Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ)

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура

221
студент
38
викладачів
18
кандидатів
наук
4
професори
і доктори наук

Освітні програми 11

Фільтри

022 Дизайн

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 13, контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.02 «Дизайн одягу (взуття)» на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 2, контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дизайн», спеціалізація 022.02 «Дизайн одягу (взуття)» на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2025).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 25, контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2025).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 120 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

ОС «Бакалавр»

Кафедра дизайну

графічний дизайн — один із найбільш перспективних напрямів навчання в інституті. у проектуванні важливим є поєднання форм та ідей у графічному зображенні, пошук новітніх варіантів для інформаційних, профорієнтаційних, естетичних і освітніх цілей. 

дизайн одягу — навчальні програми спеціалізуються на моделюванні сценічного, святкового та буденного костюма на основі традицій народного одягу. студенти опановують народні форми та крої, унікальні способи декорування. дипломні та творчі роботи мають ексклюзивний характер, є зразками сучасної національної моди та успішно демонструються на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. 

Кафедра  декоративно-прикладного мистецтва

 • художнє дерево. в основу навчання покладено вивчення традиційних гуцульських технік дереворізьблення та сучасних методів опанування об’ємно-просторовою пластикою, що є поєднанням досвіду традиції з пошуком нових виразних засобів і технологій.
 • художній метал —  для концептуального основного навчання й виховання художників по металу є народне мистецтво обробки металу гуцульщини, його трансформація у сучасних виробах. особлива увага приділяється вивченню сучасних технологій моделювання та реалізації виробу в матеріалі.
 • художня кераміка — студенти досліджують історію та особливості виготовлення і декорування гуцульської кераміки,  вчаться доносити її до глядачів у сучасних інтерпретаціях.
 • художній текстиль — майстерня репрезентує одну з найперспективніших майстерень навчального закладу, яка базується на засадах вивчення, збереження та інтерпретації ткацько-килимарських традицій краю. творча робота студентів направлена на апробацію новаторських прийомів і способів декорування текстильних виробів. однією з улюблених тем студентів майстерні художнього текстилю є створення авторської тканини для сучасного одягу. випускники майстерні художнього текстилю — це майстри своєї справи, які успішно працюють як вчителі образотворчого мистецтва та праці, керівники творчих студій, а також створюють свої бренди як дизайнери одягу та аксесуарів, художники по текстилю.
 • художні вироби зі шкіри — концепція діяльності спеціалізації «художні вироби зі шкіри» базується на міцній основі традиційного ремесла в синтезі з його сучасною творчою інтерпретацією. у процесі навчання студенти вивчають широкий діапазон засобів та способів формотворення, поєднаних із різними техніками декорування шкіряних виробів.

Кафедра  образотворчого мистецтва та академічних дисциплін

монументально-декоративний живопис — навчання спрямоване на формування фахівця, здатного розвивати традиції вітчизняного монументального мистецтва. студенти отримують ґрунтовну фахову підготовку з рисунка, живопису, композиції, технології, перспективи, кольорознавства та історії мистецтва, опановують засоби проектування й виконання в матеріалі композицій для інтер’єрів та екстер’єрів культових і громадських споруд. 

Кафедра історії  мистецтва та соціально-гуманітарних наук

ОС «Магістр»

кафедра  декоративно мистецтва 

023 «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

 • «образотворче мистецтво».
 • «прикладна графіка».
 • «художній текстиль».
 • «художній метал».
 • «художні вироби зі шкіри та хутра».
 • «художнє моделювання костюма».
 • «керамічна пластика».
 • «декорування середовища художнім деревом».

Абітурієнтам

Терміни навчання:

 • Освітній рівень Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти — 4 роки.
 • На базі ОР Молодший спеціаліст — 2 роки.
 • Освітній рівень Магістр на базі ОР «Бакалавр» — 1 рік 6 місяців.

Документи, що додаються до заяви:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатки до нього;
 • копія сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см; 
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка (посвідчення про прописку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто);
 • копії документів про особливі умови вступу.

http://kipdm.lnam.edu.ua/navchannya/abituriyentu/2023

Про ЗВО/ВНЗ

Косівська мистецька школа — це провідна регіональна вища школа, яка відзначила свій 140-літній ювілей  і має величезне значення для розвитку культури та мистецтва не лише Прикарпаття, а й усієї України. Інститут та фаховий коледж декоративного та прикладного мистецтва  виконують важливе загальнодержавне  завдання — зберегти та надати сучасного звучання народним ремеслам, розвинути традицію через синтез культури  та побуту  Гуцульщини – заповідного краю мистецтва, що потребує не лише детального вивчення, а й збагачення через усвідомлення, сприйняття минулого. Випускники закладу є донорами мистецьких кадрів для осередків народного мистецтва й ремесел, що зникають чи знаходяться на межі зникнення, та носіями української традиційної культури і її майбутнім.

Завдяки науково-педагогічному колективу, серед  яких  3  професори, 11 доцентів,  18 кандидатів наук, 3 заслужених художників України, заслужений архітектор України,  1 доктор наук, 2 заслужених діячів мистецтв України, 2 народних художників України, 1 заслужений працівник освіти України, у навчальному закладі панує атмосфера активного пошуку нових ідей, упроваджуються новітні та традиційні композиційні засоби, що дозволяє створювати унікальні зразки декоративного мистецтва й розвивати творчі здібності кожного студента.

Косівський державний інститут декоративного мистецтва — студентоцентроване освітнє середовище, яке формує професіоналів декоративного мистецтва та дизайну, дослідників і артменеджерів. Освітній процес базується на глибокому вивченні українських національних культурних цінностей та пошуку новітніх методів упровадження результатів навчання у сучасні мистецькі проєкти.

Головна стратегія  інституту — це підготовка високопрофесійних  художників, майстрів  художнього дерева, металу, кераміки, шкіри, дизайнері-графіків та дизайнерів одягу, які прагнуть у своїй творчій діяльності до збереження та популяризацію українських культурних джерел через їх трансформацію в актуальний, конкурентоспроможний  мистецький продукт. Інститут є унікальною мистецькою школою із 140-річною історією розвитку й гідно виконує місію популяризації традиційного народного мистецтва та бере активну участь у формуванні національних пріоритетів у сучасному українському декоративному мистецтві. Мистецька школа у своїй діяльності надає перевагу академічній доброчесності, креативному  мисленню, професійності, відкритості до співпраці. Виходячи з цього було визначено наступні  пріоритетні напрями діяльності навчального  закладу: 

 1. Конкурентоспроможність освітнього продукту, яка полягає в оновленні та акредитації освітніх програм, розширенні каталогу вибіркових дисциплін, оновленні матеріально-технічної бази, розширенні  електронної бібліотеки, фаховому орієнтуванні студентів, розробленні цифрового освітнього середовища, запровадженні маркетингових комунікацій, моніторингу та оцінки прогнозування попиту.
 2. Активність у освітній, творчій, науковій та громадській діяльності через підтримку та інтенсифікацію мобільності в освітній, творчій і науковій діяльності викладачів та студентів, розвиток культури доброчесності, активну виставкову діяльність, участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і мистецьких акціях. 
 3. Формування іміджу мистецької школи, що полягає у дослідженні  історії інституту, доступності до освітніх та мистецьких локацій, взаємодії з випускниками,  покращенні умов проживання в гуртожитку, підтримці безпечності середовища.
 4. Ефективний менеджмент через систему моніторингу статистики, перегляду й оптимізації штатного розпису, розробку та впровадження нормативних документів інституту, які регламентують внутрішні процеси та процедури, удосконалення системи управління персоналом, диверсифікацію  джерел фінансування,  запровадження  управління інтелектуальною власністю.
 5. Видимість і вплив у суспільстві через розвиток бренду Косівської мистецької школи, посилення  впливу інституту на освітні реформи та лобіювання інтересів вищої мистецької освіти, представництво Інституту в експертному середовищі та дискурсі суспільних змін, розвиток нових стратегічних партнерств, оновлення сайту КДІДМ, посилення комунікації в соціальних мережах, ЗМІ, створення студентського онлайн-медіа.

  Відгуки

  19
  Залишити відгук
  Залишити відгук
  Ваша оцінка
  Будь ласка, виберіть кількість зірок
  Будь ласка, введіть ваше ім’я
  Будь ласка, введіть коментар.
  1000 символів
  або Відмінити
  ,

  4. Умови не найкращі. І це м‘ягко кажучи, якщо ми поговоримо саме про гуртожиток. З туалетів постійно йде жахливий смрід який чути на половину поверху, в любий день може вимкнутись гаряча вода, а по кімнатах бігають таракани й миші. В більшості дверей навіть немає ручок, підлога скрипить в кожній кімнаті. В гуртожиток легко може пройти місцева молодь і логічно, що приходять вони не з благими намірами. 5. Мене багато чого навчив цей заклад і Косів загалом. Але точно не те, як розвиватись в творчому напрямку і проявляти свою індивідуальність в мистецтві. Я від 1 класу захоплювалась малюванням і 4 роки була відмінницею в Коломийській художній школі ім. Я.Пстрака. Поступила в цей заклад з найвищим балом зі всіх вступників. А в результаті, ледь захистила диплом в цьому заклпді і зненавиділа обраний вид діяльності. Вже пройшов рік як я завершила еоледж і я досі, жодного разу не взяла олівець в руки, щоб хоть щось для себе намалювати. Без перебільшень. Дякую за все викладачам, які «допомогли» мені зрозуміти, що це не моє Єдині дві людини, які відносились з розумінням і повагою це директор Роман Григорович (дякую Вам за терпіння і позитивний настрій ?) і викладачка англійської мови Наталія Ярославівна ( завжди говорила: «будуть з тебе люди.» Коли добиваюсь успіху, завжди згадую вашу віру в мене ?)

  ,

  1)Провчилась в коледжі 4 роки, на факультеті «розпис». Не рекомендую поступати тим, хто хоче дійсно рости в даній спеціальності. Вас навчать лише бази, далі ви маєте робити тільки те, що не буде виходити за рамки традіційного стилю, або їхніх власних вподобань. В іншому випадку, готуйтесь до наступного: (цитую) «Твої ідеї ущербні»; «Ні таланту ні старань» «Що за жах?» і тд. Викладачі (особливо на розписі) не готові до новинок і ваші роботи будуть обмежувати певними «рамками». Хабарів в формі валюти не має. Але викладачі ніколи не відмовляться від коньячку чи пачки цукерок, які ви пренесете їм в кандєйку) Саме так вони обирають любимчиків. І який ти талант там би не мав, якщо їм не сподобався, достойна оцінка всього твого труду буде приречена на ігнорування. А любимчикам вони допоможуть навіть з дипломною роботою і захистами ??‍♀️ 2.Викладачі бігають за студентами. І не тільки стосовно навчання, тому якщо ви одного вечора вирішите прогулятись а не писати писанки, можуть моніторити камеру, яка розташована на площі і яка є у вільному доступі для всіх, щоб подивитись який напиток ви купили сьогодні в «НашомуКраї», або з ким зустрілись того вечора, щоб на наступний день, при всій групі, озвучити всі деталі і приписати вам її власні не аргументовані здогадки, про те, що ви дівчина легкої поведінки, щоб зіпсувати вам репутацію серед ваших одногрупників та всіх інших. І це все, просто через те, що ви вирішили зайнятись чимось іншим, а не писати її писанки в той вечір. ? 3.З кожним працюють індивідуально. Та не до кожного справді шукають підхід. Як я вже вказала нище, завжди будуть любимчики до яких будуть відноситись як до власних дітей. До всіх решти або просто паралельно, або з прямим негативом. Саме викладач мене публічно прирівняв до інваліда лише через те, що я не мала достатньо хорошого телефона, щоб картинка з фотографії ікони, виглядала настільки якісно, як йому було потрібно. На мене могли підняти голос через те, що я заголосно мішала пензлем воду в банці. А викладач спокійно міг підняти руку, тобто шарпнути чи гримнути на студента лише через те, що він просто помилився, чи не до кінця зрозумів його. Звичайно до любимчиків такого відношення не було. Але якщо ви не один з них, така поведінка буде в вашу сторону регулярною.

  ,

  Є певні мінуси і в ідеальному закладі, але їх не так сильно видно. Умови проживання терпимі, хоча могли б і постаратись зробити їх кращими, але керівництво явно цього не хоче. Великий плюс в тому що немає корупції, але є дуже великий мінус у любимчиках. Є викладачі які тягнуть тільки любимчиків і не звертають уваги на інших. Дуже красиві краєвиди))) Задоволена тим що тут навчалася, хоч і було під час сесії в багатьох параметрах обідно

  ,

  У цьому інституті дуже хороші, приємні, професійні викладачі!!!

  ,

  Непотрібно давати хабарі !!!! Потрібно наполегливо працювати!Цеж ВНЗ, не дитячий садок.Люди їдуть сюди навчатись із різних кутків України.Навчатись звісно важко-але хто сказав ,що буде легко?.Я також тут навчався, і за ті роки навчаня багато навчився,бувало так ,що потрібно лягати спати а то вже ранок і знову на пари.Тут навчать будь ког тільки потрібно самому , ще цього хотіти!!!! Дякую Святославу Леонтійовичу і Вікторії Валеріївні.Ваш студент Андрійчук Василь.


  Залишити відгук

  Усі ЗВО/ВНЗ в Косові