Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА)

Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА)

Национальный университет «Одесская морская академия» (НУОМА)





 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

7017
студентів
411
викладачів
201
кандидат
наук
125
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Акредитовано такі освітні програми:

 • перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні освіти:
   • Навігація і управління морськими суднами.
   • Управління судновими технічними системами і комплексами.
   • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.
   • Автоматизоване управління судновими енергетичними установками.
   • Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту.
 • перший (бакалаврський) рівень освіти:
   • Право.
 • другий (магістерський) рівень освіти:
   • Морське право.
 • третій (освітньо-науковий) рівень освіти:
   • Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства.
   • Менеджмент морської галузі.
Навчально-
науковий
інститут

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Освітня
програма

Навчально-
науковий інститут
навігації

Транспорт

271 Морський та
внутрішній
водний
транспорт

271.01
Навігація і
управління
морськими
суднами

Навігація і
управління
морськими
суднами

Навчально-
науковий інститут
інженерії

Транспорт

271 Морський та
внутрішній
водний
транспорт

271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами

Управління
судновими
технічними
системами
і комплексами

Навчально-
науковий інститут
автоматики та
електромеханіки


 

Транспорт

271 Морський та
внутрішній
водний
транспорт


Експлуатація
суднового
електрообладн
ання і
засобів
автоматики

Експлуатація
суднового
електрообладнан
ня і засобів
автоматики

Електроніка,
автоматизація та
електронні
комунікації

174 Автоматизація,
комп’ютерно-
інтегровані
технології та
робототехніка

Автоматизоване
управління
судновими
енергетичними
установками

Навчально-
науковий інститут
морського права
та менеджменту

 

Право

081 Право

Право, Морське право

Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент в
галузі морського
та річкового
транспорту;

Управління
конфліктами та
медіація

Абітурієнтам

На базі відділу доуніверситетської підготовки (тел. [відкрити контакти](048) 793-24-57) працюють підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти 2023 року.

Слухачі підготовчих курсів мають можливість отримати якісну підготовку до державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти, зовнішнього незалежного оцінювання знань та національного мультипредметного тестування для вступу до НУОМА та інших закладів вищої освіти України з предметів:

• математика;

• українська мова;

• фізика;

• англійська мова.

Наприкінці курсів проводиться підсумкова атестація знань у вигляді тестування. Після успішного закінчення підготовчих курсів Університету вступники отримують до 10 додаткових балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надаєтьсz особлива підтримка. Навчання платне.
При відділі по роботі з іноземними студентами є підготовче відділення для іноземних громадян. Заняття проводяться згідно з програмами вступних іспитів до закладів вищої освіти України. Для кандидатів, які не володіють українською мовою, проводиться обов’язковий підготовчий курс навчання терміном 10 місяців з метою мовної підготовки і спеціальної термінології, ознайомлення з історією України, традиціями університету, а також закріплення знань із загальноосвітних дисциплін.

План проведення Днів відкритих дверей НУОМА у 2023 — 2024 навчальному році.

1. 25 жовтня 2023 р. (середа):

Онлайн

 • 14:00-15:00/ або 10:30-11:30 зустріч з ректором (Велика актова зала, навч. корпус № 2);
 • 11:40 — 13:40 знайомство з факультетами.

Осінні шкільні канікули.

2. 17 січня 2024 р. (середа):

Онлайн

 • 14:00-15:00/ або 10:30–11:30 зустріч з ректором  (Велика актова зала, навч. корпус № 2);
 • 11:40-13:40 знайомство з факультетами.

Зимові шкільні канікули.

3. 27 березня 2024 р. (середа):

Онлайн

 • 14:00-15:00/ або 10:30-11:30 зустріч з ректором  (Велика актова зала, навч. корпус № 2);
 • 11:40-13:40 знайомство з факультетами.

Весняні шкільні канікули.

4. 12 квітня 2024 р. (п'ятниця): 

Онлайн

 • 14:00-15:00/ або 14:00-15:00 зустріч з ректором (Велика актова зала, навч. корпус № 2);  
 • 15:00-17:00 знайомство з факультетами.

Для випускників ФКМТ, МКФ ім. О. Маринеска, ОМК РП ім. О. Соляника.

Якщо захід проводиться в онлайн-режимі, посилання на ZOOM-конференцію можна отримати на нашому сайті www.onma.edu.ua у розділі «Новини».

Перелік документів для вступу (виконання вимог для зарахування).

Вступник подає особисто або онлайн з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

 1. копію паспорта громадянина України (копія id-картки з двох сторін або 1-4 сторінки паспорту громадянина України попереднього зразка);

 2. копію ідентифікаційного коду;

 3. 4 (чотири) кольорових фотокартки (розміром 3 х 4 см);

 4. мотиваційний лист (згідно з вимогами Університету);

 5. копію документа про освіту та додаток до нього:

   • вступ на основі ПЗСО — Свідоцтво про ПЗСО та додаток до нього;
   • вступ на основі НРК5 — диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього;
   • або диплом фахового молодшого бакалавра та додаток до нього;
   • вступ на основі НРК6 — диплом бакалавра та додаток до нього;
   • вступ на основі НРК7 — диплом магістра(спеціаліста) та додаток до нього.

Сторінки в соціальних мережах: 

Про ЗВО/ВНЗ

Національний університет «Одеська морська академія» давно і добре відомий у світовому морському суспільстві. За роки існування з 1944 року заклад освіти мав різні назви: Одеське вище морехідне училище (ОВМУ), Одеське вище інженерне морське училище (ОВІМУ), Одеська державна морська академія (ОДМА), Одеська національна морська академія (ОНМА), Національний університет «Одеська морська академія» (НУОМА).

Протягом усієї історії закладом освіти забезпечувалися високий професіоналізм науково-педагогічного персоналу, відповідні міжнародним і національним вимогам стандарти освіти і практичної підготовки здобувачів освіти.

НУОМА є провідним навчальним, науковим і методичним центром, який визначає стратегію і шляхи розвитку морської освіти в Україні.

Основним завданням університету є забезпечення конкурентоспроможності випускників на світовому ринку праці. НУОМА є активним членом Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU), Чорноморської асоціації морських інститутів (BSAMI).

Представники університету регулярно беруть участь у роботі асамблей, комітетів і підкомітетів Міжнародної морської організації (IMO) у складі офіційних делегацій України та Міжнародної асоціації морських університетів.

За роки незалежності України університет відкрив нові спеціальності, створив мережу позабазових структурних підрозділів, зокрема це: Дунайський інститут (м. Ізмаїл), Азовський морський інститут (м. Маріуполь, сьогодні базується у м. Одеса), Інститут Військово-Морських Сил (м. Одеса), Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска (м. Одеса), Фаховий коледж морського транспорту (м. Одеса).

Крім того, в університеті функціонують: Інститут післядипломної освіти «Центр підготовки та атестації плавскладу» (далі — ІПО «ЦПАП», Навчально- тренажерний центр глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, Центр виживання в екстремальних умовах на морі, видавничий центр, спортивно-оздоровчий центр, Центр медичного огляду та реабілітації.

НУОМА має все необхідне обладнання, зокрема це унікальні новітні тренажери, методичне забезпечення і кадровий потенціал для підготовки випускників відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (STCW) з урахуванням Манільських поправок 2010 року.

Навчальні плани та освітньо-професійні програми бакалавра та магістра включають усі види обов'язкової підготовки для видачі першого диплома особи командного складу, а також забезпечують можливість за умови наявності відповідного стажу роботи займати старші командні посади (капітана, старшого механіка) на морських суднах. В ІПО «ЦПАП» створені умови для ефективного підвищення кваліфікації моряків. Програми підготовки університету акредитовані Морським інститутом Великої Британії (NI) та Інститутом морської техніки, науки і технологій (IMarEST).

Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською організацією (IMO) та Європейською асоціацією з безпеки на морі (EMSA), що дозволяє випускникам університету працювати в різних іноземних компаніях, у тому числі на суднах під прапорами країн Європейського Союзу.

Наявність наукових шкіл, аспірантури і докторантури, випуск збірників наукових праць університету забезпечують можливість ефективної підготовки кадрів вищої кваліфікації: докторів філософії і докторів наук. Система управління якістю університету сертифікована на відповідність ISO 9001: 2015 і ДСТУ ISO 9001: 2015 з боку органу сертифікації «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна».

До послуг здобувачів освіти курсантське містечко, на території якого розташовані: екіпаж (гуртожиток), їдальня і буфет, спортивний комплекс, сучасний медичний центр, власна газова котельня. В НУОМА створені всі умови для занять фізичною культурою і спортом: басейн олімпійського типу, ігрові та тренажерні зали, міністадіон, водна станція на березі моря.

Курсанти НУОМА щорічно проходять плавальну практику на суднах понад 130 компаній світу.

Університет співпрацює з понад 200 компаніями з питань практичної підготовки курсантів та подальшого працевлаштування. Серед цих компаній офіційні представництва іноземних судновласників, морські, крюїнгові агентства, наприклад: «Ві Шіпс», «Мідетерейніан шіппінг компані», «Бернард Шульце Шіпменеджмент», «Альфа Навігейшн», «Марлоу Навігейшн», «Атіс», «ОСМ», «Нордік Гамбург» та інші, також морські, річкові порти та морські підприємства України.

Із кожною з вказаних компаній укладено договори про співпрацю в галузі освіти чи договори про організацію плавальної практики курсантів з метою подальшого
працевлаштування. Компанії згідно з договорами надають місця для практики кадетів упродовж та після завершення навчання відбирають випускників для працевлаштування.

Усі випускники НУОМА успішно працевлаштовуються на командні посади на морських судах, на підприємствах, у компаніях та організаціях морської індустрії.


Відгуки

160
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Мы из Мариуполя !!!как дальше быть ?что нам делать ?я на 4 курсе ,Мариупольский филиал !!!

,

Наша семья стала нищей пока мой муж учился здесь на заочном отделении на судоводителя. Взятки давал и брали с удовольствием

,

Не знаю, что там было а 2012 г., но нас в 2015 г. на госэкзамене мучали по полной программе, причем досталось всем! Учитесь, с полной самоотдачей! Наша академия это TOP уровень в морском образовании!

,

Закончил ОВИМУ давно. Могу сказать следующее ОНМА 2012 госэкзамен у судоводителей. Группа делится на 2 половины и специальный человек от факультета распределяет кто из курсантов и какой билет должен готовить и, естественно, все по нему должно быть подготовлено на отлично.. При запуске на экзамен само-собой курсант получает "свой" билет и далее все по программе ( конечно, не бесплатно).. На сегодня во многих крюингах когда проводят проверку знаний своими специалистами моряков ( ком.состав) перед направлением на суда очень часто из 100 претендентов готовы макс. 20-25 чел и это уровни от 2-го до капитана и тоже самое с механиками.

,

Да учиться было сложно, особенно когда и наряды необходимо нести, и после ночного наряда, утром идти на лекцию по термеху, сопромату или термодинамике. Но нам давали отличные знания! ... и как говорил кто то из великих - любое образование, это прежде всего 75 % самообразование! Главный механик "HMM Oslo"


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Одесі, коледжі в Одесі, курси в Одесі, репетиторів в Одесі, роботу в Одесі.