Українська академія друкарства (УАД)

Українська академія друкарства (УАД)

Украинская академия печати (УАП)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

3000
студентів
223
викладачі
140
кандидатів
наук
29
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій:

 • Спеціальність «Видавництво та поліграфія»:

Освітньо-професійні програми:

 1. «Поліграфічні медійні технології».
 2. «Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань».
 3. «Технології електронних мультимедійних видань».
 4. «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-полігафічних виробництв».
 5. «Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів».
 • Спеціальність «Комп’ютерні науки».
 • Спеціальність «Інформаційні системи та технології».
 • Спеціальність «Дизайн».

Освітньо-професійна програма: «Графічний дизайн».

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»:

Освітньо-професійна програма: «Книжкова та станкова графіка».

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії:

 • Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітньо-професійні програми:

 1. «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».
 2. «Автоматизоване управління технологічними процесами».
 • Спеціальність «Прикладна механіка»:

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва».

 • Спеціальність «Галузеве машинобудування»:

Освітньо-професійна програма:
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва».

Факультет медіакомунікацій та підприємництва:

 • Спеціальність (Освітня програма) «Підприємництво, торгівля та Біржова діяльність».
 • Спеціальність (Освітня програма) «Облік і оподаткування».
 • Спеціальність (Освітня програма) «Маркетинг».
 • Спеціальність «Менеджмент».

Освітня програма: «Управління фінансово-економічною безпекою».

 • Спеціальність «Журналістика»:

Освітні\освітньо-професійні\освітньо-наукові програми:

 1. «Видавнича справа та медіакомунікації».
 2. «Рекламні та ПР-комунікації».
 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

Освітня програма: «Документознавство та інформаційна діяльність».

Заочний факультет

 • Спеціальність «Дизайн»:

Освітня\освітньо-професійна програма: «Графічний дизайн».

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»:

Освітня\освітньо-професійна програма:
«Книжкова та станкова графіка».

 • Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

Освітня\освітньо-професійна програма: 
«Документознавство та інформаційна діяльність».

 • Спеціальність «Журналістика»:

Освітні\освітньо-професійні\освітньо-наукові програми:

 1. «Видавнича справа та медіакомунікації».
 2. «Рекламні та ПР-комунікації».
 • Спеціальність «Облік і оподаткування».
 • Спеціальність «Менеджмент»:

Освітньо-професійна програма: «Управління фінансово-економічною безпекою».

 • Спеціальність «Маркетинг».
 • Спеціальність «Підприємництво, торгівля та Біржова діяльність».
 • Спеціальність «Комп’ютерні науки».
 • Спеціальність «Інформаційні системи та технології».
 • Спеціальність «Прикладна механіка»:

Освітня\освітньо-професійна програма:
«Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва».

 • Спеціальність «Галузеве машинобудування»:

Освітня\освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва».

 • Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітні\освітньо-професійні програми:

 1. «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».
 2. «Автоматизоване управління технологічними процесами».
 • Спеціальність «Видавництво та поліграфія»:

Освітні\освітньо-професійні програми:

 1. «Поліграфічні медійні технології».
 2. «Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань».
 3. «Технології електронних мультимедійних видань».
 4. «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-полігафічних виробництв».
 5. «Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів».

Абітурієнтам

Довузівська підготовка (підготовчі курси): [відкрити контакти](032) 242-23-78, E-mail: [відкрити контакти][email protected]

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](067) 149-14-00, [відкрити контакти](032) 235-76-00.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](067) 149-14-00, [відкрити контакти](032) 235-76-00.

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: навчально-експериментальна друкарня, навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг».

Українська академія друкарства єдиний в Україні автономний заклад вищої освіти, який готує фахівців для видавничої справи, поліграфії, медіакомунікацій, графічного дизайну та інформаційних систем. За свою 90-річну історію академія випустила десятки тисяч висококваліфікованих фахівців, які формують інформаційний та соціокультурний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, ЗМІ, поліграфічних підприємствах, книгарнях, рекламних організаціях, машинобудівних підприємствах та науково-дослідних установах.

До складу академії входять Поліграфічний коледж, видавництво, сучасна навчально-експериментальна друкарня. Діє навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг», обладнання якого використовується для проведення практичних та лабораторних занять. Бібліотека академії оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, електронним каталогом видань та достатнім бібліотечним фондом, до якого входять найсучасніші підручники та посібники, авторами багатьох з яких є науково-педагогічні працівники УАД.

Академія бере активну участь у міжнародних проектах «Tempus Tacis», «DAAD», «Еразмус», «Фулбрайт» та ін., що відкриває нові можливості для реалізації свого потенціалу студентам академії. Відповідно до укладених угод Українська академія друкарства активно співпрацює з провідними європейськими закладами вищої освіти. Одним з напрямків такої співпраці є навчання за програмою подвійного диплому. Другим вектором є співпраця з підприємствами видавничо-поліграфічних галузей Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади, США, Бельгії, Польщі, Китаю, Литви, Австрії, Швейцарії та ін., що забезпечує можливість використовувати міжнародний досвід підготовки фахівців та підвищення кваліфікації працівників УАД.

Академія є активним учасником Міжнародної асоціації поліграфічних закладів вищої освіти, Міжнародної асоціації дослідних організацій для інформаційної, медійної та видавничо-поліграфічної галузей, Міжнародної асоціації закладів вищої освіти центрально- та східноєвропейських країн. Завдяки цій співпраці здійснюється обмін досвідом, а також вдосконалюється навчальний процес з підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до сучасних вимог.

Студенти Української академії друкарства мають можливість брати участь у міжнародних та всеукраїнських наукових, навчальних та творчих проектах, конкурсах та олімпіадах, займатись у різноманітних спортивних секціях, користуватися сучасною спортивною базою та виступати за збірні команди УАД в міжнародних та вітчизняних студентських турнірах

Навчальні програми оптимізовані до умов сьогодення і забезпечують якісну підготовку бакалаврів та магістрів. У наукових гуртках студенти проводять численні наукові експерименти з метою розробки та впровадження нових конструкторських та технологічних рішень. Багато студентів після закінчення академії продовжує науково-дослідницьку діяльність.

Для забезпечення комфортних умов та активізації студентської діяльності в академії працює студентське самоврядування, наукові гуртки, академічний хор та студентський театр, музичні гурти, фотостудія, телебачення UAD.tv. У вільний від навчання час студенти мають змогу скористатися послугами вільного студентського простору УАД, у якому розміщені телевізор, м‘яка частина та робочі місцями із можливістю підключення портативної електротехніки. Також в академії активно працює Media Coworking Space, оснащений інтерактивною дошкою, відео- та фототехнікою, мета якого створити середовище для втілення студентських ініціатив, навчання та самовдосконалення. На базі MSC-простору регулярно проводяться зустрічі студентів із відомими стартаперами та провідними коучами.

Академія гарантує поселення в гуртожиток для всіх студентів з інших міст.


Відгуки

185
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Якщо хочете вбити нервову систему, тоді академія друкарства для вас. Ставлення до студентів жахливе, людяність це повний антонім УАД, вас будуть змішувати з непотрібом, як в академії, так і в гуртожитку. Дуже легко заплатити за сесію, і питання вирішене, а хабарі тут беруть. В гуртожитку ви зможете жити хоч все своє життя, якщо дасте хабаря, якщо ж вирішили піти чесним шляхом, тоді вам скажуть, що місць немає в гуртожитку. Душ в гуртожитку, то окрема історія, бо його немає, там повна антисанітарія, замість душу просто шланги, з яких миються, всі стіни в грибку та цвілі. Отже, що можу сказати, якщо ви прийшли за знаннями, тут вам їх не дадуть, бо програма ще за часів радянського союзу, а якщо вам потрібен просто диплом, тоді welcome, бо корупція та хабарі-накращі друзі української академії друкарства

,

Ставлення в деканаті треш,випитати оцінки неможливо,уад-це просто ад,я рада шо пройшли тих 4 роки і я сюди більше ніколи не повернусь.Дякую академії за нервові зриви,за спорчені нерви.Позитивні емоції це лише одногрупники,все інше залишило негативні спогади.Не раджу,подумайте 2000 раз перед тим як поступати,от я не послухала відгуки,а дарма!

,

Гіршого закладу не має.Це було не навчання,а найгірших 4 роки в моєму житті.Ставлення до студентів - це просто нонсенс.Їх просто змішують з якимось не потрібом.Якшо хочете потратити час,гроші,нервову систему і шукати не роботу,а психолога ,то поступайте сюди!

,

Провчилася 4 роки. Жодного разу не платила хабар, вчилася на 5 та рідко 4. Всі роки брала стипендію (жаль під кінець її підрізали). На дизайні класні викладачі, котрі допоможуть та підкажуть. На потоці є багато студентів, котрі постійно жаліються на академію та при цьому не відвідують пари та й роботи їхні на такому собі рівні, а коли їм вказують на те, що роботи їх "не дуже" - страшенно ображаються. Іноді заклад розчаровує неорганізованістю. Приходиться бігати від кафедри до деканату, щоб виписали оцінку чи талон. Проте, якщо бути людиною, старатися і тримати зв'язок з викладачами - вони завжди підуть на зустріч. Я особисто поступала на перший курс не вміючи користуватися фотошопом, а про індизайн чи ілюстратор і не чула. Все навчили, просто треба слухати і старатися. І пам'ятати, що знань в голову ніхто не вкладе, їх треба набути старанням і роботою. БІльшість завдань були цікавими а обсях їхній адекватний. Я вдячна академії, бо вже на 2 курсі мала хороше портфоліо.

,

Чесно, з навчання можу сказати так: Якщо вам не все одно, і ви реально прийшли вчитися, то буде вчитись цікаво, хоча і важко.На дизайні важко, то правда, але треба не скиглити а сидіти і вчити, бо інакше не бачу взагалі сенсу тоді вступати. Маю на потоці "кадри" що на першому курсі плзнаходили собі роботу і нічого не встигають, нічого не роблять...І хто, питається, вам винуватий, як ви нічого не робите:)?


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ у Львові, коледжі у Львові, курси у Львові, репетиторів у Львові, тренінги у Львові, роботу у Львові.