Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (ИФНТУНГ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

10000
студентів
617
викладачів
300
кандидатів
наук
99
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

299
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», на 1 курс.
 • Факультет: Інститут післядипломної освіти.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», на 1 курс.
 • Факультет: Інститут післядипломної освіти.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.11.2024 — 28.02.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 11 — 24 жовтня.
 • Ліцензійний обсяг — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», на 1 курс.
 • Факультет: Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 10.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», на 1 курс.
 • Факультет: Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (02.09.2024 — 30.06.2028).
 • Основа вступу: Повна загальна середня освіта (11 класів)
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 35.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

Обовʼязкові предмети НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.25 ≥ 100 Математика

0.4 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір НМТ

0.35 ≥ 100 Українська література

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.2 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова і література

0.4 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір ЗНО

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Математика

0.2 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», на 1 курс.
 • Факультет: Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 10 місяців навчання (02.09.2024 — 30.06.2026).
 • Основа вступу: Молодший спеціаліст
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

Обовʼязкові предмети НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.25 ≥ 100 Математика

0.4 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір НМТ

0.35 ≥ 100 Українська література

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.2 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова і література

Предмет на вибір ЗНО

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.4 ≥ 100 Історія України

0.25 ≥ 100 Математика

0.2 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

 • Інститут архітектури, будівництва та енергетики.
 • Інститут природничих наук і туризму.
 • Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.
 • Інcтитут еконoміки тa менеджменту.
 • Інcтитут інженeрної механіки.
 • Інcтитут інформаційниx технологій.
 • Інcтитут нафтогазовoї інженeрії.

Абітурієнтам

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 01 липня до 31 серпня 2020 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1630 години, в суботу — з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених п. 5.2-5.4. Тривалість обідньої перерви становить 1 годину.

За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (ОКР спеціаліста) проводиться в такі строки: http://nung.edu.ua/department/ 

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 та 2020 років).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 1. Для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно Правил прийому.
 2. За наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах.
 3. У разі подання іноземного документа про освіту.
 4. У разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.
 5.  У разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі.
 6. У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Перелік документів, що подаються особисто абітурієнтами, рекомендованими до зарахування або за наявності особливих умов вступу:

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 та 2020 років) та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
 • медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
 • два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування. (*.pdf)

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Пріоритетність:

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії. 

Надання вступнику рекомендації до зарахування на навчання за державним замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю.

До уваги абітурієнтів !

Переможцям Всеукраїнської олімпіади ІФНТУНГ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, будуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала ІФНТУНГ в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Всеукраїнська олімпіада Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016 No 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому до ІФНТУНГ.

До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. Студенти закладів вищої освіти до участі в Олімпіаді не допускаються.

Олімпіада проводиться в два тури.

 • I тур олімпіади (дистанційний) проводиться в лютому 2020 року.
 • ІІ тур (очний) — у березні 2020 року в ІФНТУНГ.

Дистанційний тур: завдання та онлайн-форма для реєстрації у першому турі розміщуються на інтернет-сторінці приймальної комісії університету: https://nung.edu.ua/index.php/pk.

Перший етап олімпіади (дистанційний): з 05.02.2018 р. по 03.03.2020 р. (Завдання на сайті університету).

Другий етап (в університеті): орієнтовно 23-27 березня 2020 року.

Детальніша інформація про Всеукраїнську олімпіаду ІФНТУНГ та підготовчі курси на сайті університету за посиланням: http://nung.edu.ua/node/3888

Вартість одного року навчання в ІФНТУНГ на 2019-2020 н.р.*.

Спеціальності за ступенем бакалавра, грн./рік:

 • архітектура та містобудування** — 18600;
 • будівництво та цивільна інженерія — 13000;
 • філологія** — 16050;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа — 12200;
 • публічне управління та адміністрування — 12200;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка — 13000;
 • облік і оподаткування; економіка; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; підприємництво, торгівля та біржова діяльність — 14850;
 • екологія; технології захисту навколишнього середовища; науки про Землю; геодезія та землеустрій — 13500-13900;
 • туризм — 14850;
 • нафтогазова інженерія та технології — 15000;
 • інженерія програмного забезпечення — 16500;
 • комп’ютерна інженерія; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; телекомунікації та радіотехніка — 15800-16200;
 • прикладна механіка — 12600;
 • автомобільний транспорт — 14000;
 • гірництво — 14500;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка — 12600;
 • заочна форма навчання(всі спеціальності, за винятком**) — 10900.

* - вартість навчання може бути змінена в залежності від рівня інфляції.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.:

[відкрити контакти](034) 254-72-18, [відкрити контакти](050) 766-32-40, [відкрити контакти](067) 132-63-11.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:

[відкрити контакти](0342) 54-72-18[відкрити контакти](050) 766-32-40, [відкрити контакти](067) 132-63-11.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

В університеті створена потужна навчально-наукова база: 12 навчально-лабораторних корпусів, бази практик, 31 лабораторія, серед яких високотехнологічні лабораторії «нових поколінь»: апаратно-програмних засобів «SIEMENS», тампонажних розчинів, автоматизованих систем керування та промислових телекомунікацій «Phoenix-Contact», Smart-технологій, «Інтернет речей», Тренажерний буровий центр, акредитований міжнародною організацією IWCF та надає освітянські послуги за міжнародними стандартами для спеціалістів бурових підприємств нафтогазової галузі України та інших країн.

В 2000 році університет створив інноваційну структуру «Нафтогазовий науково-технологічний парк» з метою розробки та прискореного впровадження нових наукомістких, конкурентоспроможних, енергоощадних та економічно безпечних технологій. При університеті діє Національний контактний пункт (НКП) за напрямом «Енергетика» та НКП «Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика». Створено Дністровський інженерно-екологічний навчально-науковий виробничий протипаводковий полігон,єдиний в Європі науковий полігон з п’яти нафтових свердловин, єдине в Західній Україні наукове містечко «Нова Енергія», яке функціонує на базі університету.Університет справедливо пишається Геологічним музеєм, мінералогічна колекція якого визнана однією з кращих в Європі та становить національне надбання України.

Успішно функціонує при університеті Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор», який за підтримки міської влади реалізовує низку соціальних проектів.

ІФНТУНГ тривалий час реалізує проект Україна-Норвегія «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню».


Відгуки

186
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Інститут інформаційних технологій відверто розчаровує , крім великої корумпованості серед викладачів , є так звані «викладачів-сексистів» виставляють оцінки відповідно до статі студента , і це відбувалося не одноразово. Найгірше , що вводить у розпач студентів , це надання стипендії студентам , які мають вищі бали на папері , а не на практиці . За інші інститути нарікань не виникало. Інституту ще рости і рости до відмінного навчального середовища.

,

якесь там все таке старе, покоцане, з студентами не рахуються як з людьми, начальників лише цікавлять гроші

,

Вивчити за 4 роки щось і можна, але це будуть застарілі технології, які вже ніхто не використовує. На стипендію нема що розраховувати, навіть якщо сумлінно вчишся цілий семестр. Прийдуть "всякі", заплалять і будуть мати по 100 з предметів, а ти з своїм чесно заробленим 90 будеш десь в кінці списку. На ІІТ просто процвітає корупція, страшно глянути на їхніх відмінників та знання. Багато зайвих предметів.

,

121 Інженерія програмного забезпечення. Дисципліни професійної підготовки (нагологшую - професійної а не загальної): основи економіки, основи екології, бжд та цивільний захист, основи охорони праці...Тобто, скажімо в КПІ навіть в дисциплінах загальної підготовки є програмування і математика і теорія ймовірностей, то в нафті програмістів будуть вчити бжд.. Рука лице. А ще, знаєте яка дисципліна має найбільше годин на цій спеціальності? Думаєте якесь там програмування чи щось дотичне до того? Ага, тримайте рот ширше. Готові?! Краще присядьте.. Татам -- Фізкультура - 428 годин. бгггг

,

Навчалась у трьох ВНЗах і маю з чим порівняти. Тверда 4рка університету, є, звичайно, викладачі номінальні, а є Викладачі, які дадуть тобі базу і навчать в першу чергу думати і аналізувати, а не переписувати в конспект визначення з Вікіпедії. За весь період навчання ніхто особисто з мене грошей не вимагав і спокійно все здавала своїми силами. В масштабах групи був 1 прецедент, коли викладач відкрито натякала на хабар, дана інформація була нами донесена до деканату і її було відсторонено від нашого потоку - це з плюсів. З мінусів - англійську тут не вивчити, не зважаючи на обіцянки і волонтерів з корпусу миру (які мають буквально 1-2 пари на тиждень для однієї загальної групи, зовсім не поділеної по рівню знань. Тобто, грубо кажучи, будете грати ігри і спілкуватись на рівні А1, щоб "всім було доступно"). В гуртожитку не жила, тому сказати не можу нічого.


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Івано-Франківську, коледжі в Івано-Франківську, курси в Івано-Франківську, репетиторів в Івано-Франківську, роботу в Івано-Франківську.