Львівський медичний інститут (ЛМІ)

Львівський медичний інститут (ЛМІ)


 • Львів · вул. Поліщука, 76, 79018
 • (032) 239-37-06
  (067) 673-55-64
  (050) 315-97-15
 • lvivmedinst@gmail.com
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 2004 році. Статус приватний. III рівень акредитації. Диплом держ. зразка українською, англійською мовами.

 • Платне навчання
 • Безкоштовне навчання

78
кандидатів
наук
66
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • медичний;
 • стоматологічний;
 • фармацевтичний (денна та заочна форма навчання).


Абітурієнтам

Не зволікай, обирай гідне майбутнє та успішну кар’єру під керівництвом висококваліфікованих фахівців.

Напрями підготовки:

 • 221 Стоматологія.
 • 222 Медицина.
 • 226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми навчання).
 • 227 Фізична терапія та ерготерапія.

Тел. [відкрити контакти](032) 239-37-06, [відкрити контакти](067) 673-55-64, [відкрити контакти](050) 315-97-15.

Адреса: м. Львів, вул. Патона, 32, аудиторія 205 (II поверх).

Львівський медичний інститут проводить прийом студентів з підготовки фахівців за програмою магістра на:

Медичний факультет

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 «Медицина»

Термін навчання:

 • 6 років на основі повної загальної середньої освіти;
 • 5 років на основі диплому медичного профілю за спорідненими напрямами (сестринська справа, акушерська справа, лікувальна справа).

На медичному факультеті проводять підготовку лікарів, яким після закінчення навчання присвоюють освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, кваліфікація лікар.

Стоматологічний факультет (денна форма навчання)

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Термін навчання:

 • 5 років (на основі повної загальної середньої освіти);
 • 4 роки на основі диплому молодшого спеціаліста медичного профілю за спорідненим напрямом «Стоматологія ортопедична», «Стоматологія»,«Стоматологічна справа».

На стоматологічному факультеті проводять підготовку лікарів стоматологів, які після закінчення отримують диплом присвоюють кваліфікаційний рівень магістр, кваліфікація стоматолог.

Фармацевтичний факультет

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (денна та заочна форми навчання).

Термін навчання:

 • денна форма навчання: 5 років на основі повної загальної середньої освіти;
 • заочна форма навчання: 4,5 роки — на основі диплому молодшого спеціаліста  зі спеціальності «Фармація»;
 • 5 роки — на основі диплому молодшого спеціаліста або диплому спеціаліста інших спеціальностей немедичного та нефармацевтичного напряму;
 • 5,5 років на основі повної загальної середньої освіти.

Після завершення навчання випускникам присвоюють  видають диплом загальнодержавного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня магістра фармації.

Сучасна спеціальність — Фахівець з фізичної реабілітації!  

227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація  фахівець з фізичної реабілітації (бакалавр). 

Термін навчання:

 • 4 роки на основі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки на основі диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) медичного спрямування.

Навчання в ЛМІ здійснюється на контрактній (платній) основі.

Усі абітурієнти вступають до інституту на загальних умовах.

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, бакалавра можуть зараховуватись на навчання в ЛМІ за скороченим терміном навчання згідно Сертифікатів ЗНО з першого та  другого предметів. Третій предмет — вступний іспит.

Випускники медичних коледжів «Монада» та «Медик» мають право на першочергове зарахування на старші курси ЛМІ відповідно до укладених договорів про співпрацю.

Відео про навчальний заклад ви можете переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC2rDxtCQhqaTwoXkqnjlL2A

Про ЗВО/ВНЗ

Львівський медичний інститут — приватний заклад вищої медичної освіти.

Мета Львівського медичного інституту — якісна медична освіта, яка базується на європейських освітніх стандартах, досягненнях світової медичної науки та практики, високій кваліфікації професорсько-викладацького складу, вихованні соціально відповідального молодого покоління лікарів і провізорів.

Львівський медичний інститут — приватний вищий навчальний заклад, який поєднує у собі інновації у медичній освіті та традиції класичної підготовки студентів. Ми прагнемо до створення відповідних умов для формування особистості студента і побудові нового освітнього, наукового простору для викладацького складу та здобувачів вищої освіти.

На сьогодні у Львівському медичному інституті готують фахівців за освітніми програмами:

 • 221 Стоматологія.
 • 222 Медицина.
 • 226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми навчання).
 • 227 Фізична терапія та ерготерапія.

ТзОВ «Львівський медичний інститут» створено в 2004 р. Його співзасновниками виступили ТзОВ «Медичне училище «Медик» та ТзОВ Медичний коледж «Монада». Ці три навчальні заклади створюють єдиний навчально-науковий комплекс, метою якого є реалізація безперервної ступеневої підготовки фахівців різної кваліфікації від молодшого спеціаліста до магістра!

На трьох факультетах — медичному, стоматологічному та фармацевтичному (денна та заочна форма навчання) ЛМІ діють 17 кафедр. Інститут має високий науково-педагогічний кадровий потенціал, який забезпечує навчальний процес — 2 академіки АНВШ України, 1 академік УАН, 1 лауреат премії ім. М.Д. Стражеска, 3 лауреати премії ім. Ф.Г. Яновського НАНУ, 1 лауреат нагороди Ярослава Мудрого АНВШУ, 1 лауреат премії ім. Патона, 1 лауреат нагороди Святого Володимира АНВШУ, 3 заслужені працівники освіти України, 1 заслужений лікар України, 43 доценти, 10 професорів, 2 старших наукових співробітників, 11 докторів наук, 78 кандидатів наук, 96 асистентів.

Львівський медичний інститут проводить наукову, науково-практичну та іншу творчу діяльність. Основними суб’єктами наукової діяльності інституту є науково-педагогічні і наукові працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні так і нештатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій.

ЛМІ володіє сучасною матеріально-технічною базою для виконання усіх завдань, яких вимагає навчальний процес. Саме завдяки цьому студенти здобувають новітні знання з стоматологічних, фармацевтичних та загально-медичних дисциплін. Для студентів завжди доступні усі підручники, що містить бібліотека інституту, як в друкованому, так і в електронному варіанті.

 У Львівському медичному інституті проводиться підготовка іноземних студентів за напрямком 226 «Фармація, промислова фармація» у загальній кількості 34 особи.

Львівський медичний інститут з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах. Найкращі науковці, викладачі, студенти Львівського медичного інституту, презентуючи свої наукові роботи, з успіхом представляють свій заклад міжнародній та українській освітянській спільноті.

Соціальні мережі: 


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ у Львові, а також коледжі у Львові, курси у Львові, репетитори у Львові, робота у Львові