Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

1587
студентів
134
викладачі
115
кандидатів
наук
31
професор
і доктор наук

Спеціальності та освітні програми

201
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

051 Економіка

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Природоохоронний.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Природоохоронний.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Природоохоронний.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Природоохоронний.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (01.10.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 30 вересня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Природоохоронний.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (01.10.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 30 вересня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Навчально-науковий гідрометеорологічний інститут

 • 103 Науки про Землю
 • 193 Геодезія та землеустрій

Природоохоронний факультет

 • 101 Екологія 
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища 
 • 207 Водні біоресурси та аквакультура 

Факультет Комп’ютерних наук, управління та адміністрування

 • 122 Комп’ютерні науки
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет по роботі з іноземними студентами

  Інститут післядипломної освіти пропонує курси підвищення кваліфікації, які спрямовані на вдосконалення професійної діяльності фахівців для роботи на посадах керівників та провідних виконавців в галузі гідрометеорології, екології, менеджменту, комп’ютерних наук.

  Навчання за програмами здійснюється в очній (з відривом від виробництва) формі та он-лайн з використанням систем дистанційного навчання. Програми можуть коригуватися за змістом і часом. При успішному закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво або сертифікат про підвищення кваліфікації.

  Пропонуються короткочасні та довготривалі програми за наступними напрямами:

  Науки про Землю (Гідрометеорологія)

  1. Техніків – метеорологів з метеозабезпечення авіації
  2. Техніків-метеорологів гідрометеорологічних станцій ДСНС
  3. Начальників гідрометеорологічних станцій
  4. Синоптиків з метеорологічного забезпечення авіації
  5. Синоптиків з прогностичного забезпечення господарського комплексу України
  6. Програма курсів ПК спеціалістів з експлуатації автоматизованих і неавтоматизованих систем метеорологічних спостережень та зв’язку авіаційних метеорологічних станцій цивільних
  7. Океанологія та гідрографія
  8. Агрометеорологія та агроекологія
  9. Гідрологія суші та гідрохімія
  10. Метеорологія

  Екологія

  1. Основи екології та охорона навколишнього середовища
  2. Радіаційна безпека і радіаційний контроль
  3. Професійна підготовка фахівців у сфері поводження з небезпечними та іншими відходами
  4. Екологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища на підприємстві
  5. Охорона атмосферного повітря
  6. Екологічна безпека польотів повітряних суден
  7. Професійна підготовка фахівців з інвентаризації викидів забруднюючих речовин
  8. Новітні тенденції професіоналізації публічного управління в контексті еколого-орієнтованого розвитку
  9. Організація, здійснення управління та контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища
  10. Гідробіологічні дослідження в екологічному моніторингу
  11. Програма навчання та підвищення кваліфікації громадських інспекторів з охорони довкілля

  Менеджмент та публічне управління і адміністрування

  1. Новітні тенденції професіоналізації публічного управління
  2. Навчання фахівців, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель
  3. Навчання фахівців, які мають намір проводити діяльність із обстеження інженерних систем будівель

  Комп’ютерні науки

  Інформаційні технології в професійній діяльності фахівця

   Довузівська підготовка українських громадян:

   I Довузівська підготовка українських громадян:

   1. Напрямок “Г” 

   1.1. Річна довузівська підготовка громадян України до вступу у ЗВО на базі 11 кл.

   Якісна підготовка слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання на базі 11 класів та середніх спеціальних навчальних закладів (професійно технічні училища), вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (технікуми, фахові коледжі), а також випускники системи середньої освітньої школи минулих років.

   Підготовка по даній програмі здійснюється щорічно з жовтня по травень і передбачає поглиблену підготовку майбутніх абітурієнтів по таких дисциплінах як:

   • українська мова і література
   • математика, 
   • фізика, 
   • географія,
   • біологія, 
   • хімія.

   1.2. Дистанційне навчання. Навчання здійснюється протягом листопада – травня. В рамках даної програми слухачі працюють в режимі on-line з застосуванням інтернет-ресурсів (платформа MOODLE (http://dpt08s.odeku.edu.ua/), ZOOM, CLASSROOMS, GOOGLE MEET, SKYPE тощо), а також отримують консультації викладачів, виконують індивідуальні завдання, працюють з робочими зошитами та методичними вказівками з заявлених дисциплін.

   1. Напрямок “Д” – річна довузівська підготовка громадян України на базі 9 кл. Підготовка слухачів здійснюється з  жовтня по червеньз української мови та математики. Дана освітня програма передбачена для підготовки слухачів до вступних іспитів до структурного підрозділу ОДЕКУ – Одеського фахового коледжу комп’ютерних технологій.

   Для випускників підготовчого відділення університету, які успішно пройшли повний цикл довузівської підготовки, відповідно до „Правил прийому в ОДЕКУ” передбачені особливі умови зарахування на денну або заочну форми навчання з додаванням від 5до10 (ПВ) додаткових балів.

   Зазначений коефіцієнт застосовується тільки для вступників за спеціальностями, яким надається особлива підтримка держави:

   • 101 «Екологія»
   • 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
   • 103 «Науки про землю» (Гідрометеорологія)
   • 193 «Геодезія та землеустрій»
   • 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

   Довузівська підготовка іноземних громадян:

   Для оволодіння українською (російською) мовою іноземні громадяни зараховуються на Підготовче відділення.

   Головною метою роботи відділення є навчання мови як засобу спілкування та інструменту отримання спеціальності, а також уніфікація знань слухачів із загальноосвітніх дисциплін відповідно до рівня підготовки учнів загальноосвітньої школи України.

   Іноземні громадяни, які проходять повний курс навчання на підготовчому відділені, мають можливість здійснювати підготовку за напрямками:

   Напрямок “А” – «Повний кус навчання іноземних громадян на відділенні»: 

   • економічний;
   • інженерно-технічний та інженерно-економічний;
   • охорони здоров’я та біологічний.

   Напрямок “Б” – «Мовна підготовка іноземних громадян»

   Напрямок “В” – «Інформаційні технології»

   Слухачі відділення вивчають предмети відповідно до напрямку підготовки:

   • українську та російську мови;
   • країнознавство;
   • математику;
   • фізику;
   • хімію;
   • соціальну та економічну географію світу;
   • основи економіки та інші.

   Термін навчання – 10 місяців (вересень – червень).

   Процес навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян здійснює кафедра довузівської підготовки.

   Іноземні громадяни, які успішно виконали навчальний план, отримують свідоцтво відповідного зразку Міністерства освіти і науки України, який дає право вступу до ОДЕКУ та інших вищих навчальних закладів України.

   Наші переваги:

   • висококваліфіковані викладачі;
   • якісна підготовка до ЗНО;
   • індивідуальний підхід до кожного слухача;
   • малокомплектні групи;
   • додаткові консультації.

   Олімпіада: Щорічно на базі Підготовчого відділення університету проводиться:

   Для переможців та призерів олімпіади передбачені особливі умови зарахування на місця державного замовлення денної форми навчання університету.

   Абітурієнтам

   До заяви абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

   • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
   • оригінал і копія сертифікатів ЗНО/НМТ;
   • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
   • 6 однакових кольорових фотокартки розміром 3x4 см;
   • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
   • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

   Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (8-0482) 32 67 64, [відкрити контакти]050 316 28 90.

   Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0482) 32-67-64, [відкрити контакти](0482) 32-67-57, [відкрити контакти](050) 316-28-90.

   До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

   • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
   • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
   • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
   • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
   • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
   • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

   Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0482) 32-67-64, [відкрити контакти](0482) 32-67-57, [відкрити контакти](050) 316-28-90.

   Про ЗВО/ВНЗ

   Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові – тогочасній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. З липня 1944 року за рішенням Радянського уряду був переведений в Одесу та перейменований в Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ). 

   Всебічний розвиток вищого навчального закладу, постійне вдосконалювання навчального й наукового процесів, розвиток матеріально-технічної бази дало підставу Уряду України для перетворення Одеського гідрометеорологічного інституту в університет. 9 серпня 2001 року розпорядженням Кабінету Міністрів України на базі ОГМІ був створений Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ). 

   За 90 років своєї історії університет розвивав дві специфічні області підготовки кадрів та наукових досліджень:  в області гідрометеорології і моніторингу стану природного навколишнього середовища та  система вищої екологічної освіти 

   На сьогодні Одеський державний екологічний університет є унікальним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації по підготовці фахівців з вищою освітою в області гідрометеорології, екології, моніторингу та охорони навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, екологічного права і екологічного аудиту, геодезії та землеустрою, сталого туризму, водних біоресурсів і аквакультури, охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів, економіки та менеджменту природокористування, автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища, геоінформаційних систем та технологій, технологій захисту навколишнього середовища, менеджменту природоохоронної діяльності.

   Структура навчального процесу в ОДЕКУ наближена до міжнародних стандартів. З 2004 року підготовка фахівців півнів вищої освіти відповідає структурі та вимогам стандартів кредитно-накопичувальної системи організації навчального процесу. Всі спеціальності, по яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ОДЕКУ, акредитовані за IV рівнем.

   Наші переваги:

   • Освіта європейського рівня
   • Високі міжнародні рейтинги
   • Відомі наукові школи 
   • Сотні дипломів на міжнародних конкурсах
   • Багата матеріальна база
   • Унікальна професія
   • Можливість подвійних дипломів
   • Досвід практичної роботи

   Відгуки

   145
   Залишити відгук
   Залишити відгук
   Ваша оцінка
   Будь ласка, виберіть кількість зірок
   Будь ласка, введіть ваше ім’я
   Будь ласка, введіть коментар.
   1000 символів
   або Відмінити
   ,

   Закончил в 2017 году. Универ хороший, знания подают интересно , хоть и оборудование стоило обновить. Взятки есть, но не столько за оценку, ибо ты все равно потом это все выучишь через не могу. Общежития... Прошу государство обратить внимание на обдираловку с учащихся со стороны комендантов, их вседозволеность с отдыхающими. Задолбался ремонт делать сам за свой счет после отдыхающих. Тараканы, клопы это просто ад.

   ,

   Здраствуйте. Заочний студентам годовой оплата сколко гривен.Иностранних студентам.

   ,

   Общага просто жесть!Тараканы,клопы,мусор!Не советую!Реально можно подхватить заразу

   ,

   Студенты платят деньги за проживание в общежитии, а получают кукиш. Уже все свыклись с полностью отключенным отоплением, быдлом, ремонтами всего за свой счет. Студенты стабильно платят деньги (почти 600грн в месяц), а за военку платит государство, летом заселяют курортников за немалые деньги, при этом выселяя студентов на верхние этажи. Ок, это все приняли уже. Но с этого года нет горячей воды еще с лета, (раньше ее давали на 4-5 час. в сутки) летом еще можно было терпеть, сейчас - нет. Куда деваются деньги от курортников и студентов - никто не знает. Мб в том, что кто-то их отмывает. В прошлом году проректора на крупной взятке взяли, так что стоит задуматься руководству. Иногородние, советую снимать вам места в комнатах, коммунах и т.д. по возможности. За 5.5к зз 9 месяцев вы получите холодную воду, тараканов, клопов, быдло, убитые блоки и холодные батареи. Зимой забудете о технике, все юзают обогреватели, напряжение скачет адово). Сам универ - ок.

   ,

   Чудовий університет. Дають хороші знання. Хто навчається той не платить. Добре що є басейн. Повага до студентів. В 10хвилинах від моря. Навчається моя дитина. Їй подобається. Я була там. Дуже гарно. Красиво. Дякую.


   Залишити відгук

   Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Одесі, коледжі в Одесі, курси в Одесі, репетиторів в Одесі, тренінги в Одесі, роботу в Одесі.