

Класний Університет просто всім вгодити не можна.

,

в нас все просто супер, осбливо подобається знущатись над ліцеїстами, які тут вчаться.

,

універ супер!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Детки, учитесь хорошо и не нужно будет плодить, разводить и содержать коррупционеров. Что касается условий, то мы в свое время учились в худших условиях, и корпуса, в которых вы сейчас учитесь, и общежития, в которых вы живете, и спорткомплекс строили своими руками, и не жалеем. И поверьте, слова Суворова "тяжело в ученье, легко в бою" взяты из жизни. Не могу сказать, что берут с руками и с ногами, но голову ценят и руководители и подчиненные. И не портьте, пожалуйста, и студенты, и преподаватели имидж этому ВУЗу, лучше идите в ПТУ, если ку-ку не ку-ку. Имидж ИФИНГа (ІФІНГ) известен и оценен по всему миру. Надіюсь нічого, що по російськи я наклепав? Учіть російську мову теж.

,

ІФІНГ хороший ВУЗ,з традиціями.Недоліки звісно є,як без них?..А кому не лодобається-хай в "белокаменную" їде...

,

Закінчую перший курс, важко але терпимо ;-]

,

супер

,

Практики взагалі ніякої!!!! Студенти не зможуть працювати по спеціальності. 3 корпус на шопена-це просто конюшня. Встидно і гидко там вчитись,такі гроші вкладаєм і такі умови.Ганьба!

,

Університет для тих, хто хоче вчитися і отримати хорошу базу, а не просто протерти штани і погуляти на студ.вечірках...Схалявити важко, хоча як кому пощастить. Стосовно корупції:якщо вчишся,то й не платиш, байдикуєш-плати (при цьому ніхто цього не вимагає, самі ж несете!!!)

,

Я його закінчив. Вважаю найкращим у Франеку

,

корупція,деякі викладачі погано пояснюють матеріал,погане ставлення до студентів

,

Між всіма буквами ІФНТУНГ пропустили букву К - корумпований

,

Норм універ, могло бути набагато гірше. Але практика храмає.

,

Проблеми звiсно э, в цьому унiверситетi (матерiально технiчна база застарiла, фiз. комплекс потрiбно вiдремонтувати, в їдальнi ремонт зробити i якiсть харчування покращити, в гуртожитках теж ремонти зробити непомiшалоб i як говорила [b]оля[/b] про холоднi аудиторiї). Ось тiльки з руками i ногами нiкого нiкуда не беруть, бо диплом - це "корочка" яка по факту не даэ в нашiй Українi великих перспектив! Потрiбно мати знання в головi, а корочка в нас "побарабану"!). А взагальному в IФ це найкращий університет i якщо дiйсно э бажання вчитися то вам сюда, а ще краще у Львiв або Київ. Ну а хто жалiэться на університет (а це бiльшiсть людей - вони просто привикли, що їм мають як в школi поставити оцiнку бо вони такi красивi i "тупi"!), то вам краще пiти вчитись в ПТУ чи зразу на роботу, i нетрати своїх нервiв i iнших людей! Бо як показуэ практика корочка вам нiчого не дасть, а грошей ви потратете на її придбання практично такуж суму як i сума навчання, тому задумайтесь!

,

Мандрик О.М. - найкращий декан

,

Якщо комусь не подобається, то можна перевестися і в інші ВУЗи. Як на мене університет дуже хороший.

,

самый конченый университет самый низкий уровень знания у студентов и у преподавателей не советую сюда приехать. сам приехал и должен терпеть до окончания бакалавра.

,

дуже хороший університет)))але погані умови для навчання...(((холодно взимку,аудиторії не дуже....ну і в підвалах інколи треба вчитися...)))) зате сильні вимоги до навчання,результат-приймають з дипломом на роботу з руками і ногами=))))

,

Очень огорчен всем беспределом что там творится. Никакого просвета и вообще ничего хорошего. Проклятое место и все там очень бедные, коварные, злые и жестокие. Не советую никому иметь дело с ЭТИМИ (людьми) - не дай Бог сюда попасть!

,

чудовий університет ,правда в4итись тут треба добре) ласкаво просимо*)

,

Просто супер ВУЗ!

,

Самий класний університет!!!

,

Дуже гарний університет

,

дуже хочу поступити саме сюди)))))

,

Велике спасибі викладачам

,

Універ супер


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Івано-Франківську, а також коледжі в Івано-Франківську, курси в Івано-Франківську, репетитори в Івано-Франківську, тренінги в Івано-Франківську, робота в Івано-Франківську