Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ)

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ)

Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика (НУЗ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Військова кафедра
 • Пiдготовче вiддiлення

30000
студентів
682
викладачі
367
кандидатів
наук
416
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

36
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

053 Психологія

 • Спеціальність «Психологія», на 1 курс.
 • Факультет: Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (04.09.2023 — 23.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 11.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Психологія», на 1 курс.
 • Факультет: Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (04.09.2023 — 23.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Психологія», на 1 курс.
 • Факультет: Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (04.09.2023 — 23.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Психологія», на 1 курс.
 • Факультет: Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (04.09.2023 — 23.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Психологія», на 1 курс.
 • Факультет: Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (02.10.2023 — 23.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 5 — 22 вересня.
 • Місця: контракт — 8.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Навчально-виховну роботу здійснюють 70 кафедр у складі:

 • Інституту післядипломної освіти.

І 4 факультети:

 • Медичний.
 • Стоматологічний.
 • Педіатричний.
 • Фармацевтичний та медико-профілактичний факультет.

Абітурієнтам

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії [відкрити контакти][email protected] скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875
  від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання іспитів).

У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по
батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Електронна адреса [відкрити контакти][email protected]

Контактні телефони приймальної комісії: [відкрити контакти](044) 206-73-14, [відкрити контакти](073) 206-73-14

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту;
  ідентифікаційного номера.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
 • посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 • військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного номера.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Остаточний перелік необхідних документів просимо уточнювати за телефоном приймальної комісії: [відкрити контакти](044) 206-73-14, [відкрити контакти](050) 674-77-01.

[відкрити контакти][email protected]

Про ЗВО/ВНЗ

НУОЗ України імені П. Л. Шупика – провідний навчальний заклад вищої та післядипломної освіти, сучасний науковий центр, що здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів для сфери охорони здоров’я.

В університеті функціонує: 4 факультети (мед., стомат., педіатр., фарм. і мед.-проф.); навчально-науковий Інститут післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку, які об’єднують 71 кафедру; інші підрозділи.

Щороку навчається близько 30 тис. осіб. Загальна кількість працюючих – 1331 осіб, у т. ч.: 6 акад. і 13 чл.-кор. НАМН та 2 чл.-кор. НАН України; 131 заслужений діяч та працівник; 36
лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Навчальний процес забезпечують 682 науково-педагогічних працівника, у т. ч.: 233 док. та 367 канд. наук, з них
183 проф. і 240 доц.


Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Я хочу туда поступать на магистратуру) Что мне нужно делать?

,

Чудовий заклад. Кажу специфічно про інститут і кафедри стоматології :)


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, тренінги в Києві, роботу в Києві.